HOTĂRÂRE nr. 327 din 31 martie 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 22 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, situate în judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 327.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române,care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privatal acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă Număr de înregis- trare al imobilului depus la M.F.P.
  Municipiul Câmpina, str. Nicolae Bălcescu nr. 43-45, judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0865 Câmpina 1. Pavilion 45-18-18 "magazie": Suprafaţa construită = 370,45 mý Suprafaţa desfăşurată = 370,45 mý 2. Pavilion 45-18-19 "magazie": Suprafaţa construită = 442,40 mý Suprafaţa desfăşurată = 442,40 mý 3. Pavilion 45-18-20 "padoc": Suprafaţa construită = 203,10 mý Suprafaţa desfăşurată = 203,10 mý 4. Pavilion 45-18-21 "padoc": Suprafaţa construită = 175,20 mý Suprafaţa desfăşurată = 175,20 mý 5. Pavilion 45-18-22 "grajd": Suprafaţa construită = 311,65 mý Suprafaţa desfăşurată = 311,65 mý 6. Pavilion 45-18-24 "magazie": Suprafaţa construită = 176,80 mý Suprafaţa desfăşurată = 176,80 mý 7. Pavilion 45-18-26 "bordei": Suprafaţa construită = 30,15 mý Suprafaţa desfăşurată = 30,15 mý 8. Pavilion 45-18-32 "punct sacrificare": Suprafaţa construită = 79,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 79,00 mý 9. Pavilion 45-18-40 "suport bazin apă": Suprafaţa construită = 5,70 mý Suprafaţa desfăşurată = 5,70 mý 10. Pavilion 45-18-41 "fânar": Suprafaţa construită = 169,35 mý Suprafaţa desfăşurată = 169,35 mý 11. Pavilion 45-18-42 "şopron": Suprafaţa construită = 863,10 mý Suprafaţa desfăşurată = 863,10 mý 12. Pavilion 45-18-44 "afumătoare": Suprafaţa construită = 3,60 mý Suprafaţa desfăşurată = 3,60 mý 13. Pavilion 45-18-45 "cazemată": Suprafaţa construită = 21,95 mý Suprafaţa desfăşurată = 21,95 mý 50.498,25 50.498,25 10.463,93 11.974,65 110.000,00 24.842,09 2.093,22 11.000,00 1.980,09 11.772,85 9.753,20 6.121,48 12.557,11 26.337
  ------------