HOTĂRÎRE nr. 783 din 16 iulie 1990privind înfiinţarea Centrului de Calcul Electronic al Ministerului Finanţelor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 9 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Centrul de Calcul Electronic al Ministerului Finanţelor, prin reorganizarea Centrului de Calcul Electronic al Sistemului Financiar-Bancar, unitate cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al Centrului de calcul îl constituie realizarea într-o conceptie unitară a informatizarii problematicii financiare şi a dotării cu tehnica de calcul la nivelul Ministerului Finanţelor şi unităţilor subordonate acestuia.  +  Articolul 3Centrul de calcul electronic se încadrează în grupa a IV-a de ramuri, gradul I de organizare şi funcţionează ca unitate bugetară cu un număr de 227 posturi, la data infiintarii.Personalul de conducere şi de specialitate va fi salarizat potrivit anexei VI, capitolul I C din Legea nr. 57/1974 republicată, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de înfiinţare şi organizare prevăzute de prezenta hotărîre, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 4Activităţile de realizare a lucrărilor de informatizare pentru alte unităţi din sistemul financiar-bancar trec în sistemele de execuţie proprii, pe măsura creării condiţiilor tehnico-organizatorice necesare, dar nu mai tirziu de 31 decembrie 1991.Încasările din aceste prestaţii se fac venit la bugetul statului.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1990 ca urmare a aplicării prezentei hotărîri.  +  Articolul 6Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1731/1970, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărîri se abroga.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-------------