HOTĂRÂRE nr. 249 din 24 martie 2010privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 12 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 2, judeţul Bihor, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea construcţiei în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 249.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţieide Frontieră Bihor care se transmite din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului Numărul M.F.P
    Municipiul Oradea, Calea Aradului nr. 2, judeţul Bihor Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor Pavilion nr.49-181-55 "bazin apă" Suprafaţă construită= 95 mp Valoare contabilă = 9.504,8 lei 34.318 (parţial)
    ----