HOTĂRÂRE nr. 252 din 24 martie 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 7 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în localităţile Salonta şi Marghita, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea construcţiilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 252.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care se transmit din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
    *Font 8*
    ┌───────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Cod │ Locul unde este │Persoana juridică │Caracteristicile tehnice ale construcţiei│ Numărul de ││ clasi-│ situat imobilul │care administrează│ │identificare ││ ficare│ │ imobilul │ │al imobilului││ │ │ │ │ atribuit ││ │ │ │ │ de M.F.P. │├───────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┤│8.29.10│Municipiul Salonta,│Ministerul │Clădirea 3 - Hală animale 48-17-03 │ ││ │Calea Aradului │Administraţiei şi │Suprafaţă construită = 152 mý │ ││ │nr. 39, │Internelor - │Suprafaţă desfăşurată = 152 mý │ ││ │judeţul Bihor │Inspectoratul │Valoarea de inventar = 9.092,88 lei │ ││ │ │pentru Situaţii ├─────────────────────────────────────────┤ Nr. M.F.P. ││ │ │de Urgenţă Crişana│Clădirea 6 - Fânar 48-17-06 │ 101.849 ││ │ │al Judeţului Bihor│Suprafaţă construită = 36 mý │ (parţial) ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 36 mý │ ││ │ │ │Valoarea de inventar = 2.305,84 lei │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ │Clădirea 7 - Pătul porumb 48-17-07 │ ││ │ │ │Suprafaţă construită = 24 mý │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 24 mý │ ││ │ │ │Valoarea de inventar = 1.394,75 lei │ ││ ├───────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │Clădirea 7 - Grajd animale 48-18-07 │ ││ │Municipiul Marghita│ │Suprafaţă construită = 184 mý │ ││ │Str. Liliacului │ │Suprafaţă desfăşurată = 184 mý │ ││ │nr. 22, judeţul │ │Valoarea de inventar = 4.746,66 lei │ ││ │Bihor │ ├─────────────────────────────────────────┤Nr. M.F.P. ││ │ │ │Clădirea 8 - Fânar 48-18-08 │ 101.850 ││ │ │ │Suprafaţă construită = 100 mý │ (parţial) ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 100 mý │ ││ │ │ │Valoarea de inventar = 11.180 lei │ │└───────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┘---------------