LEGE nr. 65 din 31 martie 2010pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 6 aprilie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi proprietarii de tractoare uzate şi maşini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum şi moştenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achiziţionării în coproprietate a unui tractor nou şi/sau a unei maşini agricole autopropulsate noi, pentru desfăşurarea unor activităţi agricole specifice. În această situaţie fiecare beneficiază de o primă în sumă de cel mult 17.000 de lei, cu condiţia ca asociaţii să achiziţioneze în coproprietate un tractor nou şi/sau o maşină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor să nu depăşească 50% din valoarea noii achiziţii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 65.-------