HOTĂRÂRE nr. 229 din 24 martie 2010privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 1 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7, art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F. 154340, 154346, 154347, 154353, 154356, 154357, 154361, 154363, 154364, 154370, 154371, 154377, 154378, 154379, 154386, 154387 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează corespunzător anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 229.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Ministerului Justiţiei -Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Penitenciarul Bucureşti Rahova/CIF 9941693
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică
    AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăSituaţia juridică
    Baza legalăÎn administrare/ concesiuneTip bun
    1543408.29.12Post control auto + personal - G, municipiul Bucureşti,2006Acord unic 23965/1990În administrareImobil
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543468.29.12Depozit alimente I + J, municipiul Bucureşti,2006S. construită - 1.696,60 mpÎn administrareImobil
    Acord unic 23965/1990
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543478.29.12Ateliere producţie - E, municipiul Bucureşti,2006Valoarea de inventar - 7.135.795 leiÎn administrareImobil
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5Acord unic 23965/1990
    1543538.29.12Pavilion detenţie - A4, municipiul Bucureşti,2006Valoarea de inventar - 9.666.927 leiÎn administrareImobil
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5Acord unic 23965/1990
    1543568.29.12Pavilion detenţie - B3, municipiul Bucureşti,2006S. construită - 1.069,80 mpÎn administrareImobil
    Acord unic 23965/1990
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543578.29.12Pavilion detenţie - B4, municipiul Bucureşti,2006S. construită - 1.068,60 mpÎn administrareImobil
    Acord unic 23965/1990
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543618.29.12Biserică, municipiul Bucureşti,2006S. construită - 253,30 mpÎn administrareImobil
    Acord unic 23965/1990
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543638.29.12Teren curţi-construcţii - incintă principală penitenciar, municipiul Bucureşti,1990Valoarea de inventar - 10.447.431 leiÎn administrareImobil
    Acord unic 23965/1990
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543648.29.12Teren curţi-construcţii - adiacent incintă principală penitenciar, municipiul Bucureşti,1990Suprafaţă - 29.153 mpÎn administrareImobil
    Valoarea de inventar - 5.759.900 lei  
    Şos. Alexandriei nr. 232-238, sectorul 5Acord unic 23965/1990 Ord. 97/AS/1990 al DAS
    1543708.29.12Hidrocanal - incintă municipiul Bucureşti,2006Acord unic 23965/1990În administrareImobil
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543718.29.12Reţele electrice - exterioare, municipiul Bucureşti,2006Acord unic 23965/1990În administrareImobil
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    1543778.29.12Pichete PSI, municipiul Bucureşti,19977 bucăţiÎn administrareImobil
    S. construită - 0,60 mp/bucată
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    S. totală - 4,20 mp
    Valoarea de inventar - 3.024 lei
    1543788.29.12Pichete PSI, municipiul Bucureşti,19973 bucăţiÎn administrareImobil
    S. construită - 0,60 mp/bucată
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    S. totală - 1,80 mp
    Valoarea de inventar - 1.296 lei
    1543798.29.12Baracă tip ambasadă, municipiul Bucureşti,19992 bucăţiÎn administrareImobil
    S. construită - 2,40 mp/bucată
    Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
    S. totală - 4,80 mp
    Valoarea de inventar - 1.612 lei
    1543868.29.12Teren curţi-construcţii - ferma Bragadiru1998Suprafaţă - 39.000 mpÎn administrareImobil
    Valoarea de inventar - 1.726.300 lei
    satul Bragadiru, judeţul Ilfov
    1543878.29.12Teren arabil - GAZ Bragadiru1980Suprafaţă - 575.383 mpÎn administrareImobil
    satul Bragadiru, judeţul IlfovValoarea de inventar - 18.677.400 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se înscriu în inventarul bunurilor carealcătuiesc domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Justiţiei - Administraţia Naţională aPenitenciarelor - Penitenciarul Bucureşti Rahova/CIF 9941693Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Codul de clasificareB - Anul dobândirii/dării în folosinţă
  *Font 8*
  Nr. crt. Denumirea bunului Valoarea de inventar - lei - Caracte- ristici Tipul bunu- lui A B Adresa
  1 Solar cadru metalic 15.254 Sc - 1.055 mp Imobil 8.29.12 1983 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  2 Înmulţitor + solar 11.234 Sc - 62 mp Imobil 8.29.12 1975 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  3 Magazie cereale 11.912 Sc - 337 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  4 Şopron utilaje agricole 4.596 Sc - 233 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  5 Pătul porumb 2.574 Sc - 142 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  6 Padoc porci 16.201 Sc - 380 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  7 Padoc porci 16.201 Sc - 380 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  8 Maternitate 13.042 Sc - 256 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  9 Punct sacrificare + centrală termică + padoc porci 28.223 Sc - 486 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  10 Padoc porci 16.201 Sc - 380 mp Imobil 8.29.12 1976 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  11 Padoc porci 16.201 Sc - 380 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  12 Bucătărie pentru animale 2.977 Sc - 15 mp Imobil 8.29.12 1976 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  13 Maternitate scroafe + grajd bovine şi cabaline 45.947 Sc - 1.193 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  14 Hală de păsări + magazie 15.967 Sc - 456 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  15 Grup sanitar 1.724 Sc - 7 mp Imobil 8.29.12 1974 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  16 Puţ sector sere 2.000 Imobil 8.29.12 2005 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  17 Împrejmuire cu plăci de gard a serei 5.500 Imobil 8.29.12 2005 Oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov
  18 Drumuri - platforme 4.218.264 - 900 ml - 2.000 mp Imobil 8.29.12 2006 Municipiul Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 154, sectorul 5
  --------------