LEGE nr. 42 din 18 martie 2010privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 23 martie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa a unei suprafeţe de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 1.  +  Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năvodari a unei suprafeţe de 207,42 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 2.  +  Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ovidiu a unei suprafeţe de 493,75 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 3.  +  Articolul 4Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Miniport turistic în localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea".  +  Articolul 5Predarea-preluarea suprafeţelor prevăzute la art. 1-4 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6La data încheierii protocolului de predare-preluare pentru suprafeţele prevăzute la art. 1-4, Administraţia Naţională "Apele Române", respectiv Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", şi Consiliul Local al Municipiului Constanţa, Consiliul Local al Oraşului Năvodari, Consiliul Local al Oraşului Ovidiu, respectiv Consiliul Judeţean Tulcea, după caz, procedează la delimitarea acestora în teren, în vederea înregistrării dreptului de administrare.  +  Articolul 7Reglementarea din punctul de vedere al folosinţei suprafeţelor prevăzute la art. 1-3 se realizează de către autorităţile abilitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Consiliul Local al Municipiului Constanţa, Consiliul Local al Oraşului Năvodari, Consiliul Local al Oraşului Ovidiu şi Consiliul Judeţean Tulcea se subrogă în drepturile şi obligaţiile Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", care decurg din actele încheiate de acestea din urmă, care au ca obiect suprafeţele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 9După realizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2, se va actualiza în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 18 martie 2010.Nr. 42.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor din lacul Siutghiol, aflate în proprietatea publicăa statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",care trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa,Consiliului Local al Oraşului Năvodari şi aConsiliului Local al Oraşului Ovidiu
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situată partea de imobil care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare asupra părţii de imobil Persoana juridică la care se transmite partea de imobil Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil Numărul de identi- ficare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  1. Lacul Siutghiol zona de est, sud-est Statul român - Administraţia Naţională "Apele Române" Municipiul Constanţa - Consiliul Local al Municipiului Constanţa ● Lacul Siutghiol, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa ● suprafaţa = 1.077,22 ha ● Vecini: - în partea de nord şi nord-vest, oraşul Năvodari - în partea de vest, oraşul Ovidiu - în partea de sud şi est, domeniul public şi privat al municipiului Constanţa şi proprietăţi private - nr. M.F.P.: 63933 (parţial)
  2. Lacul Siutghiol zona de nord, nord-est şi nord-vest Statul român - Administraţia Naţională "Apele Române" Oraşul Năvodari - Consiliul Local al Oraşului Năvodari ● Lacul Siutghiol, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa ● suprafaţa = 207,42 ha ● Vecini: - în partea de nord, nord-vest şi nord-est, oraşul Năvodari (domeniul public şi privat) şi proprietăţi private - în partea de sud, municipiul Constanţa - nr. M.F.P.: 63933 (parţial)
  3. Lacul Siutghiol zona de sud, sud-vest şi vest Statul român - Administraţia Naţională "Apele Române" Oraşul Ovidiu - Consiliul Local al Oraşului Ovidiu ● Lacul Siutghiol, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa ● suprafaţa = 493,75 ha ● Vecini: - în partea de est, municipiul Constanţa - în partea de sud, municipiul Constanţa - în partea de sud şi vest, oraşul Ovidiu (domeniul public şi privat) şi proprietăţi private - în partea de nord, oraşul Năvodari - nr. M.F.P.: 63933 (parţial)
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",care trece în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
  *Font 9*
  Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se doreşte transmiterea dreptului de administrare asupra terenului Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  1. Extravilan comuna Sarichioi, judeţul Tulcea Ministerul Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Consiliul Judeţean Tulcea ● Baltă, stufăriş, canale pescăreşti, tarlaua 66, parcela Hp 1.203, parcela Hc 1.149 ● nr. MFP: 108436 (parţial) ● Suprafaţa = 13,44 ha ● Vecini: - în partea de nord şi est, Ministerul Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - în partea de sud, Consiliul Local Sarichioi - păşune - în partea de vest, drumul judeţean DJ 222
  -------------