ORDIN nr. 74 din 29 decembrie 2009privind asigurarea condiţiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 654 din 1 septembrie 2009,ţinând cont de Avizul Comisiei de liberă practică din cadrul Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari nr. 5.788 din 9 septembrie 2009, înregistrat la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu nr. 8.083 din 9 septembrie 2009,luând în considerare prevederile cap. III din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică şi dispun măsurile tehnice necesare pentru respectarea prevederilor Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006.  +  Articolul 2În vederea aplicării prevederilor art. 1, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti solicită medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi dotarea, pe cheltuiala proprie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu instrumentarul necesar pentru protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006.  +  Articolul 3Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vor asigura dotarea proprie cu 5 asomatoare disponibile pentru situaţiile de urgenţă.  +  Articolul 4Respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii revine în exclusivitate proprietarului acestora, persoană fizică sau juridică.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 29 decembrie 2009.Nr. 74.-------