REGULAMENT din 5 septembrie 2002 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române"(actualizat până la data de 29 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 august 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003 reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de art. 21 din HOTĂRÂREA nr. 409 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 1 aprilie 2004.Prin HOTĂRÂREA nr. 408 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 31 martie 2004 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.Înlocuirea vechilor denumiri de ministere cu noile denumiri s-a realizat direct în textul formei actualizate.-----------Regulamentul a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.--------