HOTĂRÂRE nr. 159 din 3 martie 2010privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, a unui imobil situat în municipiul Blaj, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Blaj nr. 368 din 17 decembrie 2008, în vederea realizării sediului Poliţiei Municipiului Blaj, judeţul Alba.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilul prevăzut la art. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 159.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului proprietate publică a statului care se dă în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul dePoliţie Judeţean Alba
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului
  Municipiul Blaj, str. Câmpul Libertăţii f.n., judeţul Alba Statul român şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj Statul român şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba Teren construibil intravilan-2.000 mý C.F. nr. 3724 - nr. topo. 351/ 1/1/1/1/1/1/2/3/2 - nr. cadastral al parcelei 707/2 - valoarea contabilă a terenului - 31.848,399 lei
  ___________