HOTĂRÂRE nr. 147 din 23 februarie 2010privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea a 3 construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în municipiul Carei, Str. Independenţei nr. 28, judeţul Satu Mare, identificate potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 147.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării
  *Font 8*
  ┌────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ Cod de │ │Persoana juridică │Caracteristicile tehnice │Numărul de identificare││crt.│clasificare│Adresa imobilului│ce administrează │ale construcţiilor │al imobilului atribuit ││ │ │ │ imobilul │ │ de M.F.P. │├────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤│ 1. │8.29.10 │Municipiul Carei,│Ministerul │Construcţia 7 "Magazie" │ ││ │ │Str.Independenţei│Administraţiei şi │Suprafaţa construită = │ ││ │ │nr. 28, judeţul │Internelor │240,00 mý │Nr. M.F.P. 102.065 ││ │ │Satu Mare │Inspectoratul │Suprafaţa desfăşurată = │ (parţial) ││ │ │ │pentru Situaţii de│240,00 mý │ ││ │ │ │Urgenţă Someş al │Valoarea de inventar: │ ││ │ │ │Judeţului Satu │43.579,40 lei │ ││ │ │ │Mare ├─────────────────────────┤ │├────┤ │ │ │Construcţia 8 "Magazie" │ ││ 2. │ │ │ │Suprafaţa construită = │ ││ │ │ │ │60,00 mý │ ││ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = │ ││ │ │ │ │60,00 mý │ ││ │ │ │ │Valoarea de inventar: │ ││ │ │ │ │13.273,60 lei │ │├────┤ │ │ ├─────────────────────────┤ ││ 3. │ │ │ │Construcţia 10 "Magazie" │ ││ │ │ │ │Suprafaţa construită = │ ││ │ │ │ │39,00 mý │ ││ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = │ ││ │ │ │ │39,00 mý │ ││ │ │ │ │Valoarea de inventar: │ ││ │ │ │ │8.151,84 lei │ │└────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
   +  Anexa 2 SITUAŢIAcuprinzând modificările la anexa nr. 1 din Inventarul centralizat aldomeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 1.705/2006
  *Font 9*
  Nr. M.E.F. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobân- dirii Valoarea de inventar actualizată (rămasă pe total imobil) - lei -
  102.065 (parţial) 8.29.10 48-115 Municipiul Carei, Str. Independenţei nr. 28, judeţul Satu Mare 1958 322.383,84
  ____________