ORDIN nr. 131 din 23 februarie 2010pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. CSA/1.746/2010,în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) şi art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii", la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Şedinţele comisiei se convoacă de către preşedinte sau de către ministrul sănătăţii şi se desfăşoară numai în prezenţa acestuia şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi."2. În anexa nr. 1A, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comisia de specialitate se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii sau într-o altă locaţie stabilită de preşedintele comisiei."3. În anexa nr. 1A, la articolul 6, alineatul (2) se abrogă.4. În anexa nr. 1A, la articolul 7, literele e) şi l) vor avea următorul cuprins:"e) colaborează cu direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ;.........................................................................."l) evaluează bolnavii pentru trimiterea la tratament în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;".5. În anexa nr. 1A, la articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la art. 7 lit. m), la propunerea motivată a secretarului general, ministrul sănătăţii dispune înlocuirea din comisia de specialitate a persoanelor care se fac vinovate de neîndeplinirea atribuţiei."6. În anexa nr. 1A, articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Comisia de specialitate colaborează cu direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru rezolvarea următoarelor probleme:- definirea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;- estimarea necesarului de fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea programelor naţionale de sănătate;- elaborarea de criterii şi standarde pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate;- analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice şi de îndeplinire a obiectivelor programelor naţionale de sănătate;- elaborarea, în proiect, a listelor de medicamente şi materiale sanitare ce urmează a fi achiziţionate pentru programele naţionale de sănătate."7. În anexa nr. 1B "Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei naţionale de transparenţă", articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Comisia naţională de transparenţă este formată din 6 membri, dintre care 5 personalităţi reprezentative în domeniul sănătăţii şi un secretar. (2) Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă este asigurat de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii."8. Anexa nr. 2A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.9. Anexa nr. 2B se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 131.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 2A la Ordinul nr. 326/2009)──────────────────────────────────────I. Comisiile de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă2. Comisia de boli infecţioase3. Comisia de cardiologie4. Comisia de dermato-venerologie5. Comisia de diabet6. Comisia de endocrinologie7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie9. Comisia de genetică medicală10. Comisia de geriatrie şi gerontologie11. Comisia de hematologie şi transfuzii12. Comisia de medicină de familie13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre14. Comisia de medicină internă15. Comisia de medicina muncii16. Comisia de nefrologie17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică18. Comisia de oncologie19. Comisia de pediatrie şi neonatologie20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică22. Comisia de reabilitare, medicină fizică şi balneologie23. Comisia de reumatologie24. Comisia de chirurgie cardiacă25. Comisia de chirurgie vasculară26. Comisia de chirurgie generală27. Comisia de chirurgie microinvazivă28. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă29. Comisia de chirurgie toracică30. Comisia de neurochirurgie31. Comisia de obstetrică-ginecologie32. Comisia de oftalmologie33. Comisia de ortopedie şi traumatologie34. Comisia de otorinolaringologie35. Comisia de urologie36. Comisia de anatomie patologică37. Comisia de epidemiologie38. Comisia de medicină de laborator39. Comisia de medicină legală40. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară41. Comisia de sănătate publică42. Comisia de specialităţi medico-dentare43. Comisia de promovare a sănătăţii44. Comisia de bioetică45. Comisia de luptă anti-SIDA46. Comisia de psihologieII. Componenţa comisiilor de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - TimişoaraVicepreşedinte: prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti Membri:- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca- prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti- conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi- prof. dr. Petru Octavian Teodorescu - Oradea- prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - GalaţiSecretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti.2. Comisia de boli infecţioasePreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - BucureştiMembri:- prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti- prof. dr. Virginia Zanc - Cluj-Napoca- dr. Dan Oţelea - Bucureşti- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Carmen Dorobăţ - IaşiSecretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti- prof.dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş- prof. dr. Cezar Macarie - Bucureşti- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti- prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova- prof. dr. Carmen Ginghină - BucureştiSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara4. Comisia de dermato-venerologiePreşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu - BucureştiMembri:- prof. dr. Virgil Feier - Timişoara- prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi- prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-NapocaSecretar: prof. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti5. Comisia de diabetPreşedinte: prof. dr. Amorin Popa - OradeaVicepreşedinte: prof. dr. Constantin Ionescu Târgovişte - BucureştiMembri:- dr. Alina Nicolau - Bucureşti- prof. dr. Ioana Micle - Timişoara- prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti- prof. dr. Mariana Graur - Iaşi- prof. dr. Maria Moţa - Craiova- conf. dr. Romulus Timar - Timişoara- şef lucrări dr. Gabriela Roman - Cluj-NapocaSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti6. Comisia de endocrinologiePreşedinte: prof. dr. Mihail Coculescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioana Zosin - TimişoaraMembri:- prof. dr. Imre Kun - Târgu Mureş- prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi- conf. dr. Daniel Grigorie - Bucureşti- prof. dr. Simona Fica - Bucureşti- conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Corin Badiu - BucureştiSecretar: dr. Adriana Toma - Piteşti7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţăPreşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-NapocaMembri:- prof.dr. Gheorghe Mermeze - Oradea- conf. dr. Emese Sipos - Târgu Mureş- prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi- prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - ConstanţaSecretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologiePreşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti- prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova- prof. dr. Anca Trifan - Iaşi- conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea- prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş- prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara- conf. dr. Liana Gheorghe - BucureştiSecretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti9. Comisia de genetică medicalăPreşedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - OradeaMembri:- prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara- prof. dr. Mircea Covic - Iaşi- conf.dr. Katalin Csep - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Anca Popescu10. Comisia de geriatrie şi gerontologiePreşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - BucureştiMembri:- prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi- dr. Rodica Nicolescu - Timişoara- dr. Carmen Ştiru - Bucureşti- dr. Oana Cuzino - Bucureşti- conf. dr. Maria Georgescu - BucureştiSecretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti11. Comisia de hematologie şi transfuziiPreşedinte: dr. Aurel Rosin - Sfântu GheorgheVicepreşedinte: prof. dr. Marghit Şerban - TimişoaraMembri:- conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti- dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi- dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov- dr. Stana Jenariu - Timişoara- dr. Valentina Uscătescu - BucureştiSubcomisia de transfuzii:- dr. Alina Dobrotă - Constanţa- dr. Doina Vuculescu - Bucureşti- conf. dr. Ligia Burtă - OradeaSecretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti12. Comisia de medicină de familiePreşedinte: conf. dr. Matei Dumitru - BucureştiVicepreşedinte: dr. Sabin Oprea - Cluj-NapocaMembri:- asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucureşti- dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti- dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti- prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova- dr. Paul Şerban - Botoşani- dr. Ileana Brânză - Brăila- dr. Simona Şopov - Tulcea- dr. Loredana Piloff - Sibiu- prof. dr. Pal Kikeli - Târgu Mureş- prof. dr. Rodica Petrovan - IaşiSecretar: asist. dr. Adela Mihaela Iancu - Bucureşti13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastrePreşedinte: şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu MureşVicepreşedinte: dr. Hadrian Borcea - OradeaMembri:- dr. Vasile Popescu - Constanţa- dr. Leonida Iancu - Timişoara- dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti- şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova- dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca- dr. Alis Grasu - Bucureşti- dr. Monica Puticiu - AradSecretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucureşti14. Comisia de medicină internăPreşedinte: prof. dr. Minerva Muraru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi- conf. dr. Florin Petrescu - CraiovaSecretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucureşti15. Comisia de medicina munciiPreşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - TimişoaraMembri:- dr. Doina Popa - Iaşi- dr. Mihaela Stoia - Sibiu- prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca- conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş- dr. Adriana Todea - Bucureşti- prof. dr. Ion Toma - CraiovaSecretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti16. Comisia de nefrologiePreşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu MureşMembri:- prof. dr. Adrian Covic - Iaşi- prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti- prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca- conf.dr. Gabriel Bako - Oradea- conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti- dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara- conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi- conf. dr. Dana Craiu - Bucureşti- prof. dr. Szabolcs Szatmari - Târgu Mureş- prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti- prof. dr. Mihaela Simu - TimişoaraSecretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti18. Comisia de oncologiePreşedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Rodica Anghel - BucureştiSubcomisia chirurgie oncologicăPreşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucureşti- conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj- Napoca- prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - TimişoaraSubcomisia oncologie medicalăPreşedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Ladislau Ritli - Oradea- conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iaşi- dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucureşti- conf. dr. Smaranda Arghirescu - oncologie medicală - TimişoaraSubcomisia radioterapiePreşedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-NapocaMembri:- dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucureşti- dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca- dr. Laura Rebegea - radioterapie - GalaţiSubcomisia oncohematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiMembri:- dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mureş- prof. dr. Hortensia Ioniţă - oncohematologie - Timişoara- dr. Mioara Ionescu - anatomie patologică - citologie - Bucureşti- dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - BucureştiSubcomisia paliaţiePreşedinte: dr. Daniela Moşoiu - BraşovMembri:- dr. Alexandru Grigorescu - paliaţie - Bucureşti- dr. Gabriela Miculschi - paliaţie - OradeaSecretar: dr. Mircea Dediu - Bucureşti19. Comisia de pediatrie şi neonatologiePreşedinte: prof. dr. Dumitru Orăşeanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Constantin Arion - BucureştiMembri:- prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dan Moraru - Iaşi- prof. dr. Coriolan Ulmeanu - Bucureşti- prof. dr. Eva Kiss - Târgu Mureş- prof. dr. Liviu Pop - TimişoaraSecretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinicăPreşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - TimişoaraMembri:- prof. dr. Florin Mihălţan - Bucureşti- prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca- prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi- prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş- prof. dr. Diana Deleanu - Cluj-Napoca- conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti- conf. dr. Oana Arghir - ConstanţaSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiMembri:- conf. dr. Radu Mihailescu - Bucureşti- prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş- prof. dr. Delia Podea - Arad- prof. dr. Ioana Micluţia - BucureştiSecretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi22. Comisia de reabilitare, medicină fizică şi balneologiePreşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti- prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara- conf. dr. Anca Ionescu - Bucureşti- dr. Daiana Popa - Băile Felix- dr. Zoe Irimie - SuceavaSecretar: conf. dr. Delia Cinteză - Bucureşti23. Comisia de reumatologiePreşedinte: prof. dr. Horaţiu Boloşiu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi- prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca- prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş- prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova- prof. dr. Maria Şuta - Constanţa- conf. dr. Nicolae Iagăru - BucureştiSecretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti24. Comisia de chirurgie cardiacăPreşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- conf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş- dr. Sorin Băilă - BucureştiSecretar: conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti25. Comisia de chirurgie vascularăPreşedinte: prof. dr. Şerban Rădulescu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: dr. Ionel Dorc - BucureştiMembri:- prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti- prof. dr. Gaspar Marian - Timişoara- şef lucrări dr. Radu Popa - Iaşi- dr. Ovidiu Jimboreanu - Târgu MureşSecretar: dr. Horia Mureşan - Bucureşti26. Comisia de chirurgie generalăPreşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Traian Pătraşcu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti- prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi- prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti- prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca- prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş- dr. Traian Adrian Duşe - OradeaSecretar: dr. Silviu Ciurea - Bucureşti27. Comisia de chirurgie microinvazivăPreşedinte: prof. dr. Fulger Lazăr - TimişoaraVicepreşedinte: dr. Doru Filipescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucureşti- dr. Cătălin Copăescu - Bucureşti- dr. Eugen Nicolau - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucureşti- dr. Dan Ulmeanu - BucureştiSecretar: dr. Bogdan Şerbănescu - Bucureşti28. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivăPreşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ion Bordeianu - ConstanţaMembri:- prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti- prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara- prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti- prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Toma Mugea - Oradea- prof. dr. Horia Parvenescu - Craiova- prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi- dr. Dan Chelariu - Bacău- dr. Dorin Dorobanţu - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti29. Comisia de chirurgie toracicăPreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - BucureştiMembri:- prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin - Timişoara- dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca- prof. dr. Alexandru Mihail Boţianu - Târgu MureşSecretar: asist. dr. Cezar Motaş - Bucureşti30. Comisia de neurochirurgiePreşedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Nicolae Ianovici - IaşiMembri:- prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca- prof. dr. Constantin Costea - Timişoara- şef lucrări dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş- conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanţa- şef lucrări dr. Cornel Mihalache - GalaţiSecretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti31. Comisia de obstetrică-ginecologiePreşedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiMembri:- prof. dr. Doru Anastasiu - Timişoara- prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca- prof. dr. Vlad Tica - Constanţa- prof. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi- prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş- conf. dr. Liana Antal - Oradea- conf. dr. Daniel Mureşan - Cluj-Napoca- conf. dr. Nicolae Cernea - CraiovaSecretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucureşti32. Comisia de oftalmologiePreşedinte: prof. dr. Monica Pop - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - BucureştiMembri:- prof. dr. Benone Cârstocea - Bucureşti- prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi- conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova- conf. dr. Mihnea Munteanu - TimişoaraSecretar: conf. dr. Cristian Celea - Bucureşti33. Comisia de ortopedie şi traumatologiePreşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu MureşMembri:- prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti- prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti- prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara- prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti- prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca- prof. dr. Paul Botez - IaşiSecretar: dr. Alexandru Ulici - Bucureşti34. Comisia de otorinolaringologiePreşedinte: prof. dr. Vasile Costinescu - IaşiVicepreşedinte: prof. dr. Elena Ioniţă - CraiovaMembri:- prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara- prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca- prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti- prof. dr. Cristian Popescu - Bucureşti- conf. dr Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureş- şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti- şef lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu MureşSecretar: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti35. Comisia de urologiePreşedinte: prof dr. Ioanel Sinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Orsolya Martha - Târgu Mureş- prof. dr. Gheorghe Bumbu - Oradea- prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti- prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara- conf. dr. Costică Novac - Iaşi- conf. dr. Dan Mischianu - BucureştiSecretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti36. Comisia de anatomie patologicăPreşedinte: prof. dr. Maria Sajin - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Carmen Ardelean - BucureştiMembri:- prof. dr. Elena Lazăr - Timişoara- prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi- prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova- conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca- prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş- prof. dr. Elena Roşca - Oradea- dr. Teodora Vlădescu - BucureştiSecretar: conf. dr. Sabina Zarac - Bucureşti37. Comisia de epidemiologiePreşedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-NapocaVicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiMembri:- prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi- dr. Carmen Sima - Baia Mare- dr. Camelia Truică - Călăraşi- dr. Ella Marialaki - Târgu Mureş- dr. Adriana Pistol - Bucureşti- dr. Florin Popovici - BucureştiSecretar: şef lucrări Daniela Piţigoi - Bucureşti38. Comisia de medicină de laboratorPreşedinte: prof. dr. Marian Neguţ - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Olga Dorobăţ - BucureştiMembri:- prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca- prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti- prof. dr. Roxana Moldovan - Timişoara- prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi- conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş- conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti- conf. dr. Elod Nagy - Târgu MureşSecretar: şef lucrări dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti39. Comisia de medicină legalăPreşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - IaşiMembri:- prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova- prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara- conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea- conf. dr. Ladislau Hecser - Târgu Mureş- conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti- conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iaşi- conf. dr. Silviu Morar - Sibiu- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaSecretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti40. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nuclearăPreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Florin Bârsăşteanu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca- prof. dr. Zoia Stoica - Craiova- prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti- prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca- conf. dr. Dragoş Negru - IaşiSecretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti41. Comisia de sănătate publicăPreşedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - SibiuMembri:- prof. dr. Petru Armean - Bucureşti- prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa- conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca- conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova- şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti- şef lucrări dr. Zoe Bitea - OradeaSecretar: dr. Adina Bucur - Timişoara42. Comisia de specialităţi medico-dentarePreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiMembri:- prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti- prof. dr. Norina Forna - Iaşi- prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucureşti- prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara- prof. dr. Dezso Kovacs - Târgu Mureş- prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti- dr. Alexandru Brezoiescu - BucureştiSecretar: dr. Delia Barbu - Timişoara43. Comisia de promovare a sănătăţiiPreşedinte: şef lucrări dr. Adriana Vasile - BucureştiVicepreşedinte: asist. dr. Eugenia Bratu - BucureştiMembri:- dr. Maria Căiescu - Piatra-Neamţ- dr. Mariana Popa - Râmnicu VâlceaSecretar: şef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucureşti44. Comisia de bioeticăPreşedinte: prof. dr. Radu Palade - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - BucureştiMembri:- conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca- conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi- dr. Carmen Pantiş - OradeaSecretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti45. Comisia de luptă anti-SIDAPreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - CraiovaMembri:- prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca- dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi- dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti- conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş- prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara- conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti- conf. dr. Dan Duiculescu - BucureştiSecretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti46. Comisia de psihologiePreşedinte: prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca- prof. dr. Ion Dafinoiu - Iaşi- conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti- lector dr. Bogdan Ion - BucureştiSecretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti  +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2B la Ordinul nr. 326/2009)──────────────────────────────────────COMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂPreşedinte: prof. dr. Radu LichiardopolMembri:- prof. dr. Gheorghe Mermeze- prof. dr. Pal Kikeli- conf. dr. Emese Sipos- Farm. Gabriela BănciuSecretar: farm. Elena Minea_____________