ANEXĂ din 28 iunie 2007la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (Anexa nr. 4)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2007  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICECENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEAALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ1.1. DEFINIŢIE:Specialitatea de Alergologie şi Imunologie Clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor şi sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare şi imunodeficienţe.Alergologia se ocupă cu depistarea şi diagnosticarea, profilaxia şi tratamentul (medicamentos şi/sau imunoterapie), asistenţa medicală şi recuperarea pacienţilor cu boli alergice (afecţiuni de hipersensibilitate iniţiate prin mecanisme imunologice).Imunologia clinică se ocupă cu disfuncţiile sistemului imunitar, precum şi cu aspectele imunologice ale afecţiunilor în care este implicat sistemul imunitar. Asistenţa de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenţei medicale multidisciplinare, şi include, după caz, tratamente imunologice pentru pacienţii cu boli şi sindroame disimunitare prin mijloace nechirurgicale şi neradioterapeutice.1.2. DURATA: 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40-50 de ore de studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite de formare universitară (CFU), astfel 1 credit = 25 ore de instruire.Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.1.3. STRUCTURA STAGIILOR1.3.1. Etapa iniţială de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentarea la spital şi clinica repartizată, fixarea planului de activitate (2 săptămâni)1.3.2. Etapa de stagii (vezi anexa finală)● Primii 2 ani: stagiu de dobândire a abilităţilor generale în specialitate, stagii de medicină internă şi specialităţi medicale, pediatrie, medicina muncii:- Alergologie şi imunologie clinică (iniţiere în specialitate) - 6 luni- Medicină internă - 9 luni- Gastroenterologie - 3 luni- Terapie intensivă - 1 lună- Pediatrie generală (3 luni) şi neonatologie (1 lună) - 4 luni- Medicina muncii - 1 lună● Ultimii 3 ani: imunologie laborator, discipline complementare şi desăvârşire în specialitate:- Imunologie fundamentală (curs şi laborator) - 3 luni- Bioetică - 2 săpt.- Dermatologie - 2 'bd luni- Pneumologie - 2 luni- O.R.L. - 1 lună- Oftalmologie - 1 lună- Boli infecţioase - 2 luni- Reumatologie - 6 luni- Alergologie şi imunologie clinică (curs, stagiu clinic, laborator) - 18 luni1.4. CONŢINUTUL STAGIILOR1.4.1. ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ1.4.1.1. Tematica lecţiilor conferinţă (400 ore)1. Epidemiologia bolilor alergice2. Genetica bolilor alergice3. Factorii de risc ai bolilor alergice4. Atopia; evoluţia naturală a bolilor atopice şi alergice5. Inflamaţia alergică; celule, mediatori, molecule de adeziune implicate în alergie6. Alergia ca boală sistemică7. Anticorpii IgE8. Receptorii pentru IgE9. Alergenele - nomenclatură, clasificare10. Alergenele - structură, proprietăţi fizico-chimice, biologice11. Sursele alergenelor12. Factorii care influenţează alergenicitatea13. Reactivitatea încrucişată a alergenelor/cross-reactivitatea14. Identificarea şi cuantificarea alergenelor15. Polenurile ca aeroalergene16. Acarienii ca aeroalergene17. Mucegaiurile ca aeroalergene18. Epiteliile de animale şi gândacii de bucătărie ca aeroalergene19. Alergene din veninuri şi salivă de insecte20. Trofalergene şi alţi agenţi de hipersensibilitate din alimente21. Alergene de contact22. Alergene medicamentoase23. Alergene ocupaţionale24. Extracte alergenice pentru diagnostic şi terapie25. Nomenclatura bolilor alergice (istoric, actualităţi)26. Metode de diagnostic în vivo în alergologie27. Metode de diagnostic în vitro în alergologie28. Rinite alergice intermitente şi persistente29. Rinosinuzite alergice30. Polipoza nazală31. Astmul alergic la adult32. Astmul alergic la copil33. Astmul alergic la categorii speciale de pacienţi (gravide, vârstnici, sportivi etc.)34. Astmul cu hipersensibilitate la aspirină/antiinflamatoare nesteroidiene35. Astmul cu hipersensibilitate la sulfiţi36. Astmul de efort37. Astmul alergic ocupaţional38. Sindromul rinită alergică şi astm coexistent39. Aspergiloza bronhopulmonară alergică40. Sindromul Churg-Strauss41. Sindromul Loffler42. Pneumonia eozinofilică acută şi cronică43. Sindromul eozinofilie-mialgie şi sindromul hipereozinofilic idiopatic44. Eozinofiliile45. Pneumonii de hipersensibilizare (alveolite alergice extrinseci)46. Fibroza chistică47. Dischinezia ciliară primară48. Boala pulmonară obstructivă cronică49. Sarcoidoza50. Sindromul de tuse cronică51. Conjunctivite alergice intermitente şi persistente52. Keratoconjunctivita vernală53. Keratoconjunctivita atopică54. Conjunctivita giganto-papilară55. Blefaroconjunctivita alergică de contact56. Keratoconjunctivita sicca57. Urticaria acută58. Urticaria cronică, urticaria cronică autoimună59. Vasculite urticariene60. Urticaria pigmentară61. Mastocitoza sistemică62. Boala serului şi sindroame de tip boala serului63. Eritemul polimorf64. Eritemul nodos65. Urticaria dermografică66. Urticaria tardivă la presiune67. Urticaria solară şi fotosensibilitatea din lupus şi porfirii68. Urticaria la frig şi patologia prin crioproteine serice69. Crioglobulinemii70. Tipuri speciale de urticarie (urticaria colinergică, aquagenică şi de contact)71. Sindroame urticariene rare72. Urticaria din boli autoimune sistemice73. Urticaria din parazitoze74. Angioedemul ereditar prin deficit de C1-INH75. Angioedemul nonhistaminergic dobândit, fără urticarie76. Angioedemul histaminergic dobândit, fără urticarie77. Eczema atopică, sindromul dermatită/eczemă atopică78. Dermatite/eczeme - nomenclatură, clasificare, diagnostic diferenţial79. Dermatita de contact alergică şi iritativă80. Dermatita de contact alergică la metale81. Dermatita de contact alergică la adezivi, răşini şi aditivi din cauciuc82. Dermatita de contact alergică la medicamente83. Dermatita de contact alergică indusă de plante84. Alergocosmetologie85. Dermatita de contact alergică ocupaţională86. Dermatita de contact fotoalergică şi fototoxică87. Reacţii adverse medicamentoase - noţiuni de farmacovigilenţă88. Alergii medicamentoase mediate IgE89. Alergii medicamentoase non-IgE-mediate90. Reacţii adverse medicamentoase prin alte mecanisme de hipersensibilitate91. Particularităţi ale reacţiilor adverse medicamentoase la nivel cutanat92. Particularităţi ale reacţiilor adverse medicamentoase la nivel pulmonar93. Alergia alimentară IgE-mediată şi non-IgE-mediată94. Sindromul de alergie orală95. Boli gastrointestinale eozinofilice96. Boala celiacă şi sindromul Heiner97. Reacţii de hipersensibilitate la aditivi alimentari98. Intoleranţe alimentare cu mecanisme biochimice99. Alergia la alimente modificate genetic100. Anafilaxia alergică mediată IgE101. Anafilaxia alergică non-IgE-mediată102. Anafilaxia nonalergică103. Anafilaxia asociată cu factori fizici şi anafilaxia idiopatică104. Reacţii de hipersensibilitate la înţepături de insecte (venin)105. Reacţii de hipersensibilitate la muşcături de insecte106. Alergia la latex107. Alergia la lichid seminal108. Reacţii de hipersensibilitate la anestezice şi miorelaxante109. Reacţii de hipersensibilitate la plasmă şi substituenţi plasmatici110. Reacţii de hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene şi analgezice111. Reacţii de hipersensibilitate la substanţe de contrast iodate112. Reacţii de hipersensibilitate la antihipertensive113. Reacţii de hipersensibilitate la agenţi fibrinolitici, anticoagulante şi hemostatice114. Reacţii de hipersensibilitate asociate dializei115. Reacţii de hipersensibilitate la antibiotice116. Reacţii de hipersensibilitate la anticonvulsivante şi medicamente de uz psihiatric117. Reacţii de hipersensibilitate la antidiabetice118. Diete la pacientul alergic şi cu reacţii de hipersensibilitate119. Profilaxia bolilor alergice şi atopice120. Măsuri de profilaxie a expunerii la alergene121. Imunoterapia specifică cu extracte alergenice administrată injectabil122. Imunoterapia specifică cu extracte alergenice administrată sublingual sau nazal123. Imunoterapia anti-IgE124. Bazele farmacologice ale acţiunii medicamentelor antialergice şi antiinflamatoare125. Profilul de siguranţă al medicamentelor antialergice şi antiinflamatoare126. Profilul farmacoeconomic al medicamentelor antialergice şi antiinflamatoare127. Tratamentul urgenţelor alergologice128. Antihistaminicele H(1) de uz sistemic în alergologie129. Antihistaminicele H(1) de uz topic în alergologie130. Antihistaminicele H(2) şi cele cu acţiune pe receptorii H(3) şi H(4) în alergologie131. Antileucotrienele132. Glucocorticosteroizii inhalatori133. Glucocorticosteroizii intranazali134. Dermatocorticoizii135. Antidegranulantele mastocitare136. Bronhodilatatoarele137. Dispozitive de administrare inhalatorie a medicamentelor138. Dispozitive de administrare intranazală a medicamentelor139. Epidemiologia imunodeficienţelor140. Imunodeficienţele primare prin deficit imun umoral sau limfocitar B141. Imunodeficienţele primare prin deficit imun celular sau limfocitar T142. Imunodeficienţele primare prin deficit imun combinat sau limfocitar T şi B143. Imunodeficienţele primare cu hiper-IgE144. Imunodeficienţele primare prin deficite ale funcţiei celulelor fagocitare145. Imunodeficienţele primare prin deficite ale componentelor sistemului complement146. Imunodeficienţe secundare malnutriţiei şi de cauză iatrogenă147. Imunodeficienţe secundare unor boli infecţioase şi maligne148. Sindromul de imunodeficienţă dobândită - imunopatologie149. Sindromul de imunodeficienţă dobândită - imunodiagnostic, imunoterapie150. Afecţiunile autoimune de organ şi sistemice - imunopatologie, diagnostic, imunoterapie:151. Tiroidita autoimună, boala Graves152. Autoimunitatea endocrină şi sindroamele poliendocrine autoimune153. Afecţiuni dermatologice buloase cu mecanism autoimun154. Uveite cu mecanism autoimun şi mediate celular155. Miastenia gravis şi sindromul miastenic Lambert-Eaton156. Scleroza multiplă, sindromul Guillain-Barre şi alte afecţiuni demielinizante157. Boala Crohn şi colita ulceroasă158. Miocardite, cardiomiopatii, pericardite cu mecanism imun, sindromul Dressler159. Hepatita autoimună160. Ciroza biliară primitivă, colangita sclerozantă - imunopatologie, imunomodulare161. Glomerulonefrite cu mecanism autoimun şi prin complexe imune162. Sindromul Goodpasture163. Hemopatii autoimune164. Lupusul eritematos sistemic165. Artrita reumatoidă166. Spondilartropatii167. Sindromul Sjogren168. Polimiozita şi dermatiomiozita169. Scleroza sistemică170. Boala mixtă a ţesutului conjunctiv171. Vasculite sistemice - clasificare imunopatologică şi caracteristici clinico-morfologice172. Granulomatoza Wegener173. Poliangeita microscopică174. Poliarterita nodoasă175. Purpura Henoch-Schonlein176. Vasculita crioglobulinemică177. Transplantarea, tipuri de grefe178. Recunoaşterea aloantigenelor179. Imunocompatibilitatea180. Mecanisme imunologice ale rejetului grefelor181. Tipuri de rejet de grefă182. Teste de histocompatibilitate183. Teste de citotoxicitate184. Mecanismele imunomodulării185. Glucocorticosteroizii sistemici186. Inhibitori de calcineurină187. Sirolimus/rapamicina şi micofenolatul mofetil188. Imunosupresive citotoxice189. Anticorpi monoclonali şi policlonali în imunoterapie190. Terapia genică, antisens şi cu celule stem (principii)191. Markeri imunologici tumorali şi imunopatologia cancerului192. Gamapatii monoclonale - imunopatologie, imunodiagnostic, principii de terapie193. Imunoterapia în cancer (principii)194. Perturbări imunologice ale sistemului reproductiv195. Interrelaţii psiho-neuro-endocrino-imunologice196. Terapia de substituţie în imunodeficienţele primare197. Citokine, inhibitori ai secreţiei citokinelor în imunoterapie198. Receptori de citokine şi antagonişti lor în imunoterapie199. Imunizarea activă şi pasivă (principii)200. Metode imunosupresive (plasmafereză, imunoadsorbţie, citofereză)1.4.1.2. Baremul activităţilor practiceîn clinică de alergologie şi imunologie clinică şi laborator de imunologie- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare- demonstrarea abilităţilor de comunicare (prezentări de cazuri, referat) şi cercetare (după caz)1. Teste cutanate alergologice prick la alergene de mediu: 10002. Teste cutanate alergologice prick la alergene alimentare: 10003. Teste cutanate intradermice (medicamente, veninuri, ser autolog): 10004. Teste cutanate alergologice patch: 10005. Teste cutanate alergologice prick sau patch la medicamente: 5006. Teste gravitaţionale şi volumetrice de determinare a expunerii la polenuri: 27. Teste morfologice de identificare a polenurilor şi plantelor polenizatoare: 1008. Teste morfologice de identificare a acarienilor: 209. Teste morfologice de identificare a mucegaiurilor: 5010. Teste imunochimice pentru determinarea expunerii la aeroalergene: 511. Determinare PEF prin peak flow-metrie: 50012. Probe funcţionale ventilatorii (spirometrie): 50013. Probe funcţionale ventilatorii post-bronhodilatator: 50014. Teste de provocare nazală/conjunctivală cu alergene: 2015. Teste de provocare alimentară: 10016. Teste de provocare medicamentoasă: 50017. Teste de provocare cu agenţi fizici: 50018. Teste de provocare la efort: 10019. Teste la alergene ocupaţionale: 10020. Imunoterapie specifică cu extracte alergenice standardizate: 20021. Utilizarea trusei de urgenţă în alergologie: 20022. Determinarea IgE totale serice prin metode imunocromatografice: 10023. Determinarea IgE totale serice prin nefelometrie sau alte metode cantitative: 50024. Determinarea IgE specifice serice prin metode semicantitative: 10025. Determinarea IgE specifice serice prin metode cantitative: 5026. Determinare anticorpi IgG serici antigen-specifici: 1027. Determinarea componentelor sistemului complement: 50028. Determinarea C1-INH: 10029. Teste de laborator screening pentru imunodeficienţe primare umorale: 20030. Teste de laborator screening pentru imunodeficienţe primare celulare: 20031. Teste de laborator screening pentru imunodeficienţe primare ale celulelor fagocitare: 20032. Teste de laborator screening pentru imunodeficienţele dobândite: 30033. Teste de laborator avansate/de cercetare pentru investigarea imunodeficienţelor: 5034. Teste de laborator pentru determinarea autoanticorpilor: 30035. Teste de laborator pentru determinarea complexelor imune circulante: 10036. Teste de laborator pentru determinarea crioproteinelor: 30037. Teste imunologice de screening pentru transplantare: 5038. Teste imunologice de avansate pentru transplantare: 539. Determinări imunologice de markeri serologici tumorali: 30040. Determinări imunologice de markeri serologici virali: 30041. Determinări imunologice de markeri serologici bacterieni: 30042. Determinări imunologice de markeri serologici parazitari: 20043. Electroforeza proteinelor serice şi imunoelectroforeza: 10044. Determinări de subseturi celule imune: 5045. Determinări de mediatori celulari, markeri serici de inflamaţie: 10046. Determinarea de mediatori umorali în produse biologice (altele decât serul) la pacienţi cu patologie imuno-alergică: 1047. Hemoleucograme la pacienţi cu patologie imuno-alergică: 100048. Investigaţii biochimice la pacienţi cu patologie imuno-alergică: 100049. Exudate faringiene şi nazale, analiza sputei: 50050. Uroculturi la pacienţi cu patologie imuno-alergică: 50051. Coproculturi, examene coproparazitologice: 50052. Teste imunologice ale sistemului reproductiv: 10053. Explorări imagistice la pacienţi cu patologie imuno-alergică: 100054. Examene citologice în produse biologice la pacienţi cu patologie imuno-alergică: 10055. Examene anatomopatologice şi imunohistochimice în patologia imuno-alergică: 2001.4.2. STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂ1.4.2.1. Tematica lecţiilor conferinţă (160 ore)1. Bronşita acută şi cronică, emfizemul pulmonar2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică3. Pneumoniile4. Abcesul pulmonar5. Fibrozele pulmonare6. Cancerul bronhopulmonar7. Sindromul de compresie mediastinală8. Pleureziile9. Valvulopatii10. Endocardite infecţioase11. Tulburările de ritm şi de conducere12. Pericarditele13. Miocarditele şi cardiomiopatiile14. Boala cardiacă ischemică15. Sincopa16. Şocul cardiogen17. Bolile arterelor periferice18. Bolile venelor19. Edemul pulmonar acut cardiogen şi necardiogen20. Cordul pulmonar cronic21. Insuficienţa cardiacă congestivă22. Tromboembolismul pulmonar23. Hipertensiunea arterială24. Glomerulonefritele25. Sindromul nefrotic26. Nefropatii interstiţiale27. Insuficienţa renală acută28. Insuficienţa renală cronică29. Transplantul renal şi hemodializa30. Sindroame de malabsorbţie31. Anemiile32. Leucemiile acute33. Sindroamele mielodisplazice34. Sindroamele mieloproliferative cronice35. Sindroamele limfoproliferative cronice36. Gamapatii monoclonale37. Sindroamele hemoragipare38. Sindroamele trombotice39. Diabetul zaharat40. Hemocromatoza1.4.2.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare- demonstrarea abilităţilor de comunicare (prezentări de cazuri, referat) şi cercetare (după caz)1. Interpretări ECG: 2002. Examene radiologice: 2003. Explorări funcţionale respiratorii: 904. Electrocardiograme (tehnică, interpretare): 1005. Examinări ultrasonografice (interpretare): 506. Oscilometrii (efectuare, interpretare): 107. Interpretări de buletine de analize hematologice (sânge periferic, măduvă osoasă): 2008. Interpretări de buletine de analize biochimice şi imunologice: 2009. Puncţii venoase la adult: 201.4.3. STAGIUL DE GASTROENTEROLOGIE1.4.3.1. Tematica lecţiilor conferinţă (50 ore)1. Boala de reflux gastroesofagian2. Gastritele acute şi cronice3. Ulcerul gastric şi duodenal4. Tumorile benigne şi maligne ale tractului gastrointestinal5. Sindromul de malabsorbţie6. Enteropatia glutenică7. Parazitozele intestinale8. Boala Crohn9. Rectocolita hemoragică10. Intestinul iritabil11. Pancreatitele acute şi cronice12. Sindromul icteric13. Colecistitele şi litiaza biliară14. Hepatitele cronice postvirale15. Hepatita autoimună16. Hepatite medicamentoase şi autoimune17. Patologia hepatică indusă de alcool18. Cirozele hepatice19. Tumorile benigne şi maligne ale ficatului şi căilor biliare, chistul hidatic hepatic20. Afecţiuni hepatice cu determinare genetică1.4.3.2. Baremul activităţilor practice (interpretare)1. Examene radiologice ale tubului digestiv: 602. Endoscopii digestive: 303. Ecografii abdominale: 304. Paracenteza: 305. Puncţie biopsie hepatică: 106. Investigaţii funcţionale în gastroenterologie: 301.4.4. STAGIUL DE TERAPIE INTENSIVĂ1.4.4.1. Tematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Resuscitarea cardiopulmonară2. Tehnici de menţinere a permeabilităţii căilor aerifere: intubaţia traheală, traheotomia3. Oxigenoterapia4. Tehnicile de suport ventilator5. Defibrilarea electrică şi cardioversia6. Echilibrul acido-bazic, tratamentul tulburărilor echilibrului acido-bazic7. Asistenţa în urgenţă şi terapie intensivă a pacienţilor cu reacţii sistemice severe de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxia severă şi exacerbările severe ale astmului8. Asistenţa în urgenţă şi terapie intensivă a pacienţilor cu angioedem cu localizare de gravitate9. Anestezia la bolnavii astmatici10. Anestezia la pacienţii cu antecedente de reacţii de hipersensibilitate la medicamente1.4.4.2. Baremul activităţilor practice1. Intubaţia orotraheală şi nazotraheală - asistare/efectuare (inclusiv pe manechin): 10.2. Resuscitarea cardiopulmonară - asistare/efectuare (inclusiv pe manechin): 103. Defibrilare, cardioversie - asistare/efectuare: 54. Instalarea de linii venoase periferice/centrale - asistare şi efectuare: 105. Cricotirotomie, cateterizare transtraheala, minitraheostomie percutană: tehnică, asistare, în condiţii de necesitate.6. Oxigenoterapie, monitorizare puls-oximetrie: 101.4.5. STAGIUL DE PEDIATRIE1.4.5.1. Tematica lecţiilor conferinţă (70 ore)1. Alimentaţia sugarului şi copilului mic2. Alimentaţia copilului sănătos şi alergic3. Vaccinările în neonatologie şi pediatrie4. Boala hemolitică neonatală5. Infecţiile tractului respirator superior6. Wheezing-ul recurent şi astmul la copil7. Alergii alimentare la copil, intoleranţa la lactoză şi la gluten8. Sindroamele de malabsorbţie la copil9. Boala inflamatorie cronică intestinală la copil10. Hepatitele în pediatrie11. Sindroamele de hipertensiune portală12. Parazitozele intestinale la copil13. Infecţiile tractului urinar la copil14. Anemiile hemolitice ş sindroamele hemoragipare la copil15. Leucemiile şi limfoamele la copil16. Hematuriile şi proteinuriile copilului17. Glomerulonefritele şi sindroamele nefrotice în pediatrie18. Reumatismul articular acut19. Artritele cronice juvenile20. Colagenozele: lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita, sclerodermia, boala Kawasaki21. Vasculite imune în pediatrie22. Imunodeficienţele primare23. Imunodeficienţele dobândite în pediatrie24. Urticaria şi angioedemul la copil25. Dermatita atopică şi tipuri de prurigo în practica pediatrică26. Urgenţele pediatrice majore1.4.5.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare- demonstrarea abilităţilor de comunicare (prezentări de cazuri, referat) şi cercetare (după caz)1. Puncţii venoase la copil: 102. Manevre de resuscitare a funcţiilor vitale: 203. Electrocardiograme: 204. Examene radiologice: 205. Explorări funcţionale respiratorii la copii: 506. Interpretări de buletine de analize hematologice la copil: 507. Interpretări de buletine de analize biochimice şi imunologice la copil: 508. Recomandări de preparate de lapte utilizate în alimentaţie: 201.4.6. STAGIUL DE MEDICINA MUNCII1.4.6.1. Tematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Agenţi etiologici în bolile profesionale2. Boli profesionale ale aparatului respirator3. Boli dermatologice profesionale4. Noţiuni de reabilitare medicală în caz de boală profesională, reinserţie şi reorientare profesională, noţiuni de legislaţie naţională şi europeană în medicina muncii.1.4.6.2. Baremul activităţilor practice1. Anamneze de boală profesională: 202. Asistarea şi/sau efectuarea testelor de provocare cu agenţi profesionali: 51.4.7. STAGIUL DE IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ1.4.7.1. Tematica lecţiilor conferinţă (50 ore)A. Anatomia şi elementele celulare ale sistemului imunitar1. Organele limfoide: anatomie şi funcţie2. Celulele relevante ale răspunsului imun, trăsăturile lor unice de identificare, selecţia pozitivă şi negativă în cursul ontogenezei.B. Mecanismele imunologice1. Imunitatea înnăscută şi dobândită2. Complexul major de histocompatibilitate - structura moleculară şi funcţia3. Antigenele - structură, epitopi, procesare şi prezentare4. Imunogenetica5. Imunitatea mediată prin celulele T a) Activarea celulelor T - receptorii celulelor T, recunoaşterea epitopilor şi moleculele accesorii în transducţia semnalului b) Citokinele şi moleculele costimulatorii în activarea celulelor T c) Răspunsul imun mediat prin celulele T - celule participante6. Imunitatea mediată prin celule B a) Activarea celulelor B - interacţiunea cu celulele T şi transducţia semnalului b) Producţia de imunoglobuline şi recunoaşterea epitopilor c) Izotipuri de anticorpi şi maturarea răspunsului umoral d) Procese biologice iniţiale de anticorpi - mediate prin IgM, IgG, IgA, opsonizarea, fixarea complementului, citotoxicitatea mediată celular anticorp-dependentă e) Imunoglobuline - structură, funcţie, sinteză, reglare, receptori. f) Reacţii imune mediate g) Complexele imune - proprietăţi fizice, imunologice şi mecanisme de clearance.7. Alte mecanisme imunologice, care implică a) Celulele "natural killer". b) Celulele killer activate de limfokine. c) Bazofile activate.8. Interacţiuni receptor - ligand în funcţionarea imună - molecule de adeziune, receptori pentru complement, receptori pentru IgE. Transducţia semnalului ca rezultat al interacţiunii receptori - ligand. Polimorfismul genetic. Memoria imunologică.C. Modularea răspunsului imun.1. Citokine, chemokine, molecule de adeziune şi factori de creştere.2. Inflamaţia şi modularea ei. a) Mediatori - preformaţi şi neoformaţi. b) Celule efectoare în inflamaţie (alergică şi altele). c) Mastocitele şi bazofilele - structură, activare, mediatori preformaţi, metabolismul acidului arahidonic, prostaglandine, leucotriene, PAF. d) Eozinofilele - structură, activare, mediatori.D. Imunitatea mucoaselor.1. Non-imunologică - enzime, acizi glicosali, flora normală.2. Imunologică - ţesutul limfoid asociat mucoasei, procesarea antigenului, producţia celulară şi de anticorpi, traficul celular şi procesul de "homing".E. Imunologia transplantului.1. Mecanismele de rejet2. Reacţia grefă contra gazdă şi gazdă contra grefăF. Imunologia tumorală1. Antigenele tumorale - antigene specifice tumorale unice şi antigene tumorale asociate2. Oncogene, gene tumorale supresoare, translocaţii cromozomiale3. Mecanismele imunosupravegheriiG. Mecanisme imunoreglatoare1. Mecanismele de toleranţă2. Reţele idiotipic.3. Apoptoza1.4.7.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare- demonstrarea abilităţilor de comunicare (prezentări de cazuri, referat) şi cercetare (după caz)1. Tehnici înţelegerea principiilor şi metodologiei acestor tehnici, în mod particular dacă ele sunt legate de:- măsurarea nivelului imunoglobulinelor,- claselor sau subclaselor de imunoglobuline,- anticorpi specifici,- fenotipările limfocitare,- răspunsul celular la mitogeni,- antigene sau- celule alogenice,- complexele imune,- examinarea proteinelor crioprecipitate,- activităţile complementului seric total şi- componentelor complementului şi- tiparea histocompatibilităţii. a) Serologic:- ELISA,- RIA, RAST,- FEIA,- eliberarea de histamină din bazofile sensibilizate,- imunodifuzie radială,- nefelometrie,- imunoblot,- cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă,- imunoelectroforeza,- CIE- CRIE b) Celular:- citometrie în flux,- evaluarea chemotaxiei, fagocitozei, citolizei,- evaluarea proliferării limfocitare, producţiei de imunoglobuline. c) Imunofluorescenţa şi histochimia imună. d) Molecular:- Northern, Southern, Western blot,- PCR- hibridizarea în situ. e) Hibridoame şi anticorpi monoclonali.2. Caracteristicile efectuării testelor:- principii de sensibilitate, specificitate şi valoare predictivă.1.4.8. MODUL DE BIOETICĂ1.4.8.1. Tematica curs (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică1.4.8.2. Tematica seminariilor (20 ore)I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore1.4.9. STAGIUL DE DERMATOLOGIE1.4.9.1. Tematica lecţiilor conferinţă (50 ore)1. Infecţii cutanate virale, bacteriene, fungice, epizoonoze2. Prurigouri3. Eczeme/dermatite4. Urticaria, vasculite urticariene5. Mastocitoze6. Dermatoze buloase7. Psoriazisul8. Eritrodermii9. Purpure10. Bolile tesutului conjunctiv (lupus eritematos, dermatomiozita, sclerodermia)11. Manifestări cutanate în imunodeficienţe12. Reacţii adverse postmedicamentoase cutaneo-mucoase13. Eritem polimorf14. Eritem nodos15. Limfoame şi pseudolimfoame cutanate16. Boala Kaposi17. Lichen plan şi erupţii lichenoide18. Dermatoze prin agenţi fizici19. Manifestări cutanate dismetabolice (porfirii, amiloidoze, mucinoze, diabet zaharat)20. Medicaţia antiinflamatorie şi imunomodulatorie în patologia cutanată1.4.9.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare- demonstrarea abilităţilor de comunicare (prezentări de cazuri, referat) şi cercetare (după caz)1. Efectuarea de teste cutanate pentru diagnosticul dermatitelor prin hipersensibilizare: 402. Tehnica imunofluorescenţei în dermatologie: 53. Citodiagnosticul Tzanck: 54. Examenul micologic în dermatologie: 105. Efectuarea biopsiei cutanate: 51.4.10. STAGIUL DE PNEUMOLOGIE1.4.10.1. Tematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Structura şi funcţia sistemului respirator2. Bolile căilor aerifere3. Tumori toracice4. Infecţii respiratorii non-TB5. Tuberculoza6. Bolile vasculare pulmonare7. Boli pulmonare interstiţiale difuze8. Boli pulmonare iatrogene9. Bolile pleurei10. Insuficienţa respiratorie11. Anomalii pulmonare genetice şi de dezvoltare12. Sindroame de apnee13. Sindromul de tuse cronică14. Manifestări pulmonare în imunodeficienţe1.4.10.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare- demonstrarea abilităţilor de comunicare (prezentări de cazuri, referat) şi cercetare (după caz)1. Peak-flow-metrie: 1002. Spirometrie: 1003. Pletismografie: 204. Factorul de transfer prin membrana alveolo-capilară: 205. Evaluarea gazelor sanguine: 206. Teste de provocare bronşică (nespecifică, specifică): 207. Sputa indusă: 108. Lavajul bronho-alveolar: 109. Toracocenteza: 101.4.11. STAGIUL DE OTO-RINO-LARINGOLOGIE1.4.11.1. Tematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Rinitele acute şi cronice2. Rinosinuzitele acute şi cronice3. Tumori benigne şi maligne rinosinusale4. Patologia inflamatorie şi infecţioasă faringiană5. Patologia inflamatorie a glandelor salivare6. Laringitele acute şi cronice7. Insuficienţa respiratorie acută de cauză laringiană8. Adenopatia cervicală9. Otitele medii acute şi cronice10. Farmacoterapia locală în ORL1.4.11.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare1. Rinoscopie şi rinomanometrie: 202. Bucofaringoscopie: 203. Otoscopie: 104. Examene radiologie şi CT în ORL: 205. Examenul de laborator al secreţiei nazale şi evaluarea funcţiei ciliare: 101.4.12. STAGIUL DE OFTALMOLOGIE1.4.12.1. Tematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Patologia pleoapelor şi aparatului lacrimal2. Conjunctivitele3. Keratitele4. Patologia inflamatorie a sclerei5. Patologia inflamatorie a uveei6. Cataractele7. Glaucoamele8. Ochiul roşu şi dureros9. Bolile de sistem cu complicaţii oculare10. Farmacoterapia locală oculară1.4.12.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare1. Examenul polului anterior al ochiului: 202. Examenul pleoapelor şi conjunctivei: 203. Examenul citologic al lacrimilor, raclatului sau amprentelor conjunctivale: 201.4.13. STAGIUL DE BOLI INFECŢIOASE1.4.13.1. Tematica lecţiilor conferinţă (30 ore)1. Infecţii ale căilor respiratorii superioare şi inferioare2. Infecţii cutanate şi ale sistemului limfatic3. Gastroenterite şi enterocolite4. Infecţii virale, bacteriene, fungice şi parazitare cu manifestări cutaneo-mucoase5. Diareea infecţioasă6. Hepatite virale7. Infecţii ale tractului urinar8. Infecţia cu HIV, infecţii la pacienţi cu imunosupresie9. Particularităţi ale tratamentului antiinfecţios la pacienţii cu afecţiuni de hipersensibilitate sau imunosupresie1.4.13.2. Baremul activităţilor practice- principiu, indicaţii, tehnică, asistare sau efectuare (după caz), interpretare1. Recoltarea produse patologice (spută, secreţii etc.): 202. Hemocultura: 53. Urocultura, coprocultură: 204. Examen coproparazitologic: 105. Exudat faringian, examen de spută: 106. Markeri imunologici serologici virali, bacterieni şi parazitari: 201.4.14. STAGIUL DE REUMATOLOGIE1.4.14.1. Tematica lecţiilor conferinţă (100 ore)1. Poliartrita reumatoidă a adultului2. Artrita juvenilă idiopatică şi boala Still3. Spondiloartropatiile seronegative4. Lupusul eritematos sistemic5. Sclerodermia sistemică6. Fenomenul Raynaud7. Miopatiile inflamatoare8. Boala mixtă a ţesutului conjunctiv şi alte colagenoze intricate9. Fasciita enzinofilică difuză şi sindromul mialgie-eozinofilie10. Sindromul Sjogren11. Vasculitele sistemice12. Boala (sindromul) Behcet13. Reumatismul articular acut14. Boala artrozică periferică15. Boala degenerativă a coloanei vertebrale16. Forme de reumatism abarticular17. Guta şi alte atrite microcristaline18. Artrita psoriazică19. Artritele infecţioase şi reactive20. Bolile ereditare ale tesutului conjunctiv21. Sindroame paraneoplazice musculo-scheletale22. Osteoporoza şi osteonecroza aseptică23. Manifestări reumatologice din boli endocrine24. Tratamentul inflamator şi imunomodulator în bolile reumatice1.4.14.2. Baremul activităţilor practice (interpretare)1. Teste biologice de inflamaţie şi de alterare a răspunsului imun în reumatologie: 2002. Teste pentru explorarea metabolismului fosfo-calcic în reumatologie: 2003. Examene radiologice în reumatologie: 1204. Scintigrafii osoase: 205. Osteodensitometrii: 206. Interpretarea biopsiei sinoviale şi a lichidului sinovial: 20ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ5 ANISTAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ(ordinea stagiilor pentru primii 2 ani şi următorii 3 ani estecea preferată de recomandările UEMS 2003)
         
    ▪ ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ(I.1)6 luni
    ▪ MEDICINĂ INTERNĂ(I.2)9 luni
    ▪ GASTROENTEROLOGIE(I.3)3 luni
    ▪ TERAPIE INTENSIVĂ(I.4)1 lună
    ▪ PEDIATRIE (3 luni) ŞI NEONATOLOGIE (1 lună)(I.5)4 luni
    ▪ MEDICINA MUNCII(I.6)1 lună
    ▪ IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ(I.7)3 luni
    ▪ BIOETICĂ(I.8)2 săpt.
    ▪ DERMATOLOGIE(I.9)2 ½ luni
    ▪ PNEUMOLOGIE(I.10)2 luni
    ▪ O.R.L.(I.11)1 lună
    ▪ OFTALMOLOGIE(I.12)1 lună
    ▪ BOLI INFECŢIOASE(I.13)2 luni
    ▪ REUMATOLOGIE(I.14)6 luni
    ▪ ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ(I.15)18 luni
                                       
    ANANUL IANUL IIANUL IIIANUL IVANUL V
    STAGIULI.1I.2I.2I.3I.4I.5I.6I.7I.8I.9I.10I.11I.12I.13I.14I.15I.15
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEAANATOMIE PATOLOGICĂ  +  Articolul 1. - DefiniţieŞcoala de Specializare în Anatomie Patologică are scopul de formare a medicilor specialişti în sectorul profesional al diagnosticului anatomo-cito-histopatologic al bolilor, care include următoarele activităţi: examen macroscopic (cu ocazia efectuării necropsiei, şi cu ocazia examinării macroscopice a pieselor chirurgicale), examen microscopic citopatologic (frotiuri, amprente şi puncţiile aspirative cu ac fin), histopatologic la parafină (al biopsiilor obţinute de la endoscopii, prin puncţie - biopsie, al secţiunilor recoltate din piesele chirurgicale, sau al pieselor recoltate la necropsie) histopatologic la gheaţă (sau al secţiunilor prelevate intraoperator), imunohistochimic şi eventual ultrastructural.Art. 2. - Responsabilitatea pregătirii de specialitateSpecializarea în Anatomie Patologică se desfăşoară în cadrul Catedrelor de Anatomie Patologică din Facultăţile de Medicină, recunoscute de Ministerul Sănătăţii Publice, sub conducerea unui profesor (sau conferenţiar) universitar în Anatomie Patologică (activităţile teoretice şi practice), respectiv în Serviciile Clinice de Anatomie Patologică şi în Serviciile de Anatomie Patologică bine utilate ale spitalelor mari, sub conducerea unui medic primar anatomo-patolog cu experienţă îndelungată (activităţile practice). Alegerea locului de desfăşurare a Rezidenţiatului se face cu ocazia promovării examenului de rezidenţiat. Locul poate fi schimbat pe motive temeinice, o singură dată, dar numai pentru un centru de pregătire echivalent. Pentru unele module, locul de desfăşurare poate fi alt centru bine utilat din ţară sau străinătate.Art. 3. - Durata pregătirii în specialitateSe acordă titlul de Medic Specialist în Anatomie Patologică după o durată de pregătire de 5 ani şi după promovarea unui examen final, scris şi practic. Pe perioada celor 5 ani de rezidenţiat este obligatorie frecventarea zilnică a prosecturilor respective, dotate astfel încât să asigure o pregătire adecvată, teoretică şi practică. Serviciile de Anatomie Patologică cuprind: Sala de necropsie (prosectura), Laborator de cito-histopatologie, Laborator de Imunohistochimie, eventual de Microscopie electronică şi de Biologie moleculară.Art. 4. - Caietele de stagiu ale rezidenţilorSunt obligatorii, vor fi supravegheate de cadrele ce coordonează activităţile teoretice şi practice şi vor fi prezentate Comisiei de examen cu ocazia examenului final.Ele vor conţine elemente care certifică participarea directă a rezidentului la următoarele activităţi:● Necropsii: executare, diagnostic anatomo-patologic: ........... 200● Diagnostice pe piese de biopsie: ............................. 8000● Diagnostice citopatologice ................................... 8000● Diagnostice intraoperatorii (biopsie extemporanee) ............ 200Art. 5. - Examenul final de SpecialitateSe organizează într-un singur loc pentru rezidenţii unei singure generaţii, prin rotaţie în centrele care asigură pregătirea rezidenţilor, cu o Comisie propusă şi aprobată de Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătăţii Publice. El va consta dintr-o probă scrisă cu 20 de întrebări (4 ore), dintr-o tematică comunicată din timp (minim şase luni înainte de examen), o probă practică de necropsie (executare, redactarea protocolului de necropsie şi susţinerea diagnosticului anatomo-patologic) şi două probe practice de diagnostic histopatologic. Aceste probe vor consta: una din 5 preparate histopatologice de patologie netumorală, iar cealaltă din 5 preparate de patologie tumorală.Art. 6. - Structura cursurilor teoretice şi a activităţii practice: conform practicilor din UE, apreciem activităţile teoretice la 200 de ore pe an, iar pe cele practice la aproximativ 1000 de ore anual, în aşa fel încât să ne încadrăm în cele 30 de ore de activitate săptămânală.Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40-50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.A. Aria cunoştinţelor generale: va asigura cunoştinţe solide şi moderne de genetică, biologie moleculară, patologie moleculară, precum şi cunoştinţe de statistică medicală.- Sectoare:- Genetică medicală- Biologie moleculară- Patologie moleculară- Statistică medicală- BioeticăB. Aria diagnosticului anatomo-patologic: va asigura pregătirea de specialitate, începând cu cunoştinţe ferme de tehnici necropsice, tehnici histopatologice (orientare, prelucrare la parafină sau la gheaţă, coloraţii uzuale şi speciale etc.), citopatologice, imunohistochimice, în fluorescenţă, microscopie electronică. Toată activitatea de diagnostic histo- şi citopatologic va avea la bază cunoştinţe aprofundate de histologie. Activitatea de formare a viitorului specialist va începe cu cunoştinţe teoretice de patologie generală, care vor fi urmate de cunoştinţe aprofundate de patologia specială a diferitelor aparate şi sisteme.Sectoare:- Citologie şi histologie: tehnici şi criterii de diagnostic- Necropsie: tehnici şi criterii de diagnostic- Citopatologie şi histopatologie: tehnici şi criterii de diagnostic- Tehnici speciale: coloraţii speciale, tehnica de imunohistochimie, imunofluorescenţa, microscopie electronică etc.- Patologie generală: obligatorie în primul an de rezidenţiat- Patologie specială: prin rotaţie, în următorii patru aniC. Aria Medicinei clinice: viitorul specialist va trebui să deţină cunoştinţe clinice din diferite specialităţi pentru a fi capabil de corelaţii anatomo-clinice precum şi cunoştinţe de Neuropatologie, de Medicină Legală, Oncologie, ca specialităţi conexe.Sectoare:- Patologie clinică şi corelaţii anatomo-clinice- Medicină Legală- Oncologie- NeuropatologieArt. 7. - Repartizarea pe ani a activităţilor teoretice şi practice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ANUL I │Număr ││ │de ore │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi teoretice: 200 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Genetică medicală │20 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Biologie moleculară │20 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie moleculară │20 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Statistică medicală │10 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Bioetică │20 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Histologie şi citologie │50 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie generală │80 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi practice: peste 1000 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Tehnici de necropsie │3 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Tehnici de histo- şi citopatologie │2 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Tehnici de citogenetică │2 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Tehnici de imunohistochimie │4 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Lucrări practice de bioetică │2 săpt.│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Tehnici de microscopie electronică opţional │1 lună │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Diagnosticul histopatologic al ţesuturilor şi organelor │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Studiu individual │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ANUL II │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi teoretice: 200 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Imunologie │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia ap. respirator │45 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia cardiovasculară │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia tubului digestiv │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie hepatică şi pancreatică │35 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi practice: peste 1000 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Necropsii │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de morfopatologie cardiovasculară │4 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de morfopatologie respiratorie │4 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de morfopatologie hepato-digestivă │4 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Diagnostice citopatologice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Participare la şedinţe anatomo-clinice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Studiu individual │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ANUL III │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi teoretice: 200 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia ap. hematoformator, sistem limfoid │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Nefropatologie │35 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Uropatologie şi patologia ap. genital masc. │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia ap. genital feminin │60 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia ap. endocrin │25 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi practice: peste 1000 ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Necropsii │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de hemato- şi imunopatologie │3 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Nefropatologie şi patologie urogenitală masculină │4 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia ap. genital feminin │4 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia ap. endocrin │1 lună│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Diagnostice în examen extemporaneu │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Participare la şedinţe anatomo-clinice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Studiu individual │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ANUL IV │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi teoretice: 200 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie pediatrică şi fetopatologie │65 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Dermatopatologie │45 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia osteoarticulară │35 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia tumorală a ţesuturilor moi │30 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie oftalmologică │25 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi practice: peste 1000 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Necropsii pediatrice/Patologie pediatrică │5 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de dermatopatologie │4 luni│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de oftalmopatologie │1 lună │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de patologie osteoarticulară │2 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Diagnostice cito- şi histopatologice cu accent pe patologiile învăţate│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Diagnostice în examen extemporaneu │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Participare la şedinţe anatomo-clinice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Studiu individual │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ANUL V │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi teoretice: 200 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Medicină Legală │35 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie oncologică │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie ORL │25 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologie orală │40 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Patologia sistemului nervos │60 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Activităţi practice: peste 1000 de ore │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Necropsii │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul de medicină legală │3 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul în patologie oncologică │6 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Stagiul în neuropatologie │3 luni │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Studiu individual │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Stagiile de anul I - se desfăşoară într-un singur serviciu de Anatomie Patologică şi se finalizează cu un examen teoretic şi practic. La sfârşitul fiecărui modul din anii următori după activitatea teoretică se va da un examen scris şi oral/practic.1.1. STRUCTURA STAGIILOR1.1.1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social administrative, prezentare la spitalul şi clinica repartizată, alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate (2 săptămâni)Anul I (obligatoriu în acelaşi serviciu, înalt specializat)1.1.2. Patologia generală legată de tehnici de macroscopie şi microscopie se vor desfăşura pe o perioadă de şase luni. Tehnici de necropsie (în decursul tuturor anilor de pregătire vor fi efectuate 200 necropsii) 6 luni1.1.3. Patologie cardiorespiratorie 3 luni1.1.4. Tehnici de citogenetică şi interpretare 2 luni1.1.5. Lucrări practice de bioetică 2 săpt.1.1.6. Tehnici de microscopie electronică 2 săpt.Anul II, Anul III, Anul IV, Anul V (prin rotaţie)1.2. Stagiul de patologie hepato-digestivă 6 luni1.3. Nefropatologie şi patologie urogenitală masculină 4 luni1.4. Patologia ap. genital feminin 6 luni1.5. Dermatopatologie 4 'bd luni1.6. Patologia ap. endocrin 1 'bd luni1.7. Patologie osteoarticulară 2 luni1.8. Neuropatologie 3 lună1.9. Patologie pediatrică (şi necropsii pediatrice) 3 luni1.10. Patologie leucemică şi limfoidă 3 luni1.11. Stagiul de oftalmopatologie 1 lună1.12. Imunohistochimie: tehnici şi interpretare 6 luni1.13. Medicină legală 3 luni1.14. Patologie oncologică 3 luni1.15. Patologie oftalmologică 1 luni1.16. Patologie O.R.L. 2 luniSTAGIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂTematica lecţiilor conferinţăPatologie generală (Anul I)PATOLOGIA CELULARĂProcesul de lezare celulară, morfologia leziunilor celulare reversibile şi ireversibile. Necroza şi apoptoza. Răspunsul organitelor celulare la lezarea celulară. Reacţii celulare de adaptare ale creşterii şi diferenţierii: atrofia, hipertrofia, hiperplazia, metaplazia. Acumulări intracelulare ca urmare a tulburărilor de metabolism: lipide, proteine, glicogen, pigmenţi. Hialinoza. Calcificarea patologică.INFLAMAŢIA ACUTĂ ŞI CRONICĂGeneralităţi despre procesul inflamator.Inflamaţia acută: modificările din focarul inflamator acut, Clasificarea inflamaţiei exudative. Inflamaţia seroasă, fibrinoasă, supurativă sau purulentă. Posibilităţi de evoluţie ale inflamaţiei acute. Abcesul şi flegmonul, septicemiile şi septico-pioemiile.Inflamaţia cronică. Modificări celulare, modificările morfologice din inflamaţia cronică nespecifică.Inflamaţia granulomatoasă. Generalităţi şi clasificare. Tuberculoza, sifilisul, lepra, boala zgârieturii de pisică, toxoplasmoza, reacţia granulomatoasă de corp străin, sarcoidoza.PROCESUL DE VINDECAREAspecte ale creşterii celulare (regenerarea). Repararea prin ţesut conjunctiv (angiogeneza, fibroza). Vindecarea plăgilor.IMUNOPATOLOGIAModificările morfologice în bolile determinate de hipersensibilizare. Respingerea transplantului. Boli autoimune: LES, sindrom Sjogren, scleroza sistemică, artrita reumatoidă, sindroame de deficienţă imună primare şi secundare. Amiloidoza.BOLI GENETICEBoli asociate cu defecte ale proteinelor structurale: sindrom Marfan, sindrom Ehlers-Danlos. Boli asociate cu defecte în proteine receptor: hipercolesterolemia familială. Boli asociate cu defecte enzimatice: boli de stocaj lizozomal, boala Gaucher, boala Niemann-Pick tip A şi B, boala Tay-Sachs, mucopolizaharidoze, glicogenoze. Boli asociate cu defecte ale proteinelor ce reglează creşterea celulară: neurofibromatoza tip 1 şi 2.MODIFICĂRI HEMODINAMICEModificări morfologice în edem, hiperemie şi congestie. Hemoragia. Tromboza. Sindromul de coagulare intravasculară diseminată. Embolia: trombembolia pulmonară şi sistemică, embolia lipidică, embolia cu lichid amniotic şi embolia gazoasă. Ischemia acută şi cronică. Infarctul - tipuri de infarct. Leziuni morfologice în şoc.NEOPLAZIANomenclatură. Caracterele generale ale neoplasmelor benigne şi maligne. Carcinogeneza. Biologia dezvoltării tumorale. Angiogeneza tumorală. Modificările clinico-patologice în tumori. Gradierea şi stadierea neoplasmelor maligne. Diagnosticul morfologic în cancere.MORFOLOGIA ŞI DIAGNOSTICUL TUMORILOR ŢESUTURILOR MOIBolile nonneoplazice ale pielii, tumorile nonmelanocitare ale pielii, leziuni melanocitare tumorile de părţi moi.MORFOLOGIA BOLILOR INFECŢIOASEInfecţii piogene bacteriene gram-pozitive; infecţii virale eruptive ale copilului şi adolescentului. Morfologia bolilor transmise sexual. Infecţii oportuniste şi asociate cu SIDA. Parazitoze.Patologie specialăPATOLOGIA VASCULARĂPatologia arterelor: Ateroscleroza. Modificările morfologice vasculare în hipertensiune. Vasculite: arterita cu celule gigante, arterita Takayasu, poliarterita nodoasă (clasică), sindromul Kawasaki, poliangeita microscopică (poliarterita microscopică), angeita de hipersensibilizare sau leucocitoclazică, granulomatoza Wegener, trombangeita obliterantă (boala Buerger). Anevrisme: clasificare, tipuri de anevrisme. Disecţia de aortă.Patologia venelor: tromboflebite, flebotromboze. Varice.Patologia intervenţiilor terapeutice în boli vasculare.PATOLOGIA CARDIACĂLeziunile cordului: cardiopatia ischemică acută şi cronică. Modificările cordului în hipertensiunea arterială sistemică. Valvulopatii: modificări degenerative valvulare (degenerarea mixomatoasă a valvulei mitrale, prolapsul de valvă mitrală). Stenoza aortică calcificată, calcificarea inelului valvular mitral. Reumatismul cardiac acut şi cronic. Endocardite. Cardiomiopatii primare (dilatativă, hipertrofică, restrictivă) şi secundare. Miocardite.Patologia pericardului: lichide patologice pericardice.Angiocardiopatii congenitale. Insuficienţa cardiacă.PATOLOGIA SISTEMULUI RESPIRATORPatologia căilor respiratorii: rinofaringite, laringite, traheite şi bronşite.Sindromul de detresă respiratorie la adult şi copil.Atelectazia. Bronhopneumopatia cronică obstructivă.Infecţii pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstiţiale (pneumonia atipică primară). Bronhopneumonia de aspiraţie. Abcesele pulmonare.Tuberculoza pulmonară: tuberculoza pulmonară primară, tuberculoza pulmonară secundară, tuberculoza pulmonară progresivă.Pneumonia la bolnavii imunocompromişi.Boli interstiţiale difuze: pneumoconioze (pneumoconioze la lucrătorii în minele de cărbune, silicoza, berilioza), sarcoidoza, fibroza pulmonară idiopatică.Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom bronhiolo-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare.Patologia pleurei: revărsatele pleurale inflamatorii şi acumulări de lichide patologice în cavitatea pleurală. Pneumotorax. Tumori pleurale primare şi secundare. Citologia aparatului respirator şi a epanşamentelor.PATOLOGIA TRACTULUI DIGESTIVPatologia esofagului: anomalii congenitale, esofagite şi tumori.Patologia stomacului: anomalii congenitale, gastrite acute şi cronice. Ulcerul gastro-duodenal. Tumorile benigne şi maligne.Patologia intestinului subţire şi colonului: Anomalii congenitale. Diverticuloza. Enterocolite infecţioase şi neinfecţioase. Sindroame de malabsorbţie. Boli inflamatorii cronice idiopatice: boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică. Afecţiuni intestinale vasculare. Tumori benigne şi maligne.Patologia apendicelui: apendicite acute şi cronice; tumori.PATOLOGIA FICATULUI, CĂILOR BILIARE ŞI PANCREASULUI EXOCRINPatologia ficatului: Icterul şi colestaza. Hepatitele infecţioase virale acute şi cronice. Infecţii bacteriene, parazitare şi helmintice. Hepatita autoimună. Hepatite induse medicamentos şi de toxice: afecţiuni hepatice alcoolice. Steatoza non-alcoolică. Erori genetice ale metabolismului: hemocromatoza, boala Wilson, deficienţa de alfa-1-antitripsină, hepatita neonatală. Ciroza hepatică. Hipertensiunea portală. Tumori benigne şi maligne.Patologia căilor biliare: Colelitiaza. Colangita acută şi cronică. Colecistita acută şi cronică. Carcinomul veziculei biliare şi a căilor biliare extra-hepatice.Patologia pancreasului exocrin: Fibroza chistică. Pancreatitele acute şi cronice. Tumorile benigne şi maligne.PATOLOGIA APARATULUI URINARAnomalii congenitale.Nefropatii glomerulare: sindroamele clinice: alterări histologice; patogeneza leziunilor glomerulare: depunerea de complexe imune circulante şi în situ, nefrita anti-membrană bazală glomerulară, activarea căii alterne a complementului. Glomerulonefrita proliferativă acută difuză postinfecţioasă. Glomerulonefrita rapid progresivă (cu semilune). Glomerulonefrita membranoasă (glomerulopatia membranoasă). Boala cu modificări minime (nefroza lipoidică). Glomerulonefrita membrano-proliferativă. Nefropatia cu IgA (boala Berger). Glomerulonefrita necrotizantă şi proliferativă în focar (glomerulonefrita în focar). Glomerulonefrita cronică. Leziuni glomerulare în boli sistemice.Nefropatii tubulo-interstiţiale: necroza tubulară acută; nefrita tubulo-interstiţială: pielonefrite acute, cronice, nefropatia de reflux, nefrita tubulo-interstiţială indusă de medicamente şi toxine. Nefropatii vasculare: nefroangioscleroza benignă şi malignă; stenoza arterei renale.Obstrucţia tractului urinar (uropatia obstructivă). Tumorile renale.Morfopatologia vezicii urinare şi a căilor urinare: anomalii congenitale, inflamaţii, tumori benigne şi maligne.PATOLOGIA SISTEMULUI HEMATOPOIETIC ŞI LIMFOIDPatologia măduvei hematogene: morfologia anemiilor, policitemiilor. Leucemii şi boli mieloproliferative: leucemii acute, leucemia mieloidă cronică.Patologia ganglionilor limfatici: limfadenitele nespecifice acute şi cronice. Proliferări tumorale limfoide: limfoame şi leucemii ale limfocitului B, limfoame şi leucemii ale limfocitului T şi NK, limfomul Hodgkin.Patologia splinei: substratul morfologic al splenomegaliilor.Patologia timusului: hiperplazia timică, timomul.PATOLOGIA APARATULUI GENITAL MASCULINMalformaţii, orhiepididimite acute şi cronice. Tumorile testiculului. Hiperplazia nodulară şi tumorile prostatei.PATOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMININMetode morfologice de investigaţie. Patologia colului uterin: citologie cervicovaginală, cervicite, polipi endocervicali, neoplazia intraepitelială cervicală, carcinom scuamocelular. Patologia corpului uterin: endometrioza, adenomioza, endometrite, leziuni dishormonale, tumori benigne şi maligne. Patologia salpingelui: inflamaţii acute şi cronice, tumori. Patologia ovarului: inflamaţii, ovarul polichistic, pseudotumori şi tumori. Patologia sarcinii: inflamaţiile placentare, sarcina ectopică, boala trofoblastului gestaţional.PATOLOGIA GLANDEI MAMARETulburări de dezvoltare. Citologia glandei mamare (secreţie şi puncţie aspirativ. Inflamaţii. Mastopatia fibro-chistică. Carcinomul de glandă mamară: clasificare, tipuri histologice, factor de prognostic. Tumori stromale: fibroadenomul, tumora filodă şi sarcoamele. Metode de diagnostic morfologic al carcinomului de glandă mamară. Alte tumori benigne şi maligne. Ginecomastia.PATOLOGIA SISTEMULUI ENDOCRINPatologia glandei hipofize: adenoame.Patologia glandei tiroide: hipotiroidismul (cretinism, mixedem), hipertiroidismul (tireotoxicoza), boala Basedow-Graves, tiroidite acute şi cronice, guşa difuză netoxică simplă, guşa multinodulară, tumori benigne şi maligne. Citologia prin puncţie aspiraţie a tiroidei.Patologia glandelor paratiroidiene: hiperparatiroidism primar şi secundar.Patologia glandelor corticosuprarenale: hiperadrenalism (sdr. Cushing), hiperaldosteronism primar, sdr. adrenogenitale, deficienţa de 21-hidroxilază, insuficienţa adrenocorticală acută primară (sdr. Waterhouse-Friderichsen), insuficienţa cronică primară (boala Addison). Tumori adrenocorticale.Patologia medulosuprarenalei: feocromocitom, neuroblastom, ganglioneuromul.Patologia pancreasului endocrin: modificări morfologice în diabetul zaharat tip I şi II. Tumori: insulinom, gastrinom.DERMATOPATOLOGIABoli ne-neoplazice ale pielii. Tumori benigne şi maligne ale pielii.Tulburări ale pigmentării. Tumori benigne şi maligne ale sistemului melanocitar: nevi melanocitari, nevi displazici, melanomul malign.PATOLOGIA SISTEMULUI OSOS SCHELETICPatologia oaselor: Boli asociate cu matrice anormală: osteoporoza. Boli asociate cu deficienţe ale homeostaziei mineralelor: rahitismul şi osteomalacia. Fractura. Infecţii: osteomielite piogene, tuberculoza osoasă. Tumori osoase.PATOLOGIA MUŞCHIULUI SCHELETICAtrofia de denervare. Distrofii musculare: boala Duchenne, boala Becker, distrofia miotonică. Miopatii inflamatorii, miopatii toxice. Boli ale joncţiunii neuromusculare: miastenia gravis.PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS PERIFERIC ŞI CENTRALPolineuropatii infecţioase: lepra, difteria, v. Varicela-Zoster. Neuropatii traumatice. Tumori ale nervilor periferici.Malformaţii. Leziuni vasculare traumatice: hematomul epidural şi subdural. Boli cerebrovasculare: infarctul cerebral, hemoragia intracerebrală şi hemoragia subarahnoidiană. Encefalopatia hipertensivă. Infecţii: meningite acute bacteriene şi virale. Infecţii supurate acute în focar: abcesul cerebral, empiemul subdural, abcese extradurale. Meningoencefalite bacteriene cronice: tuberculoza, neurosifilisul. Tumori primare şi secundare.BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ALE SPECIALITĂŢII DE ANATOMIE PATOLOGICĂA. Efectuarea necropsiei: 200B. Diagnostic histopatologic: 80001. Orientarea materialului prelevat chirurgical: 80002. Prelucrarea tehnică (includere la parafină): 1003. Prelucrare tehnică (secţionare la microtom şi criotom): 804. Prelucrare tehnică (coloraţii uzuale): 1005. Prelucrare tehnică (coloraţii speciale şi imunohistochimie): 3006. Examinarea histopatologică din patologia cardiovasculară: 3007. Examinarea histopatologică din patologia digestivă şi anexe: 15008. Examinarea histopatologică din patologia respiratorie: 5009. Examinarea histopatologică din patologia urinară: 30010. Examinarea histopatologică din patologia pielii: 45011. Examinarea histopatologică din neuropatologie: 10012. Examinarea histopatologică din patologia tumorală a ţesuturilor moi: 80013. Examinarea histopatologică din patologia osoasă şi articulară: 15014. Examinarea histopatologică din patologia endocrină: 10015. Examinarea histopatologică din patologia colului uterin: 100016. Examinarea histopatologică din patologia corpului uterin: 80017. Examinarea histopatologică din patologia trompei uterine: 10018. Examinarea histopatologică din patologia ovarului: 50019. Examinarea histopatologică din patologia testiculului: 10020. Examinarea histopatologică din patologia epididimului: 10021. Examinarea histopatologică din patologia prostatei: 20022. Examinarea histopatologică din patologia glandelor mamare: 900C. Diagnosticarea frotiurilor (citologie): 80001. Frotiuri cervicovaginale: 60002. Frotiuri epansamente pleura, peritoneu, pericard, articular, etc.: 10003. Frotiuri puncţie cu ac fin (tiroida, glanda mamară, ganglioni, etc.): 1000MODULUL DE BIOETICĂTEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 oreTEMATICAPENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALISTSPECIALITATEA ANATOMIE PATOLOGICĂI. PROBA SCRISĂ1. Leziuni hemodinamice, (edem, hiperemie şi congestie, hemoragie, hemostaza şi tromboza, embolism, infarct, soc)2. Inflamaţia - generalităţi3. Inflamaţia acută4. Inflamaţia cronică granulomatoasă5. Procese de vindecare: regenerarea şi repararea conjunctivă6. Boli ale sistemului imun (lupus eritematos, poliartrita reumatoidă, sclerodermie, sindrom Sjogren) sindrom de deficienţă comună I şi II. Amiloidoza.7. Patologia de transplant şi SIDA8. Tulburări metabolice adaptative (atrofie, hipertrofie, hiperplazie şi metaplazie)9. Acumulări intracelulare ale tulburărilor de metabolism (protidic, glucidic, lipidic, pigmenţi, substanţe minerale)10. Agresiuni celulare reversibile şi ireversibile. Necroza şi apoptoza.11. Boli genetice: Boli asociate cu defecte ale proteinelor structurale: sindrom Marfan, sindrom Ehlers-Danlos. Boli asociate cu defecte în proteine receptor: hipercolesterolemia familială. Boli asociate cu defecte enzimatice: boli de stocaj lizozomal, boala Gaucher, boala Niemann-Pick tip A şi B, boala Tay-Sachs, mucopolizaharidoze, glicogenoze. Boli asociate cu defecte ale proteinelor ce reglează creşterea celulară: neurofibromatoza tip 1 şi 2.12. Neoplazii: generalităţi (etiopatogeneză, evenimente genetice, clasificări, gradare, stadializare, markeri tumorali, macroscopie, microscopie, extindere, efecte locale şi sistemice).13. Tumori de părţi moi: (tumori fibrohistiocitare, tumori ale ţesutului adipos, ale ţesutului muscular neted şi striat, tumori vasculare)14. Patologie netumorală osoasă.15. Patologie tumorală osoasă.16. Patologie tumorală cutanată (carcinom bazocelular, carcinom spinocelular, nevi nevocelulari, melanom malign)17. Malformaţii congenitale cardiace18. Cardiopatia ischemică acută şi cronică. Modificările cordului în hipertensiunea arterială sistemică.19. Valvulopatii20. Reumatismul cardiac acut şi cronic.21. Endocardite.22. Cardiomiopatii primare (dilatativă, hipertrofică, restrictivă) şi secundare. Miocardite.23. Patologia pericardului: lichide patologice pericardice24. Ateroscleroza. Modificările morfologice vasculare în hipertensiune.25. Vasculite.26. Patologia venelor27. Patologia căilor respiratorii: rinofaringite, laringite, traheite şi bronşite.28. Atelectazia. Bronhopneumopatia cronică obstructivă.29. Infecţii pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstiţiale (pneumonia atipică primară). Bronhopneumonia de aspiraţie. Abcesele pulmonare.30. Tuberculoza pulmonară: tuberculoza pulmonară primară, tuberculoza pulmonară secundară, tuberculoza pulmonară progresivă.31. Pneumonia la bolnavii imunocompromişi.32. Boli interstiţiale difuze: pneumoconioze (pneumoconioze la lucrătorii în minele de cărbune, silicoza, berilioza), sarcoidoza, fibroza pulmonară idiopatică.33. Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom bronhiolo-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare.34. Patologia pleurei: revărsatele pleurale inflamatorii şi acumulări de lichide patologice în cavitatea pleurală. Pneumotorax. Tumori pleurale primare şi secundare35. Patologia tumorală şi netumorală a cavităţii bucale, glandelor salivare şi faringelui36. Patologia esofagului: anomalii congenitale, esofagite şi tumori.37. Gastrite acute şi cronice.38. Ulcerul gastro-duodenal.39. Patologie tumorală gastrică.40. Anomalii congenitale intestinului subţire şi colonului.41. Patologie inflamatorie intestin subţire şi colon (Diverticuloza. Enterocolite infecţioase şi neinfecţioase. Sindroame de malabsorbţie. Boli inflamatorii cronice idiopatice: boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică. Afecţiuni intestinale vasculare.)42. Patologie tumorală intestin subţire şi colon.43. Hepatite acute şi cronice44. Ciroze hepatice45. Patologie tumorală hepatică.46. Patologia colecistului şi căilor biliare extrahepatice.47. Patologia pancreasului exocrin: fibroza chistică, pancreatita acută şi cronică. Tumori benigne şi maligne.48. Anomalii congenitale ale aparatului urinar49. Nefropatii glomerulare50. Nefropatii tubulo-interstiţiale51. Patologia tumorală renală.52. Patologia vezicii urinare şi a căilor urinare.53. Leucemii acute şi cronice54. Patologia ganglionilor limfatici: limfadenitele nespecifice acute şi cronice.55. Limfoame şi leucemii ale limfocitului B56. Limfoame şi leucemii ale limfocitului T şi NK57. Limfomul Hodgkin.58. Patologia mediastinului.59. Malformaţii ale aparatului genital masculin. Orhiepididimite acute şi cronice.60. Patologia tumorală a testiculului.61. Patologia tumorală a prostatei.62. Dezvoltarea embriologică şi histologia aparatului genital feminin63. Malformaţiile aparatului genital feminin64. Patologia vulvei şi vaginului65. Patologia netumorală şi tumorală a cervixului uterin66. Boala inflamatorie pelvină: inflamaţia gonococică, infecţii puerperale, tuberculoza67. Hiperplaziile endometrului68. Tumorile corpului uterin69. Patologia salpingelui şi a ligamentului larg70. Tumorile ovarului71. Boala trofoblastică gestaţională72. Examenul macroscopic şi histologia placentei normale73. Anomalii placentare, inflamaţii şi tumori74. Citologia cervico-vaginală75. Patologia netumorală a glandei mamare76. Tumori mamare benigne şi maligne77. Patologie tiroidiană netumorală78. Patologie tiroidiană tumorală79. Patologia glandei CSR.80. Patologia MSR.81. Patologia pancreasului endocrin: modificări morfologice în diabetul zaharat tip I şi II. Tumori: insulinom, gastrinom82. Malformaţiile SNC83. Bolile vasculare ale SNC84. Inflamaţiile SNC şi meningelui85. Tumorile SNC şi meningelui86. Patologia netumorală a sistemului nervos periferic87. Patologia tumorală a sistemului nervos periferic88. Legislaţia română privind Anatomia Patologică89. Principii de tehnică histopatologică: fixare, includere, coloraţiiII. PRIMA PROBĂ PRACTICĂExecutarea unei necropsii.III. A DOUA PROBĂ PRACTICĂDiagnostic microscopic din tematica dată pentru lucrarea scrisă (cinci preparate netumorale şi cinci preparate tumorale)ANATOMIE PATOLOGICĂ5 aniSTAGII PRACTICE ŞI CURSURI - CONFERINŢĂSTRUCTURA STAGIILORAnul I1.16.1. Etapa de angajare (2 săptămâni)Anatomie patologică generală, principii şi tehnici1.16.2. Patologie generală, tehnici de macro- şi microscopie 6 luni1.16.3. Patologie cardiorespiratorie 3 luni1.16.4. Tehnici de citogenetică şi interpretare 2 luni1.16.5. Lucrări practice de bioetică 2 săpt.1.16.6. Tehnici de microscopie electronică 2 săpt.Anul II1.17. Imunohistochimie: tehnici şi interpretare 6 luni1.18. Stagiul de morfopatologie hepato-digestivă 6 luniAnul III1.19. Patologie leucemică şi limfoidă 3 luni1.20. Nefropatologie şi patologie urogenitală masculină 4 luni1.21. Necropsii pediatrice/Patologie pediatrică 3 luni1.22. Patologie ORL 2 luniAnul IV1.23. Oftalmopatologie 1 lună1.24. Dermatopatologie 4 'bd luni1.25. Patologia ap. endocrin 1 'bd lună1.26. Stagiul de patologie osteoarticulară 2 luni1.27. Stagiul de medicină legală 3 luniAnul V1.28. Patologia ap. genital feminin 6 luni1.29. Stagiul în patologie oncologică 3 luni1.30. Stagiul în neuropatologie 3 luni MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEAANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂStructura modulelor şi stagiilor de specialitateDEFINIŢIE: Anestezia şi terapia intensivă este specialitatea medicală care asigură, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice, pe de o parte condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii şi a altor proceduri diagnostice/terapeutice iar, pe de altă parte, suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor/leziunilor de organ.DURATA: 5 aniPREGĂTIRE TEORETICĂ200 de ore/anPregătirea rezidenţilor se face în centre universitare, sub conducerea unui profesor.Pentru fiecare modul este responsabil un cadru didactic.Pregătirea teoretică se face prin cursuri şi seminarii, pe baza unei bibliografii recomandate pentru fiecare modul.Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40-50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.Tematica modulelor1. Baze fundamentale ale anesteziei.2. Anestezie generală. (tehnici)3. Anestezie locoregională. (tehnici)4. Funcţia respiratorie şi anestezia.5. Funcţia cardiovasculară şi anestezia.6. Sistemul nervos şi anestezia.7. Tulburările metabolice şi anestezia.8. Funcţia renală şi anestezia.9. Hemostaza şi transfuzie.10. Anestezie în chirurgia generală.11. Anestezie în ORL, oftalmologie şi stomatologie.12. Anestezie în obstetrică.13. Anestezie pediatrică.14. Terapie intensivă pediatrică şi obstetricală.15. Medicina de urgenţă şi toxicologie.16. Terapie intensivă în traumatologie.17. Terapie intensivă cardiovasculară.18. Terapie intensivă respiratorie.19. Terapie intensivă neurologică.20. Terapie intensivă metabolică şi nutriţie.21. Terapie intensivă digestivă.22. Terapie intensivă şi patologia infecţioasă.23. Terapie intensivă renală.24. Terapie intensivă în patologia hemato-oncologică şi transplant.25. Tulburări multisistemice la bolnavii critici.26. Evaluarea şi etica.27. Organizare, drepturi şi responsabilităţi.PREGĂTIRE PRACTICĂStagiiAnestezie 3 ani (36 luni)30 luni în clinici universitare, 6 luni în serviciu acreditat, la alegere
  Anestezie în chirurgia generală ● 12 luni (200 ore curs)
  Anestezie chirurgie ortopedică ● 3 luni (50 ore curs)
  Anestezie chirurgie urologică ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie în obstetrică-ginecologie ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie în chirurgie cardiacă ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie în chirurgia vasculară ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie în chirurgie toracică ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie în neurochirurgie ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie ORL, oftalmologie şi stomatologie ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie în chirurgie ambulatorie ● 2 luni (40 ore curs)
  Anestezie pediatrică ● 2 luni (50 ore curs)
  Terapia durerii ● 2 luni (40 ore curs)
  Bioetică ● 2 Săpt. (20 ore curs)
  Terapie intensivă - 2 ani (24 luni) în clinici universitare
  Terapie intensivă polivalentă - Chirurgicală - Medicală (diabet, intoxicaţii acute, come neurologice, boli cardiace, nefrologie) * Minimum 3 luni terapie intensivă pediatrică ● 18 luni (150 ore) (150 ore)
  Terapie intensivă traumatologică ● 3 luni (50 ore)
  Unitate primiri urgenţe ● 3 luni (50 ore)
  Specialiştii în următoarele domenii pot aplica pentru diploma complementară în terapie intensivă.
  Cardiologie şi boli vasculare Endocrinologie şi boli metabolice Gastroenterologie şi hepatologie Hematologie Medicină internă Nefrologie Neurologie Oncologie Pediatrie Pneumologie Chirurgie
  Aceştia vor efectua stagiile de terapie intensivă şi modulele 14-27CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂTematica modulelor - lecţiilor conferinţăMODULUL 1. BAZE FUNDAMENTALE ALE ANESTEZIEI(fiziologie, farmacologie şi fizică aplicată)Fiziologie- somnul şi anestezia- termoreglarea- joncţiunea neuromusculară- sistemul nervos autonomFarmacologie- noţiuni generale de farmacologie (farmacocinetică, farmacodinamie, receptori, interacţiuni)- mecanismul de acţiune al anestezicelor- substanţe● anestezice intravenoase● sedative, hipnotice, psihotrope● cu acţiune vegetativă (colinergice, parasimpaticolitice, catecolamine, alfa-blocante, alfa 2 agoniste, betablocante)● anestezicele volatile şi gazoase- mecanismul de acţiune al anestezicelor inhalatorii- absorbţia şi distribuţia anestezicelor inhalatorii- efectele circulatorii şi respiratorii ale anestezicelor inhalatorii- metabolismul şi toxicitatea anestezicelor inhalatorii- farmacologia protoxidului de azot- anestezicele volatile halogenate● substanţe cu acţiune relaxantă- farmacologia curarelor non-depolarizante- farmacologia curarelor depolarizante- antagonişti- monitorizarea funcţiei neuromusculare- droguri şi boli care interferă cu acţiunea substanţelor relaxante musculareDurere-analgezie● Fiziopatologia durerii● Opiacee● Alte analgetice● Anestezice localeMecanismul de acţiune al anestezicelor localeFarmacologia comparată a anestezicelor localeAnalgetice morfinice utilizate în anestezia regionalăAgenţi alfa agonişti utilizaţi în anestezia regionalăFizica● Fizica gazelor şi vaporilor aplicată la anestezia prin inhalaţieI. MODULUL 2. ANESTEZIE GENERALĂ (tehnici)Evaluarea preoperatorie- Consultul preanestezic de rutină (clinic, paraclinic, implicaţii medico-legale)- Implicaţiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale, gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice).- Implicaţiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice.- Evaluarea riscului operator şi anestezic.- Riscul alergic.- Premedicaţia (scop, substanţe, căi de administrare, indicaţii).Probleme generale- Intubaţia traheală (tehnica, complicaţii)- Aparatul de anestezie (maşina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare)- Respiratoare utilizate în anestezie- Abordul venos în anestezie- Tehnici de anestezie intravenoasă (inducţie, menţinere, trezire, combinaţie de substanţe anestezice, modalităţi de administrare: bolus, discontinuu, continuu)- Tehnici de anestezie inhalatorie (inducţie, menţinere, trezire, substanţe anestezice)- Asigurarea homeostaziei bolnavului în timpul anesteziei- Terapie lichidiană perioperatorie- Supravegherea şi monitorizarea bolnavului în timpul anesteziei● monitorizarea de rutină● monitorizarea profunzimii anesteziei● monitorizarea concentraţiei gazelor şi vaporilor anestezici● monitorizarea ventilaţiei● monitorizare cardio-vasculară● monitorizarea funcţiei renale● monitorizarea temperaturii● monitorizare de laborator (gaze sanguine, electroliţi, glicemie, osmolaritate, coagulare)- Securitatea electrică în sala de operaţie- Fişa de anestezie- Informatizarea în anestezie- Incidentele şi accidentele anesteziei generale- Hipotermia: prevenire, consecinţe, metode de reîncălzirePerioada postanestezică imediată- Salonul de trezire/postoperator (organizare)- Monitorizare- Complicaţii- Aspecte medico-legale- Anestezie ambulatorie (tehnici, mod de organizare)MODULUL 3. TEHNICI DE ANALGEZIE/ANESTEZIE LOCOREGIONALĂTehnici de anestezie locoregională (indicaţii, material utilizat, substanţe folosite, complicaţii)● Noţiuni de anatomie- sistem nervos periferic- coloana vertebrală● Anestezia locală prin infiltraţie şi anestezia de contact● Anestezia regională intravenoasă● Blocajele de nervi periferici● Blocajul de nervi intercostali şi blocul intrapleural● Blocajele regionale centrale (subarahnoidian, peridural, caudal)● Complicaţiile locale, regionale şi sistemice ale tehnicilor de anestezie regională● Anestezia regională la copil (indicaţii, tehnici, incidente şi accidente specifice)Terapia durerii● Evaluarea durerii acute postoperatorii● Terapia durerii acute postoperatorii● Terapia durerii croniceMODULUL 4. FUNCŢIA RESPIRATORIE ŞI ANESTEZIAAnatomia şi fiziologia aparatului respiratorTestele funcţionale pulmonare. Bronhoscopia. Radiografia toracică şi alte explorări paraclinice.Fiziopatologie- hipoxia- hiperoxia normobară- hipocapnia - hipercapnia- efectele respiratorii ale intubaţiei traheale, ale anesteziei generale şi regionale şi ale actului chirurgicalPatologia respiratorie- insuficienţa respiratorie acută- ALI (injuria pulmonară acută)- ARDS (pulmon de şoc)- insuficienţa respiratorie cronică- boala astmatică - status astmaticus- arsurile de căi aeriene şi inhalarea de fum- pneumonia chimică prin aspiraţie de conţinut gastric- infecţiile bronhopulmonare- obstrucţia căilor aeriene superioare- embolia pulmonară- epansamentele pleuraleTerapie respiratorie- menţinerea libertăţii căilor aeriene (intubaţia traheală, traheotomia, intubaţia traheală prelungită, vs. traheotomia)- oxigenoterapia normobară şi hiperbară- terapia respiratorie adjuvantă- tehnici de suport ventilator mecanic (indicaţii, aparatură, tehnici convenţionale, tehnici non convenţionale, moduri de ventilaţie)- tehnici de "înţărcare"- oxigenarea extracorporală şi eliminarea extracorporală de CO2Anestezia la bolnavi cu suferinţe pulmonare (evaluare, preparare, tehnic, ventilaţie postoperatorie)- anestezia la astmatic- anestezia la obez- anestezia la bolnavul cu insuficienţă respiratorie cronicăAnestezia în chirurgia toracică- anestezia pentru toracoscopie- anestezia în chirurgia esofaguluiMODULUL 5. FUNCŢIA CARDIOVASCULARĂ ŞI ANESTEZIAAnatomia şi fiziologia sistemului cardio-vascular- circulaţia coronarianăMetode de explorare (electrofiziologia cardiacă, debitul cardiac şi determinantele sale, presiunea arterială, ecocardiografia, cateterismul cardiac)Fiziopatologie- efectele anesteziei şi operaţiei asupra sistemului cardio-vascular normal (substanţele anestezice, anestezia şi operaţia, ventilaţia artificială)- recunoaşterea, evaluarea şi tratamentul de urgenţă al hipertensiunii arterialeFarmacologie cardiovasculară● Drogurile cu acţiune inotropă şi drogurile vasoactive● Terapia cu droguri anticoagulante, antiagregante, tromboliticeAnestezia la bolnavi cu patologie cardiovasculară● Anestezia la bolnavul coronarian. Ischemia perioperatorie● Anestezia la bolnavi cu tulburări de ritm şi conducere● Anestezia la bolnavi cu valvulopatii (regurgitarea şi stenoza mitrală, regurgitarea şi stenoza aortică, prolaps de valvă mitrală)● Anestezia la bolnavi cu insuficienţă cardiacă● Anestezia la bolnav hipertensiv● Anestezia la bolnav în şocAnestezia în chirurgia vasculară (carotidiană, aortică, periferică)Anestezia în chirurgia cardiacă● Anestezia pentru înlocuiri valvulare● Anestezia pentru pontaje coronariene● Anestezia pentru cateterism cardiac şi angioplastie● Anestezia pentru pericarditeTamponada cardiacă (diagnostic, tratament)● Anestezia la bolnavi cu hipertensiunea pulmonară şi/sau cord pulmonar cronicEmbolia pulmonară (diagnostic, tratament)Tehnici speciale● Circulaţie extracorporeală● Hipotensiune controlată● Suport circulator mecanic (balon de contra pulsaţie, sisteme de asistare ventriculară)MODULUL 6. SISTEMUL NERVOS ŞI ANESTEZIAAnatomie şi fiziologie nervoasă● Organizarea anatomo-funcţională a sistemului nervos central● Circulaţia cerebrală● Metabolismul cerebralMetode de diagnostic în neurologie● Examenul clinic neurologic● Metode de diagnostic paraclinic în neurologie (electroencefalograma, potenţiale evocate, electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc.)Fiziopatologie● Edemul cerebral● Stările de comă● Moartea cerebrală (aspecte medicale şi legale)● Efectul anestezicelor asupra presiunii intracraniene şi circulaţiei cerebraleMonitorizarea funcţiei sistemului nervos centralAnestezia şi terapia intensivă a donatorului de organeAnestezia în neurochirurgie● Chirurgia intracraniană supratentorială● Chirurgia fosei posterioare● Chirurgia anevrismelor cerebrale● Chirurgia coloanei vertebraleAnestezia la bolnavi cu miastenia gravis sau alte miopatiiMODULUL 7. TULBURĂRILE METABOLICE ŞI ANESTEZIAFiziologia şi fiziopatologia termoreglării● hipotermia indusă şi accidentală● hipertermia malignă● şocul caloricEchilibrul hidroelectrolitic şi acido-bazic normal şi patologicAnestezia la bolnavul diabetic● Diabetul zaharat (Forme clinice, comele cetozice şi normocetozice, hipoglicemia)Anestezia în chirurgia tiroidianăAnestezia în chirurgia paratiroidianăAnestezia în chirurgia suprarenalei● FeocromocitomulAnestezia în chirurgia hipofizei● Tulburările funcţiei hipofizareMODULUL 8. FUNCŢIA RENALĂ ŞI ANESTEZIAAnatomia şi fiziologia rinichiuluiFiziopatologia insuficienţei renale acute şi cronice● Utilizarea diverselor droguri în insuficienţa renală● Metode de epurare extrarenală (hemodializa, ultrafiltrarea, dializa peritoneală, hemofiltrarea, hemoperfuzia)Anestezia la bolnavul cu insuficienţă renală cronicăAnestezia şi terapia intensivă în transplantul renalAnestezia şi terapia intensivă în chirurgia urologicăMODULUL 9. HEMOSTAZA ŞI TRANSFUZIEHemostaza● Coagularea şi fibrinoliza fiziologică● Tulburările congenitale de hemostază● Coagularea intravasculară diseminată● Prevenirea trombozelorTransfuzia● Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate)● Sângele integral (recoltare, conservare)● Fracţiunile de sânge (metode de preparare, indicaţii)● Transfuzia de sânge şi fracţiuni● Transfuzia masivă● Complicaţiile transfuziilor de sânge şi fracţiuni● Metode farmacologice de reducere a sângerării şi transfuziei● Metode de transfuzie autologăAnestezia la bolnavi cu suferinţe hematologice (anemia şi policitemia, anemii hemolitice autoimune, granulocitopenie, trombocitopenii şi trombopatii, hemofilie şi alte tulburări ale hemostazei, trombofilie)MODULUL 10. ANESTEZIE ÎN CHIRURGIA GENERALĂAnestezia în chirurgia digestivă (stomac, duoden, pancreas, intestin subţire, colon, rect)● Complicaţii postoperatorii, incluzând fistule, infecţia plăgii, evisceraţia● Ocluzia intestinală● Anestezia pentru endoscopia digestivă● Anestezia pentru chirurgia laparoscopică● Anestezie pentru explorări în afara blocului operator● Anestezie pentru radiologie intervenţionalăAnestezia în chirurgia hepato-biliară● Metabolizarea hepatică a drogurilor şi substanţelor anestezice● Anestezia la bolnavi cu suferinţă hepatică● Anestezia pentru chirurgia căilor biliare● Anestezia în chirurgia hepatică● Transplantul hepatic● Probleme de anestezie în transplanturi de organe (rinichi, ficat, cord)Anestezia în ortopedie (coloană, membrul superior, membrul inferior, chirurgie protetică şi nonprotetică)Anestezia în chirurgia plastică● Reimplantări de membreAnestezia în chirurgia urologică (prostată, nefrectomie, cistectomie)Anestezia ambulatorieAnestezia la bătrâniMODULUL 11. ANESTEZIE ÎN ORL, OFTALMOLOGIE ŞI STOMATOLOGIEAnestezia în chirurgia ORL (ureche, laringe, chirurgia ce utilizează LASER)● Laringectomie● Chirurgie cu laser● Endoscopie● Chirurgia urechii medii● Amigdalectomie, adenoidectomieAnestezia în chirurgia oftalmologică● Locoregională● Anestezie pentru globul ocular● Anestezie pentru cataractă, decolare de retină, glaucom şi strabismAnestezia în chirurgia maxilo-facialăMODULUL 12. ANESTEZIE ÎN OBSTETRICĂModificările fiziologice din timpul sarcinii● Fluxul sanguin uterin. Activitatea uterină în timpul naşterii● Căile dureriiFiziopatologie● Transferul placentar al drogurilor anestezice● Efectele substanţelor anestezice asupra mamei şi fătului● Suferinţa fetală acută şi cronică● Sarcina cu risc mare● Eclampsia şi preeclampsiaAnalgezia obstetricalăAnestezia pentru expulzieAnestezia pentru cezarianăAnestezia în urgenţele obstetricaleAnestezia pentru operaţii în timpul sarciniiReanimarea nou-născutuluiMODULUL 13. ANESTEZIA PEDIATRICĂParticularităţile fiziologice ale nou-născutului şi sugaruluiFarmacologia aplicată în anestezia pediatricăGeneralităţi referitoare la tehnicile de anestezie adaptate la pediatrie● Evaluare şi pregătire preoperatorie● Tehnici de anestezie adaptate la tipul intervenţiei chirurgicale● Anestezie generală (circuite, intubaţie, anestezice)● Anestezie regională (tehnici, substanţe)● Abordul venos● Echilibrul hidroelectrolitic● Transfuzia în anestezia pediatrică● Supravegherea copilului în timpul anesteziei● Incidente şi accidente perianesteziceAnestezie specifică● Amigdalectomie şi adenoidectomie● Proceduri diagnostice şi terapeutice în afara blocului operator● Copilul cu malformaţii congenitale cardiace● Urgenţele în anestezia pediatrică:- urgenţe chirurgicale- omfalocel, laparoschizis- hernia diafragmatică- atrezia de esofag, ocluzia neonatală- invaginaţia intestinală acută- stenoza pilorică- torsiunea de testicul- apendicectomie- traumatologie:- arsuri- politraumatismeAnalgezie postoperatorieMODULUL 14. TERAPIE INTENSIVĂ PEDIATRICĂ ŞI OBSTETRICALĂTehnici adaptate copilului (abord vascular, intubaţie, ventilaţie)Patologie pediatrică- insuficienţa respiratorie a nou născutului şi copilului- adaptarea cardio-respiratorie la viaţa extra-uterină- oprirea cardiorespiratorie- moartea subită la nou-născut- traumatismele copilului- deshidratarea acută a nou născutului- insuficienţa renală acută a nou-născutului- sindromul hemolitic uremic- corpi străini în căile aeriene- patologia faringo-laringiană- convulsiile- purpura- tulburări de hemostază- intoxicaţiile acuteUrgenţe obstetricale- sarcina toxică- hemoragii obstetricale- embolia cu lichid amniotic- sindromul HELLP- mola hidatiformă- placenta praevia- cardiomiopatia peripartumMODULUL 15. MEDICINA DE URGENŢĂ ŞI TOXICOLOGIEOrganizarea unui sistem de medicină de urgenţăProbleme medico-legale ale urgenţelorOrganizarea şi principiile de acordare a asistenţei medicale în caz de catastrofăTehnici folosite în medicina de urgenţă● mijloace de transport medicalizat al unui bolnav critic (intra şi extraspitalicesc)- analgezia şi sedarea bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat● evaluarea primară a unui politraumatizat, a unui bolnav cu insuficienţă respiratorie, circulatorie sau neurologic în afara spitalului● resuscitarea cardiorespiratorie (basic şi advanced life support)● tehnici de resuscitare volemică● tehnici de abord al căilor aeriene şi de ventilaţie artificială● tehnici de monitorizareOprirea cardiocirculatorie (cauze, forme, basic şi advanced life support)Accidente vasculare cerebrale: hemoragie cerebrală, hemoragie meningeUrgenţe hipertensiveSindroame coronariene acuteConvulsiiDurerea şi analgezia în mediu extraspitalicescIntoxicaţii● conduita generală în intoxicaţii● medicamentoase- supradozarea medicamentelor şi întreruperea lor (barbiturice, narcotice, salicilaţi, alcool, cocaina, antidepresive triciclice, acetaminofen altele)● toxicomanii● produse industriale şi domestice- substanţe caustice● gaze (fum de incendiu, monoxid de carbon)● muşcătura de şarpeLeziuni datorate temperaturiia. Hipertermia, şocul termicb. Hipotermia, degerăturileAccidente prin agenţi fizici (submersia, electrocutarea, iradierea, plonjarea)Răul de altitudineRăul de decompresieAccesul palustru gravÎngrijirea pielii şi a rănilorTerorismul biologic şi chimicMODULUL 16. TERAPIE INTENSIVĂ ÎN TRAUMATOLOGIE● Evaluarea primară şi resuscitarea unui politraumatism (în afara spitalului şi la sosirea în spital)● Evaluarea secundară şi transferul unui politraumatism● Imagistica la politraumatizaţi● Traumatisme craniocerebrale● Traumatisme medulare● Traumatisme toracice penetrante şi nepenetrante● Traumatisme abdominale● Traumatisme osoase, incluzând coloana vertebrală, pelvisul şi extremităţile● Leziuni prin strivire● Embolia grăsoasă● Îngrijirea bolnavului cu arsuri (terapia intensivă în primele 72 ore)MODULUL 17. TERAPIE INTENSIVĂ CARDIOVASCULARĂFiziologieEvaluarea funcţiei cardiace şi a variabilelor hemodinamice● determinanţii debitului cardiac● reglarea presiunii arteriale● principiile transportului şi utilizării oxigenului● efectele hemodinamice determinate de aparatele de asistare ventilatorieTehnici● principiile monitorizării electrocardiografice, măsurarea temperaturii tegumentelor, măsurători transcutanate● monitorizarea hemodinamică non-invazivă● ecocardiografie● complicaţiile angioplastiei● monitorizarea hemodinamică invazivăa. principiile de funcţionare a transductorilorb. întreţinerea semnalelor, calibrarea, ajustareac. tehnici de afişared. principiile cateterizării arteriale, venoase centrale, arterei pulmonare şi monitorizarea presiunilorPatologie cardiovasculară● şocul şi complicaţiile sale● insuficienţa cardiacă post circulaţie extracorporeală● infarctul miocardic şi complicaţiile sale● aritmiile şi tulburările de conducere● indicaţiile pentru diversele tipuri de pace-maker● disecţia de aortă● ruptura anevrismului de aortă● embolia pulmonară - aerică, grăsoasă, cu lichid amniotic, tromboembolism● edemul pulmonar-cardiogen, non-cardiogen● tamponada cardiacă şi alte afecţiuni percardice acute● valvulopatii acute şi cronice care pun în pericol viaţa● afecţiuni vasculare periferice şi aortice acute, inclusiv fistula arterio-venoasă● complicaţiile acute ale cardiomiopatiei şi miocarditei● hipertensiunea pulmonară şi cordul pulmonar● bolile congenitale cardiace modificările fiziologice cu reparare chirurgicalăTerapie specifică cardiovasculară● tratamentul vasoactiv şi inotrop● terapia trombolitică şi anticoagulantă● antianginoase● antiaritmice● soluţii de umplere volemică● managementul perioperator al pacientului ce va fi supus unei intervenţii cardiovasculare● managementul urgenţelor hipertensive● metode de asistenţă ventricularăMODULUL 18. TERAPIE INTENSIVĂ RESPIRATORIEFiziologie● reglarea ventilaţiei● mecanica ventilatorie● fiziologia muşchilor respiratori● schimburile gazoase● variaţiile capnieiTehnici● menţinerea permeabilităţii căilor respiratoriia. managementul de urgenţă al căilor respiratoriib. intubaţia endo-trahealăc. traheostomia, deschisă şi percutanăd. intubaţia prelungită vs. traheostomie● ventilaţia mecanicăa. ventilaţie mecanică în presiune şi volumb. presiune pozitivă end-expiratoriec. indicaţiile ventilaţiei mecaniced. moduri de ventilaţie- ventilaţie intermitent obligatorie- presiune continuă pozitivă- ventilaţie cu raport inversat- ventilaţie cu suport presional- ventilaţie cu suport de volum- ventilaţie cu presiune negativă- ventilaţia pulmonară diferenţială- ventilaţia non-invazivă cu control presional- ventilaţia pe un plămân- ventilaţie cu frecvenţă înaltăe. barotrauma şi volutraumaf. criteriile de detubare şi tehnici de sevrareg. oxigenarea extracorporealăh. hipercapnia permisivăi. ventilaţie cu lichidj. terapie cu surfactant pulmonar● oxigenoterapia● oxigenarea hiperbară● drenajul pleural● imagistica toraco-pulmonară● monitorizarea respiratorie (presiunea căilor respiratorii, presiunea intratoracică, volumul curent, pulsoximetria, raportul spaţiu mort/volum curent, complianţa, rezistenţa, capnografie)Patologie● insuficienţa respiratorie acutăa. insuficienţa respiratorie hipoxemică, inclusiv sindromul de detresă respiratorie acutăb. insuficienţa respiratorie hipercapnicăc. insuficienţa respiratorie cronică acutizată● statusul astmatic● inhalarea de fum, arsurile căilor respiratorii● aspiraţia● complicaţii respiratorii postoperatorii● traumatismele toracice (voletul costal, contuzia pulmonară, fracturi costale)● infecţiile bronhopulmonare, inclusiv bronşiolita● obstrucţia căilor respiratorii superioare● fistule bronhopleurale● polineuropatia bolnavilor critici şi efectele prelungite ale blocanţilor neuromusculari● chilotoraxul● hemoragia pulmonară şi hemoptizia● afecţiuni pleurale- Empiemul- Efuziunea pleurală- Pneumotoraxul- HemotoraxulTerapie● oxid nitric şi prostaglandine● bronhodilatatoare● analeptice respiratorii● fluidificante bronşice● kinesiterapia● aerosoloterapie● terapia poziţională (decubit ventral, terapia rotaţională)MODULUL 19. TERAPIE INTENSIVĂ NEUROLOGICĂFiziologie● organizarea anatomo-funcţională a sistemului nervos central● circulaţia cerebrală● metabolismul cerebralTehnici● Examenul clinic neurologic● Metode de diagnostic paraclinic în neurologie (electroencefalograma, potenţiale evocate, electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc.)● Monitorizarea funcţiei sistemului nervos central (presiune intracraniană, flux sangvin cerebral, rata metabolismului, electroencefalograma, Doppler transcranian)● Diagnosticul morţii cerebrale● Diagnosticul şi managementul statusului vegetativ persistentPatologie● Edemul cerebral● Stările de agitaţie acută● Stările de comă- Metabolică- Traumatică- Infecţioasă- Leziuni de substanţă cerebrală- Vasculară-anoxică şi ischemică- Indusă medicamentosEvaluarea şi prognosticul● Hidrocefalia - funcţionalitatea şi disfuncţia şuntului● Statusul epileptic● Infecţiile grave ale sistemului nervos central (abces, encefalită, meningită)● Sângerările intracraniene traumatice şi netraumatice- Subarahnoidiană- Intracerebrală- Epidurală- Altele (subdurală)● Traumatisme cerebrale● Traumatisme medulare● Leziunea axonală● Hipotermia accidentală● Şocul caloric● Hipertermia malignă● Complicaţiile neuromusculare ale bolnavului critic● Afecţiunile neuro-musculare ce determină insuficienţa respiratorie- poliradiculonevritele- scleroza laterală amiotrofică- miastenia gravis- miopatiile (Duchenne etc.)● Probleme psihiatrice la bolnavul critic● Probleme psihologice pentru bolnavi, rudele bolnavilor şi personalul medicalTerapie● Managementul perioperator al pacientului ce va fi supus unei intervenţii neurochirurgicale● Managementul hipertensiunii intracraniene, incluzând monitorizarea presiunii intracraniene● Managementul durerii: intravenos, oral, transdermic, regional şi axial● Blocarea neuro-musculară: utilizare, monitorizare şi complicaţii● Sedarea în reanimareMODULUL 20. TERAPIE INTENSIVĂ METABOLICĂ ŞI NUTRIŢIEFiziologie● Metabolismul apei şi electroliţilor● Echilibrul acido-bazic● Reglarea glicemiei● Necesarul nutriţional● TermoreglareaTehnici● Monitorizarea hidroelectrolitică şi acido-bazică● Monitorizarea metabolică (consumul de oxigen, producţia de dioxid de carbon, calorimetria indirectă)Patologie● Tulburări hidroelectrolitice (deshidratări, hiperhidratări, disnatremii, diskaliemii, alterarea metabolismului calciului, magneziului, fosfatului)● Tulburări acido-bazice● Diabetul zaharat- coma hiperosmolară cetozică şi non-cetozică- hipoglicemia● Disfuncţia tiroidiană (furtuna tiroidiană, coma mixedematoasă, sindromul "sick euthyroid")● Criza şi insuficienţa adrenală (primară şi secundară)● Alterarea metabolismului hormonului antidiuretic● Feocromocitomul● Insulinomul● Tulburări metabolice moşteniteTerapie● Terapie volemică● Terapia tulburărilor hidroelectrolitice şi acido-bazice● Managementul glicemiei● Suportul nutriţionala. Enteral şi parenteralb. Evaluarea necesarului nutriţional, incluzând calorimetria indirectăc. Imunonutriţia şi formule specialeMODULUL 21. TERAPIE INTENSIVĂ DIGESTIVĂFiziologia● Fiziologia tubului digestiv● Fiziologie hepaticăTehnici● Dozarea medicamentelor în insuficienţa hepatică● Explorarea abdominală în reanimarePatologie● Hemoragiile digestive superioare● Hemoragiile digestive inferioare● Insuficienţa hepatică acută fulminantă● Insuficienţa hepatică cronică şi ciroza hepatică● Colecistita nelitiazică● Ocluzia intestinală● Megacolonul toxic şi sindromul pseudo-obstructiv (Oligvie)● Colite acute grave● Icterul● Afecţiuni inflamatorii acute intestinale● Afecţiuni acute vasculare ale intestinului, incluzând infarctul mezenteric● Perforaţiile acute ale tractului digestiv● Ruptura de esofag● Peritonitele postoperatorii● Pancreatita acută cu şoc● Fistulele digestive externe postoperatorii● Modificările de la nivelul tubului digestiv în stress (insuficienţa tubului digestiv)Terapie● Dozarea medicamentelor în insuficienţa hepatică● Managementul perioperator al pacientului chirurgical● Profilaxia ulcerului de stress● Modificatori ai tranzitului intestinal● Transplantul hepatic● MARSMODULUL 22. TERAPIA INTENSIVĂ ÎN PATOLOGIA INFECŢIOASĂEvaluarea febrei la pacienţii din unitatea de terapie intensivăDiagnosticul de infecţieDiagnosticul de sepsisClasificarea infecţiilorInfecţiile în legătură cu îngrijirea medicală în spital şi în Terapia intensivăControlul infecţiilor în spital şi în terapie intensivăRiscul infecţios al personalului medicalMecanismele rezistenţei la antibioticePatologie● Celulita şi gangrena gazoasă● Tetanos● Infecţii fungice● Mediastinite● Febra postoperatorie● Imunodepresia- Infecţiile oportuniste la pacienţii critici- Sindromul imunodeficienţei dobândite- Bolnavul cu transplant- Bolnavul neoplazicTerapie● Controlul infecţiilor în unităţile speciale de terapiea. Dezvoltarea rezistenţei la antibioticeb. Precauţii universalec. Izolarea● Antibioprofilaxie în chirurgie● Antibioterapie de primă intenţie● Reacţiile adverse ale agenţilor antimicrobieni● Antibiotice şi antifungice: mecanisme de acţiune, indicaţii la bolnavul critic● Antivirale● Suportul în serviciul de terapie intensivă a pacienţilor imunodeprimaţiMODULUL 23. TERAPIE INTENSIVĂ RENALĂFiziologie● Formarea urinii● Fiziologie renală● Reglarea renală a echilibrului hidro-electroliticTehnici● Interpretarea electroliţilor urinari● Evaluarea oliguriei● Dozarea medicamentelor în insuficienţa renalăPatologie● Insuficienţa renală acută: prerenală, renală, postrenală- Etiopatogenia insuficienţei renale acute- Fiziopatologie (mecanismele oligoanuriei: tubulare, vasculare, glomerulare, mecanismele poliuriei)- Leziuni anatomopatologice- Simptomatologia insuficienţei renale acute (simptomatologia clinică: manifestări respiratorii, cardiovasculare, cutanate, digestive, renale, endocrine, hematologice, neuro-psihice, generale).- Fazele insuficienţei renale acute: oligoanuria, anuria, reluarea diurezei, recuperare funcţională)- Semnificaţia laboratorului în diagnosticul insuficienţei renale acute- Rolul imagisticii în diagnosticul insuficienţei renale acute- Monitorizarea în insuficienţa renală acută- Particularităţi diagnostice ale formelor patogenice de insuficienţă renală acută: prerenală, renală şi postrenală. Formele clinice ale insuficienţei renale acute.- Complicaţii, evoluţie şi prognostic- Tratamentul suportiv şi nutriţia în insuficienţa renală acută- Antibioticele în insuficienţa renală acută● Insuficienţa renală cronică● Rabdomioliza● Afecţiunile sistemice care afectează rinichii (purpura trombotică trombocitopenică, sindromul hemolitic-uremic)● Uropatii obstructive, retenţia acută de urină● Sângerări ale tractului urinarTerapie● Principiile terapiei de substituţie renală şi metodele asociate (hemodializa, dializa peritoneală, ultrafiltrarea, hemofiltrarea arterio-venoasă continuă, hemofiltrarea venovenoasă continuă)● Metode de epurare extrarenalăHemodializa- Bazele fizico-chimice- Definiţia rinichiului artificial, elementele sistemului de hemodializă, procesele fizico-chimice la nivelul membranei semipermeabile, caractere operaţionale ale dializorului, aplicaţii clinice ale difuziunii şi ultrafiltrării- Chirurgia dializei. Noţiuni de anatomie, principii şi strategia accesului vascular, tehnici de realizare a accesului vascular, incidente şi accidente- Dializantul - soluţii de dializă. Compoziţia dializantului, preparare, proprietăţi fizice, chimice şi biologice, controlul, probleme de organizare- Circuitul extracorporeal - anticoagulare. Hemostaza normală, modificări ale hemostazei prin interacţiunea cu suprafeţele artificiale, investigarea coagulării în practica hemodializei, medicaţia anticoagulantă, antiagregantă şi trombolitică, metode de heparinizare a circuitului extracorporeal, coagularea circuitului extracorporeal- Dializoare. Caracteristicile dializorului ideal, tipuri de dializoare în practica clinică, membranele de dializă - calităţi, tipuri, transferul substanţelor prin membrane, componentele funcţionale ale dializorului, circulaţia sângelui şi a dializantului prin dializor, parametri de apreciere a performanţelor unui dializor- Monitorizare şi tehnica hemodializei. Monitorizarea circuitului sanguin extracorporeal, monitorizarea circuitului dializantului, monitorizarea dializei, dializa secvenţială şi dializa cu bicarbonat- Indicaţiile şi contraindicaţiile hemodializei- Strategie şi eficienţa hemodializei. Iniţierea hemodializei, strategii în abordul vascular iniţial, investigarea pacienţilor dializaţi- Incidentele, accidentele şi complicaţiile hemodializei. Complicaţii acido-bazice, cardiovasculare, hematologice, hidroelectrolitice, neurologice, probleme de metabolism, imunitatea pacienţilor dializaţi, complicaţii infecţioase şi manifestări musculo-cutanate; complicaţii generate de soluţia de dializă, de tehnica dializei, de defecţiuni tehnice; incidente şi accidente determinate de accesul vascular; reacţii la materialele de dializă, probleme legate de biocompatibilitate- Alte metode de epurare extrarenală. Ultrafiltrarea, hemofiltrarea, ultrafiltrarea secvenţială: generalităţi, bazele teoretice, probleme tehnice, proceduri, avantaje şi dezavantaje, perspective- Administrarea medicamentelor la bolnavul dializat- Epurarea extrarenală în intoxicaţiile acute● Dializa peritoneală- date generale- anatomia funcţională a peritoneului- fiziologia peritoneului- bazele fizico-chimice şi factorii care influenţează eficienţa dializei peritoneale- soluţiile folosite în dializa peritoneală- tehnica dializei peritoneale- determinarea eficienţei dializei peritoneale- indicaţiile şi contraindicaţiile dializei peritoneale- complicaţiile dializei peritoneale.● Plasmafereza- bazele teoretice ale plasmaferezei- principii de tratament- probleme tehnice- aplicaţii terapeutice- complicaţiile plasmaferezei- tehnici noi de plasmafereză● HemoperfuziaMODULUL 24. TERAPIE INTENSIVĂ HEMATO-ONCOLOGICĂ ŞI ÎN TRANSPLANTDefecte acute de hemostază● Trombocitopenia/trombopatia● Coagularea intravasculară diseminată● Fibrinoliza acută● Anomalii congenitaleTulburări hemolitice acute, incluzând microangiopatia tromboticăSindroame acute asociate cu neoplasme şi terapia antineoplazicăTulburări hematologice acute asociate terapiei antineoplaziceTulburări de hemostază la nou-născutSiclemiaAnticoagularea şi terapia fibrinolitică● Terapia cu anticoagulante, antiagregante şi terapia fibrinolitică● Profilaxia tromboembolismuluiAnemia în unitatea de terapie intensivă● Indicaţiile transfuzieiImunologie şi transplant● Principiile transplantului (donarea de organe, prelevarea, păstrarea, transportarea, alocarea, implantarea, menţinerea donatorilor de organe, programele naţionale privind transplantul de organe)● Imunosupresia● Transplantul de organe: indicaţii de terapie pre- şi postoperatorie● Bolile infecţioase legate de transplantPrincipiile terapiei cu produşi de sânge● Transfuzia de masă eritrocitară● Transfuzia de plasmă proaspătă congelată● Transfuzia de masă trombocitară● Transfuzia de crioprecipitat● Concentrate de factori specifici ai coagulării● Albumina, fracţiuni ai proteinelor plasmatice● Substituenţi ai hemoglobinei● Agenţi farmacologici care modifică necesarul transfuzional (acidul aminocaproic, aprotinina)● EritropoetinaMODULUL 25. TULBURĂRI MULTISISTEMICE LA BOLNAVUL CRITIC● Răspunsul neuroendocrin, metabolic şi inflamator la agresiune- Fenomenologia sindromului de stress- Modificări fiziopatologice induse de injurie (compensarea cardiovasculară, retenţia de apă şi sare, modificări metabolice, procesul de reparaţie tisulară, imuno-modularea)- Răspunsul celular la agresiune● Structura şi funcţionarea sistemului imunitar- mecanisme locale- mecanisme sistemice:- răspunsul imun inflamator (elemente celulare şi elemente umorale)- imunitatea specifică (elemente umorale şi elemente celulare)● Modificări imunologice la bolnavul critic● Fiziopatologia generală a stărilor de şoc● Şocul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament)● Şocul traumatic (fiziopatologie, tratament)● Şocul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament)● Şocul anafilactic (fiziopatologie, tratament)● Infecţie, sepsis, şoc septic● Tratamentul şocului septic● Soluţii înlocuitoare de volum sanguin● Droguri cu acţiune cardiotonică şi vasoactivă utilizate în stările de şoc● Sindromul de disfuncţii organice multiple:- cauze (factori declanşatori)- mediatori- efecte la nivelul sistemelor de organe● Tratamentul SDOMMODULUL 26. EVALUARE ŞI ETICĂIndici de prognostic, scoruri de severitate şi scoruri de intervenţie terapeuticăMetodologia evaluării practicilor de îngrijire şi cercetare clinică şi epidemiologică în ATIEvaluarea calităţiiUtilizarea statisticii medicaleEtica1. Consimţământ2. Înrolarea în studii3. Decizia de întrerupere a vieţii şi îngrijirea4. Procurarea organelor5. Prognosticul6. Calitatea sfârşitului vieţiiGenetica1. Afecţiuni congenitale (trisomia, etc.)2. Tezaurismoze (Hurlers, etc.)3. PolimorfismeMODULUL 27. ORGANIZARE, DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢIAdministraţie1. Clădirea2. Contractul3. Triajul pacienţilor4. Medici, asistenţi şi alt personal5. Complianţa completării documentelor şi calcularea costurilor6. Siguranţa pacienţilorSecuritatea electricăUtilizarea computerelor în unităţile de terapie intensivăMODULUL DE BIOETICĂTEMATICĂ CURSI. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 oreCURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂBaremul de activităţi practiceANESTEZIA GENERALĂ● Examenul preanestezic - 50● Instalarea de linii venoase periferice - 200● Instalarea de linii venoase centrale - 100● Intubaţia traheală- orotraheală - 200- nasotraheală - 50● Anestezia generală cu pivot volatil - 100● Anestezie generală i.v. - 100● Instalare de linii arteriale pentru monitorizare TA - 50● Instalarea de sondă gastrică - 50● Instalarea de sonde jejunale - 20● Instalarea de sondă uretrovezicală - 50● Monitorizare EKG - 100● Monitorizare puls oximetrie - 100● Monitorizare capnografie - 100● Monitorizare PVC - 50● Monitorizare presiune capilară pulmonară şi debit cardiac - 10● Monitorizarea temperaturii centrale şi periferice - 100● Monitorizarea profunzimii anesteziei - 10● Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie - 100ANESTEZIA REGIONALĂ● Rahianestezie - 50● Anestezie peridurală simplă - 50● Anestezie peridurală continuă - 20● Blocaj de plex brahial pe cale axilară - 20● Blocaj de plex brahial pe cale supraclaviculară - 10● Anestezie regională intravenoasă - 10● Blocaj de nerv sciatic - 10● Blocaj de nervi intercostali - 20● Analgezie intrapleurală - 10● Anestezie regională la copil - 10TERAPIE INTENSIVĂLibertatea căilor aeriene● Menţinerea libertăţii căilor aeriene la bolnavi neintubaţi, inconştienţi, paralizaţi - 200● Intubaţia traheală- orală - 200- nazală - 50● Cricotirotomie, cateterizare transtraheală, minitraheostomie percutană - 50Respiraţie-Ventilaţie● Ventilaţie pe mască - 200● Utilizarea diverselor moduri de ventilaţie: IMV-SIMV, PSV, PCV, BIPAP, CPAP, ventilaţie cu frecvenţă crescută - 200● Tehnici de înţărcare de pe ventilator - 200● Utilizarea bronhodilatatoarelor, mucoliticelor şi umidificatoarelor● Tehnici de aspiraţie traheo-bronşică - 100● Tehnici de fizioterapie toracică şi spirometrie - 100● Bronhoscopie - 5● Tratamentul pneumotoraxului (puncţie cu ac, inserţie de dren percutan, sisteme de drenaj) - 10● Monitorizarea presiunii în căile aeriene - 10● Utilizarea aparatelor de ventilaţie mecanică - 300● Oxigenoterapie - 200● Interpretarea testelor funcţionale pulmonare - 100● Recoltarea de probe bacteriologice din spută, secreţie traheală şi bronşică - 100● Interpretarea radiografiei toraco-pulmonare - 100● Interpretarea scintigrafiei pulmonare - 10● Interpretarea CT pulmonare - 10Circulaţie● Puncţie arterială şi recoltarea de sânge - 100● Instalarea de cateter arterial pentru monitorizarea presiunii arteriale - 100● Puncţii venoase periferice - 500● Instalarea de catetere venoase centrale:- jugulară - 100- subclavie - 50- venă femurală - 50● Instalarea de cateter arterial pulmonar - 10● Interpretarea datelor obţinute cu cateter arterial pulmonar - 50● Calcule hemodinamice pe baza acestor date - 50● Pericardiocenteza - 5● Instalarea de pacemaker transvenos - 5● Determinarea debitului cardiac prin termodiluţie - 50● Determinarea debitului cardiac noninvaziv sau semi-invaziv - 50● Efectuarea ECG în derivaţiile standard - 100● Analiza de segment ST, detectarea de aritmii) - 100● Interpretarea ECG în diverse circumstanţe patologice - 50● Interpretarea Rx - 20● Administrarea drogurilor inotrop pozitive şi vasoactive - 100● Utilizarea infuzomatelor şi injectomatelor - 200● Resuscitare cardiorespiratorie - 100● Defibrilarea electrică şi cardioversia - 50● Inserţia şi utilizarea balonului de contrapulsaţie - 5● Ecocardiografie transtoracică - 50● Ecocardiografie transesofagiană - 50● Interpretarea datelor obţinute prin tehnici de medicină nucleară - 20● Interpretarea datelor de cateterism şi angiografie - 30Sistemul nervos central● Puncţia lombară diagnostică - 20● Monitorizarea EEG - 100● Monitorizarea presiunii intracraniene - 10● Hipotermie indusă - 10Rinichi● Instalarea unui cateter percutan pentru hemodializă: vena femurală, vena subclavie - 20● Dializa peritoneală - 5● Hemodializa - 10● Hemofiltrare: - 50Tub digestiv● Instalarea de sonde nazo-gastrice - 200● Instalarea de sonde jejunale pentru alimentaţie - 25● Instalarea de sonde Blackmore - 50● Alimentaţia pe sonda gastrică şi pe sonda jejunală - 200Hematologie - Transfuzie● Recoltarea şi conservarea sângelui - 50● Determinări de grupe sanguine - 50● Utilizarea sistemelor de încălzire şi perfuzie rapidă - 100● Utilizarea componentelor de sânge - 200● Utilizarea tehnicilor de autotransfuzie (hemodiluţia acută normovolemică, Cellsaver) - 100● Indicaţia, recoltarea şi interpretarea rezultatelor testelor de coagulare - 100● Plasmafereza - 20Infecţie● Tehnici de sterilizare şi profilaxie a infecţiilor în terapie intensivă● Recoltarea şi interpretarea probelor bacteriologice din sânge, spută, urină, drenaje● Interpretarea sensibilităţii şi nivelelor de antibiotice● Decontaminarea selectivă a tubului digestivMetabolism - Nutriţie● Utilizarea analizorului de gaze sanguine - 100● Interpretarea datelor echilibrului acido-bazic - 200● Alimentaţia pe sonda gastrică şi enteral - 200● Alimentaţia parenterală - 100● Monitorizarea şi evaluarea metabolismului şi nutriţiei - 50● Menţinerea echilibrului termic - 200Monitoare - Computere● Calibrarea transducerilor● Utilizarea amplificatoarelor şi înregistratoarelor● Utilizarea computerelor în ATI● Elemente de bază de protecţie împotriva accidentelor electriceTrauma● Imobilizarea provizorie a fracturilor - 5● Metode de hemostază provizorie - 10● Utilizarea paturilor speciale de TI - 100● Lavajul peritoneal diagnostic - 5CURRICULA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂEvaluareEvaluare teoretică1. Evaluare periodică: examen scris la sfârşitul fiecărui modulResponsabil: cadrul didactic coordonator al modulului2. Evaluare finală: examen scris naţional la sfârşitul celor 5 ani de rezidenţiat.Responsabil: Comisie naţională de examinareEvaluare practicăEvaluare periodică: la sfârşitul fiecărui stagiu practic se verifică baremul minim de activităţi.Responsabil: cadrul didactic coordonator al stagiuluiObservaţii: în fiecare an se predau 9 module; primele 3 module se predau în fiecare an, având în vedere că noile serii de rezidenţi trebuie să cunoască noţiunile de bază; celelalte 6 module sunt noi în fiecare an. Practic cele 27 de module sunt predate în 4 ani din cei 5 de rezidenţiat.Tabelul sinoptic al succesiunii modulelor este redat mai jos.Tablou sinoptic al succesiunii modulelor teoretice
  Module Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
  1 X X X X X
  2 X X X X X
  3 X X X X X
  4 X X
  5 X X
  6 X X
  7 X X
  8 X X
  9 X X
  10 X
  11 X
  12 X
  13 X
  14 X
  15 X
  16 X
  17 X
  18 X
  19 X
  20 X
  21 X
  22 X
  23 X
  24 X
  25 X
  26 X
  27 X
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEABOLI INFECŢIOASEDEFINIŢIE: Specialitatea Boli infecţioase este o specialitate medicală care se ocupă cu studiul bolilor provocate de germeni transmisibili şi netransmisibili, precum şi cu prevenirea, depistarea, diagnosticarea şi tratarea bolilor provocate de prioni, virusuri, bacterii, fungi, paraziţi şi alţi agenţi patogeni ce vor fi identificaţi ulterior.DURATA: 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.STRUCTURA STAGIILORI. STAGIUL DE BOLI INFECŢIOASE: 30 luniA. STAGIUL DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ: 24 luniB. ACTIVITATE DE CERCETARE: 6 luni (din care 1 lună biostatistică)II. STAGII COMPLEMENTARE:A. STAGII CLINICE MEDICALE: 24 luni1. Medicină internă: 9 luni2. Neurologie: 2,5 luni3. Hematologie clinică: 1 lună4. Pediatrie: 6 luni5. Dermato-venerologie: 1 lună6. Terapie intensivă şi urgenţe medicale: 2 luni7. Imagistică medicală: 1 lună8. Bioetică 2 săpt.9. Biostatistică: 1 lunăB. LABORATOR CLINIC ŞI EPIDEMIOLOGIE: 7 luni1. Epidemiologie: 2,5 luni2. Laborator clinic: 4,5 luni● Microbiologie clinică: bacteriologie şi micologie (3 luni)● Virusologie (0,5 luni)● Genetică moleculară (0,5 luni)● Parazitologie (0,5 luni)STRUCTURA STAGIILORA. STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂTematica lecţiilor conferinţă (120 ore)1. Astmul bronşic.2. Bronhopneumonia cronică obstructivă şi emfizemul pulmonar.3. Pleurezii neinfecţioase.4. Insuficienţa respiratorie acută şi cronică.5. Cardiopatia ischemică.6. Tulburările de conducere ale inimii.7. Tulburările de ritm ale inimii.8. Pericardite neinfecţioase.9. Edemul pulmonar acut cardiogen şi noncardiogen.10. Cordul pulmonar cronic.11. Insuficienţa cardiacă congestivă.12. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară.13. Tromboflebite.14. Sindrom nefrotic.15. Insuficienţa renală acută şi cronică.16. Esofagita de reflux. Hemia hiatală.17. Boala ulceroasă.18. Cancerul gastric.19. Cancerul colo-rectal.20. Colita ulceroasă.21. Icterele.22. Hepatopatiile cronice de alte cauze decât cele postvirale.23. Insuficienţa hepatică şi encefalopatia portală.24. Hemoragiile digestive superioare.25. Diarei acute şi cronice de cauză neinfecţioasă - diagnostic pozitiv şi diferenţial.26. Diabet zaharat.27. Reumatismul articular acut.28. Boli de colagen-vasculare: poliartrita reumatoidă, spondilartrite seronegative, colagenoze (lupus eritematos, sclerodermia, dermatomiozite).Baremul activităţilor practice1. Interpretarea examenului radiologic în afecţiunile prevăzute în tematică, pe aparate şi sisteme: 50 cazuri.2. Interpretarea rezultatelor de la explorările respiratorii (spirometrie şi determinarea gazelor sanguine): 10 cazuri.3. Interpretarea unei electrocardiograme: 50 cazuri.● stabilirea axului electric şi modificările patologice ale axului.● hipertrofiile atriale şi ventriculare.● modificările electrocardiogramei în cardiopatia ischemică.● cardiomiopatii.● diagnosticul în cordul pulmonar acut şi cronic.● tulburările de ritm cardiac; tulburări de conducere; indicaţiile, tehnica şi interpretarea probei de efort.4. Interpretarea principalelor date ecocardiografice pentru patologia prevăzută în tematică: 30 cazuri.5. Interpretarea datelor de ecografie abdominală: 30 cazuri.6. Toracocenteza: 4 cazuri.7. Paracenteza: 10 cazuri.8. Interpretarea oscilometriei: 5 cazuri.9. Interpretarea probei de digestie: 5 cazuri.10. Interpretarea datelor de explorare funcţională renală, hepatică, pancreatică: 200 cazuri.B. STAGIU DE TERAPIE INTENSIVĂ ŞI URGENŢE MEDICALE:Tematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Stopul cardio-respiratorie: cauze, atitudine terapeutică.2. Disfuncţii şi insuficienţe de organ: etiopatogenie, diagnostic şi atitudine terapeutică.3. Coagularea intravasculară diseminată (fibrinoliza şi trombembolismul sistemic): etiopatogenie, diagnostic, atitudine terapeutică.4. Transfuzia de produse sanguine: accidente şi incidente, management.5. Şocul anafilactic.6. Reechilibrarea hidro-electrolitică şi acido-bazică.Baremul activităţilor practice1. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie: 20 pe manechin.2. Defibrilarea şi cardioversia: 10 cazuri (asistat de specialist).3. Determinarea gazelor sanguine: 20 cazuri.C. STAGIUL DE NEUROLOGIETematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Diagnosticul şi tratamentul comelor.2. Diagnosticul şi tratamentul sindromului de hipertensiune craniană.3. Diagnosticul şi tratamentul deficienţelor motorii centrale.4. Diagnosticul şi tratamentul deficienţelor motorii periferice.5. Diagnostic şi tratament crize convulsive.Baremul activităţilor practice1. Examinarea fundului de ochi: 5 cazuri.2. Efectuarea puncţiei rahidiene şi interpretarea modificărilor din LCR: 5 cazuri.3. Interpretarea electromiogramei: 20 cazuri.4. Interpretare rezultatelor angiografiei, CT şi RMN din principalele afecţiuni neurologice: 20 cazuri.D. STAGIUL DE PEDIATRIE (60 ore)Tematica lecţiilor conferinţă1. Bolile diareice şi sindromul de deshidratare acută, dietetica sugarului şi rehidratarea sugarului.2. Insuficienţa respiratorie acută: bronşiolită, epiglotită, bronhopneumonii, corpi străini, etc.3. Sindromul hemoragipar.4. Sindromul convulsivant.5. Patologia cardiovasculară de urgenţă: insuficienţa cardiacă prin malformaţii cardiovasculare congenitale, tulburări de ritm, etc.6. Abdomenul acut.7. Intoxicaţii.8. Dezechilibre metabolice majore ale nou-născutului - diagnostic şi tratament.9. Particularităţile dietei normale şi de readaptare în funcţie de vârstă.10. Imunodeficienţe congenitale şi dobândite ale copilului (în afara infecţiei cu HIV).11. Malformaţii şi defecte consecutive infecţiilor materne în cursul sarcinii.Baremul activităţilor practice1. Interpretarea hemogramei: 100 cazuri.2. Efectuarea puncţiei lombare la copilul de diferite vârste: 10 cazuri.3. Examenul microscopic şi interpretarea rezultatelor LCR: 10 cazuri.4. Tehnica recoltării directe a produselor biologice pentru examenul de laborator: 30 cazuri.5. Efectuarea toracentezei: 2 cazuri.6. Interpretarea examenului radiologic pentru afecţiunile din tematică (torace, schelet, tract digestiv): 50 cazuri.7. Însuşirea manevrelor de resuscitare a funcţiilor vitale în urgenţele toxico-septice la copil: 5 cazuri8. Interpretarea următoarelor probe: hepatice (100 cazuri), renale (100 cazuri), de digestie (20 cazuri)E. STAGIUL DE DERMATOLOGIE-VENEROLOGIETematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Infecţii cutanate virale.2. Infecţii cutanate bacteriene.3. Infecţii fungice cutanate.4. Urticaria.5. Eczeme/dermatite.6. Prurigouri.7. Vasculite.8. Reacţii cutanate postmedicamentoase.9. Eritrodermiile.10. Purpure.11. Boli buloase.12. Psoriazisul.13. Lichen plan şi erupţii lichenoide.14. Sifilisul dobândit şi congenital.15. Alte infecţii cu transmitere sexuală.Baremul activităţilor practice1. Interpretarea testelor cutanate pentru diagnosticul dermatozelor alergice: 3 cazuri.2. Interpretarea examenului micologic direct (KOH): 2 cazuri.3. Interpretarea rezultatelor testelor serologice pentru diagnosticul sifilisului: 5 cazuri.4. Interpretarea rezultatelor de biopsie cutanată: 10 cazuri.F. STAGIUL DE HEMATOLOGIE CLINICĂTematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Clasificarea, diagnosticul şi tratamentul următoarelor tipuri de anemii: hipocrome, cronice simple, megaloblastice, hemolitice, aplastice.2. Clasificarea, criteriile de diagnostic şi managementul bolilor mieloproliferative cronice (leucemie granulocitară cronică, policitemia vera, trombocitemia esenţială, metaplazia mieloidă cu mielofibroză) şi ale leucemiei limfatice cronice.3. Clasificarea, diagnosticul şi managementul leucemiilor acute mieloblastice şi limfoblastice.4. Limfoame maligne: diagnostic şi management.5. Limfoproliferări reactive - limfocitoze benigne (sindroame mononucleozice, limfocitoza infecţioasă acută, infecţia cu Bordetella pertusis).6. Agranulocitoza: cauze şi management.7. Clasificarea, diagnosticul şi managementul sindroamelor hemoragice.Baremul activităţilor practice1. Interpretarea unei hemoleucograme: 30.2. Interpretarea unei medulograme: 5.3. Interpretarea probelor de coagulare: 10.4. Determinarea grupului sanghin, a Rh-ului: 5.G. STAGIUL DE IMAGISTICĂ CLINICĂ (20 ore)Tematica lecţiilor conferinţă (20 ore)1. Radiologia şi CT/RMN în patologia infecţioasă.2. Examene ecografice diverse (normal vs. patologic).Baremul activităţilor practice1. Interpretarea examenului radiologic în afecţiunile prevăzute în tematică, pe aparate şi sisteme: 100 cazuri.2. Interpretarea examenului CT/RMN în afecţiunile prevăzute în tematică vs. aspect normal (pe secţiuni la diverse niveluri), pe aparate şi sisteme: 50 cazuri.3. Interpretarea principalelor date ecografice (părţi moi, Doppler, abdomen): 30 cazuri.H. STAGIUL DE BIOETICĂTematica lecţiilor conferinţă (10 ore)I. Relaţia medic - pacient1. Valori ale relaţiei medic - pacient.2. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate.3. Consimţământul informat.4. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient.5. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacient.6. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice.7. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală.II. Etica cercetării pe subiecţi umani1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani.2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani.3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani.4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale.5. Comitetele de etică a cercetării.6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică.7. Relaţii medic-companii farmaceutice-furnizori.Baremul activităţilor practice:I. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 1 oră1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă.2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă.3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacient.II. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 1 oră1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri.2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă.3. Rolul comitetelor de etică din spitale.III. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 30 min1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis.2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis.3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale.IV. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 30 minI. STAGIUL DE EPIDEMIOLOGIETematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Proces infecţios. Focar epidemiologic.2. Proces epidemiologic: condiţionare (factori determinanţi şi favorizanţi), forme de manifestare (sporadică, endemică, epidemică, pandemică).3. EPIDEMIOLOGIE SPECIALĂ ÎN INFECŢII CU AGENT ETIOLOGIC CUNOSCUT/NECUNOSCUT (importanţa clinico-epidemiologică, etiologie, sursă/rezervor de agent cauzal, transmitere, receptivitate, rolul factorilor epidemiologici, forme de manifestare populaţională, prevenire, combatere, modalităţi de intervenţie rapidă în focar pe tipuri de categorii de risc):a. Infecţii respiratorii acute şi sindroame gripale.b. Exanteme febrile.c. Infecţii digestive.d. Infecţii ale SNC şi periferic.e. Infecţii cu transmitere parenterală.f. Infecţii cu poartă de intrare cutanată.4. Principii de prevenire, combatere şi control a infecţiilor nosocomiale.5. Imunizări: program naţional de imunizări, imunizări la grupe de risc.Baremul activităţilor practice1. Studii (anchete) epidemiologice: 8.2. Triajul epidemiologic: 2.3. Supravegherea bolilor infecţioase: 2.4. Supravegherea şi controlul purtătorilor de germeni patogeni şi oportunişti: 2.5. Organizarea şi efectuarea unor acţiuni de recoltare, conservare şi transport de produse destinate depistării prin examen de laborator a surselor de infecţie, în cadrul activităţii de profilaxie, supraveghere, control şi combatere: 2.6. Metodologia anchetei epidemiologice în focarul de boală transmisibilă: 5.7. Imunoprofilaxia bolilor infecţioase - principii de bază, imunoprofilaxia activă (20), imunoprofilaxia pasivă (20).J. STAGIUL DE LABORATOR CLINICTematica lecţiilor conferinţă (80 ore)1. BACTERIOLOGIE1. Măsuri de protecţie în laboratorul de microbiologie. Detergenţi, dezinfectante, antiseptice.2. Microscopie, frotiuri, metode de colorare, preparat proaspăt între lamă şi lamelă.3. Aportul laboratorului de microbiologie în diferenţierea dintre colonizare, contaminare şi infecţie.4. Diagnostic de laborator în infecţiile cu:- coci gram pozitivi (stafilococice, streptococice, Enterococcus spp.);- coci gram negativi (meningococice, Moraxella catarhalis);- bacili gram pozitivi (difterie, listerioză, antrax);- bacili gram negativi: (boala diareică acută, toxiinfecţii alimentare, alte infecţii cu Enterobacteriaceae, Ps. aeruginosa, Haemophilus spp., bruceloză, tularemie, tusea convulsivă, legioneloze, Bartonella spp. etc.);- spirochete (Leptospira spp., Borrelia spp., Spirilum minus etc.);- anaerobi (Clostridium spp., Bacteroides spp. etc.);- Mycoplasma spp.;- Chlamydia spp.;- Rickettsia spp.;- Mycobacterium tuberculosis, leprae, MAC;- Fungi.5. Controlul sensibilităţii germenilor la antibiotice şi chimioterapice: antibiograma (utilizarea datelor în clinică), CMI, CMB, Etest, fungigrame etc.6. Controlul eficienţei terapiei anti-infecţioase.2. VIRUSOLOGIE1. Metode de diagnostic virusologic (utilizarea datelor în clinică).2. Aspecte particulare:a. Poliomelita şi diagnosticul de laborator al poliomielitei.b. Gripa şi diagnosticul de laborator al infecţiei gripale (HA, HAI).c. Virusurile hepatice şi diagnosticul de laborator al hepatitei virale.d. Infecţia HIV şi diagnosticul de laborator al infecţiei HIV.e. Diagnostic de laborator în infecţiile cu virusurile herpetice.f. Diagnostic de laborator în bolile virale eruptive.3. GENETICĂ MOLECULARĂ1. Utilizarea tehnicilor de genetică moleculară în diagnosticul virusologic şi monitorizarea bolilor infecţioase specifice.2. Diagnosticul şi monitorizarea terapiei în infecţiile cu virusuri hepatitice.3. Diagnosticul şi monitorizarea terapiei în infecţia HIV.4. Quantiferon etc.4. PARAZITOLOGIE1. Amibiaza şi giardioza: patologie, diagnostic;2. Diagnostic de laborator în protozooze sanghine: malarie, babesioze, leishmanioze;3. Helmintiaze autohtone: patologie, diagnostic;4. Diagnostic de laborator în helmintiaze tropicale: schistosomiaze, distomatoze, filarioze;5. Infecţii parazitare oportuniste în sindroame de imunodeficienţă: toxoplasmoză, criptosporidioză, microsporidioză;6. Diagnostic imunologic în parazitoze.Baremul activităţilor practice1. Recoltarea produselor patologice (medii de transport): 100.2. Examenul microscopic al produsului patologic sau din cultură (frotiu colorat cu albastru de metilen, coloraţia Gram, May-Grunwald-Giemsa, Ziehl-Nielsen), preparatul proaspăt între lamă şi lamelă: 50.3. Însămânţarea produselor patologice: culturi aerobe şi anaerobe: 50.4. Identificarea agenţilor patogeni din diverse produse patologice:- exsudat faringian: 50- spută: 30- urocultură: 30- coprocultură: 20- hemocultură: 30- LCR: 20- secreţii purulente: 505. Efectuarea şi interpretarea testelor de determinare a sensibilităţii bacteriene la antibiotice, inclusiv identificarea prezenţei betalactamazelor şi a ESBL-urilor: 300.6. Diagnosticul de laborator al infecţiilor virale: 50.7. Diagnosticul de laborator al infecţiilor parazitare (paraziţi intestinali, paraziţi sanguini, paraziţi cu alte localizări): 30.8. Diagnosticul imunologic în bolile infecţioase: determinare de antigene şi anticorpi: 50.9. Tehnici moleculare în diagnosticul bolilor infecţioase: 50.10. Diagnosticul de laborator al infecţiilor fungice (cultură, identificare). Fungigramă: 30.K. STAGIUL DE BOLI INFECŢIOASETematica lecţiilor conferinţă (550 ore)1. Tehnica prezentării cazurilor clinice, a rezumatelor, a referatelor generale şi a lucrărilor ştiinţifice.2. Secţia de spital pentru boli infecţioase: structură, clădire, echipament, organizare, funcţionare, concepţii moderne (spital de zi), legislaţie sanitară.3. Etiologia bolilor infecţioase: prioni, virusuri, bacterii, fungi, paraziţi.4. Dinamica şi patogeneza bolilor infecţioase.5. Diagnosticul bolilor infecţioase:5.1. Diagnostic pozitiv5.1.1. Date epidemiologice5.1.2. Date clinice5.1.3. Date de laborator5.2. Diagnostic diferenţial (în funcţie de patologie).6. Tratamentul antimicrobian:6.1. Antibiotice şi chimioterapice: clasificarea şi descrierea principalelor antibiotice şi chimioterapice; mecanisme de acţiune ale substanţelor antimicrobiene; farmacocinetica antibioticelor şi chimioterapicelor; rezistenţa microbiană la antibiotice.6.2. Antibioticoterapia: reguli de bază în terapia cu antibiotice; metode de control clinic şi de laborator în conducerea terapiei antiinfecţioase; asocieri de antibiotice; cauze de insucces în terapia antimicrobiană.6.3. Probleme speciale în antibioticoterapie: indicaţiile antibioticelor şi chimioterapicelor la gravide; particularităţi ale antibioticoterapiei la sugari şi copii; antibioticoterapia în insuficienţa renală, hepatică, la vârstnicul cu comorbidităţi; pătrunderea în LCR şi SNC.6.4. Profilaxia cu antibiotice şi chimioterapice.6.5. Reacţii adverse la antibiotice şi chimioterapice.6.6. Modalităţi de prevenire şi management al rezistenţei la agenţii anti-infecţioşi.7. Tratamentul antiviral:7.1. Mecanisme de acţiune.7.2. Clasificare.7.3. Chimioterapice antivirale.7.4. Practica terapiei.8. Terapia antifungică:8.1. Mecanisme de acţiune.8.2. Clasificare.8.3. Chimioterapice antifungice.8.4. Practica terapiei.9. Terapia antiparazitară:9.1. Mecanisme de acţiune.9.2. Clasificare.9.3. Chimioterapice antiparazitare.9.4. Practica terapiei.10. Tratament cu produse biologice de uz uman: seruri imune, imunoglobuline.11. Tratament nespecific: repaus, dietă, simptomatic.12. Tratament patogenetic: antiinflamator (nesteroidian, corticosteroizi); imunomodulatoare.13. Diagnosticul şi tratamentul: SIRS, sepsis, sepsis sever, şocul infecţios, insuficienţă organică sistemică multiplă.14. Febră de origine necunoscută; sindrom febril prelungit: diagnostic, terapie.15. Delimitarea între infecţiile acute comunitare, infecţiile de spital şi infecţiile nosocomiale (scorul Carmeli) şi modul de abordare terapeutic specific şi nespecific.16. Infecţii ale căilor respiratorii superioare:- Guturaiul- Angine- Epiglotita- Laringita acută- Laringo-traheobronşita acută- Otita externă şi medie- Sinuzite- Infecţii ale cavităţii bucale, gâtului şi capului17. Infecţii ale căilor respiratorii inferioare:- Bronşite acute, bronşite cronice acutizate- Bronşiolita- Pneumonii acute virale, bacteriene (inclusiv cu Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., Coxiella burnetti, Legionella spp.)- Abcesul pulmonar- Pleurezii18. Infecţii cardio-vasculare:- Endocardite, miocardite, pericardite- Infecţii intravasculare (tromboflebite septice, endarterite)- Infecţii pe valve prostetice19. Infecţii ale sistemului nervos:- Meningite acute (virale, bacteriene, tuberculoase, fungice, amibiene)- Encefalite infecţioase, postinfecţioase, postvaccinale- Mielite, nevrite- Abces cerebral- Empiem sub- şi epidural, tromboflebită intracraniană supurativă- Infecţii de şunt LCR20. Infecţii cutanate şi de părţi moi:- Celulite şi infecţii ale ţesutului subcutanat; hidrosadenite, orjelet etc.- Miozite, fasciite- Infecţiile plăgilor, arsurilor21. Infecţii ale sistemului limfatic:- Limfadenopatia localizată şi generalizată- Limfangite22. Diarei acute infecţioase: clasificare, etiologie (bacterii, virusuri, fungi, paraziţi), patogeneză, diagnostic, tratament.- Diarei acute neinvazive ("secretorii"): enterite, enterocolite, diareea călătorilor- Diarei invazive (inflamatorii)- Diarei post-antibiotice- Toxiinfecţii alimentare- Boala Whipple23. Infecţii intraabdominale- Peritonite- Supuraţii intraabdominale localizate- Abcese parenchimatoase- Infecţii ale căilor biliare: colecistite, angiocolite24. Hepatite virale acute şi cronice.25. Infecţii ale tractului urinar: înalte, medii, joase, prostatite.26. Infecţii osteo-articulare:- Infecţii ale articulaţiilor native- Infecţii ale protezelor osoase şi articulare- Osteomielita27. Infecţii cu transmitere sexuală (Chlamydia trachomatis, Candida, Papilomavirusuri, virusuri herpes simplex, sifilis, gonoree, limfogranulomatoză benignă, trichomoniază, vaginite, vaginoze etc.).28. Infecţii streptococice (angină, scarlatină, erizipel, celulite, fasciite necrozante, purpura fulminans, sindrom de şoc toxic streptococic etc.) şi complicaţiile acestora.29. Infecţii stafilococice.30. Infecţii pneumococice.31. Infecţii cu BGN.32. Infecţii meningococice.33. Infecţii cu anaerobi.34. Infecţii fungice sistemice: candidoze, aspergiloza, criptococoza.35. Boli eruptive virale:- Rujeola- Rubeola- Infecţii cu virusul varicelo-zosterian- Roseola infantum- Megaleritemul epidemic36. Infecţii cu virusuri herpetice (herpes simplex, citomegalic, mononucleoza infecţioasă, etc.).37. Gripa.38. Infecţia urliană.39. Difteria.40. Tusea convulsivă.41. Infecţii cu enterovirusuri: Poliomielita, Coxsackie, Echo.42. Febra tifoidă şi paratifoidă.43. Dizenteria bacteriană.44. Holera.45. Trichineloza.46. Botulism.47. Antrax.48. Tetanos.49. Gangrena gazoasă.50. Bruceloza.51. Listerioza.52. Tularemia. Pateureloze. Erlichioze.53. Leptospiroze. Boala Lyme. Febra recurentă.54. Rickettsioze (tifos exantematic, febra butunoasă, febra Q).55. Erizipeloid Rosenbach.56. Boala ghearelor de pisică.57. Febra muşcăturii de şobolan.58. Boli tropicale.- Amibiaza- Leishmanioze- Malaria- Schistosomiaze- Filarioze- Tripanosomiază- Pesta- Febre hemoragice, febra Denga, febra Denga hemoragică- Boala Kawasaki59. Infecţia cu HIV.60. Infecţii la gazde imunocompromise:- pacienţi cu boli maligne, febrili neutropenici- pacienţi consumatori de droguri i.v.- pacienţi cu transplant de măduvă osoasă sau de organ solid- pacienţi cu intervenţii neurochirurgicale- pacienţi asplenici (splenectomie, disfuncţii splenice)- vârstnici- protezaţi (biofilme)61. Particularităţi ale principalelor infecţii la pacientul pediatric.62. Infecţii nosocomiale cu punct de plecare:- respirator- urinar- digestiv- cutanat şi prin dispozitive intravasculare percutanate- infecţii transmise prin sânge/produse de sânge şi grefe de organe63. Medicina de călătorie.64. Boli infecţioase emergente:- SARS- Gripa aviară etc.65. Noţiuni de bioterorism. Atitudinea în caz de atac terorist cu arme biologice (recunoaşterea precoce, epidemiologia, managementul şi controlul infecţiilor cu agenţi patogeni răspândiţi deliberat în comunitate: variolă, antrax, pestă, botulism, tularemie)- Baremul activităţilor practice1. Interpretarea leucogramei: 150,2. Recoltarea diverselor produse patologice (spută, secreţii purulente etc.): 50,3. Hemocultura (interpretare, atitudine terapeutică): 30,4. Urocultura (interpretare, atitudine terapeutică): 100,5. Coprocultura (interpretare, atitudine terapeutică): 100,6. Exsudat faringian (interpretare, atitudine terapeutică): 100,7. Examen spută (interpretare, atitudine terapeutică): 100,8. Puncţia rahidiană: 10,9. Interpretarea rezultatelor examinărilor din LCR: 100,10. Interpretarea testelor de sensibilitate la antibiotice şi chimioterapice: 500,11. Interpretarea următoarelor probe: hepatice (biochimice, serologice, factori de coagulare) (200), renale (100),12. Interpretarea valorilor procalcitoninei (100),13. Interpretarea unei radiografii pulmonare: 100,14. Însuşirea manevrelor de resuscitare a funcţiilor vitale: 10.BOLI INFECŢIOASESTAGII PRACTICE ŞI CURSURI-CONFERINŢE
  ANUL NR. LUNI STAGIU
  I 6 luni 6 luni Boli infecţioase Medicină internă
  II 3 luni 2 luni 1 lună 6 luni Medicină internă Terapie intensivă Hematologie Pediatrie
  III 2,5 luni 1 lună 1 lună 0,5 luni 2,5 luni 4,5 luni 3 luni 0,5 lună 0,5 lună 0,5 lună Neurologie Dermatologie Imagistică medicală: Bioetică Epidemiologie Laborator: - Bacteriologie - Virusologie - Parazitologie - Genetică moleculară
  IV 12 luni Boli infecţioase
  V 6 luni 6 luni Boli infecţioase - activitate de cercetare (din care 1 lună de biostatistică) Boli Infecţioase
  ------------* În cadrul stagiului clinic, pentru fiecare bolnav se va urmări: managementul general, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, conduita terapeutică.** În cadrul stagiului de laborator clinic se vor însuşi elementele de bază în stabilirea diagnosticului de laborator al bolilor infecţioase precum şi principiile chimioterapice antibacteriene.*** În cadrul stagiului de epidemiologie se vor însuşi principiile şi practicile imunizării, managementul în controlul şi prevenirea infecţiilor nosocomiale şi comunitare. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACARDIOLOGIE1.1. DEFINIŢIE: Cardiologia este specialitatea care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea şi recuperarea bolnavilor cu suferinţe cardiovasculare prin mijloace nechirurgicale.1.2. DURATA: 6 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.1.3. STRUCTURA STAGIILOR:1.3.1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvarea problemelor social - administrative, prezentarea la spital şi clinica repartizată, alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate (2 săptămâni).A. Trunchi comun: Medicina Internă cu subspecialităţile medicale - durata 2 ania. Se începe cu medicina internă - 1 an şi 6 luni dintre care 3 luni vor fi în ambulatoriu (policlinică)b. ATI - 2 lunic. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice - 2 lunid. Endocrinologie - 2 luniB. Cardiologie - 4 ani cu accent pe pregătirea practică (70% din întreaga activitate).a. Cardiologie clinică şi explorări neinvazive (stagii clinice, seminarii clinice, seminarii, cursuri) - 18 luni (1 an şi 6 luni)b. Terapie intensivă cardiologică (UTIC) - timp în care se va face şi curs de resuscitare cardiorespiratorie - 6 lunic. Ecocardiografie - 6 lunid. Cardiologie invazivă (cateterism, coronarografie, stimulatoare, electrofiziologie) - 6 lunie. Chirurgie cardiovasculară - 3 lunif. Cardiologie preventivă şi recuperare - 3 lunig. Stagii opţionale pentru aprofundarea pregătirii într-un anumit domeniu (cardiologie intervenţională, electrofiziologie, ecocardiografie, etc.) - 6 lunih. Bioetică - 1/2 lunăFiecare rezident de cardiologie va participa în cursul specializării la minim 1 un proiect de cercetare ale cărei rezultate vor fi comunicate/publicateÎn ultimele 6 luni se vor face stagii opţionale pentru aprofundarea unor domenii cum ar fi: teste de efort, ecocardiografie, cardiologia preventivă etc., venind în ajutorul celor care doresc să-şi ocupe un loc de muncă într-un domeniu mai restrâns al cardiologiei.1.4. CONŢINUTUL STAGIILOR1.4.1. STAGIUL DE MEDICINĂ INTERNĂ1.4.1.1. Tematica lecţiilor conferinţă (300 ore)1. Introducere în medicina internă: aspecte privind practica medicală, factorii sociali, patologia în raport cu vârsta, factorii de risc, profilaxia bolilor cronice, relaţia cost-beneficiu în asistenţă, etică medicală, etc.2. Principii de diagnostic:- diagnosticul clinic- diagnosticul de laborator- imagistica şi medicina internă3. Principiile terapeuticii medicale4. Biologia moleculară, genetică şi bolile interne5. Septicemiile, şocul septic6. Boli infecţioase pulmonare virale, bacteriene, riketsii7. Boli infecţioase abdominale8. Infecţii ale căilor urinare, pielonefrite9. Infecţii articulare10. Infecţii nozocomiale11. Forme de tuberculoză pulmonară şi cu alte localizări12. AIDS - forme de manifestare13. Bronşita cronică, emfizemul şi obstrucţiile căilor aeriene14. Astmul bronşic15. Pneumoniile, pneumopatiile acute16. Boli pulmonare interstiţiale17. Bronşectazii , abces pulmonar, fibroza chistică18. Neoplasmul pulmonar19. Boli ale pleurei şi mediastinului20. Sindromul de suferinţă acută respiratorie21. Insuficienţă respiratorie acută şi cronică. Metode de diagnostic şi tratament.22. Fiziologia, fiziopatologia, manifestările clinice şi procedeele de diagnostic în bolile digestive23. Bolile esofagului24. Gastritele şi ulcerul peptic25. Neoplasmul esofagian şi gastric26. Neoplasmul intestinului subţire şi al colonului27. Tulburările de mobilitate şi absorbţie digestivă28. Colita ulceroasă şi boala Crohn29. Abdomenul acut: peritonita, apendicita şi ocluzia intestinală30. Hepatitele acute31. Hepatitele cronice. Cirozele hepatice32. Tumorile hepato-biliare33. Afecţiunile vezicii şi ale căilor biliare34. Pancreatitele acute şi cronice35. Lupusul eritematos sistemic36. Scleroza sistemică37. Artrita reumatoidă38. Spondilita anchilopoetică39. Dermatomiozita, sindromul Behcet, sindromul Sjogren40. Osteoartrita41. Anemiile42. Leucemiile43. Limfoamele maligne44. Tulburări de coagulare şi trombozele45. Bolile renale şi ale căilor urinare- Introducere: fiziologie, clinica şi metodele de diagnostic- Insuficienţa renală acută şi cronică, dializa şi transplantul renal46. Glomerulopatii majore acute şi cronice47. Bolile tubulointerstiţiale renale48. Nefropatiile obstructive49. Boli tubulare specifice50. Nefrolitiaza51. Obstrucţia căilor urinare52. Neoplasmul renal şi al căilor urinare53. Boli ale sistemului imun54. Date generale de oncologie- Oncogeneza, markeri, epidemiologie, manifestări sistemice- principii terapeutice55. Patologia indusă de factorii de mediu şi de activităţi profesionale.1.4.1.2. Baremul activităţilor practice1. Toracocenteze: 10 manevre2. Paracenteze: 10 manevre3. Teste funcţionale pulmonare: 50 buletine (interpretare)4. Teste funcţionale hepatice: 150 buletine (interpretare)5. Teste funcţionale renale: 150 buletine6. Buletine hematologice: 150 buletine (interpretare)1.4.2. STAGIUL DE A.T.I1.4.2.1. Tematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Echilibrul acido-bazic normal şi patologic2. Tratamentul tulburărilor echilibrului acido-bazic3. Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor electrolitice4. Anestezia locală şi generală5. Circulaţia extracorporeală6. Resuscitarea cardiopulmonară7. Circulaţia asistată: balon intraaortic de contrapulsaţii, alte tehnici8. Evaluarea şi tratamentul bolnavilor postoperator (primele zile)9. Indicaţiile şi tehnica dializei1.4.2.2. Baremul activităţilor practice1. Intubaţia oro-traheală: 10 (pe manechin) şi 3 pe "viu"2. Puncţia venei subclaviculare şi a venei jugulare interne: 203. Tehnica masajului cardiac: 30 (pe manechin) şi 5 pe "viu"4. Reechilibrare hidroelectrolitică: 60 profile (interpretare) şi 10 cazuri (dirijarea reechilibrării)1.4.3. STAGIUL DE DIABET, BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM1.4.3.1. Tematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Diabet zaharat2. Tratamentul cu insulină3. Stările hipoglicemie4. Obezitatea5. Dislipidemiile. Sindromul metabolic6. Guta şi alte tulburări ale metabolismului purinic7. Hemocromatoza8. Porfiriile9. Lipodistrofiile10. Tulburări în metabolismul hidraţilor de carbon, galactozemie, deficienţă galactokinase şi altele11. Tulburări moştenite ale metabolismului acizilor aminaţi12. Boli cu depozitare de glicogen şi lisosomală13. Hipoglicemiile14. Afecţiunile renale în diabetul zaharat1.4.3.2. Baremul activităţilor practice1. Test de încărcare la glucoza: 30 buletine (interpretare)2. Profilele dislipidemice: 100 buletine (interpretare)3. Reechilibrare acido-bazică: 30 buletine (interpretare) şi 30 de cazuri (dirijare)4. Reechilibrarea diabetului decompensat: 30 de cazuri5. Tratamentul comei ceto-cetozice: 30 de cazuri6. Tratamentul comei hiperosmolare: 10 cazuri1.4.4. STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE1.4.4.1. Tematica lecţiilor conferinţă (40 ore)1. Hormonii şi acţiunea acestora asupra aparatului cardiovascular2. Acţiunile hipofizei anterioare şi ale hipotalamusului. Reglarea neuroendocrină.3. Tumorile hipofizare şi hipopituitarismul4. Boli ale tiroidei. Hipotiroidia şi hipertiroidia5. Boli ale glandelor paratiroide6. Hipertensiunea secundară endocrină: boli ale cortexului suprarenal; feocromocitomul7. Tulburări testiculare şi ovariene8. Sindroame poliglandulare9. Sindromul carcinoid10. Tulburări în diferenţierea sexuală1.4.4.2. Baremul activităţilor practice1. Determinări hormonale: 75 buletine (interpretare)2. Scintigrafia tiroidiană: 30 buletine (interpretare)3. Explorări imagistice ale suprarenalei (echografie, CT): 50 (interpretare)1.4.5. STAGIUL DE CARDIOLOGIE INVAZIVĂ1.4.5.1. Cardiologie intervenţională (100 ore)1. Anatomia coronariană. Fiziologia circulaţiei coronare.2. Coronarografia diagnostică: indicaţii, tehnică, complicaţii3. Angioplastia coronariană percutană: indicaţii, tehnică, complicaţii4. Angioplastia coronariană în SCA cu sau fără supradenivelare de segment ST5. Tehnici complementare PCI:6. Tehnici intervenţionale noi7. Metode diagnostice complementare:8. Angioplastia renală şi angioplastia carotidiană: tehnică, indicaţii, complicaţii9. Arteriografia periferică10. Angioplastia arterelor periferice şi viscerale1.4.5.2. Electrofiziologie clinică1. Elemente de bază ale studiului electrofiziologic2. Indicaţiile studiului electrofiziologic3. Aprecierea funcţiei nodului sinusal4. Diagnosticul electrofiziologic5. Tehnici de cartografiere în electrofiziologie6. Indicaţiile ablaţiei prin radiofrecvenţă7. Tratamentul intervenţional al aritmiilor1.4.5.3. Dispozitive implantabile1. Indicaţiile stimulării cardiace temporare şi permanente2. Bazele fizice şi hemodinamice ale stimulării cardiace artificiale3. Stimularea cardiacă temporară4. Stimularea cardiacă permanentă5. Defibrilatorul implantabil6. Terapia de resincronizare cardiacă7. Complicaţii şi malfuncţii ale dispozitivelor implantabile1.4.5.4. Baremul activităţilor practice1. Coronarografii şi ventriculografii - 200 cazuri (A/I)2. PCI - 50 cazuri (A)3. Implantarea unui cardiostimulator permanent - 30 cazuri (A)4. Implantarea unui cardiostimulator temporar - 30 cazuri (A/E)5. Studii electrofiziologice - 25 cazuri (A)6. Implantarea unui defibrilator - 5 (A)7. Arteriografie periferică - 20 cazuri (A)8. Programarea de stimulator - 30 cazuri (A/E)A = asistatI = interpretatE = efectuat1.4.6. MODULUL DE BIOETICĂ1.4.6.1. TEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică1.4.6.2. TEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore1.4.7. STAGIUL DE CARDIOLOGIE1.4.7.1. Tematica cursului (178 ore)1. Lecţie introductivă - 2 ore2. Noţiuni de embriologia şi anatomia aparatului cardiovascular - 4 ore3. Fiziologia aparatului cardiovascular - 4 ore4. Noţiuni de genetică şi cardiologie moleculară în bolile cardiovasculare - 4 ore5. Locul examenului clinic în cardiologia modernă - 2 ore6. Explorarea radiologică (convenţională) a aparatului cardiovascular - 2 ore7. Tehnici moderne imagistice (CT, RMN) - 4 ore8. Explorarea radionuclidică în cardiologie (PET) - 2 ore9. Rolul explorării respiratorii în bolile cardiovasculare - 2 ore10. Examenul anatomopatologic în bolile cardiovasculare - 2 ore11. HTA primară şi secundară - 6 ore12. Valvulopatiile mitrale aortice, tricuspidiene, pulmonare - 8 ore13. Indicaţiile chirurgicale/intervenţionale în valvulopatii - 2 ore14. Proteze valvulare - 2 ore15. Cardiopatiile congenitale ale adultului - 2 ore16. Patologia cordului operat - 2 ore17. Endocardite infecţioase - 4 ore18. Aterogeneza - 2 ore19. Riscul cardiovascular - 2 ore20. Boala cardiacă ischemica dureroasă şi nedureroasă - 12 ore- Angina stabilă - 2 ore- SCA fără supradenivelare ST - 4 ore- IMA cu supradenivelare ST- 4 ore- Forme nedureroase de boală coronariană - 2 ore21. Tulburările de ritm - 8 ore22. Tulburările de conducere - etiopatogenie, diagnostic, tratament, indicaţiile de stimulare temporară şi permanentă - 4 ore23. Sincopa şi intoleranţă ortostatică - 2 ore24. Moartea subită cardiacă - 2 ore25. Patologia miocardului; miocardite şi cardiomiopatii - 6 ore26. Patologia pericardului - 4 ore27. Tumori cardiace - 2 ore28. Hipertensiunea arterială pulmonară primitivă şi secundară; 4 ore29. Tromboembolismul pulmonar - 4 ore30. Cordul pulmonar cronic - 2 ore31. Insuficienţa cardiacă cronică - 6 ore32. Insuficienţa cardiacă acută - 2 ore33. Socul cardiogen - 2 ore34. Determinări cardiovasculare în bolile reumatismale (autoimune, RAA, sarcoidoza, etc.) - 2 ore35. Determinări cardiovasculare în bolile endocrine - 2 ore36. Patologia cardiovasculară şi bolile hematologice - 2 ore37. Sarcina şi bolile cardiovasculare - 2 ore38. Traumatismele cardiovasculare - 2 ore39. Patologia cardiovasculară şi bolile neurologice - 4 ore40. Afectarea renală şi bolile cardiovasculare - 2 ore41. Bolile aortei (anevrismul şi disecţia, aortite) - 4 ore42. Bolile arterelor periferice (ischemia arterială acută şi cronică, vasculite) - 4 ore43. Patologia digestivă de cauză vasculară (ischemia mezenterică acută şi cronică, angiodisplazia) - 2 ore44. Bolile venelor - 2 ore45. Bolile cardiovasculare la grupe speciale (tineri, vârstnici) - 2 ore46. Cordul atletic - 2 ore47. Afectarea cardiacă şi afecţiunile psihice - 2 ore48. Terapia antiplachetară, antitrombotică, fibrinolitică - 4 ore49. Terapia cu betablocante - 2 ore50. Terapia cu blocante de calciu - 2 ore51. Inhibitorii sistemului renina-angiotensina-aldosteron - 2 ore52. Terapia inotrop pozitivă - 2 ore53. Terapia antiaritmică - 2 ore54. Diureticele - 2 ore55. Terapia hipolipemiantă - 2 ore56. Evaluarea bolnavului cardiac pentru intervenţii chirurgicale necardiace - 2 ore57. Transplantul cardiac, dispozitive de asistare ventriculară - 2 ore58. Utilizarea computerului în cardiologie - 2 ore59. Analiza cost-eficienţă în cardiologie - 2 ore* ÎN PARALEL CU CURSUL SE VOR DESFĂŞURA: (MODUL EKG, MODUL DE RESUSCITARE, MODUL DE CERCETARE)A. Modulul de electrocardiografie (prelegeri şi aplicaţii practice) - 1 lunăTematică:Electrocardiografie clinică (4 săptămâni) - 20 ore1. Instrumentele diagnosticului electrocardiografic. Normal şi anormal în electrocardiogramă. Variantele electrocardiogramei normale.2. Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul şi managementul sindroamelor coronariene acute.3. Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul şi managementul infarctului miocardic acut4. Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul şi managementul tahicardiilor cu QRS îngust.5. Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul şi managementul tahicardiilor cu QRS larg6. Medicamentele şi electrocardiograma7. Bradiaritmii8. Diagnosticul şi semnificaţia tulburărilor de conducere intraventriculare.9. Valoarea electrocardiogramei în stabilirea riscului cardiovascular10. Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul şi aprecierea prognosticului diselectrolitemiilor.11. Interpretarea electrocardiogramei la un pacient purtător de dispozitiv implantabil.12. Electrocardiograma în patologia cardiovasculară generală13. Metode moderne de electrocardiologie noninvazivă.B. Modulul de resuscitarea cardiopulmonară şi cerebrală (2 săptămâni)I. Tematică - Curs - 15 ore1. Introducere. Importanţa pregătirii în resuscitare cardiopulmonară şi cerebrală2. Suportul vital de bază (SVB).3. Suportul vital avansat (SVA)4. Resuscitarea în condiţii speciale5. Sindromul postresuscitare6. Aspectele etice ale resuscitării7. Organizarea echipei de resuscitareII. Exerciţii practice (12 ore)1. Însuşirea tehnicilor de SVB şi SVA2. Scenarii practiceIII. ExamenC. Modul de cercetare (1 săptămână)TematicăINTRODUCERE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ MEDICALĂ (20 ore)- Medicina bazată pe dovezi - introducerea unui concept.- Noţiuni de epidemiologie generală.- Noţiuni de bază de statistică medicală. Strategia de eşantionare. Noţiunea de hazard.- Interpretarea critică a studiilor clinice.- Conceperea şi redactarea unui articol ştiinţific - ghid practic.- Cum să faci o prezentare ştiinţifică medicală.1.4.7.2. Baremul activităţilor practice1. Activitatea de asistenţă a bolnavilor cu responsabilitate directă: zilnic2. Program de consultaţii în ambulatoriu: 2 luni/an3. Activitate de contravizită: 3 zile/săptămână4. Gărzi 2/lună5. Demonstraţii clinice: săptămânal6. Conferinţa de cateterism: săptămânal7. Referat informativ: 10 pt. fiecare rezident8. Conferinţa anatomo-clinică: lunar9. Demonstraţii de ECG, ECO, Rx.: zilnic10. Exerciţii de prezentări de cazuri: săptămânal11. Însuşire de tehnici:- ECG - 1000 (I/E)- Holter ECG - 200 (I/E)- test de efort - 300 (I/E)- scintigrafie miocardică - 20 (A/I)- conversia electrică: 200A/100P13. Teste grilă la începutul şi sfârşitul capitolelor mari.1.4.8. STAGIUL DE CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ RECUPERARE1.4.8.1. Tematica lecţiilor conferinţă (50 ore)1. Factorii de risc cardio-vasculari clasici2. Factorii de risc în curs de evaluare3. Riscul global sau absolut4. Metode noninvazive de evaluare a aterosclerozei subclinice5. Profilaxia primară a bolilor cardio-vasculare6. Profilaxia secundară a bolilor cardio-vasculare7. Reabilitarea după sindroamele coronariene acute8. Reabilitarea în insuficienţa cardiacă9. Principii generale de reabilitare a bolnavului după operaţiile pe cord deschis1.4.8.2. Baremul activităţilor practice1. Însuşirea diverselor protocoale pentru testul de efort2. Stratificarea riscului cardio-vascular la bolnavii hipertensivi, coronarieni, diabetici, etc.3. Alcătuirea unui program de antrenament fizic în funcţie de grupa de risc.4. Alcătuirea unui program educaţional.1.4.9. MODULUL DE ECOCARDIOGRAFIE ŞI ECOGRAFIE VASCULARĂ1.4.9.1. Tematică (100 ore)2. Principiile fizicii ultrasunetelor şi a efectului Doppler3. Tehnica examenului ecocardiografic în modul M şi bidimensional; aparatura ecocardiografică4. Tehnica examenului Doppler spectral şi color5. Examenul ecocardiografic normal6. Date hemodinamice obţinute prin ecocardiografie şi Doppler7. Evaluarea ecografică a bolilor valvei mitrale8. Evaluarea ecografică a bolilor valvei aortice9. Evaluarea ecografică a valvei tricuspide10. Evaluarea ecografică a protezelor valvulare11. Ecocardiografia şi examenul Doppler în bolile miocardului12. Ecocardiografia şi examenul Doppler în bolile pericardului13. Evaluarea ecocardiografică şi examenul Doppler în cardiopatia ischemică14. Evaluarea ecografică a funcţiei ventriculului stâng15. Evaluarea ecografică a tumorile intracardiace16. Evaluarea ecografică în bolile aortei17. Ecografia şi examenul Doppler în bolile cardiace congenitale necianogene şi cianogene18. Ecografia arterelor membrelor inferioare; indicaţii, interpretare.19. Ecografia venelor periferice; indicaţii, interpretare.20. Ecocardiografia transesofagiană: tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii. Planurile de secţiune în ETE. Modalităţi de examinare.21. Ecocardiografia de stress: baze fiziopatologice, modalităţi de stres, protocoale, indicaţii, contraindicaţii, reacţii adverse, precauţii.22. Ecocardiografia de contrast miocardic: baze fiziopatologice, tehnică, agenţi de contrast, indicaţii, precauţii.23. Ecocardiografia tridimensională: tehnică, utilitate clinică.24. Doppler-ul tisular: tehnică, utilitate clinică.1.4.9.2. Barem manevre- Ecocardiografii şi examene Doppler - 350 cazuri (I/E)- Ecografii transesofagiene - 30 cazuri (A)CARDIOLOGIE6 ANI     A. Trunchi comun
       
    ▪ MEDICINA INTERNĂ INCLUSIV 3 LUNI AMBULATORIU (I.1)- 18 LUNI
    ▪ A.T.I (I.2)- 2 LUNI
    ▪ DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE (I.3)- 2 LUNI
    ▪ ENDOCRINOLOGIE (I.4)- 2 LUNI
      B. Cardiologie
       
    ▪ CARDIOLOGIE CLINICĂ ŞI EXPLORĂRI NEINVAZIVE (I.5)- 18 LUNI
    ▪ TERAPIE INTENSIVĂ CARDIOLOGICĂ (TIC) (I.6)- 6 LUNI
    ▪ ECOCARDIOGRAFIE (I.7)- 6 LUNI
    ▪ CARDIOLOGIE INVAZIVĂ (I.8)- 6 LUNI
    ▪ CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ (I.9)- 3 LUNI
    ▪ CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ (I.10)- 3 LUNI
    ▪ STAGII OPŢIONALE DE APROFUNDARE (I.11)- 5 ½ LUNI
    ▪ BIOETICĂ (I.12)- ½ LUNĂ
                                 
    ANUL IANUL IIANUL IIIANUL IVANUL VANUL VI
    I.5I.1I.1I.2I.3I.4I.5I.5I.6I.7I.8I.9I.10I.11I.12
  N. B. Pregătirea se începe cu un modul de cardiologie de 6 luni, pentru dobândirea abilităţilor generale în specialitate, conform cu recomandările UEMS. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACHIRURGIE CARDIACĂ ŞI A VASELOR MARI1.1. DefiniţieChirurgia cardiovasculară este specialitatea chirurgicală care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare (afecţiuni congenitale, afecţiuni câştigate, afecţiuni ale vascularizaţiei cordului, anevrisme, disecţii sau ocluzii ale trunchiurilor cranio-braheo-cefalice, arterelor, venelor şi limfaticelor).1.2. Durata: 7 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.1.3. Structura stagiilor1.3.1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvarea problemelor social-administrative, prezentarea la spitalul şi clinica unde a fost repartizat, fixarea planului de activitate şi alegerea îndrumătorului.1.3.2. Stagiul de chirurgie generală 1 an1.3.3. Stagiul de ortopedie - traumatologie 3 luni1.3.4. Stagiul de chirurgie toracică 6 luni1.3.5. A.T.I cardiovasculară 6 luni1.3.6. EKG-ECO-DOPLLER standard - esofagian 3 luni1.3.7. Imagistică vase+cateterism - angiografie 3 luni1.3.8. By pass-ul cardiopulmonar 2 'bd luni1.3.9. Stagiul de chirurgie vasculară 1 an1.3.10. Stagiul de chirurgie cardiacă 3 ani1.3.11. Stagiul de bioetică 2 săptămâniTOTAL 7 aniSTAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ - 1 anTEMATICA lecţiilor conferinţă (200 ore)1. Traumatismele toraco-abdominale.2. Cancerul esogastric.3. Hernia diafragmatică retroxifoidiană.4. Fistulele bilio-bronşice.5. Abcesul subfrenic.6. Traumatismele abdominale.7. Herniile hiatale.8. Sindromul Chilaiditi.9. Achalazia cardiei.10. Cancerul gastric.11. Stenozele esofagului (esofagita peptică).12. Ulcerul esofagian, diverticuli esofagieni, fistule esofagiene.13. Tumorile esofagului (benigne - maligne).14. Traumatismele esofagului, corpi străini intra-esofagieni.Urgenţele chirurgicale abdominale:15. Peritonitele.16. Ocluziile intestinale.17. Hemoragia digestivă superioară.18. Infarctul entero-mezenteric.19. Pancreatita acută.20. Colecistita acută.21. Apendicita acută.22. Hernia inghinală şi femurală strangulată.23. Torsiunea de organ.24. Hemoperitoneul.25. Şocul hemoragic.BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE:1. Gastrostomia. - 52. Splenectomia. - 23. Sutura hepatică. - 54. Sutura gastrică. - 55. Colecistostomia. - 56. Enterografia. - 57. Enterectomia segmentară. - 58. Colorafia. - 59. Colostomia. - 5STAGIUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE - 3 luniTEMATICA LECŢIILOR CONFERINŢĂ: (50 ore)1. Politraumatismele - şocul traumatic.2. Traumatismele părţilor moi ale membrelor.3. Fracturile oaselor membrelor superioare.4. Fracturile oaselor membrelor inferioare.5. Traumatismele articulare ale membrelor superioare şi inferioare.6. Fracturi deschise ale membrelor - particularităţi - tratament.7. Traumatismele bazinului.8. Traumatismele coloanei vertebrale.BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE:1. Tratamentul ortopedic al fracturilor. - 102. Tratamentul ortopedic al luxaţiilor. - 103. Tratamentul chirurgical al fracturilor deschise. - 34. Tratamentul chirurgical al fracturilor închise. - 35. Tratamentul chirurgical al traumatismelor articulare. - 36. Tratamentul complex al traumatismelor coloanei vertebrale şi bazinului. - 27. Tratamentul complex al supuraţiilor membrelor. - 28. Amputaţii tipice, atipice ale membrelor superioare. - 29. Amputaţii tipice, atipice ale membrelor inferioare. - 2STAGIUL DE CHIRURGIE TORACICĂ - 6 luniTematica lecţiilor conferinţă (100 ore)1. Anatomia chirurgicală a peretelui toracic, cavităţii pleurale şi diafragmei.2. Anatomia chirurgicală a mediastinului.3. Anatomia chirurgicală a plămânilor.4. Căi de acces în cavitatea pleurală, mediastin şi plămân.5. Şocul.6. Tromboembolia pulmonară.7. Hemoptizia.8. Metode de investigaţie în patologia toraco-mediastino-pulmonară.9. Tumorile peretelui toracic şi malformaţiile acestuia.10. Traumatismele toracice.11. Pleureziile purulente specifice şi nespecifice.12. Supuraţiile pulmonare.13. Hemotoraxul, chilotoraxul.14. Tuberculoza pulmonară.15. Tumorile pleurale primitive şi secundare.16. Tumorile pulmonare benigne.17. Tumorile pulmonare maligne.18. Tumorile mediastinale.19. Chistul hidatic pulmonar.20. Chirurgia de graniţă toraco-abdominală.21. Mediastinitele.BAREMUL ACTIVITĂŢII PRACTICE:1. Pleurotomie minimă - 152. Pleurotomie cu rezecţie de coastă - 53. Pleuroscopia - 14. Mediastinoscopia - 15. Traheostomia - 36. Toracotomia axilară - 157. Toracotomia antero-laterală - 58. Toracotomia postero-laterală - 109. Toracofreno-laparotomia - 510. Sternotomia - 511. Rezecţia pulmonară atipică - 212. Rezecţia costală - 513. Suturi parenchim pulmonar - 1514. Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar - 215. Procedee de drenaj toracic - 516. Simpatectomia toracică - 3STAGIUL A.T.I. CARDIOVASCULAR - 6 luniTematica lecţiilor conferinţă (100 ore)1. Principii generale, organizare şi tratament în terapia intensivă.2. Monitorizarea bolnavului cardiac (EKG, presiune arterială sângerândă/nesângerândă, presiune venoasă centrală, presiune arteră pulmonară, presiune arterială sângerândă, ECO - transesofagian, pulsoximetria, temperatură, diureză, etc.).3. Hemodinamica postoperatorie:- evaluarea statusului hemodinamic- monitorizarea hemodinamică de bază- debitul cardiac- sindromul de debit cardiac scăzut - tratament- insuficienţa ventriculară dreaptă - tratament- ischemia miocardică postoperatorie: diagnostic - tratament- hipertensiunea postoperatorie - tratament- hipotensiunea postoperatorie: cauze - tratament- sindromul miocardic hiperdinamic- hemodinamica postoperatorie a transplantului cardiac - tratament complicaţii postoperatorii4. Ventilaţia artificială: indicaţii - evaluarea funcţiei respiratorii, supravegherea, criterii pentru extubaţie, indicaţiile prelungirii ventilaţiei asistate, cauzele insuficienţei respiratorii după chirurgia cardiacă.Alegerea tipului de ventilaţie, disfuncţia diafragmatică - edemul pulmonar acut non-cardiac, traheostomia - urmărirea post extubaţie.5. Hemoragia şi tamponada cardiacă postoperatorie.Evaluarea preoperatorie, testele de laborator, coagulograma - factori predispozanţi (boli concomitente, efectele by pass-ului cardiopulmonar, Heparina, Protamina, mecanismele coagulării, coagularea intravasculară diseminată).Tratamentul: consideraţii chirurgicale - tratament medical cu sânge, substituenţi.Complicaţiile hemoragiei: tamponada pericardică, infecţia, complicaţiile transfuziei.6. AritmiileDiagnosticul electrocardiografic al aritmiilor - EKG de bază, cauzele aritmiilor perioperator, cardiostimulare temporară (urmărirea EKG, medicaţia antiaritmică).Clasificarea electrofiziologică a medicaţiei antiaritmice (V categorii) intoxicaţia digitalică, aritmia supraventriculară - tahiaritmia sinusală, tahicardia paroxistică supraventriculară, tahicardia atrială ectopică, fibrilaţia atrială, flutterul atrial, bradicardia sinusală.Aritmia ventriculară: contracţia ventriculară prematură, tahicardia ventriculară, fibrilaţia ventriculară, defibrilarea, cardioconversia.7. Suportul nutriţional (energetic - caloric) după chirurgia cardiovasculară:- indicaţii.- mod de administrare.- evaluare - complicaţii potenţiale.- necesităţile nutriţionale.- consideraţii nutriţionale în insuficienţa multiorganică (renală, hepatică, pulmonară).- nutriţia enterală - indicaţii, formele de administrare, complicaţii.- nutriţia parenterală - indicaţii, mod de administrare, complicaţii.- monitorizarea metabolică şi terapeutică.8. Suferinţa multiorganică şi sistemică- disfuncţii neurologice.- disfuncţii gastrointestinale.- disfuncţii renale:- azotemia prerenală- necroza tubulară acută- glomerulonefrita acută- nefrita interstiţială acută- uropatia obstructivă- profilaxie - tratament.9. Anestezia în chirurgia cardiovasculară- monitorizarea.- protecţia miocardului - rolul anestezistului.- agenţi anestezici.- vasodilatatoare.- metode de anestezie.BAREMUL ACTIVITĂŢII PRACTICE:1. Sondaj vezical - 252. Cateter subclavie - 253. Descoperire arteră radială, arteră cubitală pentru presiune sângerândă - 104. Traheostomia - 55. Intubaţia orotraheală - 106. Puncţie - drenaj toracic - 57. Puncţie - drenaj tamponadă cardiacă - 58. Defibrilare externă - 59. Resuscitare cardiorespiratorie - 510. Sonda de aspiraţie nasogastrică - 10STAGIUL EKG - ECO DOPPLER CARDIOVASCULAR ŞI VENOS3 luniTEMATICA CURSURILOR ŞI BAREMUL ACTIVITĂŢII PRACTICE(3 LUNI CARDIOLOGIE)STRUCTURA STAGIILORDATE GENERALE(2 săptămâni): AterogenezaAlte etiologii ale arteriopatiilorMoartea subităResuscitarea cardiovascularăTratamentul cu "pacemakeri" etc.- Electrocardiograma (1 lună)- Teste de efort (2 săptămâni)- Eco - Doppler vascular (1 lună)TEMATICA CURSURILOR DE ELECTROCARDIOGRAFIE (30 ore)- Anatomia şi irigaţia ţesutului de conducere.- Date de electrofiziologie.- Electrocardiograma normală.- Vectocardiograma normală.- Hipertrofii atriale.- Hipertrofii ventriculare.- Blocuri de ramură.- Ischemie, leziune, necroză.- Tulburări de ritm.- Tulburări de conducere.- Sindromul de preexcitaţie W.P.W.- Modificări ECG în valvulopatii.- Modificări ECG în boli congenitale.- Modificări ECG în cardiopatia ischemică.TESTE DE EFORT- Fiziologia efortului.- Modalităţi de testare.- Teste de efort fizic.- Teste de efort farmacologic.ECO - DOPPLER - 20 ore- Fizica ultrasunetelor.- Fenomenul Doppler.- Examenul ECO bidimensional.- ECO - Doppler spectral şi color.- Ecocardiografia - Doppler.- Examenul ECO - Doppler arterial normal.- Examenul ECO - Doppler venos normal.- Examenul Duplex.- Examenul ECO - Doppler în arteriopatii periferice.- Examenul ECO în stenoza arterelor de la baza gâtului.- Examenul ECO - Doppler în venopatii.- Limitele examenului Doppler.- Date privind R.M.N. în investigarea vaselor periferice.STAGIUL DE CATETERISM ŞI ANGIOGRAFIE - 3 luniTematica lecţiilor conferinţă (50 ore)1. Istoricul investigaţiilor invazive hemodinamice şi imagistice şi al cardiologiei intervenţionale.Principiile generale ale examenului hemodinamic şi angiografic.Aportul investigaţiei hemodinamice şi angiografice în perfectarea tratamentului chirurgical. Locul tratamentului prin cateterism faţă de rezultatele medicale şi chirurgicale.2. Noţiuni din practica de cateterism:- structura unei săli de cateterism şi angiografie.- principiul cinematografiei, imagistica digitalică şi substracţia, stocarea imaginii radiologice.- sondele de cateterism.- tehnica Seldinger.- tehnica oximetriei sangvine, a consumului de oxigen şi al măsurătorii de presiune intravasculară.3. Principii de hemodinamică:- presiuni intracavitare, valori absolute, curbe de presiuni normale şi patologice.- debite sangvine pulmonare, aortice şi de shunt.- rezistenţe vasculare, calcul, valori normale şi patologice.4. Principii de angiocardiografie (cu exemple):- anatomia angiografică a cordului şi marilor vase.- tehnica de injectare.- aspecte normale şi patologice.- ventriculografia stângă cu măsurarea volumelor, fracţiei de ejecţie şi studiul kineticei segmentare.5. Principii de angiografie (cu exemple):- aortografia toraco-abdominală.- angiopneumografia.- coronarografia.- arteriografia membrelor inferioare şi superioare.- arteriografia hepatică, splenică, gastroduodenală, gastrică stângă şi a trunchiului celiac.- arteriografia mezenterică superioară şi inferioară.- arteriografia vertebro-carotidiană.- arteriografia bronşică.6. Sindromul de hipertensiune arterială (tipologie, diagnostic, implicaţii clinice):- hipertensiune de debit.- hipertensiune de rezistenţă.- hipertensiune arterială pulmonară, arteriolară, capilară, de debit crescut.- hipertensiunea venoasă pulmonară.- hipertensiunea arterială sistemică, neurologică, feocromocitom, renovasculară, coarctaţie de aortă.7. Sindromul hemodinamic şi aspectul angiografic în barajul diastolic şi sistolic:- pericardita, fibroelastoza, dilatare ventriculară.- stenoza valvulară, stenoza infundibulară, stenoza arterială, coarctaţia de aortă.8. Sindromul hemodinamic şi aspectul angiografic în scurtcircuit şi regurgitare valvulară:- comunicare interatrială, vene pulmonare aberant conectate, canal ventricul stâng - atriu drept, canal atrioventricular comun (forma completă şi incompletă), sinus Valsalva rupt în atriul drept.- comunicare interventriculară, sinus Valsalva rupt în ventricul.- canalul arterial, fereastra aorto-pulmonară.- fistula arteriovenoasă.- insuficienţa valvulară mitrală, tricuspidiană, aortică, pulmonară.9. Investigaţia invazivă în cardiopatia ischemică:- indicaţiile coronarografiei.- aspectul anatomo-angiografic al patului coronarian.- poziţiile radiologice.- gradarea şi tipologia stenozelor coronariene.- indicaţia operatorie şi de angioplastie în raport cu aspectul angiografic.- valoarea ventriculografiei stângi în aprecierea performanţei cardiace.10. Investigaţia invazivă în sindromul de ischemie periferică.11. Investigaţia invazivă în sindroamele de insuficienţă sau tromboză venoasă.12. Principalele tehnici terapeutice ale cardiologiei intervenţionale:- Angioplastia- Valvuloplastia- Embolizarea arterială- Extragerea de corpi străini din circulaţia sangvină- Septostomia atrială- Închiderea defectelor septale- Închiderea canalului arterial- Filtrul cav.13. Investigaţii computer - tomograf cardiovasculare.BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE1. Puncţia Seldinger arterială şi venoasă femurală - 202. Puncţia Seldinger arterială şi venoasă axilară - 53. Puncţia Seldinger arterială şi venoasă brahială - 54. Cateterismul cordului drept - 105. Cateterismul cordului stâng - 106. Arteriografia membrelor inferioare - 207. Puncţie translombară - 58. Arteriografie celiaco-mezenterică - 59. Arteriografie cerebrală - 210. Coronarografie - 10STAGIUL DE CIRCULAŢIE EXTRACORPOREALĂ - 2 'bd luni(BY PASS CARDIOPULMONAR)Tematica lecţiilor conferinţă (40 ore):1. Fiziologia şi fiziopatologia circulaţiei extracorporale.2. Maşina cord pulmonar artificial.3. Oxigenatoare:- cu bule- cu membraneCaracteristici - performanţe:- hemodinamice- schimburi gazoase- volumul "primingului"- hemoliza, leziuni plachetare, etc.4. Pregătirea pentru CEC.Conducerea CEC:● canulari arteriale, venoaseBy pass-ul standard:- Heparina şi Protamina- Parametrii CEC:- debitul sangvin- gazele în arteră şi echilibrul acido-bazic- Hematocritul- Potasiul- Debitul urinar● CEC în flux continuu● CEC în flux pulsatil● CEC la adulţi● CEC la nou-născuţi şi copii● Intrarea în by pass● Ieşirea din by pass● Incidente şi complicaţii ale by pass-ului cardiopulmonar5. CEC în chirurgia aortică.6. CEC în normotermie, hipotermie moderată, hipotermie profundă.7. Protecţia miocardului în timpul CEC:- metabolismul cardiac- restabilirea funcţiei miocardice după ischemie- perfuzia coronară- inducerea fibrilaţiei ventriculare- hipotermia- stopul ischemic- embolismul coronarianStimulente cardiace:- izoprenalina- adrenalina- calciu- glucoză - insulină - potasiu- glucagonDroguri antiaritmice:- potasiu- lidocaina - xilocaina- agenţi blocanţi beta - adrenergici (Oxprenolol = Trasicor)- DigoxinDroguri ce influenţează fluxul coronar:- vasopresoare injectabile- metaraminol- phenylephrine- adrenalina, etc.- cardioplegia rece- cardioplegia cu sânge cald- cardioplegia retrogradă (sinusul coronar).BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE:1. Conducerea CEC - 5MODUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâniTEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu.2. Contextul apariţiei bioeticii.3. Definirea bioeticii.4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii.5. Teorii şi metode în bioetică.II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă.2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii.3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.).III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient.2. Paternalism versus autonomie.3. Modele ale relaţiei medic - pacient.4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate.IV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat.2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient.3. Relaţia medic - pacient minor.4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacient.V. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare.2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice.3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală.VI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei.2. Dileme etice în avort.3. Etica reproducerii umane asistate medical.4. Probleme etice în clonarea reproductivă.VII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină.2. Probleme etice în stările terminale.3. Tratamente inutile în practica medicală.4. Eutanasia şi suicidul asistat.5. Îngrijirile paliative.VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru.2. Donarea de organe de la persoana vie.3. Etica alocării de resurse în transplant.IX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii.2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman.3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală.4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni.5. Terapia genică.6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice.X. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani.2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani.3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani.4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale.5. Comitetele de etică a cercetării.6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică.TEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale.2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate.3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent.III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă.2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă.3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacient.IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri.2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă.3. Rolul comitetelor de etică din spitale.V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis.2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis.3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale.VI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 oreSTAGIUL DE CHIRURGIE CARDIACĂ - 3 aniTematica lecţiilor conferinţă (600 ore):1. Istoricul chirurgiei cardiace (cu accent pe dezvoltarea ei în România; aspecte istorice ale înlocuirii valvulare în România).2. Mediastinul - anatomie chirurgicală (căi de acces).3. Anatomia descriptivă şi topografică a pericardului, cordului şi marilor vase (căi de acces).4. Vascularizaţia şi inervaţia cordului - variante anatomice ale vascularizaţiei.5. Sistemul excito-conductor al cordului.6. Principii de organizare ale blocului operator. Etapele circuitului clinic al bolnavului cardiac în serviciul de chirurgie cardiacă.7. Evaluarea preoperatorie a bolnavului cardiac.8. Pregătirea preoperatorie a bolnavului cardiac.9. Monitorizarea bolnavului cardiac, chirurgical.10. Hemodinamica postoperatorie.11. Aritmiile postoperatorii. Cauze, tratament.12. Alimentaţia bolnavului cardiac operat:- evaluarea status-ului nutriţional- evaluare clinică- markeri biochimici- aspecte ale catabolismului (catecolamine, glucocorticoizi) şi ale anabolismului (insulină şi hormonii de creştere)13. Infecţia în chirurgia cardiacă - mediastinita postoperatorie.14. Sindromul de debit cardiac scăzut. Fiziopatologie şi tratament.15. Oprirea cardiacă:- etiologie- fiziopatologie- metode de resuscitare- indicaţii de resuscitare, etc.16. Insuficienţa renală acută postoperatorie (etiologie - fiziopatologie, tratament).17. Edemul pulmonar acut în perioada perioperatorie.18. Stopul respirator:- cauze- fiziopatologie- metode de resuscitare respiratorie artificială, etc.19. Hipertensiunea pulmonară - evaluare, mijloace terapeutice.20. Hemoragia - şocul hemoragic, hemostaza.21. Tulburări ale echilibrului fluido-coagulant în perioada perioperatorie:- cauze- fiziopatologie- diagnostic- mijloace terapeutice22. Cardio-stimularea artificială - metode, indicaţii, tipuri de cardio-stimulatoare.23. Insuficienţa cardiacă stângă:- definiţie- semne clinice şi paraclinice- tratament- complicaţii24. Insuficienţa cardiacă dreaptă:- diagnostic- fiziopatologie- etiologie- semne clinice şi paraclinice- tratament- complicaţii25. Valvulopatii mitrale:- definiţie- fiziopatologie- cauze- semne clinice şi paraclinice- tratament- complicaţii26. Chirurgia valvei mitrale:- comisurotomie- valvuloplastie- anuloplastie- înlocuire27. Valvulopatii aortice:- definiţie- fiziopatologie- etiologie- semne clinice şi paraclinice- tratament28. Chirurgia valvei aortice:- valvulotomie- înlocuire valvulară- chirurgia stenozelor subvalvulare- cardiomiopatia obstructivă, etc.29. Valvulopatiile tricuspidiene:- definiţie şi mecanisme- fiziopatologie- etiologie- semne clinice şi paraclinice- tratament30. Chirurgia valvei tricuspide:- anuloplastie- comisurotomie- înlocuire valvulară tricuspidiană31. Protezele mecanice valvulare cardiace:- istoric- tipuri de proteze: cu disc, cu bilă, etc.- aspecte hemodinamice ale diferitelor tipuri de proteze - indicaţii, urmărire postoperatorie, fiabilitate32. Bioproteze valvulare cardiace:- istoric- tipuri de bioproteze- aspecte hemodinamice - indicaţii, urmărire postoperatorie, fiabilitate33. Disfuncţii de proteze valvulare cardiace:- etiologie- fiziopatologie- metode de diagnostic- tratament medico-chirurgical34. Conducte valvulare - indicaţii. Înlocuiri multivalvulare.35. Endocardite:- etiologie- fiziopatologie- forme clinice- aspecte terapeutice36. Chirurgia arterelor coronare:- indicaţii pentru intervenţie chirurgicală- tactica şi strategia chirurgicală- tehnici chirurgicale- complicaţii, rezultate- reintervenţii37. Anevrismul de ventricul stâng - diagnostic şi tratament.38. Defectul septal ventricular post infarct:- indicaţii chirurgicale- strategie chirurgicală- anatomie chirurgicală- tehnici chirurgicale- rezultate39. Embolii pulmonare.40. Canalul arterial permeabil:- indicaţii chirurgicale- strategie chirurgicală- anatomia chirurgicală- tehnici chirurgicale- rezultate41. Coarctaţia de aortă:- indicaţii pentru angioplastie- indicaţii chirurgicale- strategie anatomo-chirurgicală- tehnici chirurgicale42. Shunturi pulmonaro-sistemice.43. Stenoza valvulară pulmonară:- valvuloplastie- valvulotomie44. Defectul septal atrial:- diagnostic- clasificare- indicaţii chirurgicale- tehnici chirurgicale45. Canalul atrio-ventricular complet:- diagnostic- indicaţie chirurgicală- strategie anatomo-chirurgicală- tehnici chirurgicale46. Drenajul venos pulmonar aberant:- diagnostic- indicaţii chirurgicale- tehnici chirurgicale47. Defectul septal ventricular:- diagnostic- clasificare- anatomie topografică- indicaţie chirurgicală- strategie anatomo-chirurgicală- tehnici chirurgicale48. Complexul Fallot:- diagnostic- clasificare- indicaţii chirurgicale- strategie anatomo-chirurgicală- tehnici chirurgicale49. Transpoziţia de mari vase:- diagnostic- clasificare- indicaţii chirurgicale- strategie anatomo-chirurgicală- tehnici chirurgicale- rezultate50. Disecţia de aortă:- diagnostic- fiziopatologie- clasificare- tratament51. Traumatismele cardiace:- diagnostic- cauze- fiziopatologie- clasificare- tratament52. Traumatismele marilor vase, intratoracice:- diagnostic- cauze- fiziopatologie- tratament53. Pericardite:- etiologie- diagnostic- indicaţii chirurgicale54. Tamponada cardiacă:- etiologie- diagnostic- tratament55. Tratamentul chirurgical al tulburărilor de ritm cardiac:- indicaţii- tehnici, rezultate56. Anevrismele aortei toracice:- etiologie- diagnostic- indicaţii chirurgicale- tehnici chirurgicale57. Transpoziţia de mari vase corectate:- leziuni asociate- diagnostic- indicaţii chirurgicale58. Boli congenitale cianotice la adult:- diagnostic- etiologie- indicaţii şi contraindicaţii chirurgicale59. Cardiomiopatii:- etiopatogenie- diagnostic- indicaţii chirurgicale60. Asistarea mecanică a circulaţiei: a) asistarea stângă exclusivă:- balonul de contrapulsaţie aortică- hemopompa b) asistare dreaptă exclusivă (pompa Biomedicus) c) - asistare dreapta - dreapta, stânga - stânga, bivalvulară- asistarea cu ventricul artificial (Jarvik, Symbion, Thoratec) d) cordul artificial61. Transplantul cardiac62. Transplantul cord - pulmonBAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE1. Canal arterial permeabil - 52. Defect septal interatrial - 53. Defect septal interventricular - 54. Protezare valvulară mitrală - 55. Protezare valvulară aortică - 56. Protezare valvulară tricuspidiană - 17. By pass aortocoronarian - 58. Anevrism de aortă ascendentă - 29. Protezare bivalvulară - 210. Coarctaţie de aortă - 2STAGIUL DE CHIRURGIE VASCULARĂ - 1 anTematica lecţiilor conferinţă (200 ore):1. Istoricul chirurgiei vasculare.2. Embriologia sistemului vascular (arterial, venos, limfatic).3. Noţiuni de anatomie descriptivă vasculară:- sistemul aortic superior- sistemul aortic inferior- sistemul cav superior- sistemul cav inferior- sistemul limfatic- vascularizaţia cardio-pulmonară- vascularizaţia viscerală4. Sistemul nervos vegetativ.5. Noţiuni de fiziologie ale sistemului arterial venos şi limfatic: a) Fiziologia microcirculaţiei:> anatomia funcţională a patului microvascular (arteriole, metaarteriole, capilare, venule postcapilare, venule colectoare, musculare, anastomoze arteriovenoase).> rolul segmentelor vasculare din sectorul microcirculaţiei.> schimburile la nivelul microcirculaţiei (difuziunea, filtrarea, osmoza, etc.).> dinamica schimburilor lichidiene interstiţiale (edemele).> reglarea fluxului sangvin şi microcirculaţiei (nervoasă, metabolică, umorală, etc.).> autoreglarea. b) Fiziopatologia microcirculaţiei:- microcirculaţia în:- diabetul zaharat- nefropatii- afecţiuni pulmonare, cerebrale, hepatice, cord, etc.- coagularea intravasculară diseminată- microcirculaţia în transplantul cardiac şi în fenomenele de rejet c) Fiziologia circulaţiei arteriale:- anatomia funcţională a arterelor- presiunea arterială- presiunea pulsului- reglarea presiunii arteriale d) Fiziologia circulaţiei venoase:- anatomia funcţională a sistemului nervos- parametrii hemodinamici ai circulaţiei venoase (volum sangvin - debit, presiunea venoasă, viteza de circulaţie, etc.)- capacitatea venoasă- funcţia de rezervor sangvin a sistemului nervos (teritoriul splanhnic, pulmonar, musculo-cutanat)- sistemul nervos şi debitul cardiac e) Fiziologia sistemului limfatic:- anatomia funcţională a sistemului limfatic- rolul circulaţiei limfatice în sistemul circulator (formarea limfei, compoziţia limfei, circulaţia limfei)6. Explorarea funcţională a sistemului vascular:- explorare neinvazivă- explorare invazivă7. Anomalii congenitale vasculare:- canalul arterial permeabil- coarctaţia de aortă- stenoze aortice supravalvulare- fereastra aorto-pulmonară- trunchi arterial aorto-pulmonar comun- anomalii de arc aortic- anomalii venoase- anomalii limfatice- fistule arteriovenoase congenitale8. Traumatismele aortice.9. Traumatismele arteriale, inclusiv cele de campanie.10. Traumatismele sistemului cav (superior - inferior).11. Traumatismele vaselor limfatice.12. Anevrismele arteriale (aortice, viscerale, periferice).13. Sindromul de crosă aortică.14. Boala Takayasu.15. Insuficienţa circulatorie (cerebrală, viscerală, periferică) acută - cronică.16. Hipertensiunea arterială reno-vasculară.17. Sindromul obstrucţiilor aorto-iliace.18. Arteriopatii periferice:- etiologie- patogenie- clasificare- principii de tratament19. Emboliile arteriale.20. Tromboza arterială acută.21. Anevrismul disecant.22. Sindromul de furt arterial sanguin.23. Sindroamele vasomotorii ale extremităţilor.24. Sindromul de lojă tibială anterioară.25. Întrebări şi răspunsuri de baza în tratamentul bolilor arteriale.26. Tumorile vasculare.27. Boala varicoasă şi varicele secundare.28. Boala tromboembolică.29. Embolia pulmonară.30. Sindromul post-trombotic.31. Insuficienţa venoasă cronică.32. Sindromul de hipertensiune portală.33. Sindroamele de compresie neurovasculară (entrapment syndrom).34. Operaţia de salvare a membrelor cu safena "în situ".35. Operaţii combinate în ischemiile grave ale membrelor inferioare.36. Edemele limfatice cronice ale membrelor.37. Tratamentul medical al bolilor arteriale (vasodilatator, anticoagulant, antiagregant, trombofibrinolitic).38. Autotransfuzia în practicarea operaţiilor vasculare.39. Descoperiri ale arterelor, venelor şi limfaticelor: a) Descoperirea arterelor membrelor superioare:- descoperirea arterei subclavii- descoperirea arterei axilare- descoperirea arterei humerale- descoperirea arterei radiale- descoperirea arterei ulnare- descoperirea arcadelor palmare, superficială şi profundă- descoperirea arterelor colaterale digitale b) Descoperirea arterelor membrelor inferioare:- descoperirea arterelor iliace primitive- descoperirea arterelor femurale- descoperirea arterelor poplitee- descoperirea arterelor tibiale anterioare- descoperirea arterelor tibiale posterioare c) Descoperirea venelor membrului superior:- descoperirea venelor bazilice- descoperirea venelor cefalice- descoperirea venelor axilare- descoperirea venelor subclavii d) Descoperirea venelor membrului pelvin:- descoperirea venelor safene interne- descoperirea venelor safene externe- descoperirea venelor poplitee- descoperirea venelor femurale40. Căile de acces asupra vaselor intra-abdominale şi simpaticului lombar (celiotomiile).41. Căile de acces asupra vaselor intra-toracice (toracotomiile şi mediastinotomiile):- toracotomia posterolaterală- toracotomia axilară- toracotomia anterioară- toracotomia anterolaterală submamară- căi de abord neobişnuite- sternotomia mediană- sternotomia42. Procedee operatorii în chirurgia arterială indirectă (operaţii):- simpatectomia toracică- simpatectomia lombară- simpatectomia cervicotoracică- suprarenalectomia- splanhnicectomia- intervenţii operatorii asociate: (simpatectomia lombară + splanhnicectomia + suprarenalectomia)- fasciotomia43. Chirurgia limfedemelor şi al elefantiazisului (intervenţii de drenaj şi exereza).44. Chirurgia canalului toracic.BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE:1. Simpatectomia lombară - 102. Embolectomia - 253. Simpatectomia toracică - 54. Suprarenalectomia - 55. Suturi vasculare - 256. Trombendarterectomie - 107. Angioplastia de lărgire cu petec - 58. Restabiliri de flux arterial:- aorto-iliace - 10- aorto-femural - 10- femuro-femural - 20- femuro-popliteu - 20- extra-anatomice - 109. Ligatura subfascială a venelor comunicante - 1010. Anastamoze porto-cave; tronculare; radiculare - 111. Cura chirurgicală a varicelor - 2512. Amputaţii:- antepicior - 5- gambă - 5- coapsă - 5CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂDURATA: 7 ANISTAGII PRACTICE şi CURSURI - CONFERINŢĂ
       
    I.  
    ▪ CHIRURGIE CARDIACĂ (I.1)6 LUNI
    ▪ CHIRURGIE GENERALĂ (I.2)1 AN
    ▪ ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE (I.3)3 LUNI
    ▪ CHIRURGIE TORACICĂ (I.4)6 LUNI
    ▪ A.T.I. CARDIOVASCULAR (I.5)6 LUNI
    ▪ EKG-ECO-DOPPLER STANDARD ESOFAGIAN (I.6)3 LUNI
    ▪ IMAGISTICĂ VASE+CATETERISM-ANGIOGRAFIE (I.7)3 LUNI
    ▪ BY-PASS CARDIOPULMONAR (I.8)2 ½ LUNI
    ▪ BIOETICĂ (I.9)2 săptămâni
    II.  
    ▪ CHIRURGIE VASCULARĂ (II.1)12 LUNI
    ▪ CHIRURGIE CARDIACĂ (II.2)2 ANI şi 6 LUNI
                                   
      ANUL IANUL IIANUL IIIANUL IVANUL VANUL VIANUL VII
    STAGIULI.1I.2I.2I.3I.4I.4I.5I.6I.7I.8I.9II.2II.1II.2II.2
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂProiect modificat în conformitate cu recomandările UEMS menţionate înContractul "Twinning Light"RO 2002/IB/OT-03 TLRO 2002/000-586.03.01
       
    Întocmit de
     
    Prof. Dr. Alexandru Bucur Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială Comisia de Specialităţi Chirurgicale (6) a Ministerului Sănătăţii PubliceProf. Dr. Dragoş Stanciu Preşedinte, Comisia de Stomatologie a Ministerului Sănătăţii Publice
    Prof. Dr. Augustin Mihai Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti din România
  1. DefiniţieChirurgia dento-alveolară este o specialitate a medicinei dentare ce se practică în ambulatoriu şi care se ocupă cu studiul, prevenirea şi tratamentul inclusiv chirurgical al afecţiunilor dento-parodontale, care de regulă sunt complicaţii ale cariilor dentare. Metodele chirurgicale de ambulatoriu se referă la:1. chirurgia endodontică2. chirurgia preprotetică3. chirurgia parodontală4. accidentele de erupţie ale dinţilor5. incluziile dentare6. traumatisme dento-parodontale7. tratamentul edentaţiilor prin implanturi dentare2. Durata rezidenţiatului: 3 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.3A. Structura stagiilor de pregătire în rezidenţiat3A.1. Etapa de angajare şi luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentare la Spitalul sau Clinicile unde a fost repartizat, alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate: 2 săptămâni3A.2. Stagiul de Chirurgie dento-alveolară: 7 'bd luni3A.3. Stagiul de Chirurgie orală şi maxilo-facială: 2 luni3A.4. Stagiul de Patologie orală: 1 lună3A.5. Stagiul de Managementul cabinetului dentar: 1 lună3A.6. Stagiul de Implantologie: 6 luni3A.7. Stagiul de Parodontologie: 4 luni3A.8. Stagiul de Ortodonţie, Pedodonţie: 1+1 luni3A.9. Stagiul de Odontoterapie Restauratoare: 3 luni3A.10. Stagiul de Endodonţie: 3 luni3A.11. Stagiul de Protetică: 6 luni3A.12. Stagiul de Bioetică: 2 săptămâni* Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolară se desfăşoară în Secţiile Clinice Universitare de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială.3B. Ordinea de rotaţie a stagiilor în rezidenţiat
         
    Anul I:chirurgie dento-alveolară:7 ½ luni
      chirurgie orală şi maxilo-facială2 luni
      patologie orală1 lună
      managementul cabinetului dentar1 lună
      bioetică2 săptămâni
    Anul II:implantologie6 luni
      parodontologie4 luni
      ortodonţie, pedodonţie1+1 luni
    Anul III:odontoterapie restauratoare3 luni
      endodonţie3 luni
      protetică6 luni
  3C. Barem de promovare:
       
    Anul I  
      Examen scris
      Prezentare caz
      Examen practic
    din:  
      a. Chirurgie Dento-Alveolară,
      b. Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială
      c. Patologie Orală
      d. Managementul cabinetului dentar
    Anul II  
      Examen scris
      Prezentare caz
      Examen practic
    din:  
      a. Implantologie orală
      b. Parodontologie
      c. Ortodonţie şi Pedodonţie
    Anul III  
      Examen scris
      Prezentare caz
      Examen practic
    din  
      a. Odontoterapie restauratoare
      b. Endodonţie
      c. Protetică
  4. Programul de activitate teoretică şi practică pe ani de pregătire4.1. Anul I4.1.1. Stagiul de chirurgie dento-alveolară: 7 'bd luni4.1.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 30 oreCursuri1. Anestezice locale utilizate în stomatologie, doze, proprietăţi2. Tehnici de anestezie loco-regională3. Accidente şi complicaţii în anestezia loco-regională4. Anestezia generală în stomatologie5. Extracţia dentară. Indicaţii, contraindicaţii, tehnici generale6. Tehnica extracţiei dentare pe grupe de dinţi, tehnici speciale7. Extracţii dentare la copii, indicaţii, tehnici8. Extracţia dinţilor incluşi9. Accidentele extracţiei dentare, cauze, prevenţie, tratament10. Complicaţiile extracţiei dentare, etiologie, tratament11. Metode chirurgicale ajutătoare în tratamentul endodontic12. Metode chirurgicale în tratamentul protetic13. Tratamentul chirurgical al incluziei dentare14. Accidente ale erupţiei dentare şi tratamentul lor chirurgical15. Refacerea chirurgicală a defectelor osoase de la nivelul osului alveolar16. Antibioterapia în leziunile traumatice şi inflamatorii ale cavităţii orale17. Urgenţe şi afecţiuni medicale în cabinetul stomatologicPrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.1.1.2. Pregătire practică:1. Efectuarea de anestezii tronculare periferice: 52. Extracţii dentare: 53. Extracţii alveoloplastice cu protezare imediată: 24. Decapuşonări în tratamentul accidentelor de erupţie: 55. Odontectomii molari de minte inferiori: 56. Odontectomii canini superiori: 57. Odontectomii, alţi dinţi incluşi: 18. Evidenţierea caninilor incluşi cu aplicarea de dispozitive de redresare chirurgical-ortodontică: 19. Rezecţii apicale: 1010. Replantări de dinţi (post-traumatic sau intenţional): 111. Chiuretaj gingival în parodontopatii marginale cronice: 112. Gingivectomie: 213. Gingivoplastii: 214. Intervenţii chirurgicale proprotetice în: 3- mucoasa subţire- creasta gingivală balantă- fibromatoză tuberozitară- hiperplazie epitelio-conjunctivă- deficienţe ale frenurilor labiale sau linguale- bride vestibulare şi paralinguale- îngustarea zonei de mucoasă fixă (adânciri de şanţuri vestibulare sau paralinguale)- regularizări de creastă- plastii de adiţie în atrofii de creastă cu materiale osteoinductoare15. Deschiderea de supuraţii periosoase: 54.1.2. Stagiul de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială: 2 luni4.1.2.1 Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 20Cursuri1. Traumatologie orală şi maxilo-facială2. Supuraţii periosoase3. Supuraţii ale lojelor superficiale, profunde şi supuraţii difuze4. Adenitele specifice şi nespecifice5. Sinuzita maxilară de cauză dentară6. Tumori benigne ale părţilor moi orale şi maxilo-faciale7. Tumori benigne ale oaselor maxilare8. Depistarea precoce a tumorilor maligne orale şi maxilo-faciale9. Forme clinice de debut şi în perioada de stare a tumorilor maligne de părţi moi orale şi maxilo-faciale10. Forme de debut şi în perioada de stare a tumorilor maligne ale oaselor maxilare11. Principii de tratament complex în tumorile maligne orale şi maxilo-faciale12. Patologia glandelor salivare13. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare14. Anomalii cranio-maxilo-faciale15. Despicături labio-maxilo-palatinePrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.1.2.2. Pregătire practică4.1.3. Stagiul de Patologie orală: 1 lună4.1.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 15 oreCursuri1. Completarea foii de observaţie în patologia orală2. Sistemul imunitar al cavităţii orale3. Afecţiuni cu potenţial de malignizare şi afecţiuni premaligne orale4. Lichenul plan oral şi lupusul oral5. Stomatitele buloase şi ulcerative6. Hiperplazii gingivale7. Alergii nespecifice ale cavităţii orale8. Examene complementare în patologia orală9. Metode de diagnostic precoce în tumorile maligne oralePrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.1.3.2. Pregătire practicăMODULUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâniTEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore4.2. Anul II4.2.1. Stagiul de implantologie orală: 6 luni4.2.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 34 oreCursuri1. Rolul şi locul terapiei implanto-protetice în medicina dentară modernă; interrelaţia dintre implantologia orală şi celelalte discipline dentare2. Anatomia clinică a aparatului dento-maxilar - oferta osoasă în terapia implanto-protetică - aspecte privind selecţia şi poziţionarea implanturilor pe creasta alveolară.3. Clasificarea edentaţiilor în terapia implanto-protetică, edentaţii şi modalităţi de soluţionare a acestora prin intermediul complexului terapeutic implanto-protetic.4. Evaluarea câmpului protetic şi a statusului biologic general al pacientului în perspectiva inserării implanturilor dentare - diagnostic preoperator, bilanţ preprotetic, analiza şi planificarea secvenţială a cazului, indicaţii şi contraindicaţii5. Biomecanica A.D.M. şi rolul acesteia în terapia implanto-protetică6. Biomateriale utilizate în practica implantologică - titanul, masele ceramice, materiale şi membrane biologice utilizate în tehnicile de augmentare osoasă7. Fiziologia osteogenezei, a osteointegrării şi patologia osteodezintegrării, raportării la modele biologice8. Optimizarea câmpului protetic în vederea inserării implanturilor dentare - asanarea cavităţii orale, chirurgia mucoasei patologice şi a leziunilor parodontale9. Protezarea preimplantară fiziologică, autoechilibrată - etapă de bază a terapiei implantoprotetice10. Reconstrucţia crestelor edentate cu deficit osos utilizând metode de augmentare osoasă autogenă cu grefe recoltate din creasta iliacă, neurocraniu, tibie şi mandibulă, materiale sintetice pe bază de hidroxiapatită, fosfat tricalcic sau materiale omologe, susţinute în principal de membrane biologice.11. Distracţia osoasă în vederea creării ofertei implantare12. Sisteme şi tipuri de implanturi utilizate în terapia implanto-protetică13. Inserţia imediat postextracţională a implanturilor orale14. Inserţia implanturilor în crestele alveolare cu diferite forme şi oferte osoase.15. Restaurări protetice pe implanturi - biomecanica aparatului dento-maxilar. Tehnici de amprentare şi realizare a lucrărilor protetice16. Accidente şi incidente în practica medicinei dentare17. Dispensarizarea pacienţilor purtători de implanturiPrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.2.1.2. Pregătire practică4.2.2. Stagiul de Parodontologie: 4 luni4.2.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 10 oreCursuri1. Etiopatogenia bolilor parodontale2. Metode de investigaţie în bolile parodontale3. Forme clinice ale bolii parodontale4. Tratamentul complex al bolilor parodontale5. Rolul şi locul profilaxiei în bolile parodontalePrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.2.2.2. Pregătire practică4.2.3. Stagiul de ortodonţie, pedodonţie: 1+1 luni = 2 luni4.2.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 29 oreCursuri1. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare2. Formarea, creşterea şi dezvoltarea masivului facial3. Dezvoltarea ocluziei4. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare5. Principii şi metode de clasificare a anomaliilor dento-maxilare6. Diagnosticul în ortodonţie7. Principii de bază în tratamentul ortodontic8. Examinarea pacientului copil şi adolescent. Foaia de observaţie. Cronologia formării dinţilor9. Particularităţi morfologice şi de structură ale dinţilor temporari şi implicaţiile în patologia odontală. Particularităţi morfologice şi de structură ale dinţilor permanenţi tineri şi implicaţiile în patologia odontală10. Caria precoce severă a dinţilor temporari: tablou clinic, diagnostic, principii de tratament, tratament de urgenţă11. Caria complicată la dinţii permanenţi tineri - tablou clinic, diagnostic, principii de tratament, tratament de urgenţă12. Patologia molarului de şase ani - atitudinea terapeutică în caria simplă profundă şi în destrucţia mare coronară13. Traumatismele la dinţii temporari şi permanenţi tineri - forme clinice, diagnostice, tratament de urgenţă14. Periodontita juvenilă - diagnostic, principii de tratament15. Metode de prevenire a cariei şi bolii parodontale la copil şi adolescentPrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.2.3.2. Pregătire practică4.3. Anul III4.3.1. Stagiul de Odontoterapie restauratoare: 3 luni4.3.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 15Cursuri1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare2. Metode uzuale şi speciale de preparare a cavităţilor în caria dentară simplă, impuse de utilizarea materialelor de obturaţie coronară bazate pe adeziune3. Tratamentul actual al plăgii dentinare şi adeziunea la structurile dure dentare4. Modalităţi terapeutice de refacere a morfologiei dentare cu materiale adezive estetice5. Tratamentul cariei simple cu destrucţii coronare întinse6. Tratamentul cariei simple prin incrustaţii metalice şi nemetalicePrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.3.1.2. Pregătire practică4.3.2. Stagiul de Endodonţie: 3 luni4.3.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 151. Metode de tratament în pulpita acută şi cronică2. Metode de tratament în gangrena pulpară3. Extirparea vitală cu obturaţie de canal14. Obturaţia de canal - metode şi tehnici moderne15. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronicePrezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitate4.3.2.2. Pregătire practică4.3.3. Stagiul de protetică dentară: 6 luni4.3.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: 30 oreCursuri1. Diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cranio-mandibulare2. Sisteme protetice fixe alternative (integral ceramice, adezive, etc.)3. Particularităţi clinico-tehnice în protezarea fixă metalo-ceramică4. Restaurări protetice fixe în cazuri complexe, cu patologie multidisciplinară5. Tratamentul protetic al edentaţiei unidentare6. Tratamentul protetic în terapia complexă a parodontitelor marginale cronice7. Tratamentul protetic combinat fix-mobilizabil8. Variante de protezare a edentaţiilor terminale9. Metode şi tehnici de amprentare pentru protezarea fixă/mobilizabilă/a edentaţiei totale10. Metode şi tehnici de înregistrare şi transfer al rapoartelor de ocluzieCHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ3 aniSTAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
       
    ▪ CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ (I.1)7 ½ luni
    ▪ CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ (I.2)2 luni
    ▪ PATOLOGIE ORALĂ (I.3)1 lună
    ▪ MANAGEMENTUL CABINETULUI DENTAR (I.4)1 lună
    ▪ IMPLANTOLOGIE (I.5)6 luni
    ▪ PARODONTOLOGIE (I.6)4 luni
    ▪ ORTODONŢIE, PEDODONŢIE (I.7)1+1 lună
    ▪ ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE (I.8)3 luni
    ▪ ENDODONŢIE (I.9)3 luni
    ▪ PROTETICĂ (I.10)6 luni
    ▪ BIOETICĂ (I.12)2 săptămâni
                           
      ANUL IANUL IIANUL III
    STAGIULI.1I.2I.3I.4I.12I.5I.6I.7I.8I.9I.10
  Prezentări de cazRecenzii ale articolelor de specialitatePregătire practică MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎNCHIRURGIE GENERALĂDefiniţie. Chirurgia generală este specialitatea ce se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor chirurgicale ale abdomenului precum şi a altor afecţiuni chirurgicale care fac obiectul altor specialităţi, ce necesită tehnici speciale cum ar fi traumatisme, afecţiuni vasculare, genitale, urologice, toracice, endocrine, neurochirurgicale, chirurgie oncologică etc.Durata: - 6 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.Structura stagiilor- Etapa administrativă: repartizare pe spitale şi stagii, angajare, prezentare la spital, repartizare în serviciu, alcătuirea planului de activitate - (o săptămână)Stagii (Anexa I)1. - Chirurgie generală (din care 3 luni - Chir. laparoscopică) 35 'bd luni2. - Chirurgie vasculară 4 luni3. - Chirurgie urologică 3 luni4. - Chirurgie oncologică 4 luni5. - Chirurgie toracică 4 luni6. - Ortopedie şi traumatologie 4 luni7. - Chirurgie plastică şi reparatorie 3 luni8. - Neurochirurgie 3 luni9. - Chirurgie ginecologică 3 luni10. - Anestezie - terapie intensivă 2 luni11. - Chirurgie de urgenţă 6 luni12. - Bioetică 'bd lună- Rezidenţiatul în chirurgie generală presupune 6 ani de antrenament clinic şi este gândit să ofere progresiv creşterea experienţei clinice şi a responsabilităţilor rezidentului.- Considerăm util că efectuarea stagiilor în specialităţile chirurgicale, să se facă în anii II, III şi IV de rezidenţiat iar repartizarea rezidenţilor în aceste stagii să fie făcută centralizat, încă de la început, în etapa administrativă (în prima săptămână), în raport de posibilităţile de instruire a clinicilor respective, cu scopul de a evita aglomerările şi a obţine o pregătire calitativă a rezidenţilor (Anexa 2).- Considerăm, de asemeni, că stagiul de traumatologie să se facă în clinicile de ortopedie din spitale de urgenţă, unde se oferă posibilitatea formării complexe a rezidentului, în acest domeniu. Pentru aceleaşi motive, stagiul de chirurgie de urgenţă se va efectua numai în clinicile de chirurgie de profil.- Stagiile vor cuprinde o parte teoretică (cursul) şi o parte practică, ce se vor efectua simultan, în sistem modular, astfel că la terminarea unui stagiu de specialitate să fie parcursă toată programa.- Pentru stagiile din alte specialităţi chirurgicale, programa analitică poate fi completată de către coordonatorii programelor respective, după consultul cu şefii departamentelor de chirurgie generală.- Cursul va fi ţinut de cadrele de predare, după o programă care să cuprindă toate aspectele cu care se va confrunta viitorul chirurg specialist în activitatea sa. În cadrul cursului vor fi abordate noţiuni de etiopatogenie, diagnostic, complicaţii şi tehnici chirurgicale. În cadrul tehnicilor chirurgicale se vor prezenta atât tehnicile clasice precum şi tehnici moderne de chirurgie laparoscopică şi endoscopică.- Stagiul practic va consta în activitate la patul bolnavului, efectuarea unor manevre şi tehnici necesare precizării diagnosticului şi participarea la intervenţii operatorii ca ajutor şi prim-operator.- Pentru formarea completă a rezidentului considerăm necesar ca, în cadrul stagiilor, rezidenţii să fie cuprinşi într-un sistem de cercetare. Aceasta presupune obligativitatea rezidenţilor de a prezenta referate din revistele de specialitate sau sinteze pe anumite probleme şi participarea lor la elaborarea unor lucrări de cercetare în cadrul colectivelor clinicilor respective, în special în ultimii ani de stagiu.La sfârşitul programului de rezidenţiat, absolvenţii acestuia trebuie:- Să aibă capacitatea de a rezolva afecţiunile chirurgicale pe baza cunoştinţelor clinice medicale- Să posede capacităţile şi abilităţile necesare efectuării tehnicilor chirurgicale- Să colaboreze efectiv cu ceilalţi colegi- Să aibă capacitatea de a preda şi a împărtăşi cunoştinţele cu colegii rezidenţi şi studenţi- Să poată sfătui pacienţii şi familiile lor în legătură cu dispensarizarea bolnavilor, monitorizarea lor, regimul de viaţă, etc.- Să aibă capacitatea de a participa la un studiu de cercetarePe lângă pregătirea intensă clinică în primul an se pune un accent important pe pregătirea continuă în ştiinţele de bază - anatomie, biochimie, microbiologie, fiziologie şi anatomie patologică, în special ţinând cont de întrepătrunderea acestora cu clinica.PROGRAMA DE PREGĂTIRE ÎN STAGII1. Stagiul de chirurgie generală = 32 'bd lunia/CURSUL = 150 ore
       
    - Metode moderne de diagnostic în chirurgie ..................................................2 ore
    - Tehnici elementare de chirurgie: incizii, hemostază, cauterizare, drenaj, suturi, descoperiri de vase şi nervi, traheostomia, pleurotomia, colpotomia, cistostomia, fimoza, parafimoza ................................................4 ore
    - Noţiuni de chirurgie laparoscopică .........................................................6 ore
    - Noţiuni de transplantare de organe .........................................................2 ore
    - Asepsia şi antisepsia ......................................................................2 ore
    - Pregătirea preoperatorie a bolnavului ......................................................2 ore
    - Îngrijiri şi complicaţii postoperatorii ....................................................4 ore
    - Infecţii chirurgicale localizate şi difuze. Antibioterapia în chirurgie ....................6 ore
    - Glande endocrine: tiroida, paratiroida, suprarenale ........................................6 ore
    - Mamela: traumatisme, infecţii acute şi cronice, leziuni degenerative, tumori benigne şi maligne ..................................................................6 ore
    - Perete abdominal: hernii, eventraţii, evisceraţii ..........................................8 ore
    - Esofagul: traumatisme, esofagite, tulburări de motilitate, refluxul gastro-esofagian, hernii hiatale, tumori benigne şi maligne ................................6 ore
    - Stomac - duoden: tulburări funcţionale, gastropatii, (hemoragice, atrofice de stress) diverticoli, dilataţia acută gastrică, volvulusul gastric, ulcerul gastric şi duodenal, tumori benigne şi maligne ....................................12 ore
    - Intestin subţire şi mezenter: diverticoli, boala Crohn, tbc intestinală, enterita radică, limfadenita mezenterică, infarctul entero-mezenteric, ischemia cronică intestinală ............................................8 ore
    - Apendicele cecal: apendicita acută şi cronică, tumori apendiculare .........................4 ore
    - Colonul: diverticuloza, megacolonul, colite (ulceroasă, ischemica, pseudomembranoasă, de iradiere, amoebiană), boala Crohn, tumori benigne şi maligne ........................................................................10 ore
    - Rect: prolapsul rectal, rectocolita ulcero-hemoragică, tumori benigne şi maligne ..................................................................6 ore
    - Anus şi regiunea perianală: hemoroizi, fisura anală, infecţii (abcese, flegmoane, fistule), incontinenţa anală, tumori benigne şi maligne .........................6 ore
    - Ficat: abcese (piogene, amoebiene), chistul hidatic, litiaza intrahepatică, hipertensiunea portală, tumori benigne şi maligne, noţiuni de transplantare a ficatului .................................................................................12 ore
    - Căi biliare extrahepatice: litiaza veziculară şi coledociană, colecistita acută colcistopatii cronice nelitiazice, colangita (acută, scleroasă), tumori benigne şi maligne ................................................................................10 ore
    - Pancreas: anomalii, pancreatita acută şi cronică, tumori benigne şi maligne 8 ore  
    - Icterul mecanic ............................................................................2 ore
    - Splina: afecţiuni hematologice de indicaţie chirurgicală, tumori benigne şi maligne, indicaţiile splenectomiei ......................................................4 ore
    - Epiploon şi retroperitoneu: torsiuni de epiploon, infarctul epiploic, tumori epiploice, fibroza retroperitoneală, tumori retroperitoneale ........................6 ore
    - Patologia diafragmului: hernii hiatale, eventraţii diafragmatice, rupturi diafragm .........4 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE (manevre)
       
    - tuşee rectale ................................................................................100
    - tuşee vaginale ................................................................................50
    - aspiraţie şi spălătura gastrică ...............................................................30
    - montajul unei perfuzii ........................................................................30
    - paracenteze ...................................................................................10
    - anestezii locale şi loco-regionale ............................................................20
    - anuscopii .....................................................................................50
    - rectoscopii ...................................................................................20
    - participare la endoscopii digestive ...........................................................10
    - puncţii de tumori .............................................................................15
    - resuscitare cardio-respiratorie ...............................................................10
    - cateterisme venoase ...........................................................................5
  c/TEHNICI CHIRURGICALETehnici chirurgicale de bază1. Manevrarea instrumentelor2. Efectuarea nodurilor,a. manualb. cu ajutorul instrumentelor3. Tehnici de sutură chirurgicală4. Utilizarea diatermiei în chirurgie - sisteme de electrochirurgie5. Debridarea ţesuturilor6. Sutura tendoanelor7. Izolarea şi legarea vaselor la nivelul mezenterului8. Anastomozele intestinalea. Anastomozele gastro-intestinaleb. Anastomozele de intestin subţirec. Anastomoze coloniced. Variante cu diferenţe de calibrue. Suturi mecanice9. Anastomozele vascularea. Arteriotomiab. Angioplastiac. Anastomoze termino-terminaled. Anastomoze termino-laterale10. Tehnici chirurgicale miniminvaziveIntervenţii chirurgicaleEfectuate ca prim-operator (se va încerca să fie efectuate cât mai multe din intervenţiile de mai jos)
       
    - Apendicectomii ................................................................................30
    - Hernii inghinale ...............................................................................8
    - Hernii femurale ................................................................................2
    - Hernii ombilicale ..............................................................................2
    - Eventraţii .....................................................................................3
    - Evisceraţii ....................................................................................2
    - Mastite acute ..................................................................................2
    - Mamectomii sectoriale ..........................................................................3
    - Mamectomii radicale ............................................................................1
    - Tiroidectomii subtotale ........................................................................1
    - Hernii hiatale .................................................................................1
    - Gastrostomii ...................................................................................4
    - Gastroenteroanastomoze .........................................................................3
    - Jejunostomii ...................................................................................2
    - Colonostomii ...................................................................................2
    - Rezecţii gastrice ..............................................................................3
    - Vagotomii tronculare şi selective ..............................................................3
    - Splenectomii ...................................................................................1
    - Colecistostomii ................................................................................2
    - Colecistectomii clasice şi laparoscopice .......................................................5
    - Coledocotomii cu drenaj coledocian .............................................................5
    - Derivaţii bilio-digestive ......................................................................2
    - Enterectomii segmentare ........................................................................2
    - Colectomii segmentare ..........................................................................2
    - Operaţii Hartman ...............................................................................1
    - Hemicolectomii .................................................................................2
    - Amputaţii de rect ..........................................................................1 - 2
    - Rezecţii de rect ...............................................................................1
    - Amputaţii de gambă .............................................................................1
    - Amputaţii de coapsă ............................................................................1
    - Cura hemoroizilor ..............................................................................5
    - Supuraţii ano-rectale ..........................................................................5
    - Furuncule, hidrosadenite .......................................................................5
    - Simpatectomii lombare ..........................................................................1
    - Cura varicelor membrelor inferioare ............................................................3
  ● Participare ca ajutor, la intervenţii chirurgicale mari, ce se efectuează în clinică, în echipe operatorii, stabilite de şeful clinicii, astfel ca să acopere un câmp cât mai larg de tehnici operatorii cu care se va confrunta viitorul specialist.Rezidentul în chirurgie generală va participa la un minim de:● 50 operaţii mari, din care 15% ca prim operator● 120 operaţii medii din care 20% ca prim operator● 150 operaţii mici din care 40% ca prim operatorDin toate intervenţiile, un procent de 10% vor fi efectuate în gărzi, în regim de urgenţă2. Stagiul de chirurgie vasculară = 4 lunia/CURSUL = 30 ore
       
    - Traumatisme vasculare şi politraumatisme cu componentă vasculară ...........................2 ore
    - Anevrisme arteriale ........................................................................2 ore
    - Ischemia acută arterială ...................................................................2 ore
    - Arteriopatii cronice obstructive ...........................................................4 ore
    - Varicele membrelor inferioare ..............................................................2 ore
    - Boala tromboembolică .......................................................................2 ore
    - Sindromul posttrombotic ....................................................................2 ore
    - Limfedemul .................................................................................2 ore
    - Căi de abord în chirurgia vasculară periferică .............................................4 ore
    - Suturi vasculare: indicaţii, tehnică .......................................................2 ore
    - Plastii vasculare ..........................................................................4 ore
    - Imagistica patologiei vasculare ............................................................2 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE (manevre)
       
    - Arteriografii ..................................................................................4
    - Flebografii ....................................................................................2
    - Oscilometrii ...................................................................................5
  c/OPERAŢII (participare)
       
    - Suturi vasculare ...............................................................................3
    - Cura varicelor membrelor pelvine ...............................................................3
    - Plastii vasculare cu vena ......................................................................3
    - Plastii vasculare cu grefe .....................................................................3
    - Embolectomii periferice ........................................................................2
  2. Stagiul de urologie = 3 lunia/CURS = 26 ore
       
    - Traumatisme ale aparatului urinar ..........................................................2 ore
    - Litiaza urinară ............................................................................2 ore
    - Tumori benigne şi maligne aparat urinar ....................................................4 ore
    - Adenomul de prostată .......................................................................2 ore
    - Adenocarcinomul de prostată ................................................................2 ore
    - Traumatismele aparatului genital masculin ..................................................2 ore
    - Malformaţii şi afecţiuni congenitale: hipospadias, epispadias, criptorhidia ................2 ore
    - Hidrocel, varicocel ........................................................................2 ore
    - Orhiepididimita acută şi cronică ...........................................................1 oră
    - Insuficienţa renală acută la bolnavul chirurgical ..........................................2 ore
    - Tehnici moderne urologice ..................................................................4 ore
    - Imagistica în urologie .....................................................................2 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Sondaj vezical ................................................................................10
    - Puncţii vezicale suprapubiene ..................................................................2
    - Cistostomii ....................................................................................2
    - Uretrocistoscopii ..............................................................................5
  c/OPERAŢII
       
    - Pielolitotomii .................................................................................5
    - Ureterolitotomii ...............................................................................5
    - Nefrectomii ....................................................................................5
    - Adenomectomii ..................................................................................5
    - Cura hidrocelului ..............................................................................3
    - Cura varicocelului .............................................................................3
  4. Stagiul de chirurgie oncologică digestivă = 4 lunia/CURS = 4 LUNI
       
    - Epidemiologia cancerelor ...................................................................2 ore
    - Noţiuni de oncogeneză ......................................................................4 ore
    - Biologia cancerelor ........................................................................4 ore
    - Etiopatogenia bolii canceroase .............................................................2 ore
    - Clinica bolii canceroase ...................................................................4 ore
    - Tehnici de explorare şi diagnostic în cancerologie .........................................2 ore
    - Anatomie patologică ........................................................................2 ore
    - Tratamentul complex al cancerelor ..........................................................6 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Biopsii diverse pentru diagnosticul cancerelor ................................................10
    - Interpretarea diverselor metode şi procedee de diagnostic în cancere ..........................20
  c/OPERAŢII- Participare la intervenţii mari.5. Stagiul de chirurgie toracică = 4 lunia/CURS = 30 ORE
       
    - Traumatisme toracice închise şi deschise ...................................................2 ore
    - Politraumatisme cu componenta toracică .....................................................2 ore
    - Pleurezii purulente ........................................................................2 ore
    - Infecţii pulmonare chirurgicale ............................................................2 ore
    - Chistul hidatic pulmonar ...................................................................2 ore
    - Tumori benigne şi maligne ..................................................................4 ore
    - Intervenţii de graniţă .....................................................................4 ore
    - Mediastinul, mediastinite, tumori benigne şi maligne .......................................4 ore
    - Explorarea imagistică a toracelui ..........................................................4 ore
    - Noţiuni de chirurgie toracoscopică .........................................................4 ore
  b/ACTIVITĂŢI OPERATORII
       
    - Toracotomie ....................................................................................3
    - Puncţii pleurale ...............................................................................5
    - Drenaj pleural .................................................................................3
    - Primul ajutor în voletul costal ................................................................2
    - Primul ajutor în plăgile toraco-pulmonare ......................................................2
    - Toracoscopii ...................................................................................4
  c/OPERAŢII- Participare ca ajutor6. Stagiul de traumatologie = 4 lunia/CURS = 30 ore
       
    - Imagistica în traumatologie ................................................................4 ore
    - Traumatism de părţi moi extrascheletale ....................................................4 ore
    - Tratamentul plăgilor curate şi supurate ....................................................2 ore
    - Entorse ....................................................................................1 oră
    - Luxaţii şi fracturi ale coloanei vertebrale şi bazinului ...................................4 ore
    - Traumatisme externe cu componenta viscerală.................................................3 ore
    - Politraumatisme ............................................................................6 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Reducere de luxaţii ...........................................................................10
    - Reducere şi imobilizare de fracturi ale membrelor în aparat gipsat .........10
    - Montarea unei extensii continue transscheletale ................................................5
    - Atitudine în voletul costal ....................................................................3
  c/OPERAŢII- Participare ca ajutor7. Stagiul de chirurgie plastică şi reparatorie = 3 lunia/CURS = 26 ore
       
    - Traumatisme ale mâinii .....................................................................2 ore
    - Panariţii şi flegmoane ale mâinii ..........................................................4 ore
    - Arsuri .....................................................................................6 ore
    - Traumatisme prin temperaturi scăzute, degerături, îngheţare ..................2 ore
    - Escare de decubit ..........................................................................2 ore
    - Plastii cutanate: generalităţi, indicaţii, tehnică .........................................6 ore
    - Noţiuni de microchirurgie ..................................................................4 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Tratamentul unor panariţii şi flegmoane ale mâinii .............................................6
    - Tratamentul escarelor de decubit ...............................................................2
    - Grefe libere de piele ..........................................................................5
    - Plastii cutanate cu lambouri ...................................................................3
    - Tenorafii ......................................................................................2
    - Tratamentul arsurilor şi degerăturilor ........................................................10
    - Amputaţii şi dezarticulaţii ale degetelor mâinii ...............................................5
  c/OPERAŢII- Participare ca ajutor8. Stagiul de neurochirurgie = 3 lunia/CURS = 26 ORE
       
    - Traumatisme cranio-cerebrale ...............................................................4 ore
    - Traumatisme vertebro-medulare ..............................................................4 ore
    - Hernii discale .............................................................................2 ore
    - Procese expansive intracraniene ............................................................2 ore
    - Procese expansive intrarahidiene ...........................................................2 ore
    - Politraumatisme cu interesare cranio-cerebrală şi vertebro-medulară ...........4 ore
    - Diagnosticul şi tratamentul comelor ........................................................4 ore
    - Imagistica neuro-chirurgicală...............................................................4 ore
  b/MANEVRE
       
    - Puncţii rahidiene: lombare şi suboccipitale ...................................................10
    - Neuroliza ......................................................................................5
    - Neurorafie .....................................................................................5
  c/OPERAŢII- Participare ca ajutor9. Stagiul de chirurgie ginecologică = 3 lunia/CURS = 26 ore
       
    - Fibromul uterin ............................................................................2 ore
    - Cancerul de col şi corp uterin .............................................................4 ore
    - Tumori benigne ovariene ....................................................................4 ore
    - Cancerul de ovar ...........................................................................2 ore
    - Cancerul trompei ...........................................................................2 ore
    - Cancerul vulvar ............................................................................2 ore
    - Incontinenţa de urină la femei .............................................................2 ore
    - Sarcina extrauterină .......................................................................2 ore
    - Pelviperitonitele ..........................................................................2 ore
    - Noţiuni de chirurgie laparoscopică ginecologică ............................................4 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Tuşee vaginale ................................................................................50
    - Curetaje uterine bioptice ......................................................................5
    - Biopsii din tumori .............................................................................5
    - Anexectomii ....................................................................................3
  c/TEHNICI OPERATORII- Participare ca ajutor10. Stagiul de anestezie şi terapie intensivă = 2 lunia/CURS = 26 ORE
       
    - Anestezia locală şi loco-regională .........................................................2 ore
    - Noţiuni de anestezie generală. Riscul anestezic ............................................4 ore
    - Homeostazia normală şi tulburări ale homeostaziei organismului uman ..............2 ore
    - Reechilibrarea bolnavului chirurgical: volemica, electrolitică, biologică ........4 ore
    - Hemoragie, hemostază, transfuzii ...........................................................2 ore
    - Socul ......................................................................................4 ore
    - Monitorizarea în chirurgie .................................................................2 ore
    - Resuscitarea cardio-respiratorie ...........................................................2 ore
    - Nutriţia bolnavului chirurgical ............................................................4 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Anestezie locală ...............................................................................6
    - Anestezii loco-regionale .......................................................................4
    - Monitorizarea bolnavului .......................................................................4
    - Resuscitări cardio-respiratorii ................................................................3
  11. Stagiul de chirurgie de urgenţă = 6 lunia/CURS = 46 ORE
       
    - Noţiuni generale de chirurgie de urgenţă ...................................................2 ore
    - Explorări clinice şi imagistice în chirurgia de urgenţă abdominală .........................4 ore
    - Traumatisme abdominale .....................................................................6 ore
    - Hemoragii digestive superioare şi inferioare ...............................................6 ore
    - Hemoragia intraperitoneală..................................................................2 ore
    - Peritonitele ...............................................................................6 ore
    - Ocluzii intestinale ........................................................................6 ore
    - Politraumatisme cu componente viscerale abdominale .........................................4 ore
    - Traumatisme prin accidente de circulaţie ...................................................2 ore
    - Atitudinea de urgenţă în calamităţi ........................................................4 ore
    - Leziuni combinate ..........................................................................2 ore
    - Noţiuni de chirurgie laparoscopică, în urgenţe abdominale ..................................2 ore
  b/ACTIVITĂŢI PRACTICE
       
    - Hemostaza provizorie şi definitivă .............................................................6
    - Celioscopia în urgenţe abdominale ..............................................................5
    - Puncţia - spălătura peritoneală ................................................................4
    - Sutura ulcerului perforat ......................................................................2
    - Drenaj peritoneal multiplu şi drenaj - spălătură ...............................................2
  c/OPERAŢII- Participare ca ajutor şi prim - ajutorCaietul de stagiuCaietul de stagiu va cuprinde un număr de aproximativ 400 de rubrici în care se vor menţiona activităţile şi manevrele practicate precum şi intervenţiile operatorii efectuate în perioada diverselor stagii autentificate prin semnătura îndrumătorului de rezidenţiat. Cadrele medicale îndrumătoare au obligaţia să asigure rezidenţilor, în limita activităţilor chirurgicale din clinică, condiţiile pentru efectuarea baremului stabilit.Neîndeplinirea acestui barem, din cauza îndrumătorilor atrage reevaluarea posibilităţilor clinicilor de a forma rezidenţi iar neîndeplinirea lui din cauza rezidentului atrage, după sine, reevaluarea acordării dreptului de a se prezenta la examenul de specialist.Caietul rezidentului va conţine:1. CV de activitate profesională şi ştiinţifică2. punctajul obţinut la terminarea programului "Tehnici chirurgicale de bază"3. punctajul obţinut la terminarea programului "Tehnici chirurgicale laparoscopice de bază"4. punctajul obţinut la evaluarea scrisă la finalul fiecărui an5. evaluarea îndrumătorului direct6. formular cu numărul de manevre şi tehnici efectuate (conform curricula, evaluate de îndrumătorul direct), cu precizarea:a. fără supraveghere sau supraveghind un rezident mai tânărb. sub supravegherec. ajutândÎndrumări pentru evaluarea rezidenţilor1. Fiecare procedeu din curricula va fi evaluat:
       
    a. Nu a fost efectuatăN necunoscut
    b. Competent să efectueze procedeul fără supraveghereA
    c. Poate necesita ajutor ocazionalB
    d. Poate efectua procedeul sub supraveghereC
    e. Nu a putut efectua tot procedeul sub supraveghereD
  2. Paşi de urmat în evaluarea rezidenţilora. Anamneza examenul fizic şi consensul pacienţilorb. Buna comunicare cu echipa operatoriec. Pregătirea preoperatoried. Spălat bine, asepsie antisepsiee. Poziţionarea pacientului pe masa de operaţief. Incizie adecvatăg. Disecţie atentă, în planh. Cunoştinţe solide de anatomiei. Familiarizat cu timpii operatorij. Utilizează atent şi eficace instrumentelek. Foloseşte ajutoarele în cel mai avantajos modl. Buna coordonare ochi - mânăm. Manevrează ţesuturile cu delicateţe şi dexteritaten. Tehnica de cusut şi înnodat bunăo. Anastomozap. Electrocoagulare adecvatăq. Control hemostazăr. Laparorafias. Factor timpt. Protocol operator12. MODULUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâniTEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 oreTehnicile de bază de chirurgie laparoscopică = 3 luniI. Echipamentul pentru chirurgie laparoscopică1. Sistemul de insuflare a cavităţii peritoneale şi tehnicile alternative de creare a spaţiului de lucru2. Sistemul de preluare şi transmitere a imaginii3. Sistemul de irigaţie - aspiraţie4. Sistemul de electrochirurgie5. Pregătirea sălii de operaţieInstalarea, verificarea, funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor.Defecţiuni posibile, incidente şi accidenteII. Instrumentarul pentru chirurgie laparoscopică1. Instrumentarul standard pentru tehnicile de bază2. Instrumentar pentru situaţii speciale3. Utilizarea, întreţinerea şi sterilizarea instrumentarului laparoscopic.Defecţiuni posibile, incidente şi accidenteIII. Principii de bază ale chirurgiei laparoscopice1. Criterii generale de opţiune pentru abordul laparoscopic, indicaţii şi contraindicaţii2. Evaluarea preoperatorie a pacientului propus pentru chirurgie laparoscopică3. Particularităţile anesteziei pentru chirurgia laparoscopică şi consecinţele fiziopatologice ale insuflării peritonealeIncidente şi accidente intraoperatorii specifice4. Evoluţia şi îngrijirile postoperatorii în chirurgia laparoscopică.Complicaţii postoperatorii specificeIV. Tehnici chirurgicale laparoscopice de bază1. Instituirea pneumoperitoneului2. Dispozitivul operator şi plasarea trocarelor3. Utilizarea lanţului imagistic4. Utilizarea sistemului de electrochirurgie5. Utilizarea sistemului de irigaţie aspiraţie6. Incidente, accidente şi complicaţii ale gesturilor de bază în chirurgia laparoscopică (insuflare, trocarizare, mânuirea camerei, utilizarea sistemului electric, irigaţie aspiraţie)7. Explorarea laparoscopică generală a cavităţii peritoneale8. Visceroliza, explorarea pentru ascita şi tehnici de biopsie laparoscopică9. Tehnici de ligaturi şi sutura laparoscopică10. Extragerea pieselor operatorii şi drenajul laparoscopicV. Explorarea laparoscopică a abdomenului acut chirurgical1. Indicaţii şi contraindicaţii2. Abdomenul acut chirurgical3. Abdomenul acut netraumatic4. Gesturi terapeutice de bază în abdomenul acut chirurgical: suturi, hemostaza, lavaj şi drenaj. Atitudinea în ulcerul perforatVI. Colecistectomia laparoscopică1. Indicaţii şi contraindicaţii2. Tehnica operatorie standard3. Variante de tehnică operatorie4. Dificultăţi, incidente şi accidente intraoperatorii5. Criterii de conversie la chirurgia deschisă6. Colangiografia intraoperatorie7. Evoluţia, îngrijirile şi complicaţiile postoperatoriiVII. Apendicectomia laparoscopică1. Indicaţii şi contraindicaţii2. Tehnica operatorie standard3. Variante de tehnică operatorie4. Dificultăţi, incidente, şi accidente intraoperatorii5. Criterii de conversie la chirurgia deschisă6. Evoluţia, îngrijirile şi complicaţiile postoperatoriiVIII. Barem minimal de activităţi practice1. Asistarea la desfăşurarea operaţiilor laparoscopice în direct - 202. Activitate ca instrumentar în echipa operatorie - 103. Mânuirea telescopului - 104. Ajutor în echipa operatorie - 105. Intervenţii efectuate ca prim operator: explorări, (3 op.),Colecistectomii (4 op.), apendicectomii (3 op.).IX. Evaluare finală a stagiului de pregătire teoretică şi practică.Posibilităţi:- Teste cu răspunsuri multiple- Examen oral- Testare practică a gesturilor de bază utilizând un pelvitrainer/simulator- Apreciere întocmită de instructor/tutorele de practicăCHIRURGIE GENERALĂ6 ANI┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │CHIRURGIE GENERALĂ │11 LUNI ││ ANUL I ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │BIOETICĂ │1 LUNĂ │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ATI │2 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ANUL II │TRAUMATOLOGIE │4 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE VASCULARĂ │4 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤├────────┤CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI REPARATORIE │3 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE TORACICĂ │4 LUNI ││ANUL III├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE UROLOGICĂ │3 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE ONCOLOGICĂ DIGESTIVĂ │4 LUNI │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │NEUROCHIRURGIE │3 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ANUL IV │CHIRURGIE GINECOLOGICĂ │3 LUNI ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE DE URGENŢĂ │6 LUNI │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE GENERALĂ │9 LUNI ││ ANUL V ├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ │3 LUNI │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ANUL VI │CHIRURGIE GENERALĂ │12 LUNI │└────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘N. B. În anul V sau VI de pregătire se va efectua modulul de Chirurgie laparoscopică cu durata de 3 luni. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂProiect modificat în conformitate cu recomandările UEMSmenţionate înContractul "Twinning Light"RO 2002/IB/OT-03 TLRO 2002/000-586.03.011. DefiniţieChirurgia orală şi maxilo-facială cuprinde tratamentul chirurgical al părţilor moi cervicofaciale, al oaselor craniului visceral, al glandelor salivare, articulaţiei temporo-mandibulare, diformităţilor şi malformaţiilor cranio-faciale, plastia reconstructivă în sfera orală şi maxilo-facială şi tratamentul chirurgical al afecţiunilor dento-parodontale.Specialitatea cuprinde 2 părţi:a. chirurgia orală, care se preocupă de studiul, prevenirea şi tratamentul chirurgical al afecţiunilor dento-parodontale:● chirurgia endodontică● chirurgia preprotetică● accidente de erupţie ale dinţilor şi incluziile dentare● traumatisme dento-parodontale● chirurgia parodontală● inserarea implanturilor dentareb. chirurgia maxilo-facială cuprinde patologia şi tratamentul chirurgical al traumatismelor maxilo-mandibulare şi ale părţilor moi cervico-faciale, infecţii oro-maxilo-faciale, tumori benigne ale părţilor moi şi osoase oro-maxilo-faciale, tumori maligne ale părţilor moi şi osoase oro-maxilofaciale, bolile glandelor salivare şi ale articulaţiei temporo-mandibulare, diformităţi şi malformaţii congenitale ale feţei şi maxilarelor, durerea în sfera oro-maxilo-facială, plastia reconstructivă după defecte oro-maxilo-faciale etc.2. Durata: 5 ani (cu dublă licenţă: Medicină Generală/Medicină Dentară)În conformitate cu recomandările organismelor de specialitate ale Comunităţii Europene, specialiştii în chirurgia orală şi maxilo-facială trebuie să posede o dublă licenţă, cea de absolvent al Facultăţii de Medicină Dentară şi de absolvent al Facultăţii de Medicină Generală.În acest context, pot fi acceptaţi la specializare în chirurgia orală şi maxilo-facială absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară (care îşi completează studiile de Medicină Generală) şi absolvenţi ai Facultăţii de Medicină (care îşi completează studiile de medicină dentară).Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.3A. Structura stagiilor de pregătire în rezidenţiat3A.1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentare la spital şi clinică repartizată, fixarea planului de activitate.3A.2. Stagiul de chirurgie orală şi maxilo-facială: 3 ani 5 luni şi 2 săpt. (anii I, III, IV, V)În secţiile clinice acreditate de Ministerul Sănătăţii, sub îndrumarea medicilor şefi secţie/clinică, medicii rezidenţi se vor familiariza cu activităţile practice de chirurgie orală şi maxilo-facială, completându-şi în acelaşi timp şi cunoştinţele teoretice, pentru a se alinia standardelor europene ale specialităţii.3A.3. Stagiul de Chirurgie generală: 1 an3A.4. Stagiul de Otorinolaringologie: 2 luni3A.5. Stagiul de Chirurgie plastică şi reconstructivă: 3 luni3A.6. Stagiul de Neurochirurgie: 1 lună3A.7. Stagiul de Bioetică: 1/2 lună3B. Ordinea de rotaţie a stagiilor în rezidenţiat
         
    Anul I:Chirurgie orală şi maxilo-facială:11 ½ luni
      Bioetică½ lună
    Anul II:Chirurgie generală:12 luni
    Anul III:Chirurgie orală şi maxilo-facială:12 luni
    Anul IV:Otorinolaringologie:2 luni
      Chirurgie plastică şi reconstructivă:3 luni
      Neurochirurgie:1 lună
      Chirurgie orală şi maxilo-facială:6 luni
    Anul V:Chirurgie orală şi maxilo-facială:12 luni
  4. Programul de activitate teoretică şi practică pe ani de pregătire4.1. Anul ICuprinde stagiu de chirurgie orală şi maxilo-facială 11 1/2 luni şi modulul de bioetică, 1/2 lună4.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 210 oreCursuri: 80 ore1. Anatomia capului şi gâtului: 10 ore2. Probleme generale ale chirurgiei orale şi maxilo-faciale: 4 ore- particularităţile chirurgiei orale şi maxilo-faciale- examenul clinic oral şi maxilo-facial3. Probleme de anestezie-reanimare în chirurgia orală şi maxilo-facială: 4 ore- anestezia generală în chirurgia orală şi maxilo-facială- reanimare şi reechilibrare funcţională în chirurgia orală şi maxilo-facială- anestezia loco-regională şi locală: substanţe, tehnici, accidente şi complicaţii4. Extracţia dentară: indicaţii, tehnici, accidente, complicaţii: 4 ore5. Traumatisme dento-parodontale: aspecte clinice şi terapeutice: 4 ore5. Chirurgie endodontică: 4 ore6. Tratamentul chirurgical în parodontopatiile marginile cronice: 4 ore7. Chirurgia proprotetică: 4 ore8. Incluzia dentară şi patologia erupţiei dentare: 6 ore9. Infecţiile părţilor moi orale şi maxilo-faciale: 4 ore- generalităţi, etiopatogenie, microbiologie, anatomie patologică- supuraţii periosoase10. Implantologie orală: 10 ore11. Atitudinea terapeutică faţă de pacienţii cu afecţiuni generale asociate: 20 ore12. Antibioterapia în leziunile traumatice şi supurative din sfera oro-maxilo-facială: 2 orePrezentări de caz: 80 oreRecenzii ale articolelor de specialitate: 50 ore4.1.2. Pregătire practică:Intervenţii de mică dificultate:1. Efectuarea de anestezii tronculare periferice: 1502. Extracţii chirurgicale: 1503. Extracţii alveoloplastice cu protezare imediată: 44. Decapuşonări în tratamentul accidentelor de erupţie: 155. Odontectomii molari de minte inferiori: 306. Odontectomii canini superiori: 57. Odontectomii, alţi dinţi incluşi: 38. Evidenţierea caninilor incluşi cu aplicarea de dispozitive de redresare chirurgical-ortodontică: 29. Rezecţii apicale: 3010. Replantări de dinţi (post-traumatic sau intenţional): 211. Chiuretaj gingival în parodontopatii marginale cronice: 512. Gingivectomie: 213. Operaţii parodontale cu lambou: 314. Gingivoplastii: 316. Intervenţii chirurgicale proprotetice în:- mucoasa subţire: 2- creasta gingivală balantă: 2- fibromatoză tuberozitară: 1- hiperplazie epitelio-conjunctivă: 6- deficienţe ale frenurilor labiale sau linguale: 6- bride vestibulare şi paralinguale: 4- îngustarea zonei de mucoasă fixă (adânciri de şanţuri vestibulare sau paralinguale): 2- regularizări de creastă: 3- plastii de adiţie în atrofii de creastă cu materiale osteoinductoare: 217. Deschiderea de supuraţii periosoase: 204.1.3. Barem de promovare a anului I de rezidenţiat:1. Participare la cursuri şi seminarii2. Participare la activitatea practică3. Promovarea examenului scris4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice5. Recenzie a minimum 3 articole6. Examen practic din baremul operatorMODULUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâniTEMATICĂ CURS 20 oreI. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.).III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II- 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore4.2. Anul IICuprinde stagiu de chirurgie generală: 12 luni4.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 200 oreCursuri: 70 ore1. Tehnici de asepsie şi antisepsie în chirurgia generală: 4 ore2. Instrumentarul de chirurgie generală şi folosirea lui: 2 ore3. Tehnici de drenaj: 2 ore4. Tehnici de sutură: 2 ore5. Tehnica pansamentului: 2 ore6. Tratamentul plăgilor. Profilaxia infecţiei tetanice: 4 ore7. Tratamentul infecţiei acute localizate (abces cald, furuncul): 2 ore8. Tehnici de anestezie loco-regională: 2 ore9. Resuscitarea cardiorespiratorie: 4 ore10. Tehnici de hemostază medicală şi chirurgicală: 4 ore11. Transfuzia (indicaţii, contraindicaţii, teste de compatibilitate, accidente transfuzionale) substituenţi de sânge: 2 ore12. Reechilibrarea hidroelectrică şi echilibrul acido-bazic (interpretarea ionogramei sanguine şi urinare, modificări patologice ale echilibrului acido-bazic): 4 ore13. Arsurile, degerăturile (criterii de evaluare, diagnostic, conduită terapeutică în urgenţe): 2 ore14. Tehnica pleurotomiei: 2 ore15. Tehnica gastrostomiei: 2 ore16. Tubajul şi spălătura gastrică: 2 ore17. Sondajul vezical: 2 ore18. Examenul unui bolnav politraumatizat: 4 ore19. Şocul (criterii de diagnostic, principii de tratament): 4 ore20. Principii de tratament în politraumatisme: 4 ore21. Patologia hemostazei în practica chirurgicală: 2 ore22. Traumatisme toracice (diagnostic, conduită terapeutică): 4 ore23. Patologia esofagului (corp străin, stenoze benigne, achalazia, cancerul esofagian, diverticuli esofagieni, herniile hiatale): 4 ore24. Urgenţe în chirurgia abdomenului (diagnostic, conduită terapeutică): 4 ore25. Patologia chirurgicală a glandei tiroide: 2 orePrezentări de caz: 80 oreRecenzii ale articolelor de specialitate: 50 ore4.2.2. Pregătire practică:1. Participare la:- tiroidectomii subtotale: 2- tiroidectomii totale: 2- tratamentul chirurgical al megaesofagului: 2- gastrostomii: 5- pleurotomii: 2- apendicectomii: 10- colecistoctemii: 102. Asistare la intervenţii sau manopere chirurgicale:- chirurgia reconstructivă vasculară- urgenţe (camera de gardă) la:- politraumatizaţi: 10- traumatisme toracice: 10- traumatisme abdominale: 103. Manopere:- abord venos periferic: 40- aspiraţii şi spălături gastrice: 10- cateterism venos (humerală, subclavie, jugulară, safenă): 10- tratamentul infecţiilor mâinii şi degetelor: 54.2.3. Barem de promovare a anului II de rezidenţiat:1. Participare la cursuri şi seminarii2. Participare la activitatea practică3. Promovarea examenului scris4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice5. Recenzie a minimum 3 articole4.3. Anul IIICuprinde stagiu de chirurgie orală şi maxilo-facială: 12 luni4.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 194 oreCursuri: 64 ore1. Traumatologie oro-maxilo-facială: 10 ore- plăgile părţilor moi orale şi maxilo-faciale: particularităţi anatomo-clinice, tratament de urgenţă şi definitiv- şocul şi reanimarea în traumatismele orale şi maxilo-faciale- fracturile mandibulei- fracturile maxilarului- fracturile orbito-zigomatice- fracturile asociate2. Infecţiile orale şi maxilo-faciale: 10 ore- supuraţiile lojelor superficiale- supuraţiile lojelor profunde şi supuraţiile difuze- particularităţile proceselor infecţioase orale şi maxilo-faciale la copii- osteita şi osteomielita maxilarului şi mandibulei- necroza maxilarelor- infecţiile specifice orale şi maxilo-faciale, luesul, TBC-ul, actinomicoza- limfadenite acute şi cronice3. Afecţiuni de cauză dentară ale sinusurilor maxilare: 4 ore4. Tumorile benigne ale părţilor moi: 10 ore- pseudotumori- tumori benigne epiteliale- tumori benigne mezenchimale- chisturile părţilor moi- chisturi şi fistule5. Tumorile benigne osoase: 6 ore- tumori neodontogene: osteogene, non-osteogene- tumori odontogene: epiteliale, mezenchimale- chisturile oaselor maxilare: odontogene, neodontogene6. Patologia glandelor salivare: 10 ore- infecţiile glandelor salivare- traumatismele glandelor salivare- litiaza salivară- tumorile benigne şi maligne ale glandelor salivare- sialozele7. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare: 6 ore- sindroame disfuncţionale temporo-mandibulare- artropatiile acute şi cronice temporo-mandibulare- traumatismele articulaţiei temporo-mandibulare- luxaţiile articulaţiei temporo-mandibulare- construcţia mandibulei- anchiloza temporo-mandibulară8. Osteodistrofiile maxilarelor: 2 ore- osteita fibroasă- boala Recklinghausen- boala Paget- Leontiasis ossea9. Osteopatii în bolile de sistem cu localizare orală şi maxilo-facială: 2 ore10. Durerea în teritoriul maxilo-facial: 4 orePrezentări de caz: 80 oreRecenzii ale articolelor de specialitate: 50 ore4.3.2. Pregătire practică:Intervenţii de mică dificultate:1. Rezecţii apicale: 302. Deschiderea de supuraţii periosoase: 103. Imobilizarea de urgenţă a fracturilor dentare la copii şi adulţi: 104. Imobilizarea de urgenţă şi definitivă în fracturile de mandibulă: 105. Imobilizarea de urgenţă şi definitivă a fracturilor etajului mijlociu al feţei: 106. Prelevare de biopsii în tumorile cu localizare orală şi maxilo-facială: 107. Cura radicală a chisturilor de maxilar cu sau fără conservarea dinţilor: 68. Extirparea tumorilor benigne limitate ale mucoasei orale, limbii, planşeului oral şi ale gingiei: 58. Extirparea tumorilor endoosoase sau mandibulare cu păstrarea continuităţii osoase: 210. Extirpare de calculi salivari din canalul Warthon sau Stenon: 211. Extirpare de tumori ale glandelor salivare mici din vălul moale, boltă, obraz şi planşeu oral: 212. Reducerea nechirurgicală a luxaţiei de articulaţie temporo-mandibulară: 2Intervenţii de dificultate medie:1. Deschidere de abcese ale lojelor superficiale: 102. Deschidere de supuraţii ale lojelor profunde ale feţei şi gâtului (fosa infratemporală, spaţiul laterofaringian, loja marilor vase): 103. Deschidere de supuraţii difuze ale planşeului oral sau feţei: 34. Deschiderea supuraţiilor limfonodulilor feţei şi gâtului: 105. Tratamentul fistulelor cronice perimaxilare: 56. Tratamentul supuraţiilor cronice perimaxilare (actinomicoză, TBC): 37. Cura radicală în sinuzita maxilară de cauză dentară: 38. Plastia comunicării oro-sinuzale: 39. Sechestrectomia în osteomielita sau radionecroza maxilarelor: 210. Corticotomia în osteomielita maxilarelor: 211. Tratamentul primar şi secundar al plăgilor orale şi cervicofaciale: 2012. Reducerea fracturilor orbito-sinuzale şi ale arcadei temporo-zigomatice: 513. Osteosinteza cu sârmă sau plăcuţe în fracturi de mandibulă, etaj mijlociu sau orbito-sinuzale: 514. Ligatura arterei carotide externe: 315. Traheotomie: 34.3.3. Barem de promovare a anului III de rezidenţiat:1. Participare la cursuri şi seminarii2. Participare la activitatea practică3. Promovarea examenului scris4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice5. Recenzie a minimum 3 articole6. Examen practic din baremul operator4.4. Anul IVCuprinde stagii de:- otorinolaringologie: 2 luni- chirurgie plastică şi reconstructivă: 3 luni- chirurgie orală şi maxilo-facială: 6 luni4.4.1. Stagiul de oto-rino-laringologie: 2 luni4.4.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 36 ore1. Metode de explorare rino-sinuzală2. Traumatismele nazo-sinuso-faciale3. Epistaxisul4. Sinuzite acute şi cronice5. Complicaţiile sinuzitelor6. Alergia rino-sinuzală7. Amigdalita şi adenoidita acută8. Tumorile benigne ale faringelui9. Tumorile maligne laringiene10. Tumorile parafaringiene11. Insuficienţa respiratorie acută de cauză laringiană12. Tumorile benigne laringiene13. Tumorile maligne laringiene14. Corpii străini traheo-bronşici15. Metode de explorare traheo-bronşică16. Afecţiunile urechii externe17. Tumorile benigne şi maligne ale urechii18. Traumatismele urechii4.4.1.2. Pregătire practică (participare):1. Tamponament nazal anterior: 102. Tamponament nazal posterior: 103. Puncţii sinuzale maxilare: 104. Reducere fracturi piramidă nazală: 25. Incizie flegmon periamigdalian: 56. Chirurgia sinuzitei maxilare: 57. Chirurgia sinuzitei etmoidale: 58. Traheotomia: 29. Traheotomii în condiţii dificile: 110. Asistenţă la intervenţii cu lasser în sfera ORL: 54.4.2. Stagiul de chirurgie plastică şi reconstructivă: 3 luni4.4.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 50 ore1. Arsurile (fiziopatologie, clinică, tratament)2. Chirurgia arsului3. Arsuri asociate cu traumatisme4. Metode ale chirurgiei plastice (grefe, lambouri, tehnici microchirurgicale)4.4.2.2. Pregătire practică (participare):1. Reanimarea bolnavului ars în diferite etape ale evoluţiei: 22. Excizia primară a arsurilor profunde şi limitate: 13. Incizii de decompresiune circumvolare: 24. Grefarea plăgilor granulare: 25. Tratamentul bridelor cicatriceale, placardelor cicatriceale: 26. Acoperirea defectelor tegumentare cu grefe de piele: 27. Plastii pediculate cu lambouri locale: 18. Neurorafii: 19. Plastia cu lambouri loco-regionale: 110. Plastia cu lambouri de la distanţă: 111. Plastia de transpoziţie de la nivelul scalpului: 112. Transfer liber de lambouri anastomozate microchirurgical: 14.4.3. Stagiul de neurochirurgie: 1 lună4.4.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 20 ore1. Examen clinic neurochirurgical2. Traumatisme craniocerebrale3. Diagnosticul şi tratamentul comelor4. Politraumatisme cu interesare cranio-cerebrală şi vertebro-medulară4.4.3.1. Pregătire practică1. Examene clinice neurochirurgicale: 102. Puncţii rahidiene lombare: 2 (participare):3. Puncţii rahidiene suboccipitale: 2 (participare)4. Neurorafie: 2 (participare)4.4.4. Stagiul de chirurgie orală şi maxilo-facială: 6 luni4.4.4.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminarii: total 105 oreCursuri: 40 ore1. Tumori maligne orale şi maxilo-faciale: 40 ore- Noţiuni de biologie a procesului neoplazic- Etiopatogenia tumorilor maligne oro-maxilo-facială- Forme anatomo-clinice ale tumorilor maligne oro-maxilo-faciale- Adenopatia metastatică cervicală- Diagnosticul tumorilor maligne oro-maxilo-faciale- Principii de tratament multimodal în tumorile maligne oro-maxilo-faciale (I)- Tumorile maligne ale buzelor- Tumorile maligne ale limbii şi planşeului bucal- Tumorile maligne ale mucoasei jugale, comisurii intermaxilare, fibromucoasei palatului dur şi vălului palatin- Tumorile maligne ale maxilarului şi mandibulei- Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale- Melanomul malign în regiunea oro-maxilo-facială- Tumorile maligne ale glandelor salivare- Accidente şi complicaţii ale tratamentului multimodal (RT+CT)Prezentări de caz: 40 oreRecenzii ale articolelor de specialitate: 25 ore4.4.4.2. Pregătire practicăIntervenţii de dificultate medie:1. Submaxilectomie: 3Intervenţii de dificultate mare:1. Rezecţie de platou palato-alveolar: 22. Hemirezecţii de maxilar cu amprentare şi aplicare de obturator: 43. Hemirezecţii de mandibulă (participare): 24. Extirpare de tumoră de buză inferioară cu plastie imediată: 55. Hemiglosectomie (participare): 56. Hemipelvectomie (participare): 57. Hemiglosopelvectomie (participare): 58. Evidare cervicală supraomohioidiană: 29. Extirpare de tumoră laterocervicală: 24.4.5. Barem de promovare a anului IV de rezidenţiat:1. Participare la cursuri şi seminarii2. Participare la activitatea practică3. Promovarea examenului scris4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice5. Recenzie a minimum 3 articole6. Examen practic din baremul operator4.5. Anul VCuprinde stagiu de chirurgie orală şi maxilo-facială: 12 luni4.5.1. Pregătire teoretică: total 205 oreCursuri: 35 ore1. Plastia reconstructivă în chirurgia orală şi maxilo-facială: 20 ore- fiziopatologia lambourilor- clasificarea metodelor de plastie reconstructivă- tipuri de închidere primară- grefe de piele- lambouri locale- lambouri loco-regionale pediculate- lambouri liber vascularizate- grefe osoase nevascularizate- tratamentul chirurgical al parezei de facial de tip periferic2. Anomalii dento-faciale şi tratamentul complex ortodontic-chirurgical al acestora: 10 ore- prognatismul şi retrognatismul mandibular- prognatismul şi retrognatismul maxilar- proalveolia şi proalveolodentia- ocluzia deschisă- laterodeviaţiile mandibulare- anomalii asociate3. Malformaţiile congenitale orale şi maxilo-faciale: 5 ore- despicăturile labio-maxilo-palatine- malformaţii cranio-facialePrezentări de caz: 20 oreRecenzii ale articolelor de specialitate: 10 orePregătire individuală pentru examenul de medic specialist: 140 ore4.5.2. Pregătire practicăIntervenţii de dificultate mare:1. Hemiglosopelvimandibulectomii (participare): 22. Extirpare de tumori superficiale ale feţei şi gâtului cu plastie imediată cu lambouri locale: 23. Evidare cervicală radicală: 24. Evidare cervicală radicală modificată: 25. Parotidectomia totală sau segmentară: 26. Artroplastie în anchiloza temporo-mandibulară (participare): 27. Plastii de boltă, văl moale şi luetă, în despicături congenitale ale maxilarelor: 28. Plastii labio-narinare în despicături congenitale: 29. Faringoplastii în insuficienţe velare: 210. Osteotomii ale mandibulei şi maxilarului, în anomalii de dezvoltare sau asimetrii: 211. Osteoplastii în defectele osoase congenitale posttraumatice sau postrezecţie: 212. Plastia reconstructivă a defectelor oro-maxilo-faciale cu ajutorul diferitelor tipuri de lambouri osteo-mio/fascio-cutanate, pediculate, sau liber vascularizate şi anastomozate microchirurgical (participare): 24.5.3. Barem de promovare a anului V de rezidenţiat:1. Participare la cursuri şi seminarii2. Participare la activitatea practică3. Promovarea examenului scris4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice5. Recenzie a minimum 3 articole6. Examen practic din baremul operatorCHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ5 aniSTAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
         
    ▪ ANUL I:CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ (I.1)11 ½ luni
      BIOETICĂ (I.9)½ lună
    ▪ ANUL II:CHIRURGIE GENERALĂ (I.2)12 luni
    ▪ ANUL III:CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ (I.3)12 luni
    ▪ ANUL IV:OTO-RINO-LARINGOLOGIE (I.4)2 luni
      CHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ (I.5)3 luni
      NEUROCHIRURGIE (I.6)1 lună
      CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ (I.7)6 luni
    ▪ ANUL V:CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ (I.8)12 luni
                       
      ANUL IANUL IIANUL IIIANUL IVANUL V
    STAGIULI.1I.9I.2I.3I.4I.5I.6I.7I.8
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACHIRURGIE PEDIATRICĂDEFINIŢIEChirurgia pediatrică este specialitatea, care are ca obiect de studiu patologia chirurgicală a vârstei copilăriei (0 - 16 ani sau elevi ce au depăşit vârsta de 16 ani, până la terminarea studiilor), cu excepţia patologiei ortopedice, neurochirurgicale şi cardiovasculare a copilului.ORGANIZARESpecializarea în chirurgie pediatrică se poate obţine de absolvenţi cu licenţă, ai facultăţilor de medicină acreditate, în urma promovării concursului de admitere în rezidenţiat, în limita locurilor disponibile pentru această specializare, la un moment dat.Specializarea în chirurgie pediatrică se realizează în clinicile de chirurgie pediatrică ale universităţilor de medicină, în spitale universitare acreditate, sub directa îndrumare a şefului de clinică şi a echipei de medici/cadre didactice desemnate de acesta, care răspund de buna pregătire şi activitatea practică a rezidenţilor.Dobândirea şi evaluarea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor fundamentale, trunchiului comun de pregătire pentru toate specialităţile chirurgicale, de către rezidenţii de chirurgie pediatrică, se realizează în cadrul catedrelor/disciplinelor respective. Evaluarea cunoştinţelor se face la finalul fiecărui an de pregătire sub forma unui test grilă.Durata stagiului de pregătire (rezidenţiat), în vederea obţinerii titlului de medic specialist în chirurgie pediatrică este de 6 ani.ARIA DE CUPRINDERE A DISCIPLINELOR DE STUDIUPropedeuticaObiectiv: dobândirea de cunoştinţe fundamentale din următoarele domenii:- biochimie- fiziologie- embriologie- anatomie topografică- histologie- farmacologie- patologie generalăChirurgie GeneralăObiectiv: dobândirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul pre, intra şi postoperatoriu al principalelor afecţiuni chirurgicale ale adultului,- anatomie patologică- chirurgie generală- imagistică- radioterapie- anestezie-terapie intensivăChirurgie PediatricăObiectiv: dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice cu privire la îngrijirea pre şi postoperatorie (inclusiv terapie intensivă) şi tratamentul chirurgical al maladiilor chirurgicale ale fătului, nou-născutului şi copilului,- chirurgie plastică- chirurgie neo-natală- chirurgie toracică- urologie- pediatrie generală- ginecologie şi obstetrică- imagistică şi radioterapiePREGATIREA TEORETICĂ - PLAN DE STUDIU(200 ore/an - cursuri, seminarii, prezentări de caz)Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.Anul I- Biochimie- Fiziologie- Embriologie- Anatomie topografică- Histologie- Chirurgie generală- Pediatrie- Chirurgie pediatrică- Statistică medicală- BioeticăAnul II- Farmacologie- Fiziopatologie- Imunologie- Genetică- Chirurgie generală- Anestezie - Terapie intensivă- Imagistică medicală- Neonatologie- Chirurgie pediatricăAnul III- Anatomie patologică- Chirurgie generală- Pediatrie- Chirurgie pediatrică- Imagistică medicalăAnul IV- Chirurgie generală- Pediatrie - Oncologie pediatrică- Chirurgie plastică- Chirurgie toracică- Chirurgie pediatrică- Chirurgie laparoscopicăAnul V- Obstetrică-Ginecologie- Urologie- Ortopedie pediatrică- Diagnosticul prenatal al malformaţiilor- Neonatologie - Terapie intensivă neonatală- Chirurgie prenatală- Chirurgie neonatalăAnul VI- Chirurgie pediatrică - stagiu practic într-o clinică de chirurgie pediatrică, în spitale universitare acreditate, sub directa îndrumare a şefului de clinică şi a echipei de medici/cadre didactice desemnate de acesta, care răspund de buna pregătire şi activitatea practică a rezidenţilor.STRUCTURA STAGIILOR - durata: 6 ani- Chirurgie generală 11 1/2 luni- Bioetică 1/2 lună- Chirurgie toracică 1 lună- Chirurgie plastică 1 lună- Chirurgie vasculară 1 lună- Obstetrică-Ginecologie 1 lună- Urologie 1 lună- Ortopedie pediatrică 1 lună- Chirurgie pediatrică 4 ani 6 luniTitlul de medic specialist în chirurgie pediatrică se obţine în urma unui examen final, teoretic (test grilă) şi practic (prezentare de caz şi proba operatorie), susţinut la sfârşitul celor 6 ani de pregătire în faţa unei comisii de specialitate. Examenul trebuie să includă şi susţinerea unei teze de absolvire.Pentru a putea fi admis la examenul final, rezidentul de chirurgie pediatrică trebuie să facă dovada:- că a absolvit cursul teoretic,- că a participat nemijlocit la actele medicale cuprinse în planul de studiu,- că a efectuat cel puţin 50 de intervenţii chirurgicale de mare dificultate (M), dintre care 10% ca prim operator,- că a efectuat cel puţin 100 de intervenţii chirurgicale de medie dificultate (m), dintre care 20% ca prim operator,- că a efectuat cel puţin 200 de intervenţii de mica chirurgie (mc), dintre care 30% ca prim operator,- că a participat la elaborarea a cel puţin 20 lucrări/studii de specialitate publicate/prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice acreditate EMC.CONŢINUTUL STAGIILORChirurgie generală (180 ore)Tematica prelegerilor1. Asepsia, antisepsia2. Şocul3. Ocluzia intestinală4. Pancreatita acută5. Colecistita acută6. Cancerul esofagian7. Cancerul colic8. Ulcerul gastro-duodenal9. Abcesul şi flegmonul10. Celulita, fasceita necrozantă, gangrenă gazoasă11. Esofagita postcaustică12. Hernia inghinală şi femurală13. VaricocelulBaremul activităţilor practice1. Cura herniei inghinale - 12. Cura herniei femurale - 13. Rezecţia de ileon cu anastomoză - 14. Rezecţia de colon cu anastomoză - 15. Colecistectomie - 16. Proctoplastie - 17. Colostomie - 18. Ileostomie - 19. Apendicectomie - 310. Incizie de abcese şi flegmoane - 511. Suturi de plăgi - 512. Cura panariţiului - 513. Rezecţie gastrică - 114. Cura varicocelului - 1UrologieTematica prelegerilor (30 ore)1. Radiologia aparatului urinar2. Litiaza urinară3. Hidronefroza4. Tumorile aparatului urinar5. Traumatismele aparatului urinar6. Infecţiile urinare7. Endoscopia urologică8. Importanţa studiilor de urodinamicăBaremul activităţilor practice1. Orhiectomie - 12. Cistostomie - 13. Cura hidrocelului - 14. Cistoscopie - 55. Cateterism uretral - 10Chirurgie toracicăTematica prelegerilor (30 ore)1. Deformările toracice2. Tumorile pulmonare3. Supuraţiile pleuro-pulmonare4. Chistul hidatic pulmonar5. Tumorile mediastinaleBaremul activităţilor practice1. Puncţie pleurală - 52. Pleurotomie - 23. Decorticare pulmonară - 14. Chistotomie cu extragerea membranei proligere - 15. Extirpare de tumori pulmonare şi mediastinale - 1Chirurgie plasticăTematica prelegerilor (30 ore)1. Tratamentul arsurilor2. Principiile corectării malformaţiilor faciale şi ale membrelor3. Principiile neurorafiei şi tenorafieiBaremul activităţilor practice1. Pansamente arsuri - 32. Neurorafie - 23. Tenorafie - 24. Corectare sindactilie - 15. Grefa piele liberă - 16. Grefa piele pediculată - 1Chirurgie vasculară (30 ore)Tematica prelegerilor1. Arterita2. Anevrismele3. Insuficienţa arterială periferică4. Insuficienţa venoasă periferică5. Principiile suturii vasculareBaremul activităţilor practice1. Descoperire de venă periferică - 32. Cateterism de venă centrală/periferică - 33. Anastomoza vasculară - 24. Ligatura canal arterial - 1Obstetrică-GinecologieTematica prelegerilor (30 ore)1. Evoluţia sarcinii normale2. Dezvoltarea şi morfologia fetală3. Naştere normală şi patologică4. Diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale5. Evoluţia malformaţiilor congenitale la femeieBaremul activităţilor practice1. Asistare naştere normală - 22. Cezariana - 1Ortopedie pediatricăTematica prelegerilor (30 ore)1. Traumatologie2. Osteocondritele3. Hemo şi hidrartroza de genunchi4. Luxaţia congenitală de şold5. Piciorul strâmb congenital6. Osteomielita acută7. Artritele acuteBaremul activităţilor practice1. Puncţie articulară - 22. Incizie-drenaj în osteomielita acută - 13. Reducere ortopedică de fracturi oase lungi + imobilizare aparat gipsat - 34. Osteosinteza fractura diafizară - 1MODULUL DE BIOETICĂ - 2 săptămâniTEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică- 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică- 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate- comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor- reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 oreChirurgie pediatricăTematica prelegerilor (700 ore)1. Meningoencefalocelul2. Despicăturile labio-velo-palatine3. Fistulele şi chisturile congenitale ale gâtului4. Torticolisul muscular congenital5. Malformaţiile bronho-pulmonare6. Chistul hidatic pulmonar7. Supuraţiile pleuro-pulmonare8. Infecţiile mediastinale9. Arsurile şi stenozele cicatriceale ale esofagului10. Hernia diafragmatică congenitală11. Hernia hiatală12. Tumorile mediastinale şi pleuro-pulmonare13. Malformaţiile congenitale ale esofagului14. Cardiospasmul15. Stenoza hipertrofică de pilor16. Ocluziile neo-natale17. Patologia diverticulului Meckel18. Invaginaţia intestinală19. Apendicita acută20. Peritonitele acute primitive21. Peritonita şi ileusul meconial22. Megacolonul congenital23. Malformaţiile ano-rectale24. Hemoragiile digestive superioare25. Hemoragiile digestive inferioare26. Chistul hidatic hepatic27. Icterele neo-natale. Malformaţiile de căi biliare28. Traumatismele abdominale29. Tumorile abdominale30. Omfalocelul şi gastroschizisul şi alte anomalii ale regiunii ombilicale31. Patologia canalului peritoneo-vaginal32. Polipoza recto-colică33. Hidronefroza34. Megaureterul35. Refluxul vezico-ureteral36. Extrofia de vezică. Epispadias37. Valvele congenitale ale uretrei posterioare38. Litiaza urinară39. Tumorile renale40. Hipospadias41. Ambiguitatea genitală42. Testiculul necoborât43. Sindromul de scrot acut44. Torsiunile de anexă45. Fimoza46. Hidrocolpos. Hematocolpos47. Tumorile tractului urinar48. Tumorile genitale49. Varicocelul50. Enurezis51. Mielomeningocelul52. Incontinenţa de urinăBaremul activităţilor practice1. Denudare şi cateterizare venoasă - m2. Sutura de plagă superficială - mc3. Apendicectomie - m4. Cura herniei inghinale, hidrocelului, chistului de cordon - m5. Circumcizie - mc6. Pleurotomie - mc7. Tenorafie - m8. Cura chistului sinovial - mc9. Excizie hemangiom cutanat - m/M10. Corectare torticolis muscular - m11. Traheostomie - m12. Gastrostomie - m/M13. Pilorotomie extramucoasă - m14. Cistostomie - m15. Orhiopexie - m/M16. Nefrostomie - M17. Ureterostomie - M18. Plastie cutanată cu grefă de piele liberă -m19. Neurorafie - M20. Excizia de fistule şi chiste ale gâtului - m21. Ileostomie - M22. Colostomie - M23. Splenectomie - M24. Hepatorafie - M25. Cura omfalocelului - M26. Cura herniei ombilicale - m27. Cura varicocelului - m28. Rezecţie intestinală cu anastomoză - m29. Cura hipospadias-ului - M30. Biopsie ganglion periferic - m31. Corectare despicătură labio-velo-palatină - M32. Pieloureteroplastie - M33. Pielolitotomie - M34. Ureterolitotomie - M35. Cistolitotomie - m36. Reimplantare uretero-vezicală - m37. Extirparea teratomului sacrococcigian - M38. Chistotomie cu extragerea membranei proligere - M39. Lobectomie - M40. Esofagostomie - m/M41. Anastomoza esofagiană în atrezie esofagiană - M42. Fundoplicatura Nissen - M43. Corectare malformaţie ano-rectală joasă - M44. Corectare malformaţie ano-rectală înaltă - M CHIRURGIE PEDIATRICĂ 6 ANI STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
       
    ▪ CHIRURGIE PEDIATRICĂ (I.1)6 luni
    ▪ BIOETICĂ (I.10)½ lună
    ▪ CHIRURGIE GENERALĂ (I.2)11 ½ luni
    ▪ CHIRURGIE TORACICĂ (I.3)1 lună
    ▪ CHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ (I.4)1 lună
    ▪ CHIRURGIE VASCULARĂ (I.5)1 lună
    ▪ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (I.6)1 lună
    ▪ UROLOGIE (I.7)1 lună
    ▪ ORTOPEDIE PEDIATRICĂ (I.8)1 lună
    ▪ CHIRURGIE PEDIATRICĂ (I.9)4 ani
                       
      ANUL IANUL IIANUL IIIANUL IVANUL VANUL VI
    STAGIULI.1I.10I.2I.2I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8I.9I.9I.9I.9
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ1.1. DEFINIŢIE: Specialitatea care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul chirurgical al arsurilor, electrocuţiilor, traumatismelor însoţite de distrugeri de părţi moi, ale mâinilor traumatizate (leziuni tegumentare, scheletice, tendinoase, vasculo-nervoase), al tumorilor de suprafaţă, al malformaţiilor congenitale şi al unor suferinţe estetice. Este o specialitate interdisciplinară ce se ocupă cu repararea diformităţilor, corectarea deficienţelor funcţionale şi modificarea aparenţelor. Chirurgia plastică restaurează şi ameliorează forma în scopul obţinerii unei îmbunătăţiri a aspectului şi aproprierii de cel normal. Chirurgia plastică foloseşte în afara tehnicilor chirurgicale nespecializate şi tehnici caracteristice (transferare şi transplantare tisulară), dintre care unele microchirurgicale.1.2. DURATA: 6 ani1.3. STRUCTURA STAGIILORCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social administrative, prezentarea la spitalul şi clinica unde a fost repartizat, alegerea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate (2 săptămâni)1.3.1. Chirurgie Generală 1 an1.3.2. Ortopedie şi traumatologie 2 luni1.3.3. O.R.L. 2 luni1.3.4. Chirurgie OMF 2 luni1.3.5. Recuperare 1 lună1.3.6. Dermatologie 1 1/2 luni1.3.7. Chirurgie vasculară periferică 1 1/2 luni1.3.8. Ginecologie 2 luni1.3.9. Urologie 2 luni1.3.10. Anestezie şi terapie intensivă 1 lună1.3.11. Oftalmologie 2 luni1.3.12. Medicină legală 1/2 lună1.3.13. Bioetică 1/2 lună1.3.14. Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 42 luni (3 ani 6 luni)Pe parcursul programului de pregătire se va avea în vedere şi parcurgerea unor teme de curs şi actualităţi în domeniul chirurgiei plastice, din anatomie şi embriologie umană, farmacologie clinică, genetică medicală, psihologie, neurochirurgie, radiodiagnostic şi radioterapie, relevante pentru capitolul corespunzător de patologie.1.4. CONŢINUTUL STAGIILOR1.4.1. STAGIUL DE CHIRURGIE GENERALĂ - 1 an1.4.1.1. Tematica lecţiilor conferinţă (200 ore)1. Patologia chirurgicală a stomacului, transplantul de epiplon, gastrostomia2. Patologia chirurgicală a intestinului subţire3. Patologia chirurgicală a colonului şi apendicelui, colostomia, reconstrucţia sfincterului anal4. Patologia chirurgicală a ficatului şi căilor biliare5. Patologia chirurgicală a pancreasului6. Patologia chirurgicală ano-perianală7. Abdomenul acut chirurgical8. Hemoragiile digestive9. Defecte parietale abdominale10. Traumatismele toracice11. Traumatismele cranio-cerebrale12. Politraumatismele1.4.1.2. Baremul activităţilor practice Număr de proceduri1. Tuşeu vaginal, tuşeu rectal: 502. Cateterism venos (humerală, subclaviculară, jugulară, safenă): 53. Montarea unei perfuzii: 304. Paracenteza: 105. Toracocenteza: 106. Debridări, sutura plăgilor: 501.4.2. STAGIUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE - 2 luni1.4.2.1. Tematica lecţiilor conferinţă (30 ore)1. Traumatismele părţilor moi extra scheletice2. Fracturi, luxaţii ale membrelor3. Fracturi ale coloanei vertebrale , bazinului4. Amputaţiile coapsei5. Amputaţiile gambei6. Politraumatismele7. Tratamentul întârzietor de consolidare şi al pseudartrozelor8. Malformaţiile congenitale ale membrelor1.4.2.2. Baremul activităţilor practice1. Reducerea luxaţiilor: 102. Reducerea fracturilor şi imobilizare în aparat gipsat: 253. Montarea extensiei continue transscheletice (supracondiliană, transcalcaneană): 51.4.3. STAGIUL DE ORL - 2 luni1.4.3.1. Tematica lecţiilor conferinţă (30 ore)1. Traumatismele nasului2. Traumatismele pavilionului auricular3. Reconstrucţia de nas4. Reconstrucţia pavilionului auricular5. Fracturile oaselor nazale6. Tumori ale părţilor moi ale nasului şi pavilionului auricular7. Rinocorecţia1.4.3.2. Baremul activităţilor practice1. Tratamentul epistaxisului: 102. Anestezii pentru intervenţii chirurgicale pe nas: 103. Reducerea fracturilor oaselor nasului: 104. Traheostomii: 51.4.4. STAGIUL DE Chirurgie Oro-Maxilo facială - 2 luni1.4.4.1. Tematica lecţiilor conferinţă (30 ore)1. Traumatismele părţilor moi ale feţei2. Traumatismele scheletului facial3. Malformaţii congenitale labiopalatine4. Tumorile de suprafaţă - la nivelul feţei5. Malformaţiile congenitale ale mandibulei1.4.4.2. Baremul activităţilor practice:1. Reducerea şi imobilizarea fracturilor de mandibulă: 52. Reducerea şi imobilizarea fracturilor de orbită şi zigonă: 53. Cateterizarea canalului Stenon: 54. Cura chirurgicală a despicăturilor labiale: 25. Cura chirurgicală a prognatismului şi micrognaţiei: 26. Anestezii loco regionale în chirurgia maxilo-facială: 101.4.5. STAGIUL DE RECUPERARE - 1 lună (20 ore)1.4.6. STAGIUL DE DERMATOLOGIE - 1 1/2 lună (25 ore)1.4.7. STAGIUL DE CHIRURGIE VASCULARĂ PERIFERICĂ - 1 1/2 lună (25 ore)1.4.8. STAGIUL DE GINECOLOGIE - 2 luni (30 ore)1.4.9. STAGIUL DE UROLOGIE - 2 luni (30 ore)1.4.10. STAGIUL DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ - 1 lună (20 ore)1. Aspiraţie, spălătura gastrică: 152. Anestezia locală: 503. Rahianestezia: 204. Resuscitarea cardiorespiratorie: 151.4.11. STAGIUL DE OFTALMOLOGIE - 2 luni1.4.11.1. Tematica lecţiilor conferinţă (30 ore)1. Arsurile corneo-conjunctivale2. Arsurile palpebrale3. Traumatismele pleoapelor4. Reconstrucţiile pleoapelor5. Tratamentul obstrucţiilor de căi lacrimale1.4.11.2. Baremul activităţilor practice1. Tarsorafii: 52. Cateterizarea canalelor lacrimale: 103. Enucleerea globului ocular: 54. Blefaroplastii: 55. Reconstrucţia cavităţii orbitale în vederea protezării: 51.4.12. STAGIUL DE MEDICINĂ LEGALĂ - 1/2 lună (20 ore)1.4.13. MODULUL DE BIOETICĂ - 1/2 lunăTEMATICĂ CURS (20 ore)I. Introducere în Bioetică - 2 ore1. Morala, etica, etica medicală - definire, delimitarea obiectului de studiu2. Contextul apariţiei bioeticii3. Definirea bioeticii4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii5. Teorii şi metode în bioeticăII. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii - 2 ore1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţa religioasă, etnie, etc.)III. Relaţia medic - pacient I - 2 ore1. Valori ale relaţiei medic - pacient2. Paternalism versus autonomie3. Modele ale relaţiei medic - pacient4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătateIV. Relaţia medic - pacient II - 2 ore1. Consimţământul informat2. Confidenţialitatea în relaţia medic - pacient3. Relaţia medic - pacient minor4. Acte normative care reglementează relaţia medic - pacientV. Greşeli şi erori în practica medicală - 2 ore1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare2. Culpa medicală - definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicalăVI. Probleme etice la începutul vieţii - 2 ore1. Libertatea procreaţiei2. Dileme etice în avort3. Etica reproducerii umane asistate medical4. Probleme etice în clonarea reproductivăVII. Probleme etice la finalul vieţii - 2 ore1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină2. Probleme etice în stările terminale3. Tratamente inutile în practica medicală4. Eutanasia şi suicidul asistat5. Îngrijirile paliativeVIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane - 2 ore1. Donarea de organe de la cadavru2. Donarea de organe de la persoana vie3. Etica alocării de resurse în transplantIX. Probleme etice în genetică şi genomică - 2 ore1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni5. Terapia genică6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii geneticeX. Etica cercetării pe subiecţi umani - 2 ore1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală - discutarea principalelor coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale5. Comitetele de etică a cercetării6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţificăTEMATICA SEMINARIILORI. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică - 2 oreII. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică - 2 ore1. Jurământul lui Hipocrate - comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezentIII. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă3. Rolul comunicării în relaţia medic - pacientIV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore1. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri2. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă3. Rolul comitetelor de etică din spitaleV. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete - 2 ore1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicaleVI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete - 2 oreVIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete - 2 oreIX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete - 2 oreX. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete - 2 ore1.4.14. STAGIUL DE CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI REPARATORIE - 3 ani 6 luni (700 ore)1.4.14.1. Primul an de pregătire în specialitateIntroducere în chirurgia plastică● Istoria chirurgiei plastice● Biologia injuriei şi reparării● Cicatrizarea normală şi patologicăTehnici elementare de microchirurgie● Microchirurgia nervilor periferici● Structura nervului periferic● Morfologia şi fiziopatologia nervului periferic posttraumatic● Clinica leziunilor posttraumatice de nerv periferic● Diagnosticul de leziune posttraumatică a nervului periferic● Reconstrucţia nervilor periferici - principiile reconstrucţiei● Indicaţiile reconstrucţiei nervilor periferici● Factorii care influenţează reconstrucţia nervilor periferici● Tehnicile de reconstrucţie a nervilor periferici● Tratamentul asociat microchirurgiei nervilor periferici● Evaluarea rezultatelor în microchirurgia nervilor periferici● Concluzii în microchirurgia nervilor periferici● Anastomoze vasculare microchirurgicale● ComplicaţiiArsuri● Arsurile (fiziopatologie, clinică, tratament)● Particularităţile clinice, evolutive şi terapeutice ale arsurilor în funcţie de etiologie şi localizare● Chirurgia arsului● Sechelele cicatriceale postcombustionale (geneză, prevenire, tratamente chirurgicale)● Arsuri asociate cu traumatismeChirurgia reconstructivă a degerăturilor● Degerături (fiziopatologie, clinică, tratament)● Particularităţile clinice, evolutive şi terapeutice ale degerăturilorChirurgia plastică generală● Principii şi tehnici de chirurgie plastică● Sutura● Grefele de piele● Lambouri dermogrăsoase pe circulaţie întâmplătoare: plate, cilindrice, lambouri triunghiulare încrucişate● Lambouri dermogrăsoase pe axiale● Lambouri fasciocutanate● Lambouri musculare şi musculocutane1.4.14.2. Tematica lecţiilor conferinţă1. Arsurile (fiziopatologie, clinică, tratament): 41. Particularităţile clinice, evolutive şi terapeutice ale arsurilor în funcţie de etiologie şi localizare: 42. Chirurgia arsului: 43. Sechelele cicatriceale postcombustionale (geneză, prevenire, tratamente chirurgicale): 44. Arsuri asociate cu traumatisme: 25. Traumatismele membrelor însoţite de distrugeri ale părţilor moi: 46. Mâna traumatizată (leziuni de părţi moi, musculo-tendinoase, vasculo-nervoase, scheletice), amputaţii: 167. Anestezia în chirurgia mâinii: 28. Infecţii chirurgicale, infecţii acute extensive, infecţiile mâinii: 89. Managementul în traumatologie: 4Baremul activităţilor practice1. T.C.P în arsuri: 502. Reanimarea bolnavului ars în diferite etape ale evoluţiei: 1003. Excizia primară a arsurilor profunde şi limitate: 254. Incizii de decompresiune, incizii de circumvolare: 505. Grefarea plăgilor granulare: 506. Tratamentul bridelor cicatriceale, placardelor cicatriceale: 207. T.C.P a plăgilor la mână: 508. Acoperirea defectelor tegumentare cu grefe de piele: 309. Acoperirea bonturilor de amputaţie digitale cu lambouri locale: 2010. Plastii pediculate cu lambouri dermo-grăsoase: 1011. Osteosinteza oaselor fracturate la mână: 2512. Tenorafii (tendoane extensoare, tendoane flexoare): 2513. Suturi de magistrale vasculare: 514. Neurorafii: 515. Anestezii intraosoase, plexale, intravenoase: 501.4.14.2. Al doilea an de pregătire în specialitateTematica lecţiilor conferinţă1. Biologia injuriei şi reparării: 22. Cicatrizarea normală şi patologică. Principii şi tehnici de chirurgie plastică: 23. Sutura: 14. Grefele de piele: 35. Lambouri dermogrăsoase pe circulaţie întâmplătoare: plate, cilindrice, lambouri triunghiulare încrucişate: 46. Lambouri dermogrăsoase pe axiale: 47. Lambouri fasciocutanate: 48. Lambouri musculare şi musculocutane: 49. Grefele compozite: 210. Principiile transplanturilor osoase: 111. Principiile transplanturilor grefelor tendinoase: 112. Principiile transplanturilor grefelor nervoase: 113. Principiile transplanturilor grefelor cartilaginoase: 114. Biomateriale (implantele): 215. Expansiunea tisulară: 116. Tehnici microchirurgicale vasculare şi nervoase: 2Baremul activităţilor practice1. Rezecţii artroplastice ale articulaţiilor degetelor: 52. Implante articulare: 33. Transferuri tendinoase: 54. Tenoplastii5. Tenoliza: 56. Neuroliza: 57. Transpoziţii de degete: 18. Intervenţii paleative în paralizia de nerv median: 39. Intervenţii paleative în paralizia de nerv ulnar: 310. Intervenţii paleative în paralizia de nerv radial: 311. Cura chirurgicală a maladiei Dupuytren: 312. Cura chirurgicală a maladiei Volkmann: 313. Cura chirurgicală a sindactiliei: 514. Lambouri cutanogrăsoase de vecinătate: 1015. Lambouri cutanogrăsoase de la distanţă: 516. Lambouri fasciocutanate: 317. Lambouri musculare şi miocutane: 118. Cura chirurgicală a epispadiasului, hipospadiasului: 119. Reconstrucţia de penis: 120. Reconstrucţia de vagin: 11.4.14.3. Al treilea an de pregătire în specialitateTematica lecţiilor conferinţă1. Chirurgia reconstructivă a sechelelor mâinii. Intervenţii paleative în paraliziile mâinii: 42. Refacerea prehensiunii: 43. Malformaţiile congenitale ale mâinii: 44. Maladia Dupuytren: 45. Boala Volkmann: 46. Tumorile de suprafaţă şi chirurgie plastică: 47. Traumatismele organelor genitale externe: 48. Chirurgia reconstructivă a organelor genitale externe: 49. Malformaţiile congenitale ale organelor genitale externe: 410. Transsexualismul, intersexualitatea: 411. Chirurgia reconstructivă a degerăturilor: 4Baremul activităţilor practice1. Rezecţii artroplastice ale articulaţiilor degetelor: 51. Implante articulare: 32. Transferuri tendinoase: 53. Tenoplastii: 104. Tenoliza: 55. Neuroliza: 56. Transpoziţii de degete: 17. Intervenţii paleative în paralizia de nerv median: 38. Intervenţii paleative în paralizia de nerv ulnar: 39. Intervenţii paleative în paralizia de nerv radial: 310. Cura chirurgicală a maladiei Dupuytren: 311. Cura chirurgicală a maladiei Volkmann: 312. Cura chirurgicală a sindactiliei: 513. Lambouri cutanogrăsoase de vecinătate: 1014. Lambouri cutanogrăsoase de la distanţă: 515. Lambouri fasciocutanate: 316. Lambouri musculare şi miocutanate: 117. Cura chirurgicală a epispadiasului, hipospadiasului: 118. Reconstrucţia de penis: 119. Reconstrucţia de vagin: 11.4.14.4. Al patrulea an de pregătire în specialitateTematica lecţiilor conferinţă1. Tratamentul chirurgical al ulcerului trofic: 42. Tratamentul chirurgical al limfedemului cronic al membrelor: 43. Tratamentul chirurgical al radionecrozelor pielii: 44. Paralizia facială: 45. Hemiatrofia facială: 46. Reconstrucţia peretelui abdominal prin metode ale chirurgiei plastice: 47. Chirurgia reconstructivă a nasului: 48. Chirurgia reconstructivă a urechii: 49. Chirurgia reconstructivă a buzelor: 410. Chirurgia reconstructivă a pleoapelor: 411. Elemente de chirurgie estetică facială: 412. Elemente de chirurgie estetică a sânului: 413. Elemente de chirurgie estetică a siluetei: 414. Chirurgia calviţiei: 4Baremul activităţilor practice1. Cura chirurgicală a ulcerelor trofice: 32. Cura chirurgicală a radionecrozei: 33. Cura chirurgicală a limfedemului cronic: 34. Reconstrucţia peretelui abdominal: 15. Reconstrucţia nasului: 26. Reconstrucţia urechii: 27. Reconstrucţia buzei: 58. Reconstrucţia pleoapei: 59. Rinocorecţia: 510. Urechi decolorate: 311. Tratamentul chirurgical al ptozei faciale: 512. Tratamentul chirurgical al ptozei palpebrale: 513. Mamoplastii de reducere, de augmentare: 514. Abdominoplastii: 515. Lipoaspiraţii: 516. Transpoziţii de lambouri la nivelul scalpului: 317. Replantări de membre: 318. Transfer liber de lambou: 31.4.15. STAGIUL DE MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ - 12 LUNITematica lecţiilor conferinţă1. Concepţia Microchirurgiei Reconstructive2. Istoric3. Microchirurgia nervilor periferici- Structura nervului periferic- Morfologia şi fiziopatologia nervului periferic posttraumatic- Clinica leziunilor posttraumatice de nerv periferic- Diagnosticul de leziune posttraumatică a nervului periferic- Reconstrucţia nervilor periferici - principiile reconstrucţiei- Indicaţiile reconstrucţiei nervilor periferici- Factorii care influenţează reconstrucţia nervilor periferici- Tehnicile de reconstrucţie a nervilor periferici- Tratamentul asociat microchirurgiei nervilor periferici- Evaluarea rezultatelor în microchirurgia nervilor periferici- Concluziile în microchirurgia nervilor periferici- Operaţiile paleative4. Microchirurgia paraliziilor posttraumatice de plex brahial- Morfologia şi fiziopatologia leziunilor posttraumatice de plex brahial- Microanatomia cantitativă a plexului brahial- Clinica leziunilor posttraumatice de plex brahial- Diagnosticul de leziune posttraumatică a plexului brahial- Principiile reconstrucţiei microchirurgiei leziunilor posttraumatice de plex brahial- Indicaţiile reconstrucţiilor în leziunile posttraumatice de plex brahial- Factorii care influenţează reconstrucţia leziunilor posttraumatice de plex brahial- Tehnicile reconstrucţiei leziunilor posttraumatice de plex brahial- Tratamentul asociat microchirurgiei plexului brahial- Evaluarea rezultatelor în microchirurgia plexului brahial- Concluziile în microchirurgia plexului brahial- Operaţii paleative în paraliziile posttraumatice de plex brahial5. Microchirurgia reconstructivă a replantărilor de segment de membru- Definiţie, epidemiologie replantare - revascularizare- Patogenie, etiologie pe regiuni- Simptomatologie, diagnostic- Investigaţii paraclinice- Evoluţie, prognostic- Indicaţii, contraindicaţii- Anastomoze vasculare microchirurgicale- Complicaţii- Evaluarea rezultatelor- Concluzii la microchirurgia reconstructivă a replantărilor, revascularizărilor6. Aplicaţiile clinice ale lambourilor compuse. Microchirurgia reconstructivă a transferului liber microchirurgical- Concepţia generală- Principiile selecţiei lambourilor compuse în reconstrucţii- Anatomia lambourilor compuse- Indicaţii pe regiuni anatomice- Transferul liber microchirurgical cutan, muscular, musculo-cutan, fascio-cutan, fascial, musculo-osteo-cutan, osteo-cutan, osos deget de la picior la mână- Complicaţiile posibile- Evaluarea rezultatelor- Concluzii la reconstrucţia prin lambouri compuse7. Microchirurgia în patologia generală- Microchirurgia sterilităţii feminine- Microchirurgia sterilităţii masculine- Microchirurgia fistulelor arteriovenoase la copii- Microchirurgia revascularizării inimii- Microchirurgia limfedemului- Microchirurgia reconstrucţiei esofagului8. Urgenţa în microchirurgia reconstructivăBaremul activităţilor practice1. Microchirurgia nervilor periferici2. Microchirurgia paraliziilor posttraumatice de plex brahial3. Microchirurgia reconstructivă a replantărilor de segment de membru4. Aplicaţiile clinice ale lambourilor compuse. Microchirurgia reconstructivă a transferului liber microchirurgicalChirurgia Estetică● Paralizia facială● Reconstrucţia peretelui abdominal prin metode ale chirurgiei plastice● Hemiatrofia facială● Chirurgia reconstructivă a nasului● Chirurgia reconstructivă a urechii● Chirurgia reconstructivă a buzelor● Chirurgia reconstructivă a pleoapelor● Elemente de chirurgie estetică facială● Elemente de chirurgie estetică a sânului● Elemente de chirurgie estetică a siluetei● Chirurgia calviţieiCHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ6 aniSTAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ
       
    ▪ CHIRURGIE GENERALĂ (I.1)1 AN
    ▪ ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE (I.2)2 LUNI
    ▪ O.R.L. (I.3)2 LUNI
    ▪ CHIRURGIE OMF (I.4)2 LUNI
    ▪ RECUPERARE (I.5)1 LUNĂ
    ▪ DERMATOLOGIE (I.6)1 ½ LUNI
    ▪ CHIRURGIE VASCULARĂ PERIFERICĂ (I.7)1 ½ LUNI
    ▪ GINECOLOGIE (I.8)2 LUNI
    ▪ UROLOGIE (I.9)2 LUNI
    ▪ ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ (I.10)1 LUNĂ
    ▪ OFTALMOLOGIE (I.11)2 LUNI
    ▪ MEDICINĂ LEGALĂ (I.12)½ LUNĂ
    ▪ BIOETICĂ (I.13)½ LUNĂ
    ▪ STAGIU ŞI CURS DE CHIRURGIE PLASTICĂ (II.1)2 ½ ani
    ▪ MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ (II.2)1 an
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTICURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEACHIRURGIE TORACICĂ1.1. DEFINIŢIEChirurgia toracică este ramura chirurgicală ce se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul operator al afecţiunilor peretelui toracic şi pleurei, traheobronhopulmonare, organelor mediastinale, diafragmului, precum şi ale graniţelor cervico-toracică şi abdominală.1.2. DURATA6 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute şi 40 - 50 de ore de studiu individual.Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite (CFU).1 credit = 25 ore de instruireDin timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual.La sfârşitul fiecărui modul de pregătire (cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către responsabilul de stagiu şi îndrumător.Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.Întreaga activitate de