RECTIFICARE nr. 1.373 din 18 noiembrie 2009referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2010    La Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. V pct. 12, cu referire la art. 17^4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, în loc de: "... şi funcţionarea consiliului ştiinţific al centrelor regionale ...", se va citi: "... şi funcţionarea consiliului consultativ al centrelor regionale ...".------