LEGE nr. 92 din 3 iunie 1997pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 4 iunie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României faţă de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 3 aprilie 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI CRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------------