HOTĂRÂRE nr. 30 din 6 ianuarie 2010privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţiile nr. M.F.P. 27504-27509, cod clasificare 8.29.06, potrivit anexei la prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi reevaluare a imobilelor respective, în condiţiile legii.  +  Articolul IIAgenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 30.  +  Anexa
  *Font 9*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 9051601 Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 14057015 Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├─────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬──────┤│Nr. │ │ │ Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situaţia │ Tip ││M.F. │Cod de │ │ │ │ Valoarea │ │juridică │ bun ││ │clasi- │Denumire ├──────────┬───────────┬──────────┤Anul │ de ├─────────┬────────┼─────────┼──────┤│ │ficare │ │Descriere │Vecinătăţi │ Adresa │dobân-│ inventar │Baza │În │Concesi- │ ││ │ │ │tehnică │(după caz, │ │dirii/│ (în lei) │legală │adminis-│une/ │ ││ │ │ │(pe scurt)│pe scurt) │ │dării │ │ │trare/ │închi- │ ││ │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │riere/ │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27504│8.29.06.│Sediu │Sc= 1.473 │Rest teren │Ţara: │ 1971 │ 5819886,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││ │ │central │mý; P+1; │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ │ │(C1) │Structură │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │de beton │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │şi cără- │folosinţa │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │midă │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27505│8.29.06.│Clădire │Sc= 308 mý│Rest teren │Ţara: │ 1976 │ 1986738,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││ │ │Matra │P+3; │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ │ │(C3) │Structură │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │de beton │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │şi cără- │folosinţa │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │midă │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27506│8.29.06.│Atelier │Sc= 105 mý│Rest teren │Ţara: │ 1975 │ 2327,50│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││par- │ │(C2) │Structură │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ţial │ │ │de cără- │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │midă │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │ │folosinţa │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27506│8.29.06.│Laborator│Sc= 287 mý│Rest teren │Ţara: │ 1984 │ 446299,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││par- │ │foto │P; │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ţial │ │(C4) │Structură │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │de beton │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │şi cără- │folosinţa │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │midă │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27506│8.29.06.│Legătorie│Sc= 348 mý│Rest teren │Ţara: │ 1984 │ 382333,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││par- │ │(C5) │P; │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ţial │ │ │Structură │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │de beton │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │şi cără- │folosinţa │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │midă │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27507│8.29.06.│Magazie │Sc= 703 mý│Rest teren │Ţara: │ 1979 │ 258714,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││ │ │(C8) │P; │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ │ │ │Structură │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │de beton │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │şi cără- │folosinţa │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │midă │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27508│8.29.06.│Depozit │Sc= 105 mý│Rest teren │Ţara: │ 1984 │ 115347,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││ │ │de chimi-│P; │în adminis-│România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ │ │cale şi │Structură │trarea │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │punct │de beton │ANCPI şi │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │termic │şi cără- │folosinţă │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │(C7) │midă │gratuită a │ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CNGCFT │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │sectorul 1│ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤│27509│8.29.06.│Teren │Suprafaţă │La nord - │Ţara: │ 1970 │108801454,00│HG 1.210/│În │Folosinţa│imobil││ │ │ │incintă │SC RO │România │ │ │2004, │adminis-│gratuită │ ││ │ │ │Bd. Expo- │Naturstein │Municipiul│ │ │republi- │trarea │a CNGCFT │ ││ │ │ │ziţiei │SRL; │Bucureşti,│ │ │cată │ANCPI │ │ ││ │ │ │nr. 1A; │la sud - │Bd. Expo- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suprafaţă │Academia de│ziţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ocupată - │Ştiinţe │nr. 1A, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │3.984 mý; │Agricole şi│sectorul 1│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │Silvice │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │liberă - │"Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │10.205 mý │Ionescu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Total │Şişeşti"; │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │suprafaţă │la est: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │teren = │SC RO │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │14.189 mý │Naturstein │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SRL; │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Spitalul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 CFR; │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │la vest: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SC RO │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Naturstein │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SRL │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘------