HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 ianuarie 2010privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 ianuarie 2010.Nr. 33.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţieide Frontieră Caraş-Severin, care trec din domeniul publical statului în domeniul privat al statului
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul M.F.P.
  Localitatea Grădinari, şos. Oraviţa- Timişoara, judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Pavilion nr. 49-324-02, beci alimente Suprafaţă construită = 69,7 mp Valoare contabilă = 4.652,30 lei Pavilion nr. 49-324-08, depozit CL Suprafaţă construită = 28,98 mp Valoare contabilă = 797,55 lei Pavilion nr. 49-324-06, şopron cărbuni Suprafaţă construită = 61,00 mp Valoare contabilă = 797,55 lei Pavilion nr. 49-324-07, cocină porci Suprafaţă construită = 72,00 mp Valoare contabilă = 1.946,55 lei 105.002 -parţial-
  Localitatea Moldova Veche str. Sf. Varvara nr. 4 judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Pavilion nr. 49-041-08, depozit CL Suprafaţă construită = 174,00 mp Valoare contabilă = 23.522,40 lei 104.996 -parţial-
  Localitatea Naidăş, şos. Oraviţa- Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Pavilion nr. 49-315-04, pavilion WC Suprafaţă construită = 16,10 mp Valoare contabilă = 1.129,52 lei 105.000 -parţial-
  Localitatea Berzasca, judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Pavilion nr. 49-052-02, pavilion WC Suprafaţă construită = 6,00 mp Valoare contabilă = 1.829,74 lei 104.999 -parţial-
  Localitatea Naidăş, DN 57, judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Pavilion nr. 49-442-04, copertină metal. Suprafaţă construită = 293,00 mp Valoare contabilă = 22.106,38 lei Pavilion nr. 49-442-05, copertină metal.-parţial- Suprafaţă construită = 293,00 mp Valoare contabilă = 22.106,38 lei Pavilion nr. 49-442-06, pavilion post control Suprafaţă construită = 26,60 mp Valoare contabilă = 27.146,95 lei 105.003
  Localitatea Oraviţa, str. Rachi- tovei nr. 1 judeţul Caraş-Severin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Pavilion nr. 49-312-06, bordei Suprafaţă construită = 94,00 mp Valoare contabilă = 12.083,66 lei Pavilion nr. 49-312-13, magazii cereale Suprafaţă construită = 60,00 mp Valoare contabilă = 2.884,46 lei Pavilion nr. 49-312-12, cocină porci Suprafaţă construită = 44,00 mp Valoare contabilă = 3.425,81 lei Pavilion nr. 49-312-11, cocină porci Suprafaţă construită = 23,00 mp Valoare contabilă = 1.773,65 lei 104.995 -parţial-
  -----------