LEGE nr. 80 din 9 mai 1997pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia europeană de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957.Se ratifica Protocolul adiţional la Convenţia europeană de extrădare, încheiat la Strasbourg la 15 octombrie 1975, precum şi al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare, încheiat la Strasbourg la 17 martie 1978.  +  Articolul 2Ratificarea convenţiei se face cu următoarele declaraţii: (1) La articolul 6 paragraful 1 litera a):"Cetăţeanul român şi persoana căreia i s-a acordat drept de azil în România nu pot fi extrădaţi." (2) La articolul 6 paragraful 1 litera b):"Prin termenul resortisant, în sensul prezentei convenţii, se înţelege cetăţeanul român sau persoana care a obţinut drept de azil în România." (3) La articolul 21 paragraful 5:"În cazul în care se va solicita tranzitarea teritoriului României, pentru un cetăţean român sau pentru o persoană care a obţinut drept de azil în România, cererea de tranzit va fi refuzată."  +  Articolul 3Ratificarea convenţiei se face cu următoarea rezerva la articolul 2 paragraful 1:"Extrădarea va fi cerută şi, respectiv, acordată de România, în vederea urmăririi sau judecării, numai pentru fapte a căror savirsire atrage, potrivit legislaţiei părţii solicitante şi a părţii solicitate, o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani sau o pedeapsă mai severă, iar în vederea executării pedepsei, numai dacă pedeapsa privativă de libertate este mai mare de un an sau mai severă."  +  Articolul 4Lista infracţiunilor pentru care extrădarea este exclusa, cu indicarea dispoziţiilor din legea română care exclud extrădarea, va fi întocmită de Ministerul Justiţiei şi aprobată de Guvernul României, urmînd a se notifica secretarului general al Consiliului Europei, o dată cu depunerea instrumentului de ratificare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSCONVENTIE 13/12/1957PROTOCOL 15/10/1975PROTOCOL 2 17/03/1978