HOTĂRÂRE nr. 1.606 din 16 decembrie 2009pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 30 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în Uniunea Europeană se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului, pe măsura evaluării şi autorizării de noi substanţe active de către Comisia Europeană."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statMinistrul mediului, interimar,Elena Gabriela UdreaMinistrul sănătăţii, interimar,Adriean VideanuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 16 decembrie 2009.Nr. 1.606.-----------