HOTĂRÂRE nr. 1.594 din 16 decembrie 2009privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 23 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin .(1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în localităţile Vrata şi Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, şi în localitatea Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea construcţiilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 decembrie 2009.Nr. 1.594.  +  Anexa -----DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean alPoliţiei de Frontieră Mehedinţi, ce trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul M.F.P
  Localitatea Vrata, comuna Vrata, judeţul Mehedinţi, cartea funciară nr. 81/N, nr. cadastral 135 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi Pavilion nr. 49-68-02 Suprafaţa construită = 56,10 mp Valoarea contabilă = 12.742,80 lei Pavilion nr. 49-68-03 Suprafaţa construită = 41,30 mp Valoarea contabilă = 9.329,55 lei Pavilon nr. 49-68-04 Suprafaţa construită = 12,25 mp Valoarea contabilă = 2.730,60 lei Pavilion nr. 49-68-05 Suprafaţa construită = 29,40 mp Valoarea contabilă = 6.598,95 lei Pavilion nr. 49-68-06 Suprafaţa construită = 54,00 mp Valoarea contabilă = 12.287,70 lei 106.197 - parţial -
  Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Serpentina- Roşiori nr. 3-5, judeţul Mehedinţi, cartea funciară nr. 249/N, nr. cadastral 7675 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi Pavilion nr. 49-38-15 Suprafaţa construită = 190,85 mp Valoarea contabilă = 27.906,50 lei Pavilion nr. 49-38-47 Suprafaţa construită = 23,45 mp Valoarea contabilă = 2.400,00 lei 34443 - parţial -
  Localitatea Negreşti-Oaş, comuna Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, cartea funciară nr. 100096, nr. cadastral 7392 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu-Mare Pavilion nr. 49-331-02 Suprafaţa construită = 80 mp Valoarea contabilă = 22.466,66 lei Pavilion nr. 49-331-03 Suprafaţa construită = 128 mp Valoarea contabilă = 5.915,62 lei Pavilion nr. 49-331-04 Suprafaţa construită = 31 mp Valoarea contabilă = 918,75 lei Pavilion nr. 49-331-05 Suprafaţa construită = 4 mp Valoarea contabilă = 87,92 lei Pavilion nr. 49-331-06 Suprafaţa construită = 33 mp Valoarea contabilă = 9.411,21 lei 105.123 - parţial -
  -------