ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 24 noiembrie 1997privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 26 noiembrie 1997    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Salariile de baza ale personalului încadrat în funcţii de execuţie, altul decât personalul didactic din sistemul învăţământului de stat, se majorează cu 25% de la data de 1 decembrie 1997.  +  Articolul 2Sumele necesare în anul 1997 pentru majorarea salariilor se acoperă din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 1997.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Virgil Petrescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ionut Costea, secretar de statp. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de stat--------------