HOTĂRÂRE nr. 1.582 din 16 decembrie 2009privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 decembrie 2009.Nr. 1.582.  +  Anexa -----DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor ce fac obiectul actualizăriiinventarului domeniului public al statului
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul Persoana fizică/ juridică la care s-a transmis imobilul Caracteristicile imobilului Valoarea contabilă Numărul de identi- ficare atri- buit de către Mini- sterul Finan- ţelor Publice
  Focşani, Str. Republicii nr. 14, judeţul Vrancea Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0836 Bacău (39-87) Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0965 Focşani (45-323) Imobil 45-323 S. teren = 2.442,00 mp Nr. construcţii = 3 Sc = Sd = 993,00 mp 922.667,21 108131
  Slobozia, prelungirea Ianache, judeţul Ialomiţa Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ialomiţa (48-88) Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0412 Feteşti (45-358) Imobil 45-358 Sc = Sd = 970,20 mp Nr. construcţii = 6 S. teren = 4.162,00 mp 203.646,26 102013
  Drobeta-Turnu Severin, Str. Portului nr. 2, judeţul Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi (49-63) Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0524 Drobeta-Turnu Severin (45-355) Imobil 45-355 Sc = Sd = 2.496,62 mp Nr. construcţii = 6 S. teren = 13.977,00 mp 372.670,71 106191
  Sighişoara, str. Octavian Goga nr. 11, bl. KO1, judeţul Mureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş (26-111) Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0526 Târgu Mureş (45-362) Imobil 45-362 Sc = Sd = 67,78 mp S. teren = 67,78 mp 25.313,68 113251
  Cluj-Napoca, Str. Dorobanţilor nr. 23, judeţul Cluj Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0701 Cluj-Napoca (45-15) Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0827 Cluj-Napoca (45-15) S. teren = 11.582,00 mp Sc = 5.148,00 mp Sd = 8.238,00 mp Nr. construcţii = 12 5.701.970,94 36548
  ---------