HOTĂRÂRE nr. 1.505 din 2 decembrie 2009privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 17 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7, art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia nr. M.F. 27187 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a lucrărilor de artă plastică, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor identificate potrivit anexei nr. 3 în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti.  +  Articolul 4Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor mobile şi imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti".  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii, cultelorşi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.505.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţenepentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Călăraşi
  *Font 8*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───┐│ Nr. │Cod de │ Denumire │ Descriere tehnică │ Adresa │ Anul │ Situaţie juridică │Tip││ M.F.│clasi- │ │ │ │ dobân- ├──────────┬──────────┤bun││ │ficare │ │ │ │ dirii/ │ Bază │ În admi- │ ││ │ │ │ │ │dării în │ legală │nistrare/ │ ││ │ │ │ │ │folosinţă│ │concesiune│ │├─────┼───────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───┤│27187│8.29.06│ Sediul │ Corp principal │ Municipiul │ 1982 │ Decizia │ În admi- │ I ││ │ │D.J.C.C.P.C.N.│ şi anexă: │ Călăraşi, │ │ nr. 144/ │ nistrare │ m ││ │ │ Călăraşi │Suprafaţă construită│Str. 13 Decembrie│ │11.06.1982│ │ o ││ │ │ │ = 490 mp │ nr. 9, │ │ │ │ b ││ │ │ │ Suprafaţă │judeţul Călăraşi │ │ │ │ i ││ │ │ │ teren aferent │ │ │ │ │ l ││ │ │ │ = 1.339 mp │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se înscriu în inventarul bunurilorcare alcătuiesc domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Culturii,Cultelor şi Patrimoniului Naţional
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea bunului Valoarea de inventar - lei - Caracteristici Tipul bunului Codul de clasi- ficare Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Adresa
  1. Lucrare de artă plastică "Natură statică cu ochelari şi carte" 176.000 Autor: Constantin D. Stahi Tehnica: ulei pe pânză Dimensiuni: 33,5 x 52 cm Anul: 1882 Semnat, datat şi localizat pe latura din stânga jos cu negru: C.D. Stahi, 1882, Iassy Stare de conservare: bună, restaurată Mobil 8.28 2007 Municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1
  2. Lucrare de artă plastică "Călcătoreasa" 140.800 Autor: Alexandru Ciucurencu Tehnica: ulei pe carton Dimensiuni: 60,5 x 49,5 cm Anul: 1945(nedatat) Semnat pe latura din stânga spre mijloc cu gri, în monogramă: C.A. Stare de conservare: bună, restaurată Mobil 8.28 2007 Municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1
  3. Lucrare de artă plastică "Pod peste Sena" 123.200 Autor: Theodor Pallady Tehnica: ulei pe carton Dimensiuni: 54,2 x 44,5 cm Anul: 1925 (nedatat) Semnat pe latura din stânga mijloc, în monogramă cu negru: T.P. Stare de conservare: bună, restaurată Mobil 8.28 2007 Municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se înscriu în domeniul publical statului şi în administrarea Muzeului Naţionalde Istorie a României din Bucureşti
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea bunului Adresa Caracteristicile tehnice ale bunului Valoarea - lei - Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Codul de clasi- ficare
  1. Brăţară pluri- spiralică Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3 - confecţionată din aur, cu 6 spire şi trei sferturi, având dimensiunile: D=12,2 cm, H max. = 10 cm, grosimea tijei = 5,5 mm, greutate = 1.196,03 g, lungimea spiralei = 2,50 m. Capetele tijei au fost aplatizate, această parte fiind împărţită în 3 câmpuri. Cel de la extremitate imită, într-o formă schematizată, un cap de şarpe, apoi urmează o porţiune mai lată, decorată cu mai multe linii incizate în formă de brăduţ. Părţile laterale ale acestei porţiuni sunt decorate cu scurte linii incizate, dispuse în formă de spinare de peşte. Cea mai lungă porţiune este decorată cu 7 palmete, imprimate prin ştanţare 131.013,10 2007 8.28
  2. Brăţară pluri- spiralică Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3 - confecţionată din aur, cu 5 spire şi jumătate, având dimensiunile: D = 12 cm, H max. = 9,6 cm, grosimea tijei = 6 mm, greutate = 1.136,06 g, lungimea spiralei = 2,50 m. Corpul şarpelui este realizat prin decorare cu două linii incizate, de o parte şi cealaltă a unei linii centrale incizate, despicată spre coamă. Porţiunea dreptunghiulară aplatizată - coama - are aplicat de 9 ori un decor de liniuţe fine dispuse sub formă de brăduţ, perpendiculare pe direcţia tijei. Părţile laterale ale coamei sunt decorate cu liniuţe fine în formă de spinare de peşte. 221.785,70 2007 8.28
  3. Brăţară pluri- spiralică Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3 - confecţionată din aur, cu 5 spire şi trei sferturi, având dimensiunile: D = 11,5 cm, H max. = 9,2 cm, greutate = 682,3 g, lungimea spiralei = 2,12 m. Capul de şarpe are gura alungită, părţile laterale marcate cu linii curbe incizate, iar mijlocul cu un şir de puncte. Ochii sunt marcaţi lateral cu un poanson rotund. Coama dreptun- ghiulară are pe centru un şir de incizii punctiforme, de o parte şi de alta a lor sunt imprimate 10 grupe de liniuţe scurte incizate în formă de brăduţ. Partea stângă, supraînălţată, are un decor în forma spinării de peşte, iar cea dreaptă are între şiru- rile de liniuţe un mic spaţiu nedecorat 221.785,70 2007 8.28
  4. Brăţară pluri- spiralică Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3 - confecţionată din aur, având 8 spirale, înălţime de 13 cm, diametrul la exterior la capete de 10,8-11 cm, diametrul barei are o secţiune rotundă de 5,2-5,5 mm, o lungime totală desfăşurată de 2,49 şi o greutate de 1,147 grame. Cele două extremităţi redau stilizat o protomă de animal ce are botul alungit tăiat drept, iar marginile, fălcile, teşite oblic. Partea mediană a capului şi a coamei este marcată punctiform, decorul fiind identic cu cele două parţi rezultante. Pe frunte sunt două linii de puncte trasate curb între două linii incizate. Ochii sunt redaţi printr-un cerc mic, incizat, cu un punct în mijloc, sprâncenele, printr-o mică linie incizată, curbă, iar dinţii, printr-o linie punctiformă. Lungimea capului este de 3 cm. În continuarea capului se află o placă dreptunghiulară cu marginile supraînălţate şi decorate cu două şiruri de mici linii incizate dispuse oblic, în formă de V, despărţite de o linie mediană. Marginea exterioară a uneia din extremităţi are aceste linii dispuse în aceiaşi direcţie, nu în V. Lungimea celor două plăci dreptunghiulare este de 3,3-3,5 cm. În continuarea fiecărei plăci dreptunghiulare se află, pe o lungime de 14,2-14,7 cm, 7 palmete cordiforme obţinute cu ajutorul a două ştanţe - o primă ştanţă pentru 6 palmete şi o a doua pentru a şaptea, mai mică. Decorul este frunziform. Între palmete se află câte un mic cerc cu punct în mijloc obţinut cu ajutorul unui poanson. Marginile palmetelor sunt supraînălţate şi decorate, prin incizie cu linii mici dispuse oblic. De asemenea, un decor de linii incizate, ondulate, se află în lungul palmetelor, pe cant. După ultima palmetă, cea mai mică, pe o lungime de 3-3,5 cm, corpul barei brăţării conţine două porţiuni în formă de perlă alungită (bitronconice) părţile mai subţiri fiind marcate de un grupaj de două linii adâncite circular transversale. Începutul corpului propriu-zis al brăţării este marcat pe o linie în zigzag care pe una dintre extremităţile brăţării înconjoară toată bara, în timp ce pe cealaltă extremitate este prezentă doar pe partea vizibilă. 255.504,44 2008 8.28
  5. Brăţară pluri- spiralică Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3 - confecţionată din aur, având 7 spirale, o înălţime de 14 cm, diametrul la exterior, la capete, de 10,8-11 cm, diametrul barei are o secţiune rotundă de 4,5-5,47 mm, o lungime totală desfăşurată de 2,195 m şi o greutate de 825 grame. Cele două extremităţi redau stilizat o protomă de animal ce are botul alungit, tăiat drept. Partea mediană a capului şi a coamei este marcată punctiform, decorul fiind identic pe cele două părţi rezultante. Ochii şi sprâncenele sunt redate prin linii trasate curb - 7 spre exterior şi 6 spre interior. Dinţii sunt redaţi prin câte o linie punctiformă pe cele două laturi ale capului. Lungimea capului este de 2,5 cm. În continuarea capului se află o placă dreptunghiulară cu marginile supraînălţate şi decorate cu două şiruri de mici linii incizate dispuse oblic, în formă de V, despărţite de o linie mediană. Lungimea celor două plăci dreptunghiulare este de 4,9-5,1 cm. În continuarea fiecărei plăci dreptunghiulare se află, pe o lungime de 11,6-12,4 cm, 6 palmete triunghiulare cu laturile arcuite obţinute cu ajutorul a trei ştanţe - o primă ştanţă pentru 3 palmete mai mari, o a doua pentru două palmete mijlocii şi o a treia pentru cea mai mică. Decorul este frunziform. Marginile palmetelor sunt supraînălţate şi decorate, prin incizie, cu două mici linii dispuse oblic. După ultima palmetă, cea mai mică, pe o lungime de 2-3 cm, corpul barei brăţării conţine o porţiune în formă de perlă alungită (bitronconică) părţile mai subţiri fiind marcate de un grupaj de 3 linii adâncite, circular transversale. De asemenea, un decor de 3 linii incizate, ondulate, se află în lungul palmetelor, pe cant. 255.504,44 2008 8.28
  6. Brăţară pluri- spiralică Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3 - confecţionată din aur, având 10 spirale, o înălţime de 15 cm, diametrul la exterior, la capete, de 9 cm, diametrul barei are o secţiune rotundă de 5 mm, o lungime totală desfăşurată de 2,63 m şi o greutate de 887 grame. Cele două extremităţi redau stilizat o protomă de şarpe ce are botul alungit, tăiat drept. Partea mediană a capului şi a coamei este marcată punctiform, decorul fiind identic pe cele două părţi rezultante. Ochii şi sprâncenele sunt redate prin linii trasate curb - 6 linii spre exterior şi 7 spre inte- rior, prima linie, atât la exterior, cât şi la interior, fiind redată prin puncte. Lungimea capului este de 2,2-2,3 cm. În continuarea capului se află o placă dreptunghiulară cu marginile supraînălţate şi decorate cu două şiruri de mici linii incizate dispuse oblic în formă de V, despărţite de o linie mediană. Lungimea celor două plăci dreptunghiulare este de 3,4-3,7 cm. În continuarea fiecărei plăci dreptunghiulare se află, pe o lungime de 14,3-14,6 cm, 6 palmete tringhiular-ovale cu ajutorul a 3 ştanţe - o ştanţă pentru primele 3 palmete, o a doua ştanţă pentru următoarele două palmete şi a treia ştanţă pentru ultima palmetă, mai mică. Decorul este frunziform. Marginile palmetelor sunt supraînălţate şi decorate, prin incizie, cu linii mici dispuse oblic. Diferenţele dintre ştanţe sunt minimale, dar sesizabile. În cadrul primei ştanţe nervura mediană prezintă 5 bumbi, în timp ce în cazul următoarelor două ştanţe nervurile mediane prezintă câte 6 bumbi. Dife- renţa dintre ştanţa a doua şi a treia constă în spaţierea diferenţiată a bumbilor. Ştanţa 2 are o spaţiere mai mare a ultimilor 2 bumbi, iar la ştanţa 3 primul şi ultimul bumb sunt mai spaţiaţi. După ultima palmetă corpul barei brăţării conţine o porţiune de forma unei perle alungite (bitronconică), părţile mai subţiri fiind marcate de un grup de 3 linii adâncite, circular-transversale, foarte apropiate între ele. 316.297 2009 8.28
   +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statuluişi în administrarea Muzeului Naţional al Satului"Dimitrie Gusti"
  *Font 9*
  ┌────┬───────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────┬───────┬──────┬───────┐│Nr. │ Denumirea │ Adresa │ Valoarea │ Caracteristicile │ Tipul │ Anul │Codul ││crt.│ bunului │ │ de │ tehnice │bunului│dobân-│ de ││ │ │ │ inventar │ │ │dirii/│clasi- ││ │ │ │ - lei - │ │ │dării │ficare ││ │ │ │ │ │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤│ 1. │Moară cu │Şos. │ 25.000 │Descriere moară: serie │ Mobil │ 2007 │ 8.28 ││ │pietre şi │Kiseleff │ │motor 64767, fabricat în │ │ │ ││ │piuă de │nr. 28, │ │anul 1912 la │ │ │ ││ │bătut │sectorul │ │GASMOTOREN FABRIK BERLIN │ │ │ ││ │postav, │ 1, │ │Zona de provenienţă: │ │ │ ││ │cu motor │Bucureşti│ │judeţul Vâlcea │ │ │ ││ │"Deutz" │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤│ 2. │Moară cu │Şos. │ 30.000 │Descriere moară: - valţ │ Mobil │ 2007 │ 8.28 ││ │valţuri │Kiseleff │ │tip FREDERICH TIMIŞOARA │ │ │ ││ │"Ganz" şi │nr. 28, │ │S.A. - 1935, seria 1103 │ │ │ ││ │motor │sectorul │ │- măcinarea a II-a: valţ │ │ │ ││ │Diesel │ 1, │ │tip GANZ C. PAT. MECHWART-│ │ │ ││ │"D- 110" │Bucureşti│ │1894, seria 2082 T; valţ │ │ │ ││ │ │ │ │simplu tip "Ganz", │ │ │ ││ │ │ │ │fabricat în anul 1900 │ │ │ ││ │ │ │ │Zona de provenienţă: │ │ │ ││ │ │ │ │judeţul Hunedoara │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤│ 3. │Moară │Şos. │ 5.000 │Zona de provenienţă: │ Mobil │ 2007 │ 8.28 ││ │ţărănească │Kiseleff │ │judeţul Hunedoara │ │ │ ││ │cu pietre │nr. 28, │ │ │ │ │ ││ │ │sectorul │ │ │ │ │ ││ │ │ 1, │ │ │ │ │ ││ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤│ 4. │Imobil │Şos. │34.493.125,40│Construcţie S+P+3E pentru │Imobil │ 2003 │8.29.06││ │ │Kiseleff │ │corpurile A, B şi C şi S+P│ │ │ ││ │ │nr. 30, │ │pentru corpul D │ │ │ ││ │ │sectorul │ │ Suprafaţa construită │ │ │ ││ │ │ 1, │ │ = 2.387,52 mp │ │ │ ││ │ │Bucureşti│ │ Suprafaţa desfăşurată │ │ │ ││ │ │ │ │ = 8.530,04 mp │ │ │ ││ │ │ │ │ Suprafaţa terenului │ │ │ ││ │ │ │ │ aferent = 4.400 mp │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼───────┤│ 5. │Gospodăria │Şos. │ 145.500 │Gospodărie, zonă de prove-│ Mobil │ 2009 │ 8.28 ││ │CUT │Kiseleff │ │nienţă Alba, compusă din: │ │ │ ││ │ │nr. 28, │ │- casă de apicultor, │ │ │ ││ │ │sectorul │ │ datată 1882, cu 4 camere,│ │ │ ││ │ │ 1, │ │ cămară şi pivniţă │ │ │ ││ │ │Bucureşti│ │- şură cu grajd şi felderă│ │ │ ││ │ │ │ │- stupină │ │ │ ││ │ │ │ │- fântână │ │ │ ││ │ │ │ │- poartă şi portiţă │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────────┴───────┴──────┴───────┘-----------