HOTĂRÂRE nr. 1.446 din 25 noiembrie 2009privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 16 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Se aprobă organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 2, şi lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 3."2. La anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă", articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, pregătită pentru misiuni specifice interne şi internaţionale, se constituie în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă."3. Anexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Unitatea Specială de Securitate Civilă la Obiective de Importanţă Deosebită din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se comasează prin absorbţie cu Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se desfiinţează. (2) Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă preia atribuţiile, personalul şi patrimoniul Unităţii Speciale de Securitate Civilă la Obiective de Importanţă Deosebită.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor, interimar,Vasile Blagap. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.446.  +  Anexă-----(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)-----------------------------------------------------------------