HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 2 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor instituţii din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Pot fi inspectori de muncă şi inspectori sociali persoanele cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe socioumane sau în următoarele specializări: asistenţă socială, sociologie, psihologie, medicină şi administraţie publică."  +  Articolul IIDupă articolul 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului are în dotare 6 autoturisme pentru realizarea activităţilor proprii, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 300 litri."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.522.-----------