ORDONANTA nr. 66 din 28 august 1997privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărare de titluri de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 30 august 1997    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 34/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin investitor străin se înţelege orice persoană fizica sau juridică străină, cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate, care cumpara titluri de stat, emise de către Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 2Cumpărarea de titluri de stat, atât de pe piaţa primara, cat şi de pe piaţa secundară, constituie investiţie de portofoliu, care este supusă regimului juridic reglementat de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Achiziţionarea titlurilor de stat de pe piaţa primara poate fi facuta în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor, prin agentul sau desemnat, în conformitate cu regulamentele privind titlurile de stat, emise de către Banca Naţionala a României. (2) Tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa secundară poate fi efectuată pe orice piaţa deschisă şi organizată a titlurilor de valoare, exclusiv prin intermediul societăţilor de valori mobiliare autorizate în acest sens de către Banca Naţionala a României sau de către alt agent desemnat de Ministerul Finanţelor. Tranzacţiile pe piaţa secundară se pot, de asemenea, realiza printr-o bursa de valori mobiliare, autorizata de către Ministerul Finanţelor sa încheie afaceri cu titluri de stat.  +  Articolul 4Depozitele bancare, deschise de către investitorii străini în scopul achiziţionării titlurilor de stat, precum şi cele constituite ca urmare a efectuării unor tranzacţii efectuate cu titluri de stat sau cu alte titluri de valoare, au tratament egal cu cel aplicabil titlurilor de stat, în cazul solicitării repatrierii, sumele aferente acestor depozite nefiind supuse impozitării în România.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor poate limita capacitatea investitorilor străini de a cumpara titluri de stat din aceeaşi emisiune, atât de pe piaţa primara, cat şi de pe cea secundară.  +  Articolul 6Evidenta proprietăţii şi a tranzacţiilor cu titluri de stat este efectuată de Banca Naţionala a României sau agenţii de custodie desemnaţi de către aceasta.  +  Articolul 7 (1) Operaţiunile de repatriere a capitalului investit şi a veniturilor realizate în urma investiţiei de portofoliu efectuată prin cumpărarea de titluri de stat se vor efectua pe baza confirmării tranzacţiei valutare iniţiale efectuate de societatea de valori mobiliare recunoscută ca actionand în numele investitorului străin şi a tranzacţiei iniţiale cu titluri de stat. (2) Tranzacţiile valutare cu privire la investiţiile străine în titluri de stat se vor supune normelor care reglementează repatrierea sumelor şi investiţiilor străine, stabilite de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 8 (1) Repatrierea sumelor investite şi a veniturilor realizate se face exclusiv în valută liber convertibilă în care s-a efectuat investiţia iniţială. (2) Orice investitor străin poate repatria, la scadenta, la decontarea unei tranzacţii pe piaţa secundară sau în orice alt moment ulterior decontării, în totalitate sau parţial, investiţia efectuată iniţial, câştigul de capital provenit din tranzacţionarea în România a titlurilor de stat deţinute, dobânda aferentă depozitelor constituite în România din sume rezultate în urma tranzactionarii titlurilor de stat pe piaţa secundară. (3) Ministerul Finanţelor poate restrictiona capacitatea unui investitor străin de a tranzacţiona, total sau parţial, titlurile de stat provenite dintr-o emisiune sau din toate emisiunile unor astfel de titluri. Asemenea restrictii trebuie anunţate în momentul emisiunii iniţiale pentru fiecare titlu de stat. (4) Banca Naţionala a României va urmări şi va evidenţia distinct toate operaţiunile valutare în legătură cu tranzacţiile cu titluri de stat.  +  Articolul 9 (1) Tranzacţiile cu titluri de stat realizate în condiţiile prezentei ordonanţe li se aplică la cumpărare o taxa de până la 1,5% din valoarea totală a fiecăreia dintre acestea. (2) Taxa asupra acestei investiţii de portofoliu se va aplica numai cumpărării iniţiale de titluri de stat. Dacă investitorul străin reinvesteste integral capitalul iniţial şi câştigul de capital realizat, atunci nu se va mai aplica nici o taxa asupra investiţiei. (3) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) se stabileşte semestrial până la data de 25 a lunii curente, pentru semestrul următor, de către Consiliul pentru Reforma, împreună cu Banca Naţionala a României. (4) Societatea de valori mobiliare prin intermediul căreia se efectuează tranzacţia titlurilor de stat sau bursa care tranzactioneaza investiţia străină şi care deţine titlurile de stat aparţinând investitorului străin, înregistrate în contul lor primar de titluri de stat, va transfera valoarea acestei taxe în contul general al Ministerului Finanţelor, deschis la Banca Naţionala a României, în termen de 10 zile de la data decontării tranzacţiei. (5) Neefectuarea transferului acestei taxe în termenul prevăzut la alin. (4) va atrage o penalizare calculată pe baza ratei zilnice Lombard, stabilită de către Banca Naţionala a României, pentru fiecare zi restanta.  +  Articolul 10Repatrierea investiţiei efectuate, a câştigului de capital, a dobânzii sau discontului rezultate din investiţia străină în titluri de stat este libera şi nu face obiectul impozitării în România.  +  Articolul 11Investiţiile străine, indiferent de forma în care sunt efectuate, se supun, totodată, regimului juridic prevăzut prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------