HOTĂRÂRE nr. 1.418 din 18 noiembrie 2009privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, prevăzute în anexa nr. I la prezenta hotărâre. (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/18*).---------- Notă *) Anexele II/1-II/18 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/1-II/16 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. (2) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/17 se realizează din creditul extern acordat României de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale", derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. (3) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/18 se realizează din creditul extern acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul Gospodăririi apelor", derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi II/1-II/18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 802/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Dridu, judeţul Ialomiţa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 septembrie 1996; b) poziţia 99 din anexa nr. IA şi anexa nr. II/99 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Apărare mal drept râu Ozana, în zona Oraşului Tîrgu-Neamţ, judeţul Neamţ" din Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului, interimar,Elena Gabriela UdreaMinistrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.418.  +  Anexa I LISTAobiectivelor de investiţii prioritare dininfrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă
  Nr. crt. Denumire
  1. Regularizare râu Amaradia în zona localităţii Melineşti - confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj
  2. Apărare mal stâng râu Moldova în zona localităţilor Verşeni-Miteşti, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi
  3. Regularizare Valea Păuleasca la Miceşti, judeţul Argeş
  4. Combaterea inundaţiilor în subbazinul hidrografic Cricovul Dulce, judeţul Dâmboviţa
  5. Regularizare râu Stâmnic şi afluenţi, comuna Starchiojd, judeţul Prahova
  6. Regularizare râu Teleajen în zona Plopeni - confluenţă râu Prahova, judeţul Prahova
  7. Consolidare dig şi regularizare râu Buzău în zona municipiului Buzău, judeţul Buzău
  8. Amenajare râu Argeş pe sectorul Baraj Ogrezeni-Baraj Mihăileşti pentru stabilizare talveg şi reabilitare Priză Argeş-lfovăţ, judeţul Giurgiu
  9. Lucrări de regularizare a pârâului Solca şi afluenţi pe tronsonul Solca-Arbore şi decolmatare la acumularea Solca, judeţul Suceava
  10. Lucrări de amenajare pe afluenţii râului Bistriţa (Trebeş, Negel, Limpedea) în zona municipiului Bacău, judeţul Bacău
  11. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa - Tomis Sud, judeţul Constanţa
  12. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa - Tomis Nord, judeţul Constanţa
  13. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa - Tomis Centru, judeţul Constanţa
  14. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Mamaia Sud, judeţul Constanţa
  15. Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti, judeţul Maramureş
  16. Regularizare râu Tisa la Remeţi, judeţul Maramureş
  17. Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Dridu, judeţul Ialomiţa
  18. Apărare mal drept râu Ozana, în zona Oraşului Târgu-Neamţ,judeţul Neamţ
  -----