HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 18 noiembrie 2009privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii situate în localitatea Moraviţa, şos. Timişoara-Belgrad, judeţul Timiş, şi în localitatea Jimbolia, şos. Jimbolia-Kikinda, judeţul Timiş, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.389.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor la care se modifică înregistrările făcute îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 8*
   
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa Persoana juridică ce deţine imobilul Persoana juridică ce preia imobilul Valoarea de inventar - lei -
  104801 8.29.10 49-451 Ţara: România; judeţul: Timiş Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş 1.446.446
  104802 8.29.10 49-452 Ţara: România; judeţul: Timiş Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş 857.380
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, care se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al statului, învederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  *Font 8*
   
  ┌──────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │Adresa imobilului │ Persoana juridică ce │Caracteristicile bunurilor care │ Număr │ │ │ administrează imobilul │trec în domeniul privat al statului │ M.F.P. │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion copertină şi tonetă control│ 104.801 │ │ │ │Suprafaţa construită = 648,00 mp │ (parţial) │ │ │ │Valoarea contabilă = 14.175,21 lei │ 49-451-03 │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion copertină şi tonetă control│ │ │ │ │Suprafaţa construită = 1.058,00 mp │ 49-451-04 │ │ │ │Valoarea contabilă = 14.175,21 lei │ │ │ │Ministerul Administraţiei├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Localitatea │şi Internelor - │Pavilion centrală termică │ │ │Moraviţa, şos. │Inspectoratul Judeţean al│Suprafaţa construită = 247,85 mp │ │ │Timişoara-Belgrad,│Poliţiei de Frontieră │Valoarea contabilă = 51.938,80 lei │ 49-451-05 │ │judeţul Timiş │Timiş ├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion grup sanitar │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 80,85 mp │ 49-451-09 │ │ │ │Valoarea contabilă = 18.324,80 lei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion grup sanitar │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 80,85 mp │ 49-451-10 │ │ │ │Valoarea contabilă = 12.185,43 lei │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion parţial (doar copertinele │ 104.802 │ │ │ │de la extremităţile clădirii) │ (parţial) │ │ │ │Suprafaţa construită = 295,50 mp │ 49-452-01 │ │ │ │Valoarea contabilă = 598,42 lei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion grup sanitar │ │ │ │Ministerul Administraţiei│Suprafaţa construită = 80,85 mp │ 49-452-09 │ │Localitatea │şi Internelor - │Valoarea contabilă = 67.991,34 lei │ │ │Jimbolia, şos. │al Poliţiei de Frontieră ├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Jimbolia-Kikinda, │Timiş │Pavilion tonetă control │ │ │judeţul Timiş │ │Suprafaţa construită = 94,40 mp │ 49-452-10 │ │ │ │Valoarea contabilă = 46.029,82 lei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion tonetă control │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 94,40 mp │ 49-452-11 │ │ │ │Valoarea contabilă = 46.029,82 lei │ │ └──────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┘---------