HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 18 noiembrie 2009privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Vişeu de Sus, Str. Libertăţii nr. 18, judeţul Maramureş, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.391.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţeanal Poliţiei de Frontieră Maramureş, care se transmit dindomeniul public al statului în domeniul privat al statului,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
    *Font 8*
     
    ┌──────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────┐ │Adresa imobilului │ Persoana juridică care │Caracteristicile bunurilor care │ Număr │ │ │ administrează imobilul │trec în domeniul privat al statului│ de înregistrare │ │ │ │ │atribuit de M.F.P.│ ├──────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion administrativ │ 105.180 │ │ │ │Suprafaţa construită = 187,69 mp │ (parţial) │ │ │ │Valoarea contabilă = 38.019,66 lei │ 49-348-01 │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion magazie │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 74,41 mp │ 49-348-02 │ │ │ │Valoarea contabilă = 10.308,18 lei │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion garaj │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 85,40 mp │ 49-348-03 │ │ │ │Valoarea contabilă = 2.206,35 lei │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion padoc câini │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 15,76 mp │ 49-348-04 │ │ │ │Valoarea contabilă = 1.297,75 lei │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Localitatea Vişeu │Ministerul Administraţiei│Pavilion bordei zarzavat │ │ │de Sus, Str. │şi Internelor - │Suprafaţa construită = 12,89 mp │ 49-348-05 │ │Libertăţii nr. 18,│Inspectoratul Judeţean │Valoarea contabilă = 1.910,80 lei │ │ │judeţul Maramureş │al Poliţiei de Frontieră ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │Maramureş │Pavilion depozit carburanţi │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 7,80 mp │ 49-348-06 │ │ │ │Valoarea contabilă = 1.269,51 lei │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion W.C. │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 7,14 mp │ 49-348-07 │ │ │ │Valoarea contabilă = 939,24 lei │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Pavilion padoc porci │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 42,74 mp │ 49-348-08 │ │ │ │Valoarea contabilă = 4.389,76 lei │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │Lungime = 213 ml │ 49-348 │ │ │ │Valoarea contabilă = 1.214,49 lei │ │ └──────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────┘---------