HOTĂRÎRE nr. 60 din 10 martie 1997pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 martie 1997    În temeiulart. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul de posturi aprobat Ministerului Culturii se diminuează în mod corespunzător cu numărul de posturi aprobat Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga pct. (31) al art. 2 şi poziţia 5 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 642/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  AnexăREGULAMENT 10/03/1997