ORDIN nr. 1.399 din 26 octombrie 2009pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Nr. 1.399 din 26 octombrie 2009
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Nr. 2.032 din 16 noiembrie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 23 noiembrie 2009    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 76.518/TO din 20 octombrie 2009,în baza art. 9 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, interimar, şi ministrul economiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului, interimar,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul economiei,Adriean Videanu  +  AnexăPROCEDURA 26/10/2009