LEGE nr. 358 din 20 noiembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 9 octombrie 2009, cu următoarele completări:1. La articolul I punctul 1, după litera f) a alineatului (2) al articolului 5 se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:g) în proporție de 30% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei;h) în proporție de 20% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei;i) în proporție de 10% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei.2. La articolul I punctul 2, după litera f) a articolului 6 se introduc trei noi litere, literele g) - i), cu următorul cuprins:g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei.3. La articolul I punctul 4, după litera f) a alineatului (1) al articolului 8 se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei.4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței este de 58 lei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 20 noiembrie 2009.Nr. 358.