HOTĂRÂRE nr. 1.297 din 28 octombrie 2009privind modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La anexa nr. 17, datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia M.F. 25782, se modifică potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, bunuri ce alcătuiesc domeniul public al statului şi aflate în administrarea Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează corespunzător anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Preşedintele Academiei Române,Ionel Haiducp. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2009.Nr. 1.297.  +  Anexa 1 Modificarea datelor de identificare ale bunului din domeniul public alstatului înregistrat la poziţia M.F. 25782 din anexa nr. 17 la HotărâreaGuvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat albunurilor din domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4192472 ACADEMIA ROMÂNĂ
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 2488480 INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIŞOARA AL ACADEMIEI ROMÂNE
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
     
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDatele de identificareAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/ dat cu titlul gratuit
    123456789101112
    257828.29.06Teren intravilan20549 mpFabrica de bere, imobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22199115.109.851,00Decizia nr. 1.182/ 11.06.1991În administrareTitlu gratuitteren
        TOTAL:         15.109.851,00        
   +  Anexa 2 Înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului a bunurilor cu datele de identificare aflateîn administrarea Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4192472 ACADEMIA ROMÂNĂ
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 2488480 INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIŞOARA AL ACADEMIEI ROMÂNE
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
     
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDatele de identificareAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/ dat cu titlul gratuit
    123456789101112
        Clădire poartăcărămidă, 72,5 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200142.159,00HG nr.1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Laborator şi birouricărămidă, 242 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001131.301,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Grup social administrativcărămidă, 438 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001198.909,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Laborator CTC şi hală purificare medicamentebeton, 1.653 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001573.206,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Seră, staţie testare biostimulatori +depozit materialecărămidă, fier, 108 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 2220016.191,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Magazie materialecărămidă, 371 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001200.240,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Magazie materialecărămidă, 299 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001234.884,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Staţie apă incendiubeton, 126 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200188.991,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Bazin apă recirculatăcărămidă, beton, 17 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200113.448,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Bazin apă recirculatăcărămidă, beton, 7 mpImobile, proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 2220015.538,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Staţie frig (demolată, a rămas doar fundaţia)beton, 5 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200149,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Hală pilot ETHREL ciclofosfamidăcărămidă, 805 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001637.566,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Depozit gaze toxice şi neutrecărămidă, beton, 24 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200113.874,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Depozit gaze lichefiatecărămidă, beton, 14 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 2220016.141,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Depozit materii primecărămidă, 675 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001480.870,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Hală pentru instalaţii experimentalecărămidă, 674 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001540.015,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Secţie producţie alcoolcărămidă, 232 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200157.534,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Platforme betonate (cu drumuri şi împrejmuire de beton cu 3 porţi din metal)beton, 1.471 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001125.559,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Bazinbeton, 7 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 222001361,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Bazinbeton, 46 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 2220015.066,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Şoprondegradat, 15 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 2220012.945,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Magazie materialecărămidă, 82 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200119.225,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Post trafocărămidă, 58 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200145.855,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Staţie condens (demolată, au rămas doar fundaţii beton)degradat, 2 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 2220015,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        Bazin de retenţiebeton, 49 mpImobile proprietate particulară (locuinţe proprietate privată)Ţara: România Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 22200196.592,00HG nr. 1.366/2001În administrareTitlu gratuitImobil
        TOTAL:         3.526.524,00        
  _____________