LEGE nr. 342 din 11 noiembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 mai 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanța de arbitraj sau instanța de judecată;2. La articolul I punctul 1, după litera g) a alineatului (1) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) sume pentru acoperirea plății TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate din contribuția financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA și din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt operatorii de apă-canal.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 11 noiembrie 2009.Nr. 342.------