ORDIN nr. 92 din 4 noiembrie 2009privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2010
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 noiembrie 2009    Având în vedere prevederile art. 6 lit. i) şi ale art. 18 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport, se aprobă Lista interzisă pentru anul 2010, în conformitate cu cea a Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 64/2008 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 4 noiembrie 2009.Nr. 92.  +  AnexăAGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGCODUL MONDIAL ANTI-DOPINGLISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2010STANDARDUL INTERNAŢIONALTextul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2010.LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2010CODUL MONDIAL ANTI - DOPINGValabilă de la 1 ianuarie 2010Toate substanţele interzise vor fi considerate "substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2.1-S2.5, S4.4 şi S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT ││ (ATÂT ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  SUBSTANŢE INTERZISES1. Agenţi anaboliciAgenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a) SAA exogeni* includ: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostendiol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17α-etinil-17beta-hidroxiandrost-4-eno[2,3d]isoxazol); dehidroclormetiltestosteron (4-chloro-17beta-hidroxi-17α-metilandrosta 1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17 beta-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17α-pregn 4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 beta-hidroxi-17α-metil-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17 beta-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (17beta-hidroxi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol; metasteron(2α,17α-dimetil 5α-androstan-3-on-17beta-ol); metildienolon (17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron(17beta-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron(17beta-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolonă (metiltrienolon, 17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17beta-hidroxi-5α-androstano [3,2-c]pirazol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17beta-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinonă (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17beta-ol-3-onă); trenbolon şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e). b) SAA endogeni** când s-au administrat exogen: androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17beta-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA); testosteron, precum şi următorii metaboliţi şi izomeri:5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17beta-diol; 5α-androstan-3beta, 17α-diol; 5α-androstan 3beta,17beta-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17beta-diol; androst-4-en-3beta,17α-diol; androst 5-en-3α,17a-diol; androst-5-en-3α,17beta-diol; androst-5-en-3beta,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en3beta,17beta-diol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; 3α-hidroxi 5α-androstan-17-onă; 3beta-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ În această secţiune: ││ * "exogen" se referă la substanţele care nu pot fi produse de ││ organism în mod natural; ││ ** "endogen" se referă la substanţele care pot fi produse de ││ organism în mod natural. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘S2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înruditeSunt interzise următoarele substanţe, precum şi factorii lor de eliberare: 1. agenţi de stimulare a eritropoezei [de exemplu, Eritropoietina (EPO), darbepoietina (dEPO), metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), hematida];2. gonadotrofina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la bărbaţi;3. tipuri de insulină;4. corticotrofinele;5. hormonul de creştere (GH), factorii de creştere insulino-similari (de exemplu, IGF-1), factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere a trombocitelor derivate (PDGF), factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factori de creştere a endoteliului vascular (VEGF), factor de creştere a hepatocitelor (HGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră;6. preparate cu trombocite derivate (de exemplu, plasma îmbogăţită cu trombocite, "blood spinning") administrate pe cale intramusculară. Alte căi de administrare necesită o declaraţie de utilizare în concordanţă cu Standardul internaţional pentru scutirile de uz terapeuticşi alte substanţe cu structură chimică sau efect(e) biologic(e) similar(e).S3. Beta-2-agoniştiToţi beta-2-agoniştii (inclusiv ambii izomeri, unde este cazul) sunt interzişi, cu excepţia salbutamolului (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore) şi salmeterolului prin inhalare, care necesită o declaraţie de utilizare în concordanţă cu Standardul internaţional pentru scutirile de uz terapeutic.Prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL se presupune că nu s-a datorat utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nu dovedeşte pe baza unui studiu farmacocinetic controlat că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore) de salbutamol inhalat.S4. Hormoni antagonişti şi modulatoriUrmătoarele clase sunt interzise:1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă;2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs), incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;3. alte substanţe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;4. agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei.S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatoriAgenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ: diuretice, probenecid, substituenţi de plasmă (de exemplu, glicerol, administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil-amidon şi manitol) şi alte substanţe cu efecte biologice similare.Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepţia drosperinonei, pamabronului, precum şi a dorzolamidei şi a brinzolamidei topice, care nu sunt interzise).O SUT pentru diuretice sau agenţi mascatori nu este valabilă dacă proba de urină a sportivului conţine un diuretic în asociere cu o substanţă interzisă exogenă la nivelul pragului de infracţiune sau sub prag.  +  METODE INTERZISEM1. Creşterea capacităţii de transfer de oxigenSunt interzise următoarele:1. dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog, homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule roşii) de orice origine;2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi a produselor pe bază de hemoglobină modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produşi de hemoglobină micro-încapsulată), cu excepţia oxigenului suplimentar.M2. Manipularea chimică şi fizică a) Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substituţia urinei şi/sau alterare (de exemplu, proteazele). b) Infuziile intravenoase sunt interzise, cu excepţia procedurilor chirurgicale, a urgenţelor medicale sau a investigaţiilor clinice.M3. Dopajul geneticSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu, ADN, ARN);2. utilizarea de agenţi biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor.Sunt interzişi agoniştii - Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) (de exemplu, GW 1516) şi agoniştii axis PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) (de exemplu, AICAR).┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pe lângă categoriile S1 - S5 şi M1 - M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:  +  SUBSTANŢE INTERZISES6. StimulenteToate stimulentele (inclusiv ambii lor izomeri optici, după caz) sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol, de uz topic, şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2010*.Stimulentele includ: a) stimulente nonspecifice:Adrafinil, amfepramonă, amifenazol, amfetamină, amfetaminil, benfluorex, benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină, cropropamidă, crotetamidă, dimetilamfetamină, etilamfetamină, famprofazonă, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină(D-), p-metilamfetamină, metilendioxiamfetamină, metilendioximetamfetamină, metilhexanamină (dimetilpentilamină), modafinil, norfenfluramină, fendimetrazină, fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prenilamină, prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică. b) stimulente specifice (exemple):adrenalină**, catină***, efedrină****, etamivan, etilefrină, fenbutrazat, fencamfamină, heptaminol, izometeptenă, levmetamfetamină, meclofenoxat, metilefedrină****, metilfenidat, niketamidă, norfenefrină, octopamină, oxilofrină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fenprometamină, propilhexedrină, pseudoefedrină*****, selegilină, sibutramină, stricnină, tuaminoheptan şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).__________* Următoarele substanţe incluse în Programul de monitorizare pe 2010 (bupropiona, cafeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradol, sinefrina) nu sunt considerate substanţe interzise.** Adrenalina asociată cu agenţii anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) nu este interzisă.*** Catina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.**** Orice efedrină şi metilefedrină sunt interzise, atunci când concentraţia lor în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.***** Pseudoefedrina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.S7. NarcoticeUrmătoarele narcotice sunt interzise: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.S8. CanabinoideDelta9-tetrahidrocanabinol (THC) natural sau sintetic şi canabinoidele similare THC (de exemplu, haşiş, marijuana, HU-210) sunt interzise.S9. GlucocorticosteroiziToţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, rectală, intravenoasă sau intramusculară.Conform Standardului Internaţional pentru SUT, sportivul trebuie să completeze o declaraţie de utilizare pentru glucocorticosteroizii administraţi intraarticular, periarticular, peritendinos, epidural, intradermal şi prin inhalare, cu excepţia situaţiei de mai jos.Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afecţiuni otice, ale cavităţii bucale, dermatologice (inclusiv iontoforeza sau fonoforeza), gingivale, nazale, oftalmologice sau perianale nu sunt interzise şi nu necesită nici SUT, nici declaraţie de utilizare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘P1. AlcoolAlcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competiţiilor, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este 0,10g/L.● aeronautică (FAI)● tir cu arcul (FITA)● automobilism (FIA)● karate (WKF)● pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul.● motociclism (FIM)● bowling ninepin şi tenpin (FIQ)● bărci cu motor (UIM)P2. Beta-blocanteDacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:● aeronautică (FAI);● tir cu arcul (FITA) (interzise şi în afara competiţiei);● automobilism (FIA);● biliard şi snooker (WCBS);● bob (FIBT);● petanque (CMSB);● bridge (FMB);● curling (WCF);● golf (IGF);● gimnastică (FIG);● motociclism (FIM);● pentatlon modern (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;● bowling ninepin şi tenpin (FIQ);● bărci cu motor (UIM);● navigaţie cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă;● tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei);● schi/snowboard (FIS) în sărituri şi freestyle (stil liber);● lupte (FILA).Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPINGPROGRAMUL DE MONITORIZARE PE ANUL 2010*___________* Codul AMAD (4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu alţi semnatari şi guverne, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze modalităţile de utilizare greşită în sport."Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe anul 2010:    1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeină,                         fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol,                         pseudoefedrină (<150 micrograme per                         mililitru), sinefrină.    2. narcotice: numai în competiţie: raportul morfină/                         codeină._________