HOTĂRÂRE nr. 1.321 din 4 noiembrie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu, amplasate în Staţia electrică 220/110 kV Alba Iulia şi în Staţia electrică 400/110 kV Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timişoara, amplasate în Staţia electrică 400/220/110 kV Mintia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi 2.  +  Articolul 4Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 4 noiembrie 2009.Nr. 1.321.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului îndomeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Naţionalede Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A., Sucursala deTransport Sibiu
  *Font 8*
  Nr. de identificare Ministerul Economiei Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr.de inventar (Companie) Valoarea de inven- tar (lei) Valoarea de inven- tar în domeniul public (lei) Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonanţei de urgenţă a Guver- nului nr. 164/ 2005 (lei) Anul PIF (mijloc fix)
  62196 - Staţia 220/110 kV Alba Iulia 8.14 AUTOTRAFO NR. 106794 200 MVA 220/110 kV 3.321.505 2.799.732 1.761.816 1.037.916 1983
  62198 - Staţia 400/110 kV Braşov 8.14 TRAFO 400/110 kV 250000 kVA S=107781-335351 335.351 2.289.814 1.323.996 965.818 1984
  TOTAL 5.089.546 3.085.812 2.003.734
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, aflate în concesiunea Companiei Naţionale deTransport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A.,Sucursala de Transport Timişoara
  *Font 8*
  Nr. de identificare Ministerul Economiei Codul de clasi- ficare Denumirea mijloacelor fixe Nr.de inventar (Companie) Valoarea de inven- tar (lei) Valoarea de inven- tar în domeniul public (lei) Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonanţei de urgenţă a Guver- nului nr. 164/ 2005 (lei) Anul PIF (mijloc fix)
  99723 - Staţia 400/220/110 kV Mintia 8.14 Celule 220 kV inclusiv insta- laţii, comenzi, protecţii 2.000.380 130.781 130.781 0 1969
  8.14 Celule 220 kV inclusiv insta- laţii, comenzi, protecţii 2.000.381 130.781 130.781 0 1969
  8.14 Echipament de teleprotecţie 220 kV 2.000.388 68.215 68.215 0 1969
  8.14 Staţia 220 kV 2.000.419 255.998 255.998 0 1969
  TOTAL 585.775 585.775 0
  _____________