ORDIN nr. 1.381 din 3 noiembrie 2009pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 10 noiembrie 2009    Având în vedere referatul de aprobare nr. AV 1.110 din 3 noiembrie 2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- În anexa nr. 2A, la capitolul II "Componenţa comisiilor de specialitate", punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Comisia de diabetPreşedinte: prof. univ. dr. Viorel Şerban - TimişoaraMembri:- prof. univ. dr. Maria Mota - Craiova- conf. univ. dr. Romulus Timar -Timişoara- conf. univ. dr. Ioan Andrei Veresiu - Cluj-Napoca- dr. Alina Nicolau - Bucureşti- dr. Gabriela Creţeanu - SuceavaSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti".  +  Articolul IIMembrii comisiei de diabet, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii, interimar,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 3 noiembrie 2009.Nr. 1.381.-------