LEGE nr. 50 din 9 aprilie 1997pentru modificarea articolului 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 10 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 126. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la noua organizare administrativ-teritorială a tarii, sectorul agricol Ilfov va avea statut de judeţ, cu denumirea Judeţul Ilfov, având reşedinţa în municipiul Bucureşti. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, aferente judeţului Ilfov, se organizează şi funcţionează potrivit legii."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN--------------------