RECTIFICARE nr. 48 din 28 august 1997
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997    În Ordonanţa Guvernului nr. 48/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, articolul 7 alineatul (2) va avea următoarea redactare:"(2) Persoanele care pierd calitatea de salariat şi care au cumpărat acţiuni prin intermediul Programului Asociaţiei Salariaţilor sau prin intermediul procedurilor de privatizare MEBO şi ESOP sunt îndreptăţite sa păstreze atât acţiunile dobândite cu titlu gratuit, prin efectuarea schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoanelor nominative de privatizare, cat şi pe cele pe care le-au subscris, dacă rămân membri ai respectivei asociaţii."--------