HOTĂRÂRE nr. 1.262 din 28 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 28 octombrie 2009



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,interimar,Nicolae Giugea,secretar de statMinistrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,interimar,Gabriel SanduŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan Mănoiup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2009.Nr. 1.262.  +  AnexăNORMA 28/10/2009