HOTĂRÂRE nr. 1.788 din 15 octombrie 2009pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:"z) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei;".2. La articolul 12 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei;".3. La articolul 14 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei;".4. La articolul 16 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei;".5. La articolul 50 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor;".6. La articolul 53 alineatul (1), după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor;".7. La articolul 62 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) realizează arhivarea electronică a dosarelor;".8. La articolul 67 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) asigură funcţionarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superioral Magistraturii,judecător Viorel Virgil AndreieşBucureşti, 15 octombrie 2009.Nr. 1.788.___________