NORME din 23 decembrie 2004 (*actualizate*)DE CALITATE A TRATAMENTULUI PRIN DIALIZĂ(actualizate până la data de 2 octombrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.182 din 29 septembrie 2009. A) Durata tratamentului şi doza de dializa1. Hemodializaa. Cel puţin 4 ore x 3 şedinţe dializa/săptămâna (5 ore x 3 la anurici);b. Fără reutilizare a dializoarelor;c. < 25% din bolnavi cu episoade repetate de hipotensiune intradializa;d. Evaluare lunară, documentata, a dozei de dializa (vezi Ghidul de buna practica a dializei*1).-----------*1) Până în momentul elaborării şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeană (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).e. Valori de referinţa:- Kt/V realizat (compartiment unic, volum variabil) > 1.3;- URR > 70%.2. Dializa peritoneala continua ambulatoriea. Cel puţin 4 schimburi/zi în dializa peritoneala continua ambulatorie;b. Evaluare lunară, documentata, a dozei de dializa (vezi Ghidul de buna practica a dializei1).c. Valori de referinţa:- KT uree/V >= 1.9;- Clearance total săptămânal al creatininei >= 60 L/săptămâna. B) Biocompatibilitateaa. Nu vor fi utilizate dializoare:- cu membrane de celuloza ne-esterificata;- sterilizate cu etilendioxid;b. ≥ 33% din şedinţe cu dializoare cu eficienta înalta (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamida, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfona, polietersulfona, triacetat de celuloza);c. toţi bolnavii cu durata mai mare de 3.5 ani a tratamentului trebuie să fie trataţi cu dializoare cu eficienta înalta (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamida, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfona, polietersulfona, triacetat de celuloza);d. dializant cu bicarbonat la > 80% din şedinţele de hemodializa. C) Anemiaa. Evaluare cel puţin lunară, documentata (vezi Ghidul de buna practica a dializei)*1)-----------*1) Până în momentul elaborării şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeană (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).b. Valori de referinţa predializa:- Hb ≥ 10.5 g/d6 la cel puţin 80% din bolnavii trataţi în unitate;- Ht ≥ 32% la cel puţin 80% din bolnavii trataţi în unitate. D) Tulburarile metabolismului fosfo-calcic şi acido-bazica. Evaluare bilunara, documentata (vezi Ghidul de buna practica a dializei)*1)-----------*1) Până în momentul elaborării şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeană (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).b. Valori de referinţa înainte de şedinţa de dializa:- bicarbonat seric (echilibrat) ≥ 20 mEq/L la cel puţin 80% din bolnavii trataţi în unitate;- fosfatemie < 5.5 mg/dl la cel puţin 50% din bolnavi trataţi în centru;- produs fosfo-calcic < 55 la cel puţin 50% dintre bolnavii trataţi în centru. E) Starea de nutriţiea. Evaluare trimestriala, documentata (vezi Ghidul de buna practica a dializei)*1)-----------*1) Până în momentul elaborării şi aprobării unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociaţia Renala Europeană (European Renal Association) şi publicat pe website-ul acestei organizaţii (www.era-edta.org).b. Valori de referinţa:- SGA: scor A la cel puţin 70% din bolnavii trataţi în unitate;- Indicele de masa corporală IMC > 20 la cel puţin 70% din bolnavii trataţi în unitate;- Albumina serica ≥ 4 g/dL la cel puţin 60% din bolnavii trataţi în unitate. F) MorbiditateEvaluare anuală. Valori de referinţa:1. Hemodializa- Morbiditate necesitand spitalizare (medie a bolnavilor dializaţi în unitate) < 14 zile spitalizare/bolnav an;- Mortalitate medie (număr decese x 100/număr mediu bolnavi aflaţi în evidenta) < 20%.2. Dializa peritoneala- infectii ale orificiului de ieşire: < 1 episod/bolnav - an;- peritonite: < 1 episod/18 bolnavi - luni;- morbiditate necesitand spitalizare (medie a bolnavilor dializaţi în unitate) < 21 zile spitalizare/bolnav an;- mortalitate medie (număr decese x 100/număr mediu bolnavi aflaţi în evidenta) < 20% G) Investigaţii minime obligatorii pentru bolnavii dializaţi stabili (după primele 3 luni de tratament)*Font 9*───────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────Investigatia/examenul Interval Investigatia/examenul Interval                                (zile) (zile)───────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────── 1. Hb 14 27. Uree (mg/dL) 30 2. Ht 14 28. Creatinina (mg/dL) 30 3. Nr hematii (mil.) 30 29. Examen de urina 30 4. Reticulocite (%) 30 30. Volum/24 h 30 5. Leucocite (mii) 30 31. Proteinurie (g/L) 30 6. Trombocite (mii) 90 32. Uree (g/L) 30 7. Timp sangerare (min) 90 33. Creatinina (g/L) 30 8. Timp Howell (sec) 30 34. URR (HD) 30 9. Timp Quick (sec) 30 35. Kt/V rinichi nativ 3010. Proteine serice (g/dL) 90 36. Kt/V HD/DP 3011. Electroforeza proteinelor serice 90 37. Kt/V total 3012. Fibrinogen (mg/dL) 90 38. AgHBS 18013. TGP (UI) 30 39. Ac anti-HB 18014. TGO (UI) 30 40. Ac anti-HC 18015. Fosfataza alcalină (UI) 90 41. Ac anti HIV 18016. Sodiu (mEq/L) 30 42. Proteina C reactiva 9017. Potasiu (mEq/L) 30 43. PTH (pg/mL sau pmol/L) 36018. Calciu (mEq/L) 30 44. înălţime (cm) 36019. Fosfor (mg/dL) 30 45. Greutate (kg) 3020. RA/Bicarbonat (mEq/L) 14 46. SGA 9021. Fier seric (mcg/dL) 30 47. Exsudat nazal 9022. Feritina (ng/mL) 90 48. Exsudat faringian 9023. Glicemie (mg/dL) 90 49. EKG 9024. Colesterol (mg/dL) 180 50. Rx cord-pulmon 36025. Lipide (mg/dL) 180 51. Radiografii schelet osos 36026. Trigliceride (mg/dL) 180 52. Rx gastro-intestinal (endoscopie) 360                                              53. Ecografic (cord, carotide, rinichi) 360───────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────Judeţ [][] Localitate ............................. Număr înregistrare .................... SZ [][][][]Spitalul ............................. [][][][][][] CNP .................... [][][][][][][][][][][][][]Secţia ................................. [][][][][] Întocmit de .......................................                                                                                       (parafa medicului)2. FIŞA PENTRU SPITALIZARE DE ZI*Font 8*Numele ....................................... Prenumele .................................... Sexul M/F[]                                                     ┌──────────────────────────────────────────────────┐Data naşterii: zi [][] luna [][] an [][], │Data completării: ora [][].[][]; │                Vârsta [][] │ zi [][]; luna [][]; an [][][][]│Domiciliul legal: judeţul [][] Localitatea ........ │Grup sangvin Rh │                  Sector [][]; Mediu U/R []; │Alergic la: ......................................│                  Str. ................... Nr. .... │Ag HBs +/- Ac antiHB +/- Ac antiVHC +/- │Reşedinţa: judeţul [][]; Localitatea .............. │Ac antiHIV +/ Ac antiCMV +/ │           Sector []; Mediu U/R [] │Nr. din lista de aşteptare: [][][]; │           Str. .......................... Nr. .... │Nr. din Registrul bolnavilor dializaţi: [][][] │Telefon: ............... Stare civilă ............. └──────────────────────────────────────────────────┘Ocupaţia ............................. Loc de muncă .....................................................C.I./B.I. seria [][]; Nr. [][][][][][]; Statut pacient: Asigurat CNAS []; Neasigurat CNAS [];Număr carnet asigurat [][][][][][][][]; Casa de asigurare judeţeana [][]; Transporturi [];CASAOPSNAJ [][]; Talon pensie [][][][][][][]Nr. carnet pentru bolnavii incluşi în programele de sănătate ........................... [][][][][][][][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Diagnostic principal (boala renala primara) .................................................. [][][][]││.............................................................................................. [][][][]││Alte informaţii privitoare ││la boala renala primara: data debutului ............ Data diagnosticului ................ PBR: Da/Nu││Dispensarizare: Da/Nu Data luării în evidenta ............ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Diagnostice secundare (complicaţii/comorbiditati): ............................................. [][][][]1. ............................................................................................. [][][][]2. ............................................................................................. [][][][]3. ............................................................................................. [][][][]4. ............................................................................................. [][][][]5. ............................................................................................. [][][][]6. ............................................................................................. [][][][]7. ............................................................................................. [][][][]8. ............................................................................................. [][][][]   Semnătura şi parafa medicului curant Semnătura şi parafa medicului şef de secţie     ................................ ....................................   Evaluarea iniţială a bolnavului cu insuficienta renala┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Transferat: Da/Nu Unitatea de provenienţă Judeţ [][] Localitate .......................................││ Spitalul .................... [][][][][][] Secţie .............................. [][][][][]│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Situaţie familială (Persoane care ar putea ajuta bolnavul la efectuarea schimbului/tratamentului) ..││ ....................................................................................................││2. Condiţii de viaţa la domiciliu: Camera pentru tratament: Da/Nu; Apa curenta: Da/Nu; ││ Spaţiu pentru depozitarea materialelor: Da/Nu ││ Evaluator (Medic/Asistent medical) ............................. Data evaluării ....................│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Starea clinica1) ......................................................................................││.......................................................................................................││Deficiente neuro-psiho-motorii D/N Deficiente vizuale D/N ││Patologie asociata care contraindica HD/DP/TR1) D/N Detalii .........................................││.......................................................................................................││Cale de abord vascular [fără] [cateter - cateter tunelizat - fistula cu vase native - proteza ││vasculara - altele] Cale de abord peritoneal [fără] [cateter peritoneal] ││Înălţime: ....... Greutate ....... PA .... Trat. anti-hipertensiv: Da/Nu SGA ..... Diureza .........││Evaluator (Medic) ............................................ Data evaluării ........................│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Date paraclinice┌────────────────┬─────┬─────────────────┬─────┬───────────────────┬─────┬────────────────────────┬─────┐│Hb (g/dL) │ │Na (mEq/L) │ │Fosfataza alcalină │ │Uree urinara (g/L) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Ht (%) │ │K (mEq/L) │ │Glicemie (mg/dL) │ │Creatinina urinara (g/L)│ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Leucocite (/mmc)│ │Ca (mEq/L) │ │Colesterol (mg/dL) │ │Clearance uree (mL/min) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Trombocite │ │Fosfat (mg/dL) │ │HDL Colesterol │ │Clearance creatinina │ ││ │ │ │ │(mg/dL) │ │(mL/min) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Timp Howell │ │Proteine serice │ │Lipemie (mg/dL) │ │Filtrat glomerular │ ││ │ │(g/dL) │ │ │ │(mL/min) │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│Tmp Quick │ │Serine (g/dL) │ │Trigliceride │ │Kt/V rinichi │ ││ │ │ │ │(mg/dL) │ │nativ/săptămâna │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│HCO3- (mEq/L) │ │TGO │ │Uree serica (mg/dL)│ │Anticorpi citotoxici │ │├────────────────┼─────┼─────────────────┼─────┼───────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤│ │ │TGP │ │Creatinina serica │ │Antigene │ ││ │ │ │ │(mg/dL) │ │histocompatibilitate │ │└────────────────┴─────┴─────────────────┴─────┴───────────────────┴─────┴────────────────────────┴─────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│EKG ...................................................................................................││ ...................................................................................................││Rx cord-pulmon ........................................................................................││ ...................................................................................................││Ecografie (cord, carotide, rinichi, ficat) ............................................................││ ...................................................................................................│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────┐│Comisia medicală aproba/respinge includerea în program │ │BOLNAVI IN PROGRAM DE DIALIZA/TRANSPLANT ││de: │ │Luat în evidenta la data de .................││monitorizare/hemodializa/dializa peritoneala/transplant│ │Medicul care iniţiază dializa (conduce ││de, la data de ........................................│ │tratamentul) ................................││.......................................................│ │Asistent şef Unitate ........................││Motivatie .............................................│ │Secretariat unitate .........................││.......................................................│ └─────────────────────────────────────────────┘│Medic şef Secţie Nefrologie/Medicală/Pediatrie ........│ 1) Se vor analiza în funcţie de│Medic şef (coordonator) Unitate Dializa/Transplant ....│ indicaţiile/contraindicatiile hemodializei│Medic şef Secţie Anestezie Terapie Intensiva ..........│ (dializei peritoneale/transplantului renal)│Medic curant ..........................................│ (Regulamentul unităţilor de dializa).└───────────────────────────────────────────────────────┘    Investigaţii şi proceduri    Data începerii procedurilor: ora [][].[][]; zi [][]; luna [][]; an [][][][]    Data terminării procedurilor: ora [][].[][]; zi [][]; luna [][]; an [][][][]┌────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ Data │ Denumire investigatie/procedura │ Cod │ Medicamente administrate ││crt.│ │ │ │ │├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤├────┼───────┼──────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────┤└────┴───────┴──────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Încheierea monitorizarii/tratamentului prin dializa/transplant renal ││Epicriza ││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││Recomandări .................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................││.............................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data închiderii fisei zi [][]; luna [][]; an [][][][] ││Motivatia întreruperii: (1) vindecat; (2) la cerere; (3) recomandarea medicului curant; ││(4) transfer la alta unitate; (5) deces; (6) alte cauze. ││ ││ ││ Semnătura şi parafa medicului curant Semnătura şi parafa medicului şef de secţie ││ ............................... ............................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3) Fişa sintetică de monitorizare a bolnavului cu insuficienta renala Anul .....*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele ........................... Prenumele ................................ ││ ││CNP [][][][][][][][][][][][][] ││Nr. carnet (pentru bolnavii incluşi în programele de sănătate) [][][][][][] ││ ││Număr înregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ [][][][] Întocmit de ....................││ ............. (parafa medicului)│├────────────────────────────────────┬───┬───┬────┬────┬─────┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┤│Data │Cod│Ian│Febr│Mart│April│Mai│Iun│Iul│Aug│Sept│Oct│Nov│Dec│├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Hb1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ht1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Nr hematii (mil.)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Reticulocite (%)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Leucocite (mii)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Trombocite (mii)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Proteine serice (g/dL)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Electroforeza proteine serice2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Alb/glob (%)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Albumina (g/dL)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Alpha 1 (%)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Alpha 2 (%)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Beta (%)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Gamma (%)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Fibrinogen (mg/dL)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│TGP (UI)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│TGO (UI)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Fosfataza alcalină (UI)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Sodiu (mEq/L)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Potasiu (mEq/L)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Calciu (mEq/L)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Fosfor (mg/dL)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Clor (mEq/L)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Magneziu (mEq/L)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│RA/Bicarbonat (mEq/L)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Fier seric (mcg/dL)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Feritina (ng/mL)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Glicemie (mg/dL)2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Colesterol (mg/dL)3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Lipide (mg/dL)3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Trigliceride (mg/dL)3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Uree serica (mg/dL)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Creatinina serica (mg/dL)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Acid uric (mg/dL)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Diureza (mL/24 ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Densitate (osmolaritate urinara) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Proteinurie (g/24 ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Proteinurie (mg/g creatinina) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Creatinina urinara (g/24 ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Uree urinara (g/24 ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Clearance uree (mL/min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Clearance creatinina (mL/min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Hematii urina (pe mmc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Leucocite urina (pe mmc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Cilindri urina (pe mmc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Filtrat glomerular (mL/min)2,5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│URR (HD)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Kt/V rinichi nativ2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Kt/V HD/DP2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Kt/V total2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ag HBS3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ac anti-HB3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ac anti-HC3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ac anti HIV3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ac anti CMV3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ac citotoxici2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Ag histocompatibilitate2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Proteina C reactiva2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Timp Howell (sec)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Timp Quick (sec)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│PTH (pg/mL sau pmol/L)4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Înălţime (cm)4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Greutate (kg)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│SGA2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│UF medie (pe şedinţa - HD; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe zi DP)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤│Dializor (tip)1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤├────────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┤└────────────────────────────────────┴───┴───┴────┴────┴─────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┘--------- 1) lunar; 2) trimestrial; 3) semestrial; 4) anual 5) determinat direct (prin media aritmetica a clearance-urilor ureei şi creatininei) sau    estimat (prin formula MDRD).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Exsudat nazal (trimestrial) - bolnavi dializaţi ││ ││1. ..........................................................................................││ ││2. ..........................................................................................││ ││3. ..........................................................................................││ ││4. ..........................................................................................││ ││Exsudat faringian (trimestrial) - bolnavi dializaţi ││ ││1. ..........................................................................................││ ││2. ..........................................................................................││ ││3. ..........................................................................................││ ││4. ..........................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Electrocardiograma (trimestrial) ││1. ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││2. ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││3. ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││4. ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││Radiografie cord pulmon (anual) ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││Radiografii osoase (mâini, clavicule, sold, coloana vertebrala) (anual) ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Ecografie (cord, carotide, ficat, rinichi) (anual) ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte explorări ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Concluziile examenului de bilanţ (lunar, trimestrial, semestrial, anual) ││Diagnostic ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││Indicaţii terapeutice ││Dieta ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││Tratament medicamentos ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││Program de dializa ││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ..........................................................................................││ ││ Semnătura şi parafa medicului curant ││ ................................ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Aprecierea globală subiectiva a stării de nutriţie (SGA)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│(A) Anamneza ││1. Modificări în greutate (în ultimele 6 luni) │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ ││ Fără modificări │ Scădere în │ Scădere < 5% în │ Scădere > 5% │ [] │ [] │ [] │ [] ││ sau scăderea │ greutate minora │ greutate │ │ │ │ │ ││greutatii < 0,5 kg│ (între 0,5-1 kg) │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│2. Modificări în aportul alimentar │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ ││ Fără modificări │ Aport alimente │ Scădere globală │Dieta lichidiana │ │ │ │ ││ │ solide suboptim │ moderata a │hipocalorică până│ [] │ [] │ [] │ [] ││ │ │ aportului, până │ la infometare │ │ │ │ ││ │ │ la dieta │ │ │ │ │ ││ │ │lichidiana totală│ │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│3. Simptome gastro-intestinale │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ ││ Fără simptome │ Greturi │ Varsaturi sau │ Diaree sau │ │ │ │ ││ │ │ simptome │ varsaturi │ [] │ [] │ [] │ [] ││ │ │gastrointestinale│ frecvente sau │ │ │ │ ││ │ │ moderate │ anorexie severă │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│4. Capacitate funcţională (legată de statusul nutritional) │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ ││ Buna │ Dificultate la │ Dificultate la │ Imobilizare │ [] │ [] │ [] │ [] ││ │ mers │activităţi minore│ la pat │ │ │ │ ││ │ │(mersul la baie) │ │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│5. Comorbiditatea*) │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ ││ Ani dializa < 1 │ Ani dializa 1-4 │ Ani dializa > 4 │ Comorbiditati │ │ │ │ ││Fără comorbiditati│sau Comorbiditati │ ani sau │severe (doua sau │ │ │ │ ││ │ uşoare (fără │ Comorbiditati │mai multe majore)│ [] │ [] │ [] │ [] ││ │ comorbiditatile │ moderate (o │ │ │ │ │ ││ │ majore) │ comorbiditate │ │ │ │ │ ││ │ │ majoră) │ │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│(B) Examen fizic ││6. Scăderea depozitelor de grasime sau pierderea grasimii subcutanate (ochi, triceps, biceps,││piept) │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ [] │ [] │ [] │ [] ││ Fără modificări │ Minima │ Moderata │ Severă │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│7. Semne de hipotrofie musculara (tampla, clavicula, scapula, coaste, genunchi, interososi) │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ [] │ [] │ [] │ [] ││ Fără modificări │ Minime │ Moderate │ Severe │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│(C) Indicele de masa corporală (IMC = G/H2) │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ [] │ [] │ [] │ [] ││ 8.IMC > 20 kg/mp │IMC 18-19.9 kg/mp │IMC 16-17.9 kg/mp│ IMC < 16 kg/mp │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┤│(D) Parametrii de laborator ││9. Albumina serica │├──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┬────┬────┬────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ ││Albumina > 4 g/dl │ Albumina │ Albumina │Albumina < 3 g/dl│ [] │ [] │ [] │ [] ││ │ 3.5-3.9 g/dl │ 3-3.4 g/dl │ │ │ │ │ │├──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┼────┼────┼────┼────┤│SCOR TOTAL = SUMA CELOR 9 COMPONENTE (0-27) │ [] │ [] │ [] │ [] ││Scor = 0 = nutriţie optima; Scor = 27 = malnutritie severă │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘-------------------    *) Comorbiditati majore = ICC clasa III sau IV; SIDA boala; boala coronariană severă; BPOC moderat au sever; sechele neurologice severe; neoplasma metastazat sau chemoterapie recenta. 4) PROTOCOLUL ŞEDINŢEI DE HEMODIALIZA*Font 7*┌────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐│Unitatea │Greutate (kg] │PRESCRIPŢIE │Dializant │Dializor │├─────┬──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Data │ Fişa SZ [][][][]│- uscata │Durata şedinţei │- bicarbonat/acetat│Anticoagulare │├─────┴──────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Şedinţa dializa nr. │- câştig ponderal │Pompa sânge: │- conductivitate: │- tip ││ │interdialitic │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────┬──────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Nume │- intrare HD │- ieşire HD │- simpla/dubla │- debit: │- medicament │├────────────────────────┼───────────────┴──────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Prenume │- propusă │- debit │- delta bicarbonat:│- doza │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Monitor dializa │Diureza │Ultrafiltrare │- clorura de kaliu:│Eritropoietina ││ │ │propusă: │ │tip: │├────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Tip tratament │Temperatura │Debit ultrafiltrare:│- temperatura: │- doza: ││HD UFI HDF HF HP HDP PF ├──────────────────────────────┼────────────────────┴───────────────────┴───────────────┤│on line continuu A-V V-V│Abord vascular FAVI Proteza │Medic (semnătura şi parafa) ││ │Cateter (temp tunel) │ │├────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤├───┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┤│ │Conect│Ora 1│Ora 2│Ora 3│Ora 4│Ora 5│ │Destindere Soluţie fiziologica mL │ Asistent medical │ ││ └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤│ ┌──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │Conectare │ Asistent medical │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ ├──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┤│260├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Observaţii ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││240├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││220├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││200├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││160├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││140├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││120├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││100├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││ 80├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ ││ 60├──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ ││ │ -│-│ │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ │ │├───┴──┴─┴─┼─┴─┴─┼─┴─┴─┼─┴─┴─┼─┴─┴─┼─┴─┴─┤ │ ││P Art │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ ││P Ven │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ┌────────────────┬───┬───┬────┬────┬──────────────────────────────────┐│PTM │ │ │ │ │ │ │ │Na+│K+ │Ca2+│Uree│ │├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ├────────────────┼───┼───┼────┼────┼──────────────────────────────────┤│Qs │ │ │ │ │ │ │Înainte dializa │ │ │ │ │ │├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ ││QD │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───┼───┼────┼────┼──────────────────────────────────┤├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │După dializa │ │ │ │ │ ││Q(UF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ └────────────────┴───┴───┴────┴────┴──────────────────────────────────┘│Conducti- │ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐│vitate │ │ │ │ │ │ │Restituire │Asistent medical │ │├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ ││Bicarbonat│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Deconectare │Asistent medical │ ││Heparina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ├──────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┤│Ioni/TPA │ │ │ │ │ │ │Asistent şef tura │└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│Materiale consumate │Manifestări clinice în cursul şedinţei de dializa │ Medicamente prescrise în │├────────────────────────┬────┤ │ timpul dializei ││Dializor │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Set linii sânge │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Conector recirculare │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Canula punctie arterială│ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Canula punctie venoasa │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Canula punctie Y │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Perfuzor │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Seringi │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││ - 2 mL │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││ - 5 mL │ │ │Medic (semnătura şi parafa)│├────────────────────────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ - 10 mL │ │Manifestări clinice între dialize │Prescripţie │├────────────────────────┼────┤ │ ││ - 20 mL │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││ - 50 mL │ │ │ │├────────────────────────┼────┤ │ ││Ace seringa │ │ │ │├────────────────────────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Manusi (perechi) │ │Rezultate investigaţii paraclinice │Investigaţii paraclinice │├────────────────────────┼────┤ │prescrise ││Altele │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 5) FIŞA SINTETICĂ DE MONITORIZARE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL - ANUL ........*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele .............................. Prenumele .............................................││ ││CNP [][][][][][][][][][][][][] Nr. carnet (pentru bolnavii incluşi în programele de ││ sănătate) [][][][][][][][] ││ ││Număr înregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ [][][][] Întocmit de .....................││ (parafa medicului) │├────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│ │Ianuarie │Februarie│ Martie │ Aprilie │ Mai │ Iunie │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Data │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Apetit │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Greutate (kg) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Presiune arterială (cm Hg) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ - clinostatism │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ - ortostatism │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Semne de hiperhidratare │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Diureza medie (L/zi) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Ultrafiltrare medie neta (ml/zi)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Test echilibrare peritoneala2) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│DPCA/DPCC │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Sistem │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. schimburi │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Orar schimburi │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Tip soluţie │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Volum │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Starea orificiului de ieşire1) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Recomandări │ │ │ │ │ │ ││ ● Dieta │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ● Tratament medicamentos │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Probleme │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘   1) După clasificarea Tdwardowky.┌────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ │ Iulie │ August │Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Data │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Apetit │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Greutate (kg) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Presiune arterială (cm Hg) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ - clinostatism │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ - ortostatism │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Semne de hiperhidratare │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Diureza medie (L/zi) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Ultrafiltrare medie neta (ml/zi)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Test echilibrare peritoneala2) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│DPCA/DPCC │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Sistem │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Nr. schimburi │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Orar schimburi │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Tip soluţie │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Volum │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Starea orificiului de ieşire1) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Recomandări │ │ │ │ │ │ ││ ● Dieta │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ● Tratament medicamentos │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Probleme │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘   1) După clasificarea Tdwardowky. Observaţii........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6) FIŞA DE MONITORIZARE AMBULATORIE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL1)*Font 8*   Numele .................... Prenumele ........................... Numărul2) ................┌────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────┐│Data │ │ Dializat │ Orificiu │ ││ │ ├─────────┬────────────┤ cateter │ ││ │ Ora │introdus │ evacuat │ │ Observaţii ││ │ ├───┬─────┼─────┬──────┼──────┬───────┤ ││ │ │Tip│Volum│Volum│Aspect│Aspect│Toaleta│ ││ ├─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│ │ 600│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┬─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Greutate │ │ 1200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Temperatura │ │ 1700│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Diureza │ │ 2200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Presiune arterială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┴─────┼─────┴──────┼──────┼───────┼────────────┤│Volum ultrafiltrare neta L/24h│ │Total│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┴─────┼─────┼───┬─────┼─────┬──────┼──────┼───────┼────────────┤│Data │ 600│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┬─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Greutate │ │ 1200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Temperatura │ │ 1700│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Diureza │ │ 2200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Presiune arterială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┴─────┼─────┴──────┼──────┼───────┼────────────┤│Volum ultrafiltrare neta L/24h│ │Total│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┴─────┼─────┼───┬─────┼─────┬──────┼──────┼───────┼────────────┤│Data │ 600│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┬─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Greutate │ │ 1200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Temperatura │ │ 1700│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Diureza │ │ 2200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Presiune arterială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┴─────┼─────┴──────┼──────┼───────┼────────────┤│Volum ultrafiltrare neta L/24h│ │Total│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┴─────┼─────┼───┬─────┼─────┬──────┼──────┼───────┼────────────┤│Data │ 600│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┬─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Greutate │ │ 1200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Temperatura │ │ 1700│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Diureza │ │ 2200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Presiune arterială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┴─────┼─────┴──────┼──────┼───────┼────────────┤│Volum ultrafiltrare neta L/24h│ │Total│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┴─────┼─────┼───┬─────┼─────┬──────┼──────┼───────┼────────────┤│Data │ 600│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┬─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Greutate │ │ 1200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Temperatura │ │ 1700│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Diureza │ │ 2200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Presiune arterială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┴─────┼─────┴──────┼──────┼───────┼────────────┤│Volum ultrafiltrare neta L/24h│ │Total│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┴─────┼─────┼───┬─────┼─────┬──────┼──────┼───────┼────────────┤│Data │ 600│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┬─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Greutate │ │ 1200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Temperatura │ │ 1700│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Diureza │ │ 2200│ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼────────────┤│Presiune arterială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───┴─────┼─────┴──────┼──────┼───────┼────────────┤│Volum ultrafiltrare neta L/24h│ │Total│ │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────────┴────────────┴──────┴───────┴────────────┘-------------    1) Se completează de bolnav şi este analizata cu ocazia bilanţului lunar.    2) Din Registrul bolnavilor hemodializati (dializaţi peritoneal) al unităţii de dializa.    Registrul de evidenta a bolnavilor dializaţi                  REGISTRUL DE EVIDENTA A BOLNAVILOR DIALIZAŢI┌───┬────────┬────────┬─────┬─────┬──────────┬────┬─────────┬──────┬───────┬────────────┬──────┬─────────┬────────────┬────┐│ │Nume şi │ │ │ │ │ │ Casa de │ │ │ Serologie │ Cale │ │ Data şi │Ob- ││ │prenume │ Cod │Data │Locul│Domiciliul│Pro-│Asigurări│Boala │ Grup ├──┬─────────┤abord │ Data │ cauza │ser-││Nr.│Iniţială│numeric │nas- │nas- │ actual │fe- │ de │renala│sanguin│Ag│Ac anti- │(data,│iniţierii│întreruperii│va- ││ │tatălui │personal│terii│terii│ (tel.) │sia │Sănătate │ │ Rh ├──┼──┬──┬───┤ tip) │dializei │ dializei │tii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HB│HB│HC│HIV│ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼───┼──────┼─────────┼────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼───┼──────┼─────────┼────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴────────┴─────┴─────┴──────────┴────┴─────────┴──────┴───────┴──┴──┴──┴───┴──────┴─────────┴────────────┴────┘    Lista de aşteptare pentru dializa                      LISTA DE AŞTEPTARE PENTRU DIALIZA3)┌───┬────────┬────────┬─────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬────────────┬─────────┬──────────┬────┐│ │Nume şi │ │ │ │ │ │ Casa de │ │ │ Serologie │ │ Data │Ob- ││ │prenume │ Cod │Data │ Locul │Domiciliul│ │Asigurări│Boala │ Grup ├──┬─────────┤ Data │efectuării│ser-││Nr.│Iniţială│numeric │nas- │naşterii│ actual │Profesia│ de │renala│sanguin│Ag│Ac anti- │luării în│ caii de │va- ││ │tatălui │personal│terii│ │ (tel.) │ │Sănătate │ │ Rh ├──┼──┬──┬───┤evidenta │ abord │tii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HB│HB│HC│HIV│ │ │ │├───┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼───┼─────────┼──────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼───┼─────────┼──────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴────────┴─────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──┴──┴──┴───┴─────────┴──────────┴────┘----------    3) După luarea în evidenta unităţii, bolnavii vor fi monitorizati lunar folosind Fişa de monitorizare a bolnavului dializat (Anexa XXXIX).    Lista bolnavilor cu indicaţii de transplant renal a unităţii de dializa    Unitatea ......................    Spitalul ......................    Localitatea ................... Tel. ......... Fax ......... E mail .........       LISTA BOLNAVILOR CU INDICAŢII DE TRANSPLANT RENAL A UNITĂŢII DE DIALIZA4)┌───┬────────┬────────┬─────┬───┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬───────────────────────────┬────────┬──────┬────┐│ │Nume şi │ │ │ │ │ Casa de │Diagnostic│ │ │ Serologie │ │ │Ob- ││ │prenume │ Cod │Data │ │Domiciliul│Asigurări│(inclusiv │Tratament│ Grup ├──┬─────────────┬──────────┤Antigene│Data │ser-││Nr.│Iniţială│numeric │nas- │Sex│ actual │ de │ starile │ prin │sanguin│Ag│ Ac anti- │ Ac8) │ histo- │luării│va- ││ │tatălui │personal│terii│ │ (tel.)5) │Sănătate │co-morbide│dializa6)│ Rh │ │ │citotoxici│ compa- │ în │tii ││ │ │ │ │ │ │ │relevante)│ │ ├──┼──┬──┬───┬───┼──────────┤ tibile │evi- │ 7) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HB│HB│HC│HIV│CMV│ │ │denta │ │├───┼────────┼────────┼─────┼───┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───┼──────────┼────────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼─────┼───┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼──┼──┼───┼───┼──────────┼────────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴────────┴─────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──┴──┴──┴───┴───┴──────────┴────────┴──────┴────┘--------------    4) Lista este completată la nivelul unităţii de dializa şi comunicatăRegistrului Naţional de Transplant sau Centrului zonal de transplant renal.Datele vor fi actualizate lunar.    5) Se înscrie adresa actuala completa, cu număr de telefon al pacientului,al rudelor, vecinilor şi instituţiilor unde acesta poate fi, eventual, găsitîn situaţii de urgenta.    6) Tipul tratamentului (HD, DPCA etc.) şi data începerii acestuia.    7) Vor fi menţionate observaţiile referitoare la eventualul donator viuinrudit şi cele referitoare la urgenta transplantarii (motivarea acesteia).    8) Anticorpii citotoxici şi antigenele de histocompatibilitate vor fideterminate în unităţile de imunohematologie zonale abilitate de MinisterulSănătăţii. Anticorpi citotoxici vor fi determinaţi la intervale de 3-6 lunidacă pacientul primeşte transfuzii sau anual la cei netransfuzati.-------