NORME din 23 decembrie 2004 (*actualizate*)DE IGIENĂ, EPIDEMIOLOGIE ŞI EDUCAŢIE SANITARĂ(actualizate până la data de 2 octombrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.182 din 29 septembrie 2009.1. Dezinfecţia în unitatea de dializaPentru păstrarea curăţeniei şi efectuarea dezinfectiei unităţii de dializa se vor lua următoarele măsuri:a. Dezinfectarea patului şi schimbarea lenjeriei după fiecare hemodializa;b. Dezinfectarea salilor de dializa (paviment, pereţi), în fiecare zi, prin ştergerea (sau pulverizarea) cu o soluţie corespunzătoare, cu efect bactericid, fungicid şi virucid;c. Dezinfecţia generală a secţiei, săptămânal, cu una din soluţiile cu efect bactericid, fungicid şi virucid;d. Dezinfecţia tubulaturii interioare a aparatului conform indicaţiilor fabricantului (dezinfecţie chimica după fiecare şedinţa şi, cel puţin o dată pe săptămâna, dezinfecţia fierbinte, dacă monitoarele permit aceasta secventa);e. Dezinfecţia periodică (lunară) a circuitului de apa al unităţii;f. Dezinfecţia mediului cu ajutorul lampilor UV bactericide montate în sălile de dializa, 6-8 ore zilnic.2. Controlul bacteriologic al unităţii de dializaSăptămânal, se vor preleva probe bacteriologice din apa, din tubulatura aparatelor, de pe aparate şi de pe mâinile personalului.3. Circuitul şi accesul în unităţile de dializaa. Circuitele personalului şi ale bolnavilor vor fi separate de cele ale spitalului în care funcţionează;b. Bolnavii vor avea circuit separat, iar intrarea lor în unitatea de dializa se va face după prealabilă prelucrare sanitară (pijama, papuci, eventual dus);c. Accesul persoanelor străine - aparţinători, bolnavi sau personal medical din alte secţii ale spitalului în care funcţionează unitatea - în centrul de dializa este strict interzis.4. Materialele necesare tratamentului (hemodializa, dializa peritoneala)Trebuie considerate drept contaminate bacteriologic după utilizare. Vor fi tratate, manipulate şi indepartate în consecinţa.5. Echipamentul personalului medical al unităţii de dializaVa avea culoare diferita de restul echipamentului din spital, pentru a exista posibilitatea de control a circulaţiei personalului în sau din alte secţii. Personalul unităţii va purta obligatoriu ecuson. a) Echipamentul va fi format din bluza, pantaloni, pantofi şi boneta, în timpul operaţiilor de conectare şi deconectare a bolnavului cu cateter venos central la aparatul de dializa, se va purta echipament steril de protecţie (halat, manusi, masca, galosi); b) Echiparea personalului unităţii de dializa se va face într-un spaţiu separat de restul personalului din spital; c) Accesul personalului din spital în unitatea de dializa se va face numai cu echipament de protecţie menţionat la pct 5.a.6. Controlul anti-epidemic al personalului medical a) La personalul sanitar care lucrează în unitatea de dializa, se vor cerceta:- lunar, exsudatul faringian;- semestrial, prezenta AgHbs, anticorpi anti-HB, anti-HC, RBW, examenul de urina şi transaminazele;- anual, anticorpi anti-HIV (optional) cu consiliere înainte şi după, radioscopie cord-pulmon. b) Persoanele de sex feminin sunt obligate să facă un examen ginecologic şi de secretie vaginala, o dată la 3-6 luni.Rezultatele acestor controale vor fi trecute în evidente specifice (Carnet de sănătate personală etc.).7. Vaccinarea anti-hepatita BBolnavii şi personalul sero-negativ al unităţilor de dializa vor fi vaccinati anti-hepatita B, în cadrul programelor profilactice ale Ministerului Sănătăţii.8. Prelevarea produselor biologicea. Prelevarea produselor biologice de la bolnavii dializaţi se va face în condiţii de securitate, iar transportul probelor la laborator se va face de urgenta.b. Prelevarea produselor biologice de la bolnavii dializaţi în afară şedinţelor de dializa sau pentru controalele periodice, în cazul celor dializaţi peritoneal, se va face în sali de recoltari special amenajate, cu toate măsurile de prevenire a contaminării personalului (masca, ochelari de protecţie, manusi de unica folosinţa).9. Controlul anti-epidemic al bolnavilor dializaţiDeterminarea marker-ilor infectiei cu HB, HC, HIV este obligatorie pentru toţi bolnavii dializaţi:- la instituirea tratamentului prin dializa;- la fiecare 6 luni - bolnavi hemodializati;- la fiecare 12 luni - bolnavi dializaţi peritoneal.10. Măsuri anti-epidemice la bolnavii cu infectii viraleBolnavii cu serologie pozitiva pentru infectii cu virusuri hepatitice şi/sau HIV vor fi dializaţi în sali separate şi/sau pe aparate de hemodializa destinate special, cu măsuri suplimentare de profilaxie a hepatitei şi a infectiei HIV. În cazul în care acest lucru nu este posibil, aparatul va fi dezinfectat chimic după fiecare dializa efectuată. În localităţile cu mai multe unităţi de dializa, se va desemna o singura unitate pentru tratamentul cazurilor HIV pozitive, în vederea creşterii eficientei utilizării aparatelor de dializa. Toate operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie care ţin de sectorul respectiv, vor fi făcute separat de restul aparaturii utilizate la ceilalţi bolnavi.11. Educaţia sanitarăÎn cursul şedinţelor de dializa, personalul medical se va ocupa de educaţia sanitară a fiecărui bolnav, privind respectarea regulilor de igiena individuală şi a normelor de igiena şi epidemiologice ale unităţii de dializa.-------