ORDIN nr. 468 din 13 octombrie 2009privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 20 octombrie 2009    Având în vedere prevederile art. 51 alin. (4) şi ale art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 33, 34 şi 57 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În situaţia în care unei persoane cu handicap nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din raza de domiciliu, aceasta poate fi admisă într-un centru rezidenţial public din alt judeţ/sector al municipiului Bucureşti decât cel de domiciliu. (2) Solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul, privind admiterea acesteia într-un centru rezidenţial public din alt judeţ decât cel de domiciliu, reprezintă actul administrativ în baza căruia se realizează decontarea cheltuielilor. (3) În situaţia expirării valabilităţii actului de identitate al persoanei asistate, sunt aplicabile dispoziţiile legislaţiei în vigoare privitoare la evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,Dima ToaderBucureşti, 13 octombrie 2009.Nr. 468.---------