ORDIN nr. 4.843 din 27 august 2009privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009    În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică. Metodologia este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul şcolar 2009-2010.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 27 august 2009.Nr. 4.843.  +  AnexăMETODOLOGIE 27/08/2009