HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 23 septembrie 2009pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 13 octombrie 2009  Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a restituirilor în natură către proprietarii de drept şi a unor înscrieri efectuate în mod eronat.2. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.3. Se aprobă schimbarea unităţii de folosinţă pentru bunurile din domeniul public al statului înregistrate la numerele MFP 112551, 107827, 35512, 104218, 113990, 113989, 102688 (parţial), 65422 (parţial), 102763 (parţial), 113393, precum şi actualizarea valorilor de inventar şi a datelor acestor imobile, potrivit anexei nr. 4.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.080.  +  Anexa 1 SITUAŢIAscoaterii bunurilor din domeniul public al statului ca urmare aretrocedării acestora către proprietarii de drept şi a unorînscrieri în inventar efectuate în mod eronat
  *Font 7*
  Nr. MFP Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă trecerea Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea din domeniul public al statului Ordonatorul/ administratorul de la care trece bunul din domeniul public al statului (CIF şi denumirea) Ordonatorul/ administratorul la care trece bunul din domeniul public al statului
  0 1 2 3 4 5
  37348 Dispoziţia de restituire nr. 215/29.05.2007 a ministrului administraţiei şi internelor Protocol de predare-primire nr. 60.519/12.07.2007 06-10 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud 4347712 Proprietarul de drept
  112976 Decizie de restituire a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 230/18.11.2005 Protocol de predare-primire nr. 60.063/1.02.2006 06-34 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud 4347712 Proprietarul de drept
  28349 A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează în inventar inclus şi la nr. MEF 143654). Teren - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 -
  112577 A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează inclus şi la nr. MEF 143654). 15-113 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 -
  112888 A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează în inventar inclus şi la nr. MEF 112898). 32-56 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu 3406941 -
  112854 Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.187/3.10.2006 Proces-verbal nr. 2.435/30.08.2007 32-08 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu 3406941 Proprietarul de drept
  107744 Dispoziţia de restituire nr. 292/14.07.2003 a ministrului administraţiei şi internelor Proces-verbal de predare-primire nr. 9.700/27.07.2006 35-63 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 Proprietarul de drept
  107751 Decizia civilă a Curţii de Apel Timişoara nr. 865/A/8.04.2005 Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, irevocabilă, nr. 5.657/8.06.2006 Proces-verbal de punere în posesie nr. 10.859/24.11.2006 35-70 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 Proprietarul de drept
  107721 Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, irevocabilă, nr. 5.728/9.06.2006 Proces-verbal de punere în posesie nr. 20.136/15.12.2007 35-20 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 Proprietarul de drept
  107733 A fost înscris în mod eronat de două ori (figurează în inventar inclus şi la nr. MEF 107.732). 35-39-02 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 -
  113940 Decizia civilă a Curţii de Apel Bucureşti nr. 855/A/18.05.2005 Proces-verbal de predare-primire nr. 189.859/30.04.2006 53-06 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 Proprietarul de drept
  113943 Decizia civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, irevocabilă, nr. 9.245/15.11.2005 53-08 Art. 6 alin. (1), (2) Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 Proprietarul de drept
  113942 A fost înscris în mod eronat. Este vorba de acelaşi imobil care are nr. de cadastru intern 53-16 şi căruia urmează să i se atribuie nr. MFP nou, potrivit anexei nr. 5. 53-12 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 -
   +  Anexa 2 SITUAŢIAprivind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor dindomeniul public al statului aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor - I.G.P.R.
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar actualizată Motivaţia modificării valorii
  0 1 2 3 4 5
  112959 8.29.10 06-14 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 90.520 Înscriere eronată
  112960 8.29.10 06-15 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 90.520 Înscriere eronată
  112961 8.29.10 06-16 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 89.067 Înscriere eronată
  112962 8.29.10 06-17 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 89.637 Înscriere eronată
  112963 8.29.10 06-18 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 90.310 Înscriere eronată
  112964 8.29.10 06-20 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 65.861 Înscriere eronată
  112965 8.29.10 06-21 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 80.074 Înscriere eronată
  112966 8.29.10 06-22 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 68.171 Înscriere eronată
  112967 8.29.10 06-23 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 89.313 Înscriere eronată
  112968 8.29.10 06-24 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 72.122 Înscriere eronată
  112969 8.29.10 06-25 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 94.649 Înscriere eronată
  112970 8.29.10 06-28 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 107.170 Înscriere eronată
  112971 8.29.10 06-29 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 104.495 Înscriere eronată
  112972 8.29.10 06-30 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 103.184 Înscriere eronată
  112973 8.29.10 06-31 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 120.135 Înscriere eronată
  112974 8.29.10 06-32 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 110.842 Înscriere eronată
  112975 8.29.10 06-33 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 96.621 Înscriere eronată
  112977 8.29.10 06-35 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 11.959.499 Înscriere eronată
  112978 8.29.10 06-38 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 111.581 Înscriere eronată
  112979 8.29.10 06-39 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 126.903 Înscriere eronată
  113175 8.29.10 06-41 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 111.481 Înscriere eronată
  113188 8.29.10 06-42 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 116.490 Înscriere eronată
  113189 8.29.10 06-43 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 84.431 Înscriere eronată
  113190 8.29.10 06-44 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 139.781 Înscriere eronată
  113191 8.29.10 06-45 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 108.691 Înscriere eronată
  113192 8.29.10 06-46 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 151.108 Înscriere eronată
  113193 8.29.10 06-47 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 115.846 Înscriere eronată
  113194 8.29.10 06-49 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 30.498 Înscriere eronată
  113195 8.29.10 06-50 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 71.915 Înscriere eronată
  113196 8.29.10 06-51 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 58.174 Înscriere eronată
  113197 8.29.10 06-52 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 534.540 Înscriere eronată
  113198 8.29.10 06-53 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 330.714 Înscriere eronată
  113199 8.29.10 06-54 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 283.950 Înscriere eronată
  113200 8.29.10 06-55 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 627.974 Înscriere eronată
  113201 8.29.10 06-56 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 185.728 Înscriere eronată
  113202 8.29.10 06-57 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 155.576 Înscriere eronată
  112503 8.29.10 15-21 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 102.751 Înscriere eronată
  112517 8.29.10 15-40 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 60.146 Înscriere eronată
  112523 8.29.10 15-46 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 73.311 Înscriere eronată
  112561 8.29.10 15-94 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 200.519 Înscriere eronată
  143654 8.29.10 15-113 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 406.926 Înscriere eronată
  112578 8.29.10 15-114 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 364.735 Înscriere eronată
  144727 8.29.10 15-115 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 705.531 Înscriere eronată
  150088 8.29.10 15-119 Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa 4.561.744 Înscriere eronată
  27186 8.29.10 17-01 Ţara: România Judeţul: Galaţi 7.310.275 Înscriere eronată
  113446 8.29.10 17-13 Ţara: România Judeţul: Galaţi 171.068 Înscriere eronată
  113449 8.29.10 17-19 Ţara: România Judeţul: Galaţi 11.193 Înscriere eronată
  113453 8.29.10 17-24 Ţara: România Judeţul: Galaţi 33.551 Înscriere eronată
  113466 8.29.10 17-38 Ţara: România Judeţul: Galaţi 32.768 Înscriere eronată
  113467 8.29.10 17-39 Ţara: România Judeţul: Galaţi 35.988 Înscriere eronată
  113468 8.29.10 17-40 Ţara: România Judeţul: Galaţi 35.560 Înscriere eronată
  113470 8.29.10 17-42 Ţara: România Judeţul: Galaţi 34.855 Înscriere eronată
  113471 8.29.10 17-43 Ţara: România Judeţul: Galaţi 35.662 Înscriere eronată
  113476 8.29.10 17-50 Ţara: România Judeţul: Galaţi 33.746 Înscriere eronată
  113480 8.29.10 17-54 Ţara: România Judeţul: Galaţi 32.496 Înscriere eronată
  113485 8.29.10 17-63 Ţara: România Judeţul: Galaţi 50.714 Înscriere eronată
  113491 8.29.10 17-71 Ţara: România Judeţul: Galaţi 40.951 Înscriere eronată
  113500 8.29.10 17-84 Ţara: România Judeţul: Galaţi 133.041 Înscriere eronată
  113506 8.29.10 17-90 Ţara: România Judeţul: Galaţi 1.186.225 Înscriere eronată
  37684 8.29.10 21-01 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 4.397.131 Înscriere eronată
  113301 8.29.10 21-15 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 523.952 Înscriere eronată
  113302 8.29.10 21-16 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 60.932 Înscriere eronată
  113303 8.29.10 21-17 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 61.314 Înscriere eronată
  113304 8.29.10 21-19 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 60.689 Înscriere eronată
  113305 8.29.10 21-21 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 59.934 Înscriere eronată
  113306 8.29.10 21-23 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 54.941 Înscriere eronată
  113307 8.29.10 21-24 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 56.395 Înscriere eronată
  113308 8.29.10 21-28 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 58.882 Înscriere eronată
  113309 8.29.10 21-30 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 60.833 Înscriere eronată
  113310 8.29.10 21-31 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 55.067 Înscriere eronată
  113311 8.29.10 21-32 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 53.119 Înscriere eronată
  113312 8.29.10 21-36 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 146.026 Înscriere eronată
  113313 8.29.10 21-40 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 64.039 Înscriere eronată
  113314 8.29.10 21-41 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 58.716 Înscriere eronată
  113315 8.29.10 21-44 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 63.471 Înscriere eronată
  113316 8.29.10 21-45 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 55.883 Înscriere eronată
  113317 8.29.10 21-47 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 147.508 Înscriere eronată
  113318 8.29.10 21-49 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 56.806 Înscriere eronată
  113319 8.29.10 21-51 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 81.030 Înscriere eronată
  113320 8.29.10 21-54 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 77.732 Înscriere eronată
  113321 8.29.10 21-63 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 79.969 Înscriere eronată
  113322 8.29.10 21-65 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 72.156 Înscriere eronată
  113323 8.29.10 21-66 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 54.221 Înscriere eronată
  113324 8.29.10 21-67 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 1.389.524 Înscriere eronată
  113325 8.29.10 21-69 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 30.785 Înscriere eronată
  113326 8.29.10 21-70 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 46.697 Înscriere eronată
  113327 8.29.10 21-72 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 84.233 Înscriere eronată
  113328 8.29.10 21-73 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 54.054 Înscriere eronată
  113329 8.29.10 21-74 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 74.494 Înscriere eronată
  113330 8.29.10 21-75 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 80.520 Înscriere eronată
  113331 8.29.10 21-76 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 70.058 Înscriere eronată
  113332 8.29.10 21-77 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 88.217 Înscriere eronată
  113333 8.29.10 21-78 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 92.374 Înscriere eronată
  113334 8.29.10 21-79 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 116.301 Înscriere eronată
  113335 8.29.10 21-83 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 229.515 Înscriere eronată
  113336 8.29.10 21-80 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 1.094.951 Înscriere eronată
  113338 8.29.10 21-85 Ţara: România Judeţul: Ialomiţa 162.406 Înscriere eronată
  35 8.29.10 28-01 Ţara: România Judeţul: Olt 2.906.704 Înscriere eronată
  107786 8.29.10 28-26 Ţara: România Judeţul: Olt 123.492 Înscriere eronată
  107802 8.29.10 28-43 Ţara: România Judeţul: Olt 114.426 Înscriere eronată
  107806 8.29.10 28-52 Ţara: România Judeţul: Olt 2.610.540 Înscriere eronată
  107813 8.29.10 28-60 Ţara: România Judeţul: Olt 143.184 Înscriere eronată
  107821 8.29.10 28-79 Ţara: România Judeţul: Olt 955.392 Înscriere eronată
  107825 8.29.10 28-83 Ţara: România Judeţul: Olt 143.259 Înscriere eronată
  107872 8.29.10 28-133 Ţara: România Judeţul: Olt 361.231 Înscriere eronată
  107875 8.29.10 28-138 Ţara: România Judeţul: Olt 471.691 Înscriere eronată
  107877 8.29.10 28-142 Ţara: România Judeţul: Olt 1.124.216 Înscriere eronată
  114008 8.29.10 27-09 Ţara: România Judeţul: Neamţ 2.493.224 Înscriere eronată
  114009 8.29.10 27-12 Ţara: România Judeţul: Neamţ 311.536 Înscriere eronată
  114011 8.29.10 27-16 Ţara: România Judeţul: Neamţ 88.670 Înscriere eronată
  114092 8.29.10 27-59 Ţara: România Judeţul: Neamţ 87.085 Înscriere eronată
  26160 8.29.10 27-63 Ţara: România Judeţul: Neamţ 9.516.636 Înscriere eronată
  114095 8.29.10 27-66 Ţara: România Judeţul: Neamţ 81.793 Înscriere eronată
  114112 8.29.10 27-84 Ţara: România Judeţul: Neamţ 1.821.906 Înscriere eronată
  114129 8.29.10 27-112 Ţara: România Judeţul: Neamţ 2.475.851 Înscriere eronată
  36550 8.29.10 32-01 Ţara: România Judeţul: Sibiu 8.424.672 Înscriere eronată
  112855 8.29.10 32-09 Ţara: România Judeţul: Sibiu 817.418 Înscriere eronată
  112856 8.29.10 32-11 Ţara: România Judeţul: Sibiu 193.704 Înscriere eronată
  112857 8.29.10 32-12 Ţara: România Judeţul: Sibiu 230.691 Înscriere eronată
  112858 8.29.10 32-15 Ţara: România Judeţul: Sibiu 179.695 Înscriere eronată
  112859 8.29.10 32-16 Ţara: România Judeţul: Sibiu 42.515 Înscriere eronată
  112860 8.29.10 32-17 Ţara: România Judeţul: Sibiu 86.959 Înscriere eronată
  112861 8.29.10 32-18 Ţara: România Judeţul: Sibiu 35.968 Înscriere eronată
  112862 8.29.10 32-19 Ţara: România Judeţul: Sibiu 46.487 Înscriere eronată
  112863 8.29.10 32-20 Ţara: România Judeţul: Sibiu 81.998 Înscriere eronată
  112864 8.29.10 32-21 Ţara: România Judeţul: Sibiu 43.106 Înscriere eronată
  112865 8.29.10 32-22 Ţara: România Judeţul: Sibiu 73.249 Înscriere eronată
  112866 8.29.10 32-23 Ţara: România Judeţul: Sibiu 43.875 Înscriere eronată
  112867 8.29.10 32-24 Ţara: România Judeţul: Sibiu 44.787 Înscriere eronată
  112868 8.29.10 32-25 Ţara: România Judeţul: Sibiu 62.958 Înscriere eronată
  112869 8.29.10 32-26 Ţara: România Judeţul: Sibiu 39.518 Înscriere eronată
  112870 8.29.10 32-27 Ţara: România Judeţul: Sibiu 42.596 Înscriere eronată
  112871 8.29.10 32-28 Ţara: România Judeţul: Sibiu 54.339 Înscriere eronată
  112872 8.29.10 32-29 Ţara: România Judeţul: Sibiu 94.763 Înscriere eronată
  112873 8.29.10 32-30 Ţara: România Judeţul: Sibiu 44.000 Înscriere eronată
  112874 8.29.10 32-31 Ţara: România Judeţul: Sibiu 36.510 Înscriere eronată
  112875 8.29.10 32-32 Ţara: România Judeţul: Sibiu 49.062 Înscriere eronată
  112876 8.29.10 32-33 Ţara: România Judeţul: Sibiu 125.324 Înscriere eronată
  112877 8.29.10 32-34 Ţara: România Judeţul: Sibiu 42.930 Înscriere eronată
  112878 8.29.10 32-35 Ţara: România Judeţul: Sibiu 61.070 Înscriere eronată
  112880 8.29.10 32-41 Ţara: România Judeţul: Sibiu 147.850 Înscriere eronată
  112881 8.29.10 32-43 Ţara: România Judeţul: Sibiu 159.367 Înscriere eronată
  112882 8.29.10 32-44 Ţara: România Judeţul: Sibiu 48.153 Înscriere eronată
  112883 8.29.10 32-48 Ţara: România Judeţul: Sibiu 801.455 Înscriere eronată
  112884 8.29.10 32-49 Ţara: România Judeţul: Sibiu 95.931 Înscriere eronată
  112885 8.29.10 32-50 Ţara: România Judeţul: Sibiu 69.952 Înscriere eronată
  112886 8.29.10 32-51 Ţara: România Judeţul: Sibiu 81.236 Înscriere eronată
  112887 8.29.10 32-52 Ţara: România Judeţul: Sibiu 72.913 Înscriere eronată
  112889 8.29.10 32-57 Ţara: România Judeţul: Sibiu 78.372 Înscriere eronată
  112890 8.29.10 32-58 Ţara: România Judeţul: Sibiu 85.690 Înscriere eronată
  112891 8.29.10 32-59 Ţara: România Judeţul: Sibiu 112.324 Înscriere eronată
  112892 8.29.10 32-61 Ţara: România Judeţul: Sibiu 133.698 Înscriere eronată
  112893 8.29.10 32-63 Ţara: România Judeţul: Sibiu 109.248 Înscriere eronată
  121164 8.29.10 32-62 Ţara: România Judeţul: Sibiu 111.192 Înscriere eronată
  112894 8.29.10 32-65 Ţara: România Judeţul: Sibiu 34.349 Înscriere eronată
  112895 8.29.10 32-66 Ţara: România Judeţul: Sibiu 134.689 Înscriere eronată
  112897 8.29.10 32-68 Ţara: România Judeţul: Sibiu 139.393 Înscriere eronată
  112898 8.29.10 32-69 Ţara: România Judeţul: Sibiu 129.333 Înscriere eronată
  112899 8.29.10 32-70 Ţara: România Judeţul: Sibiu 122.673 Înscriere eronată
  107732 8.29.10 35-39-01 Ţara: România Judeţul: Timiş 1.984.634 Înscriere eronată
  107717 8.29.10 35-11 Ţara: România Judeţul: Timiş 242.879 Înscriere eronată
  107719 8.29.10 35-17 Ţara: România Judeţul: Timiş 587.035 Înscriere eronată
  107718 8.29.10 35-14 Ţara: România Judeţul: Timiş 336.918 Înscriere eronată
  107720 8.29.10 35-19 Ţara: România Judeţul: Timiş 170.864 Înscriere eronată
  107722 8.29.10 35-22 Ţara: România Judeţul: Timiş 150.045 Înscriere eronată
  107723 8.29.10 35-29 Ţara: România Judeţul: Timiş 75.098 Înscriere eronată
  107724 8.29.10 35-30 Ţara: România Judeţul: Timiş 71.434 Înscriere eronată
  107725 8.29.10 35-32 Ţara: România Judeţul: Timiş 71.439 Înscriere eronată
  107726 8.29.10 35-33 Ţara: România Judeţul: Timiş 82.163 Înscriere eronată
  107727 8.29.10 35-34 Ţara: România Judeţul: Timiş 82.245 Înscriere eronată
  107728 8.29.10 35-35 Ţara: România Judeţul: Timiş 55.652 Înscriere eronată
  107729 8.29.10 35-36 Ţara: România Judeţul: Timiş 92.974 Înscriere eronată
  107730 8.29.10 35-37 Ţara: România Judeţul: Timiş 148.727 Înscriere eronată
  107731 8.29.10 35-38 Ţara: România Judeţul: Timiş 151.338 Înscriere eronată
  107734 8.29.10 35-46 Ţara: România Judeţul: Timiş 61.162 Înscriere eronată
  107735 8.29.10 35-48 Ţara: România Judeţul: Timiş 86.062 Înscriere eronată
  107736 8.29.10 35-49 Ţara: România Judeţul: Timiş 76.673 Înscriere eronată
  107737 8.29.10 35-50 Ţara: România Judeţul: Timiş 81.920 Înscriere eronată
  107738 8.29.10 35-53 Ţara: România Judeţul: Timiş 83.067 Înscriere eronată
  107739 8.29.10 35-54 Ţara: România Judeţul: Timiş 137.469 Înscriere eronată
  107740 8.29.10 35-55 Ţara: România Judeţul: Timiş 75.147 Înscriere eronată
  107741 8.29.10 35-56 Ţara: România Judeţul: Timiş 86.595 Înscriere eronată
  107742 8.29.10 35-57 Ţara: România Judeţul: Timiş 97.818 Înscriere eronată
  107743 8.29.10 35-59 Ţara: România Judeţul: Timiş 291.238 Înscriere eronată
  107745 8.29.10 35-60 Ţara: România Judeţul: Timiş 99.397 Înscriere eronată
  107746 8.29.10 35-65 Ţara: România Judeţul: Timiş 72.470 Înscriere eronată
  107747 8.29.10 35-66 Ţara: România Judeţul: Timiş 146.855 Înscriere eronată
  107748 8.29.10 35-67 Ţara: România Judeţul: Timiş 123.201 Înscriere eronată
  107749 8.29.10 35-68 Ţara: România Judeţul: Timiş 147.615 Înscriere eronată
  107750 8.29.10 35-69 Ţara: România Judeţul: Timiş 172.538 Înscriere eronată
  107752 8.29.10 35-71 Ţara: România Judeţul: Timiş 335.873 Înscriere eronată
  107753 8.29.10 35-72 Ţara: România Judeţul: Timiş 127.152 Înscriere eronată
  34445 8.29.10 37-04 Ţara: România Judeţul: Vaslui 3.513.865 Înscriere eronată
  113344 8.29.10 37-05 Ţara: România Judeţul: Vaslui 3.378.900 Înscriere eronată
  113345 8.29.10 37-07 Ţara: România Judeţul: Vaslui 190.190 Înscriere eronată
  113346 8.29.10 37-15 Ţara: România Judeţul: Vaslui 77.592 Înscriere eronată
  113347 8.29.10 37-16 Ţara: România Judeţul: Vaslui 76.127 Înscriere eronată
  113348 8.29.10 37-17 Ţara: România Judeţul: Vaslui 83.101 Înscriere eronată
  113349 8.29.10 37-18 Ţara: România Judeţul: Vaslui 77.298 Înscriere eronată
  113350 8.29.10 37-19 Ţara: România Judeţul: Vaslui 78.762 Înscriere eronată
  113351 8.29.10 37-20 Ţara: România Judeţul: Vaslui 83.494 Înscriere eronată
  113352 8.29.10 37-21 Ţara: România Judeţul: Vaslui 77.298 Înscriere eronată
  113353 8.29.10 37-22 Ţara: România Judeţul: Vaslui 76.859.903 Înscriere eronată
  113354 8.29.10 37-23 Ţara: România Judeţul: Vaslui 9.350.903 Înscriere eronată
  113355 8.29.10 37-24 Ţara: România Judeţul: Vaslui 108.832 Înscriere eronată
  113356 8.29.10 37-25 Ţara: România Judeţul: Vaslui 97.015 Înscriere eronată
  113357 8.29.10 37-26 Ţara: România Judeţul: Vaslui 111.471 Înscriere eronată
  113358 8.29.10 37-27 Ţara: România Judeţul: Vaslui 98.201 Înscriere eronată
  113359 8.29.10 37-28 Ţara: România Judeţul: Vaslui 96.641 Înscriere eronată
  113360 8.29.10 37-29 Ţara: România Judeţul: Vaslui 156.676 Înscriere eronată
  113361 8.29.10 37-30 Ţara: România Judeţul: Vaslui 96.641 Înscriere eronată
  113362 8.29.10 37-31 Ţara: România Judeţul: Vaslui 85.181 Înscriere eronată
  113363 8.29.10 37-32 Ţara: România Judeţul: Vaslui 84.450 Înscriere eronată
  113364 8.29.10 37-33 Ţara: România Judeţul: Vaslui 96.641 Înscriere eronată
  113365 8.29.10 37-34 Ţara: România Judeţul: Vaslui 3.003.665 Înscriere eronată
  113366 8.29.10 37-35 Ţara: România Judeţul: Vaslui 98.593 Înscriere eronată
  113367 8.29.10 37-36 Ţara: România Judeţul: Vaslui 78.354 Înscriere eronată
  113368 8.29.10 37-37 Ţara: România Judeţul: Vaslui 79.959 Înscriere eronată
  113369 8.29.10 37-38 Ţara: România Judeţul: Vaslui 82.475 Înscriere eronată
  113370 8.29.10 37-39 Ţara: România Judeţul: Vaslui 79.959 Înscriere eronată
  113372 8.29.10 37-45 Ţara: România Judeţul: Vaslui 80.550 Înscriere eronată
  113371 8.29.10 37-46 Ţara: România Judeţul: Vaslui 80.793 Înscriere eronată
  113373 8.29.10 37-47 Ţara: România Judeţul: Vaslui 79.330 Înscriere eronată
  113374 8.29.10 37-51 Ţara: România Judeţul: Vaslui 164.880 Înscriere eronată
  113375 8.29.10 37-52 Ţara: România Judeţul: Vaslui 114.682 Înscriere eronată
  113376 8.29.10 37-53 Ţara: România Judeţul: Vaslui 160.535 Înscriere eronată
  113377 8.29.10 37-54 Ţara: România Judeţul: Vaslui 175.813 Înscriere eronată
  113378 8.29.10 37-55 Ţara: România Judeţul: Vaslui 161.072 Înscriere eronată
  113379 8.29.10 37-56 Ţara: România Judeţul: Vaslui 124.484 Înscriere eronată
  113380 8.29.10 37-57 Ţara: România Judeţul: Vaslui 117.614 Înscriere eronată
  113381 8.29.10 37-58 Ţara: România Judeţul: Vaslui 205.285 Înscriere eronată
  113382 8.29.10 37-59 Ţara: România Judeţul: Vaslui 145.667 Înscriere eronată
  113383 8.29.10 37-60 Ţara: România Judeţul: Vaslui 188.601 Înscriere eronată
  113384 8.29.10 37-61 Ţara: România Judeţul: Vaslui 109.240 Înscriere eronată
  113385 8.29.10 37-62 Ţara: România Judeţul: Vaslui 86.994 Înscriere eronată
  113386 8.29.10 37-63 Ţara: România Judeţul: Vaslui 89.609 Înscriere eronată
  113387 8.29.10 37-64 Ţara: România Judeţul: Vaslui 78.821 Înscriere eronată
  113388 8.29.10 37-65 Ţara: România Judeţul: Vaslui 178.440 Înscriere eronată
  113389 8.29.10 37-66 Ţara: România Judeţul: Vaslui 61.273 Înscriere eronată
  113390 8.29.10 37-70 Ţara: România Judeţul: Vaslui 2.298.106 Înscriere eronată
  113391 8.29.10 37-71 Ţara: România Judeţul: Vaslui 97.937 Înscriere eronată
  113392 8.29.10 37-72 Ţara: România Judeţul: Vaslui 90.407 Înscriere eronată
  113393 8.29.10 37-73 Ţara: România Judeţul: Vaslui 9.856.267 Înscriere eronată
  113394 8.29.10 37-74 Ţara: România Judeţul: Vaslui 365.479 Înscriere eronată
  113395 8.29.10 37-75 Ţara: România Judeţul: Vaslui 402.227 Înscriere eronată
  113396 8.29.10 37-76 Ţara: România Judeţul: Vaslui 351.503 Înscriere eronată
  113397 8.29.10 37-77 Ţara: România Judeţul: Vaslui 323.013 Înscriere eronată
  113398 8.29.10 37-78 Ţara: România Judeţul: Vaslui 244.672 Înscriere eronată
  113399 8.29.10 37-79 Ţara: România Judeţul: Vaslui 267.891 Înscriere eronată
  113400 8.29.10 37-80 Ţara: România Judeţul: Vaslui 341.980 Înscriere eronată
  113401 8.29.10 37-81 Ţara: România Judeţul: Vaslui 322.902 Înscriere eronată
  113402 8.29.10 37-82 Ţara: România Judeţul: Vaslui 357.808 Înscriere eronată
  113403 8.29.10 37-83 Ţara: România Judeţul: Vaslui 324.503 Înscriere eronată
  113404 8.29.10 37-84 Ţara: România Judeţul: Vaslui 356.663 Înscriere eronată
  113405 8.29.10 37-85 Ţara: România Judeţul: Vaslui 439.373 Înscriere eronată
  113406 8.29.10 37-86 Ţara: România Judeţul: Vaslui 264.932 Înscriere eronată
  113407 8.29.10 37-87 Ţara: România Judeţul: Vaslui 323.548 Înscriere eronată
  113408 8.29.10 37-88 Ţara: România Judeţul: Vaslui 360.159 Înscriere eronată
  113409 8.29.10 37-89 Ţara: România Judeţul: Vaslui 347.905 Înscriere eronată
  113410 8.29.10 37-90 Ţara: România Judeţul: Vaslui 332.816 Înscriere eronată
  113411 8.29.10 37-91 Ţara: România Judeţul: Vaslui 349.699 Înscriere eronată
  113412 8.29.10 37-92 Ţara: România Judeţul: Vaslui 361.092 Înscriere eronată
  113413 8.29.10 37-93 Ţara: România Judeţul: Vaslui 343.726 Înscriere eronată
  113414 8.29.10 37-94 Ţara: România Judeţul: Vaslui 357.191 Înscriere eronată
  113415 8.29.10 37-95 Ţara: România Judeţul: Vaslui 322.680 Înscriere eronată
  113416 8.29.10 37-96 Ţara: România Judeţul: Vaslui 380.389 Înscriere eronată
  113417 8.29.10 37-97 Ţara: România Judeţul: Vaslui 357.057 Înscriere eronată
  113418 8.29.10 37-98 Ţara: România Judeţul: Vaslui 439.726 Înscriere eronată
  113419 8.29.10 37-99 Ţara: România Judeţul: Vaslui 434.750 Înscriere eronată
  113420 8.29.10 37-100 Ţara: România Judeţul: Vaslui 389.002 Înscriere eronată
  38318 8.29.10 53-01 Ţara: România IGPR - SIA 20.834.207 Înscriere eronată
  113936 8.29.10 53-02 Ţara: România IGPR - SIA 667.355 Înscriere eronată
  113938 8.29.10 53-04 Ţara: România IGPR - SIA 654.239 Înscriere eronată
  113941 8.29.10 53-11 Ţara: România IGPR - SATMF 198.192 Înscriere eronată
  144719 8.29.10 53-15 Ţara: România IGPR - SATMF 5.016.477 Înscriere eronată
  34390 8.29.10 40-01 Ţara: România DGPMB 546.804 Înscriere eronată
  106557 8.29.10 40-03 Ţara: România DGPMB 2.677.577 Înscriere eronată
  106562 8.29.10 40-05 Ţara: România DGPMB 1.927.232 Înscriere eronată
  106563 8.29.10 40-10 Ţara: România DGPMB 125.928 Înscriere eronată
  106564 8.29.10 40-11 Ţara: România DGPMB 684.755 Înscriere eronată
  113972 8.29.10 40-13 Ţara: România DGPMB 1.016.310 Înscriere eronată
  113973 8.29.10 40-14 Ţara: România DGPMB 452.121 Înscriere eronată
  113975 8.29.10 40-16 Ţara: România DGPMB 1.180.371 Înscriere eronată
  113977 8.29.10 40-17 Ţara: România DGPMB 724.971 Înscriere eronată
  113979 8.29.10 40-18 Ţara: România DGPMB 531.063 Înscriere eronată
  113983 8.29.10 40-22 Ţara: România DGPMB 871.310 Înscriere eronată
  113984 8.29.10 40-23 Ţara: România DGPMB 1.634.486 Înscriere eronată
  113988 8.29.10 40-26 Ţara: România DGPMB 1.742.134 Înscriere eronată
  106559 8.29.10 40-49 Ţara: România DGPMB 98.175 Înscriere eronată
  113993 8.29.10 40-54 Ţara: România DGPMB 1.532.206 Înscriere eronată
  113982 8.29.10 40-58 Ţara: România DGPMB 1.193.212 Înscriere eronată
  106561 8.29.10 40-60 Ţara: România DGPMB 925.363 Înscriere eronată
  113976 8.29.10 40-66 Ţara: România DGPMB 890.204 Înscriere eronată
  113978 8.29.10 40-67 Ţara: România DGPMB 870.325 Înscriere eronată
  106558 8.29.10 40-72 Ţara: România DGPMB 5.833.866 Înscriere eronată
  113985 8.29.10 40-74 Ţara: România DGPMB 1.362.785 Înscriere eronată
  113974 8.29.10 40-75 Ţara: România DGPMB 1.006.896 Înscriere eronată
  113991 8.29.10 40-76 Ţara: România DGPMB 221.768 Înscriere eronată
  113995 8.29.10 40-80 Ţara: România DGPMB 344.046 Înscriere eronată
  113971 8.29.10 40-102 Ţara: România DGPMB 2.974.280 Înscriere eronată
  113980 8.29.10 40-111 Ţara: România DGPMB 40.677 Înscriere eronată
  121149 8.29.10 40-113 Ţara: România DGPMB 7.314 Înscriere eronată
  106560 8.29.10 40-114 Ţara: România DGPMB 142.747 Înscriere eronată
  113992 8.29.10 40-115 Ţara: România DGPMB 2.206.461 Înscriere eronată
  113981 8.29.10 40-116 Ţara: România DGPMB 1.035.293 Înscriere eronată
  113986 8.29.10 40-117 Ţara: România DGPMB 882.935 Înscriere eronată
  113994 8.29.10 40-120 Ţara: România DGPMB 249.081 Înscriere eronată
  113987 8.29.10 40-121 Ţara: România DGPMB 373.938 Înscriere eronată
  26608 8.29.10 42-10 Ţara: România IGPR - SAP Vasile Lascăr - Câmpina 17.201.913 Înscriere eronată
  37878 8.29.10 42-07 Ţara: România IGPR - CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina 14.359.083 Înscriere eronată
  111523 8.29.10 42-18 Ţara: România IGPR - CFPPAP "Nicolae Golescu" Slatina 600.205 Înscriere eronată
   +  Anexa 3 SITUAŢIAmodificărilor datelor bunurilor din domeniul public al statului aflateîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - I.G.P.R.
  *Font 7*
  Nr. MFP Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă modificarea Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Ordonator/ Administrator (CIF şi denumire) Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului din domeniul public al statului
  0 1 2 3 4
  144727 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 15-Tărtăşeşti Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 Denumirea bunului se va modifica astfel: 15-115.
  144726 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 15-II Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 Denumirea bunului se va modifica astfel: 15-09.
  113505 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 17-89 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi 3437132 Baza legală se va modifica astfel: Decizia Consiliului Popular al Judeţului Galaţi 287/3.10.1987.
  113506 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 17-90 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi 3437132 Baza legală se va modifica astfel: Decizia Consiliului Popular al Judeţului Galaţi 288/3.10.1987.
  107884 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 28-LSOptaşi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt 4286500 Denumirea se va modifica astfel: 28-151.
  144720 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) PO-Avrig Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu 3406941 Denumirea se va modifica astfel: 32-75.
  36550 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 32-01 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu 3406941 Baza legală se va completa cu: HGR nr. 713 din 12.07.2005.
  107732 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 35-39-01 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 4250697 Denumirea se va modifica astfel: 35-39.
  144719 O.m.e.f. nr. 428/2007 pct. E lit. a) şi b) 53-15 Inspectoratul de Poliţie Judeţean IGPR-SIA 4453144 Baza legală se va modifica astfel: OUG nr. 140 din 17.10.2002, aprobată cu completări de Legea nr. 30/13.01.2003.
   +  Anexa 4 SITUAŢIAtransferurilor dreptului de folosinţă asupra imobilelor aflateîn domeniul public al statului şi în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - I.G.P.R., intervenite întreordonatori secundari sau terţiari de credite din cadrulMinisterului Administraţiei şi Internelor
  *Font 7*
  Nr. MFP Nr./data actului normativ în temeiul căruia se face transferul Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Valoarea rămasă a bunului care face obiectul transferului (lei) Ordonatorul/ administratorul de la care se transferă bunul (CIF şi denumire) Ordonatorul/ administratorul la care se transferă bunul (CIF şi denumire) Denumirea bunului după realizarea transferului Valoarea de inventar (lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  112551 Acordul M.A.I. nr. 255.771/DML din 8.07.2004 Proces-verbal nr. 42.751/9.08.2004 15-83 0 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa 4279790 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa 18252132 45-345 57.628
  107827 Acordul M.A.I. nr. 331.196/DML/7.10.2003 28-86 0 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt 4286500 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt 4286380 48-108 75.011
  35512 Acordul M.A.I. nr. 149.874/DML/5.04.2006 47-01 0 Direcţia generală management logistic şi administrativ 4267060 IGPR - SIA 4453144 53-18 1.687.596
  104218 Acordul M.A.I. nr. 149.874/DML/5.04.2006 47-03 0 Direcţia generală management logistic şi administrativ 4267060 IGPR - SIA 4453144 53-19 66.386
  113990 Proces-verbal de predare-primire nr. 57.724/22.09.2003 şi 257.179/4.09.2003 40-79 0 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 4221160 U.M. 0575 Bucureşti 4340676 45-330 1.775.661
  113989 Proces-verbal de predare-primire nr. 57.724/22.09.2003 şi 257.179/4.09.2003 40-103 0 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 4221160 U.M. 0575 Bucureşti 4340676 45-68 1.240.438
  102688 (parţial) Proces-verbal nr. 361.394/3.11.2003 şi 157.125/6.11.2003 43-10 3.277.586 Baza Centrală de Logistică 12723079 I.G.P.R. - S.I.A. 4453144 53-16 154.667
  65422 (parţial) Acordul M.A.I. nr. 331.460/DML din 10.11.2003 43-09 1.347.886 Baza Centrală de Logistică 12723079 I.G.P.R. - S.I.A. 4453144 53-17 2.214.067
  102763 (parţial) Acordul M.A.I. nr. 149.950/23.05.2006 Protocol nr. 39.824/9.06.2006 şi nr. 136.097/9.06.2006 61-08 512.083 Comandamentul Protecţiei Civile 4283309 I.G.P.R. - D.G.P.M.B. 4221160 40-122 110.917
  113393 Acordul DML nr. 330.992/10.09.2003 37-73 9.856.267 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui 4226338 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vaslui 4359458 48-319 69.455
  ----