HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 23 septembrie 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 12 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, a unor bunuri imobile retrocedate în condițiile legii, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării construcțiilor din compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente scoaterii din funcțiune sau, după caz, casării, se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Instituțiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului și a documentelor de evidență cantitativ-valorică, în conformitate cu conținutul prezentei hotărâri, în termen de 30 zile de la publicarea acesteia.  +  Articolul 6(1) Anexele nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 23 septembrie 2009.Nr. 1.069.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în administrarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea
  de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, care se scot din inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
  Nr. M.E.F. Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Descrierea tehnică a imobilului Valoarea de inventar - lei -
  105217 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 23 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 1.737
  106133 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire stație pompa apă Suprafața construită - 36 mp; beton 41.516
  106139 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 23 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 1.737
  106162 Comuna Cuci, județul Mureș Dormitor comun Suprafața construită - 40 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 2.132
  106165 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 89 mp; cărămidă 2.116
  106168 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 172 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 2.043
  106171 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 32 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 1.737
  106175 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 83 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 1.968
  106178 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuit Suprafața construită - 47 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 2.022
  106180 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuințe Suprafața construită - 23 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 2.133
  106216 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 212 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 4.223
  106224 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 28 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 2.134
  106262 Comuna Cuci, județul Mureș Garaj Suprafața construită - 30 mp 1.989
  106287 Comuna Cuci, județul Mureș Magazie semințe Suprafața construită - 50 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 1.133
  106307 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire pompă apa Suprafața construită - 4 mp 718
  106309 Comuna Cuci, județul Mureș Atelier mecanic Suprafața construită -70 mp 4.067
  106319 Comuna Cuci, județul Mureș Cantină sală mese Suprafața construită - 20 mp 1.268
  106320 Comuna Cuci, județul Mureș Birou administrație Suprafața construită - 15 mp 1.425
  106324 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire locuință Suprafața construită - 43 mp; cărămidă, acoperiș țiglă 2.270
  106326 Comuna Cuci, județul Mureș Grajd cabaline Suprafața construită - 50 mp 1.107
  106330 Comuna Cuci, județul Mureș Magazie pentru cereale Suprafața construită - 60 mp 5.931
  106356 Comuna Cuci, județul Mureș Atelier fierărie Suprafața construită - 40 mp; cărămidă 31.035
  106364 (parțial) Orașul Iernut, județul Mureș Total suprafață 31,84 ha identificate prin parcelele: A1.495 (parțial) = 3,6 ha; A1.496 = 6,44 ha; A1.497 = 3,01 ha; A1.444 = 10,45 ha; A1.446 = 5,67 ha; De1.448 = 0,15 ha; De1.493 = 0,06 ha; Cc1. 368 (parțial) = 1,59 ha; Cc2.162 = 0,87 ha -
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea
  de Cercetare-Dezvoltare pentruLegumicultură Iernut, județul Mureș, care trec din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia în vederea casării, în condițiile legii
  Nr. M.E.F. Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar - lei -
  105205 Comuna Cuci, județul Mureș Sistem de irigații câmp experimental 180 m, conducte din oțel cu diametrul de 219 mm, hidranți 67.429
  106157 Comuna Cuci, județul Mureș Drenaj sol irigații Tuburi din azbociment 517
  106217 Comuna Cuci, județul Mureș Canal colector drenaj 300 m, aerian 1.821
  106221 Orașul Iernut, județul Mureș Birou fermă Suprafața construită - 55 mp 2.893
  106254 Comuna Cuci, județul Mureș Drenaje coloană principală 500 m, aerian, cu dale din beton 3.336
  106261 Comuna Cuci, județul Mureș Rețele de distribuție irigații 2.000 m, conducte din oțel cu diametrul de 219 mm, hidranți 31.967
  106263 Orașul Iernut, județul Mureș Baracă din cărămidă Suprafața construită - 18 mp 3.297
  106264 Orașul Iernut, județul Mureș Adăpost pentru animale Suprafața construită - 60 mp 3.718
  106268 Orașul Iernut, județul Mureș Pivniță butași Depozit pentru semințe butași cu camere de lucru Suprafața construită - 163 mp 88.278
  106271 Orașul Iernut, județul Mureș Pivniță din beton Suprafața construită - 100 mp 1.079
  106285 Orașul Iernut, județul Mureș Castel de apă Suprafața construită - 4 mp, cărămidă 623
  106298 Comuna Cuci, județul Mureș Drenaje irigații Tuburi din azbociment 2.855
  106303 Orașul Iernut, județul Mureș Stație de pompare Suprafața construită - 79 mp 71.693
  106315 Comuna Cuci, județul Mureș Clădire grup electric Suprafața construită - 6 mp 912
  106331 Comuna Cuci, județul Mureș Depozit carburanți Rezervor tablă 1.668
  106333 Orașul Iernut, județul Mureș Platforma betonată Suprafața construită - 800 mp 21.086
  106349 Orașul Iernut, județul Mureș Platforma tehnică semințe Suprafața construită - 350 mp 8.868
  106360 Orașul Iernut, județul Mureș Tunele solarii Suprafața construită - 1.600 mp 4.199
   +  Anexa nr. 3A. Punctul 1 din anexa nr. 2.a) "Bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut" la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii(dării în folosință)Valoarea de inventar(lei) Situația juridică Situația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlul gratuit Tip bun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți Adresa Baza legală În administrare/concesionare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1061608.29.06TerasamenteAmenajări în terase în incinta stațiunii Țara: România, județul Mureș, orașul Iernut nr: Cuci 1987 3.218 PVR 1632/iunie 1987,HG 509/1993în administrare imobil"
  B. Anexa nr. 2.c) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2.c)
  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se dau
  în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură - Iernut
  Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarla, parcelă Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Comuna Cuci, județul Mureș 317/1/1 Arabil 9,70
  317/1 Arabil 7,96
  313/1 Arabil 0,49
  323 Arabil 0,40
  325 Arabil 10,98
  331 Arabil 6,69
  337/1 Arabil 1,20
  337/2 Arabil 1,89
  340 Arabil 6,67
  342 Arabil 0,56
  353 Arabil 0,92
  361/1 Arabil 0,32
  356 Arabil 0,28
  Total Arabil 48,06
  Orașul Iernut, județul Mureș 1396/1 Arabil 6,31
  1492/1 Arabil 1,05
  1495 Arabil 5,00
  1396/2 Arabil 3,69
  1396/3 Arabil 0,50
  Total Arabil 16,55
  Comuna Cuci, județul Mureș 306 Fânețe 1,08
  393/1 Fânețe 1,97
  393/2 Fânețe 0,02
  336 Fânețe 0,20
  394 Fânețe 0,99
  357 Fânețe 0,05
  Total Fânețe 4,31
  TOTAL AGRICOL 68,92
  Comuna Cuci, județul Mureș 330 Pădure 0,68
  358 Pădure 0,06
  Total Pădure 0,74
  324 Ape, bălți 0,25
  347 Ape, bălți 0,02
  Total Ape, bălți 0,27
  Comuna Cuci, județul Mureș 316/1 Drumuri 0,28
  315 Drumuri 0,08
  391 Drumuri 0,34
  332 Drumuri 0,22
  339 Drumuri 0,06
  341 Drumuri 0,12
  354 Drumuri 0,02
  Total Drumuri 1,12
  Orașul Iernut, județul Mureș 1494 Drumuri 0,10
  Total Drumuri 0,10
  Comuna Cuci, județul Mureș 326 Neproductiv 0,10
  Total Neproductiv 0,10
  Comuna Cuci, județul Mureș 322 Curți, construcții 1,45
  327 Curți, construcții 0,04
  329 Curți, construcții 0,13
  333 Curți, construcții 0,33
  334 Curți, construcții 0,17
  338 Curți, construcții 0,21
  Total Curți, construcții 2,33
  Orașul Iernut, județul Mureș 1397 Curți, construcții 0,04
  1489 Curți, construcții 0,10
  1490 Curți, construcții 0,02
  1491 Curți, construcții 0,53
  1395/4 Curți, construcții 1,5
  1492/2 Curți, construcții 0,92
  Total Curți, construcții 3,11
  TOTAL NEAGRICOL 7,77
  TOTAL GENERAL 76,69*)
  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.
  C. Anexa nr. 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2.d)
  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul privat al statului,
  care trec în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Legumicultură - Iernut
  Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  Tarla, parcelă Categoria de folosință Suprafața - ha -
  Orașul Iernut, județul Mureș 1297 Arabil 0,50
  1299 Arabil 0,50
  1301 Arabil 0,50
  1303 Arabil 0,50
  1305 Arabil 0,50
  1307 Arabil 0,50
  1309 Arabil 0,75
  1311 Arabil 0,75
  1313 Arabil 0,75
  1315 Arabil 0,75
  1317 Arabil 0,75
  1319 Arabil 0,75
  1321 Arabil 0,75
  1323 Arabil 0,75
  1325 Arabil 0,75
  1327 Arabil 0,75
  1329 Arabil 0,75
  1331 Arabil 0,75
  1333 Arabil 0,75
  1335 Arabil 0,75
  1337 Arabil 0,75
  1339 Arabil 0,75
  1341 Arabil 0,75
  1343 Arabil 0,75
  1345 Arabil 0,75
  1347 Arabil 0,75
  1349 Arabil 0,75
  1351 Arabil 0,75
  1353 Arabil 0,75
  1355 Arabil 0,75
  1357 Arabil 0,50
  1359 Arabil 0,50
  1361 Arabil 0,50
  1363 Arabil 0,50
  1365 Arabil 0,50
  1367 Arabil 0,50
  Total Arabil 24,00
  Orașul Iernut, județul Mureș 1369/3 Fâneață 0,56
  Total Fâneață 0,56
  TOTAL AGRICOL 24,56
  Orașul Iernut, județul Mureș 1296 Drumuri 0,31
  1298 Drumuri 0,05
  1300 Drumuri 0,05
  1302 Drumuri 0,05
  1304 Drumuri 0,05
  1306 Drumuri 0,05
  1308 Drumuri 0,27
  1310 Drumuri 0,07
  1312 Drumuri 0,07
  1314 Drumuri 0,07
  1316 Drumuri 0,07
  1318 Drumuri 0,07
  1320 Drumuri 0,07
  1322 Drumuri 0,07
  1324 Drumuri 0,07
  1326 Drumuri 0,07
  1328 Drumuri 0,07
  1330 Drumuri 0,07
  1332 Drumuri 0,78
  1334 Drumuri 0,07
  1336 Drumuri 0,07
  1338 Drumuri 0,07
  1340 Drumuri 0,07
  1342 Drumuri 0,07
  1344 Drumuri 0,07
  1346 Drumuri 0,07
  1348 Drumuri 0,07
  1350 Drumuri 0,07
  1352 Drumuri 0,07
  1354 Drumuri 0,07
  1356 Drumuri 1,30
  1358 Drumuri 0,05
  1360 Drumuri 0,05
  1362 Drumuri 0,05
  1364 Drumuri 0,05
  1366 Drumuri 0,05
  Total Drumuri 4,70
  Orașul Iernut, județul Mureș 1295 Curți, construcții 3,32
  1332/1 Curți, construcții 0,78
  1368 Curți, construcții 1,14
  Total Curți, construcții 5,24
  TOTAL NEAGRICOL 12,40
  TOTAL GENERAL 34,50*)
  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.
  Notă *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364."
  -----------
  -----------