ORDIN nr. 1.019 din 2 octombrie 2009pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48^12 alin. (2) şi al art. 48^14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Programa de şcolarizare a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.------------ Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 7Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006 pentru aprobarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea. I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 2 octombrie 2009.Nr. 1.019.  +  Anexa 1METODOLOGIE 02/10/2009  +  Anexa 2NORMA 02/10/2009  +  Anexa 3METODOLOGIE 02/10/2009  +  Anexa 4PROGRAM 02/10/2009  +  Anexa 5METODOLOGIE 02/10/2009