HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 23 septembrie 2009privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 3 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. se modifică valoarea de inventar a bunului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1;2. se modifică valoarea de inventar şi adresa bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.042.  +  Anexa 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 4553240 Penitenciarul Craiova
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  *Font 7*
  ┌────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬────────┬───────┐│ │ │ │ Datele de identificare │ Anul │ │ Situaţie juridică │ │ ││ │Codul de│ Denu- ├─────────┬──────┬──────────────────┤dobândirii/│ Valoare de ├────────────────┬────────────────┤Situaţie│ ││Nr. M.F.│ clasi- │ mirea │Descriere│Veci- │ Adresă │ dării în │ inventar │ Baza legală │În administrare/│juridică│Tip bun││ │ ficare │ │ tehnică │nătăţi│ │ folosinţă │ │ │ concesiune │actuală │ │├────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼───────┤│ │ │Teren │ │ │Ţara: România, │ │ │H.C.L. Caracal │ │ │ ││154.003 │8.29.12 │agricol│22,70 ha │ │judeţul: Olt, │ 2009 │4.059.887,30│15/2004, │În administrare │ │imobil ││ │ │(izlaz)│ │ │municipiul Caracal│ │ │H.G. 1.718/2004,│ │ │ ││ │ │tarla │ │ │DN 54 Caracal- │ │ │H.G. 817/2009 │ │ │ ││ │ │ 74/1 │ │ │Corabia │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴──────────────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────┴───────┘
   +  Anexa 2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  *Font 7*
  ┌────────┬────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────────────────┬────────┬───────┐│ │ │ │ Datele de identificare │ Anul │ │ Situaţie juridică │ │ ││ │Codul de│ ├──────────────────────────┬─────┬───────────┤dobândirii/│Valoare de├───────┬────────────────┤Situaţie│ ││Nr. M.F.│ clasi- │Denumirea│ Descriere tehnică │Veci-│ Adresă │ dării în │ inventar │ Baza │În administrare/│juridică│Tip bun││ │ ficare │ │ │nă- │ │ folosinţă │ │legală │ concesiune │actuală │ ││ │ │ │ │tăţi │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────┤│ │ │ │Suprafaţă │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │construită - 2.686 mp │ │România, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Suprafaţă │ │judeţul: │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │desfăşurată - 5.064 mp │ │Ilfov, │ │ │H.G. │ │ │ ││145.258 │8.29.12 │ Imobil │Suprafaţă teren, │ │oraşul │ 2006 │13.644.540│ 520/ │În administrare │ │imobil ││ │ │ 961 │inclusiv │ │Pantelimon,│ │ │ 2006 │ │ │ ││ │ │ parţial │construcţii - 21.707,80 mp│ │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Alei asfaltate - 680 mp │ │Răscoalei │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Platforme │ │nr. 1 bis │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │betonate - 1.811,50 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼──────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────────┼────────┼───────┤│ │ │Clădire │Suprafaţă │ │Ţara: │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu 9 │construită - 467,42 mp │ │România, │ │ │ │ │ │ ││ │ │niveluri,│Suprafaţă │ │municipiul │ │ │ H.G │ │ │ ││154.004 │8.29.12 │demisol, │utilă - 2.437 mp │ │Bucureşti, │ 2007 │6.408.269 │263/ │În administrare │ │imobil ││ │ │parter, │Suprafaţă │ │sectorul │ │ │2007 │ │ │ ││ │ │mezanin │desfăşurată - 3.260 mp │ │2, Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi 6 │Suprafaţă │ │Arcului │ │ │ │ │ │ ││ │ │etaje │teren - 570 mp │ │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴─────────┴──────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────────────┴────────┴───────┘