ORDIN nr. 1.182 din 29 septembrie 2009pentru modificarea art. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi al Direcţiei planificarea sistemului salarial şi politici salariale nr. IB 9.402/2009,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 şi 233 bis din 21 martie 2005, se modifică după cum urmează:"Art. 1. - Înfiinţarea şi modificarea structurii unităţilor de dializă1.1. Înfiinţarea şi modificarea unităţilor de dializăAvând în vedere dimensiunea medicală, tehnologică, strategică şi economică a unităţilor de dializă, înfiinţarea de noi unităţi, precum şi modificarea structurii unităţilor existente se realizează după cum urmează: a) prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile sanitare publice; b) prin aviz eliberat de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile sanitare private.Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a se pronunţa în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării avizului, în caz contrar considerându-se aviz tacit.Înfiinţarea şi modificarea structurii unităţilor existente vor fi în concordanţă cu:(i) obiectivele programelor de sănătate ale Ministerului Sănătăţii;(îi) necesarul şi gradul de asigurare cu tratament de substituţie a funcţiilor renale ale populaţiei din teritoriul în care urmează să fie înfiinţate.1.2. Determinarea numărului aparatelor din centre/staţii de dializăDeterminanţii numărului de aparate de dializă sunt criteriile geografice, demografice şi epidemiologice. În cazul unui deficit într-o anumită zonă geografică, pentru a asigura folosirea la capacitate optimă a facilităţilor de dializă existente, vor fi aprobate noi unităţi/posturi de dializă numai dacă nevoia de servicii este mai mare decât posibilităţile de tratament existente. Aprobarea de noi unităţi/posturi de dializă se realizează în condiţiile pct. 1.1."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 29 septembrie 2009.Nr. 1.182.---------